AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

FontMachine 3

Pavel Čížek

A je tu opět jeden poměrně specializovaný program orientovaný na práci s grafikou a fonty především.

FontMachine je program vyvinutý C1assX Development Italy, ale jeho prodej a distribuci mimo Itálii zajišťuje německá firma Haage & Partner (na jejich stránce také naleznete odkaz na demonstrační verzi tohoto produktu). A k čemu vlastně slouží? Jak název napovídá, má něco společného s fonty. Měli jste někdy potřebu snadno vytvořit efektní písmo vypadající jako vytesané ze dřeva? Nebo barevné písmo využívající nějaké pěkné textury či upravené do plastické podoby? Chcete mít elegantní barevné nápisy (třeba i animované) pro použití ve vašich prezentacích, při video-titulkování či na WWW stránkách? Pak FontMachine může být tím, co hledáte - specializovaným nástrojem na tvorbu a úpravu barevných fontů.

Seznámení
Stejně jako řada jiných produktů, využívá FontMachine 3 k instalaci standardní Installer a s instalací nejsou tedy žádné problémy. Jedinou podmínkou je splnění hardwarových požadavků - OS 2.04, harddisk s dostatkem volného místa (chcete-li skutečně pracovat, tak alespoň 10 - 20 MB, vlastní instalace spolkne asi 5 MB) a 4 MB RAM (to naopak pro práci stačí docela dobře). Jak asi tušíte, rychlejší procesor určitě nebude na škodu. Tato verze je kompatibilní s grafickými kartami pracujícími pod CyberGraphics a měla by pracovat i na DraCu.
Součástí instalace je kromě vlastního programu spousta příkladů, řada fontů (samozřejmě ne českých), nějaké ty palety, štětce, příklady, animace apod. O fontech zmiňuji proto, že pro aplikaci různých efektů je třeba mít písma ve velikostech alespoň 60 až 70 bodů a pokud možno se silnými tahy. Dodávané exempláře jsou docela zajímavé a řadu lze přímo využít (pokud nevadí, že nejsou české). Trochu překvapivé je, že chybí v podstatě jakákoliv nápověda v elektronické podobě. Na druhé straně, ovládání programuje velice jednoduché a součástí dodávky jsou dvě ARexxová makra, která uživateli interaktivním způsobem předvedou základní možnosti programu. Také dodávané animace velmi pěkně demonstrují možnosti „animovaných“ fontů.
Vlastní pracovní prostředí je tvořeno dvěma obrazovkami - na jedné se zobrazují palety barev, textury, štětce a náhledy upravovaných fontů, druhá pak představuje kompletní ovládací panel, který je rozdělen do několika částí. Ovládací panel Lze snadno schovat a opět zobrazit pomocí pravého tlačítka myši. Základem je část „Projekt“, které slouží k uložení či nahrání projektu (tj. fontu, nastavených efektů, štětců atd., projekty ale obsahují pouze odkazy na použité datové soubory; ty se tedy musí nacházet na disku v dalších souborech). K dispozici je také panel pro spouštění ARexxových maker a základní nastavení programu (rozlišení obrazovky, paleta barev pro textury, znaky zobrazované jako náhled...). Dalšími dvěma základními skupinami jsou „Fonty“ a „Paleta“. Jak název napovídá, první skupina umožňuje načítat fonty určené ke zpracovaní a výsledky ukládat na disk. Druhá skupina sloužící pro manipulaci s pale tou zpřístupňuje kromě jednoduchého okna pro nastavení barev i funkce ukládání a načtení palety ze souboru nebo z fontu, štětce či textury. Maximální barevná hloubka je 256 barev.

Textury
Konečně se dostáváme k tomu hlavnímu - co FontMachine vlastně s fonty umí a dokáže. Jak jsem již předeslal, práce spočívá v tom, že nahrajete nějaký vhodný font (může být i barevný) a následně na něj aplikujete některé z dostupných efektů. Efekty jsou samozřejmě závislé na použité barevné paletě a je možné specifikovat jejich „sílu“ (účinek) a směr. Pokud máte vhodnou či dostatečně bohatou paletu barev, můžete výsledek vylepšit pomocí vyhlazování hran (antialiasing). Rozpracovaný projekt lze uložit a jste-li s výsledkem spokojeni, můžete jej uložit v podobě nového barevného fontu (nebo animace - viz dále) zpět na disk. Okolo by se měly nacházet ukázky toho, co FontMachine dokáže, ale nejsem si jist výsledkem v černobílém provedení.
Základním efekty jsou založeny na využití textur. Ty mohou být aplikovány bud přímo na dané písmo (pak textura vyplní plochu jednotlivých písmen) nebo mohou tvořit okraj fontu (tloušťka hranice může být o 1 do 10 bodů). A jak lze nějakou texturu vytvořit? Prvním, a velice jednoduchým, způsobem je prosté použití štětce (čili obrázku ve formátu IFF) - stačí jen zvolit příslušný soubor a použít jej. Bude automaticky přemapován na aktuální paletu barev (to má smysl především v situacích, kdy nechcete převzít i paletu štětce). Vhodné mohou být například štětce zobrazující různé přírodní materiály. Druhou možností je použít volbu „Plasma“ - jedná se o druh fraktálu; stačí zadat rozměry textury v bodech a vybrat si jednu z mnoha přednastavených barevných palet a vše je hotovo. Možnost třetí je označena „Pattern“ (vzor) - jedná se o funkci pro generování pravidelných vzorů založených na jednoduchých objektech (například vzor ze šikmých pruhů tvořících barevný přechod). Kromě volby velikosti a barevné palety je nutno zadat typ „základního“ vzoru (lineární, sinusový, kvadratický, kubický), a čtyři další parametry. K dispozici je opět celá řada pěkných předvoleb (například vzor koberce, motýlích křídel apod.) a jejich vyzkoušení je nejjednodušší cesta k pochopení možností těchto vzorů. Jakýkoliv typ textury lze prohlédnout v původní barevné podobě a všechny vytvořené textury lze také uložit do souboru ve formátu IFF.
Navíc kterákoliv textura může být animovaná (programem vytvářené textury jsou animované automaticky). Použití animovaných textur je dvojí - bud můžete pro aplikaci na font vybrat libovolný snímek animovaného štětce, nebo vytvoříte animovaný nápis. Zatímco první možnost je jen rozšíření možnosti, jak vyrobit barevný font, druhá možnost samozřejmě neumožňuje uložení výsledku v podobě fontu. Animovaný nápis je vytvořen tak, že pro každý snímek animovaného štětce je vytvořen interně příslušný barevný font a pak je vykreslen uživatelem zadaný nápis. Tato posloupnost různých podob nápisu je pak uložena v podobě IFF animace nebo jako animovaný GIF (za pomoci příslušného ARexxového makra). S programem je dodáno několik velice pěkných ukázek demonstrujících možnosti animování (například písma, v nichž hoří oheň, nebo různým způsobem objevující se nápisy).

Další efekty
Podívejme se nyní na další efekty, které FontMachine nabízí. Obecně platí, že jednotlivé efekty lze skládat, tj. můžete je využít samostatně nebo v kombinaci s ostatními včetně již zmíněných texturovacích funkcí. Všechny efekty pracují samozřejmě s barvami, a proto je třeba před jejich aplikací vybrat barvy, které budou použity. Většina dále zmíněných efektů umožňuje také zadat sílu či výraznost efektu (tj. počet bodů ovlivněných efektem) a také směr (uživatel může volit jeden z osmi základních směrů - nahoru, dolů, vpravo, vlevo, šikmo nahoru vlevo,...).
A zde jsou vlastní efekty. „Emboss“ (tj. vytvoření reliéfu, zplastičtění) pracuje s celou paletou a vytvoří v rámci možností palety plastická písmena v podobě reliéfů. Dalším efektem je „bevel“, který vytvoří (opět v zadaném směru) písmu sražené (zkosené) hrany v uživatelem zvolených barvách (jedna je „osvětlená“, druhá tmavá). „3D“ efekt asi není třeba představovat - slouží v vytvoření prostorového efektu u písma protažením 2D obrysu do hloubky (za písmeno v zadaném směru). I zde jsou třeba dvě barvy - jedna pro osvětlené části, druhá pro tmavé. „Shadow“ neboli stín nedělá nic jiného než to, že v zadané vzdálenosti za písmeny vytvoří jejich stín. Posledním efektem je „outline“, tj. funkce pro vytvoření obrys písma v zadané barvě a tloušťce. Samozřejmě je k dispozici i vyhlazení hran, kterým můžete vylepšit finální výsledek.

Závěr
Jak bylo patrně zřejmé už od začátku, FontMachine je program s velice specifickou funkcí - tvorbou efektních barevných fontů určených pro titulkování, popř. pro prezentace či WWW stránky (obzvláště animované nápisy mohou ohromit konkurenci :-)). Ačkoliv se nabídka efektů nejeví jako příliš široká, výsledky, kterých lze tímto programem dosáhnout, jsem skutečně překvapen (příjemně). Na druhé straně (proti těmto kladům) stojí relativní pomalost programu na běžně vybavené Amize (s grafickou kartou bude situace zcela opačná), vyšší (ale zcela pochopitelné) nároky na paměť a pro amatérského uživatele možná také cena. Nicméně věřím, že své uživatele si FontMachine 3 brzy najde.

Font Machine 3

Hodnocení: 8,5 z 10
Autor: Class X Dev.
Cena: DM 130,-
Typ: komerční

+

skvělé efekty a animace, ARexx, tutorial, příklady

-

rychlost na standardní Amize

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )