AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

AlphaSpell 6.2

Radim Demel

Pokud patříte k těm amigistům, kteří používají naši „přítelkyni“ mimo hraní i ke psaní různých dokumentů, dopisů či elaborátů do školy, pak jste jistě narazili na problém zvaný speller, čili český korektor pravopisu.

Chcete-li používat na Amize plnohodnotný textový editor obsahující i kontrolu českého pravopisu, máte v podstatě jedinou možnost sáhnout po BD Editoru. To je sice dobrá volba, ale mnoho lidí si na Amize píše jen dopisy nebo krátké školní práce a na to jim často stačí programátorské editory typu GoldED či Blacks Editor, které mají sice chudší paletu editačních možností, ale pro daný účel postačují a to i v neregistrované verzi. Přesto by se i zde často hodila kontrola pravopisu - a to může zajistit právě ASpell 6.2.
AS je korektor pravopisu, jenž pomocí Arexxu spolupracuje s textovým (programátorským) editorem. Po aktivování v editoru ASpell projde editovaný text a zkontroluje pravopis. K tomu používá kompresované slovníky ve formátu ASP. V současné době existují pro ASpell tyto slovníky: německý, švédský, dánský, islandský, holandský, norský, anglický, francouzský, španělský, latinský, afrikánský a český. Z významnějších evropských jazyků zde chybí snad jen ruština, polština a italština, je ovšem možné, že i tyto slovníky se časem objeví - autor programu nabízí za slovníky dosud nepodporovaných jazyků registrační klíč. ASpell navíc umožňuje tvorbu uživatelských slovníků, což v praxi znamená, že si každý může vytvořit svůj vlastní slovník. O vytváření slovníků si povíme dále v článku.

Podporované editory.
ASpell ve verzi 6.2 spolupracuje se 14 (!) editory, ovšem kvalita spolupráce se u různých editorů liší. Program spolupracuje velmi dobře s těmito editory: Blacks Editor, FrexxEd, GoldEd, GNU Emacs, Textra, TurboText, TJM_DME a XDME. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že spolupráce s Blacks Editorem a GoldEdem je opravdu dobrá a spolehlivá. Dobře pak AS spolupracuje i s Edem a Annotate. Jen částečně pak s editory AmokEd, DME, SkoEd a TKed. Jak vidíte, seznam podporovaných editorů je skutečně rozsáhlý, ale jeden, i u nás velmi rozšířený, zde chybí: Ced.

Fungování programu.
Takže, co vám ASpell vlastně nabízí: kontrolu pravopisu; umí nabídnout seznam slov, jenž se podobají právě kontrolovanému slovu podle několika kritérií; umí přidávat slova do uživatelského slovníku; umožňuje snadný přepis chybně napsaných slov jejich správným tvarem v celém dokumentu; umí i vyhledávání slov, přičemž lze používat i standardní AmigaDOS masky. Na sharewarový program to není zrovna málo...
ASpell lze ovládat 2 způsoby z Shellu pomocí 11 příkazů, z nichž každý lze upřesnit několika argumenty, navíc lze využívat 7 arexxových příkazů. Ovšem mnohem pohodlnější je využít některý z přiložených arexxových skriptů, jenž po svém spuštění aktivují na obrazovce příslušného editoru praktické GUI, jímž lze provádět všechny hlavní funkce ASpellu.
Po instalaci ASpellu musíte integrovat do vašeho oblíbeného texťáku odpovídající arexxový skript, který se před instalací nachází v adresáři Interfaces - v podstatě se jedná o pouhé nastavení cesty k příslušnému skriptu. (Např. v GoldEdu 4.5.1 jsem zařadil v Options local do menu Macra položku ASpell s tímto nastavením v řádku Command: „hd1:programy/aspell/rexx/aspell.ged ?“ + zatrhnutí tlačítka Arexx). Postup integrace arexxových skriptů do editorů je podrobně popsán v guide v části pojednávající o instalaci, takže by zde nikdo neměl narazit na obtíže. Instalací a nastavením cesty ke skriptu je ASpell připraven ke spuštění.

Slovníky
Jak jsem již uvedl, pro ASpell v současné době existuje 12 slovníků, takže píšete-li si na Amize např. seminární práce do školy v některém z podporovaných jazyků, máte možnost nechat si prověřit vaši práci ASpellem a zbavit se tak konečně špatných známek za pravopisné hrubky :-) Nedávno se na Aminetu objevil i český slovník (je i na AminetCD 22), pokud vám však z nějakého důvodu nebude vyhovovat, nic vám nebrání vytvořit si svůj vlastní slovník (např. slovník technických pojmů). V tom případě však musíte počítat s několika dny (či spíše týdny) intenzivní práce naštěstí to však není zase tak komplikovaná záležitost. Tvorba slovníku se skládá v podstatě ze 2 částí:
1. Vytvoření ASCII seznamu slov, které se budou ve slovníku nacházet.
Vytvořit tento seznam lze 3 způsoby:
I. Opsat klasický knižní slovník tak lze získat velmi přesný a bezchybný slovník, ovšem je jasné, že takový způsob je velmi pracný a časově náročný.
II. Najít někde na Internetu seznam v ASCII formě. Pokud někde takový seznam slov najdete, je vytvoření slovníku již velmi snadné, je ovšem třeba brát ohled na copyright k nalezeným seznamům.
III. Stáhnout ze sítě co nejrozsáhlejší textové soubory a pomocí ASpellu z si vytvořit tzv. freqlist, což je seznam slov, které se v dokumentech nejčastěji nachází.
Tato první část tvorby slovníku je časově nejnáročnější, navíc je třeba dávat pozor, aby se do slovníku nedostala chybně napsaná slova. Pokud ovšem použijete způsob II či III, zvládnete i tuto fázi celkem rychle a můžete přikročit ke druhé fázi.
2. Druhým krokem je konverze připravených seznamů do slovníku ASpellu. Celý postup konverze je jednoduchý a je srozumitelně popsán v ASpell.guide. V podstatě nejdříve seznamy slov utřídíte podle abecedy a poté překonvertujete do samotného slovníku. Můžete si přitom vytvořit slovník ze 2 částí: část s příponou .ald obsahuje slova psaná pouze malými písmeny, část s příponou .amd obsahuje slova obsahující malá i velká písmena (tzv. case sensitive), u českého slovníku i slova s českou diakritikou. Tím se docílí toho, že ASpell bude rozpoznávat správný tvar jmen, názvů měst, zemí apod.

Grafické rozhraní ASpellu.
Jak je výše v článku uvedeno, autor ASpellu si byl vědom toho, že pro většinu uživatelů by bylo nepohodlné a nepraktické ovládat ASpell z Shellu a proto zpracoval arexxové skripty, s jejichž pomocí lze AS ovládat ze slušivého GUI. Po spuštění skriptu v editoru projde ASpell nejdříve nahraný text a porovná všechna nalezená slova se slovníky, teprve poté se na obrazovce objeví hlavní okno. Toto okno je asynchronní, takže neblokuje práci v editoru, na jehož obrazovce se otevře. Bohužel ASpell neumí kontrolovat psaný text v reálném čase (to už by sme po sharewarovém programu chtěli opravdu moc), takže pokud si otevřete okno ASpellu a poté k aktuálně editovanému textu připíšete další odstavec a chcete si nechat zkontrolovat pravopis i v tomto odstavci, musíte zavřít okno AS a skript znovu spustit. Zde by se hodila podpora práce s bloky, kdy by ASpell prošel pouze text v bloku. Snad v příští verzi... Vzhledem k tomu, že ASpell používá Arexx, mne příjemně překvapila rychlost, s níž program projde kontrolovaný text. (u 35 KB textu, tj. cca 20 normostran, zhruba 20 sec). Na obrázku vidíte okno ASpellu v prostředí GoldEdu, ovšem jeho vzhled je stejný ve všech editorech. Pomocí tlačítka Select si můžete vyvolat okno s abecedně seřazenými slovy, jenž ASpell nalezl v prohledávaném textu a nejsou obsažena ve slovníku, takže jsou považována za chybná. Kliknete-li na některé z těchto slov, objeví se v řádcích Find a Replace. Standardně se zde po zkontrolování dokumentu objeví první neznámé nalezené slovo. Co se dělá pomocí těchto tlačítek je jasné...
Tlačítkem Guess vyvoláte okno se slovy (obsaženými ve slovníku) jenž se podobají slovu v řádku Find. Nejste-li si tedy jistí, zda jste dané slovo napsali správně, můžete si zde prohlédnout jeho alternativní podobu. Pomocí cyklovacího tlačítka v pravé spodní části si přitom můžete zvolit, jaká slova se vlastně tlačítkem Guess budou hledat. Typickým kritériem je Edit Distance, které udává o kolik písmen více či méně může mít nabízené slovo oproti slovu zkoumanému, či kolik písmen se v nabízeném slovu může lišit. Dalšími kritérii mohou být: Anagrams, SoundEX a Case Sensitive, ty ovšem nedoporučuji nastavovat, protože při jejich použití dojde k „zamrznutí“ celého systému a následnému resetu! (Alespoň u mne se to děje se smutnou pravidelností).
Dalším tlačítkem je Prefs, které otevře preferenční okno v němž si nastavíte, jaké slovníky z adresáře Dict se budou používat, zároveň se zadá název uživatelského slovníku, což přímo souvisí i s tlačítkem Learn.
Tímto tlačítkem totiž můžete zadat, aby se slovo v řádku Find uložilo do uživatelského slovníku. Můžete si tak jednoduše doplňovat slovník, který jste si vytvořili jedním z výše popsaných postupů, popř. si vytvořit malý slovník speciálních pojmů. Postup ukládání nových slov do slovníku je následovný. Poté, co si tlačítkem Learn určíte slova jenž se mají uložit, ukončíte ASpellGUI zavíracím gadgetem, načež se objeví nové okno (viz. obr). V levé části jsou slova obsahující velká i malá písmena a slova s českou diakritikou, vpravo ostatní. Tlačítkem Move Word můžete převést slova z levé části do pravé, přičemž se velká písmena změní na malá. U slov s českou diakritikou to ovšem nemá smysl, protože dojde ke zkomolení českých písmen. Aby se vám do slovníku nedostalo omylem špatně napsané slovo, můžete nežádoucí slova odstranit tlačítkem Remove Word. Ukládání slov po stisku tlačítka Save Words vyžaduje trpělivost, hlavně pokud ukládáte velké množství case sensitive slov - zde se totiž „rychlost“ Arexxu projevuje šnečím syndromem...

Pár slov na závěr.
ASpell 6.2 sice nemůže konkurovat kontrolorům pravopisu z komerčních programů, ovšem vzhledem k tomu, že dnes vlastně žádný komerční textový editor na Amize (kromě českého BD Editoru) český korektor neobsahuje, musím konstatovat že se jedná o skvělý doplněk k programátorským editorům, s jehož pomocí se významně zkvalitňuje jejich využití i pro tvorbu jednoduchých textových dokumentů. AS je shareware, ale jeho možnosti v neregistrované verzi nejsou nijak zvlášť omezeny: po startu a ukončení ASpellu se objevuje informační requester, uživatelské slovníky nejsou kompresované a jsou tedy o něco pomalejší a pro volbu Edit Distance nelze nastavit větší hodnota než 2. Autor Fergus Duniho chce za registraci 20 USD, což v tomto případě myslím není přehnaná částka. S ASpellem 6.2 budete určitě spokojeni - zvláště nyní, když je k dispozici i český slovník - ovšem využití jeho možností lze doporučit i v případě, že často píšete v jednom z (zatím) 11 podporovaných cizích jazyků.
P.S.: I tento článek je zkontrolován ASpellem, takže doufám, že v něm nenajdete mnoho pravopisných chyb.

AlphaSpell 6.2

Hodnocení: 7,5 z 10
Autor: F. Duniho
Cena: USD 20,-
Typ: shareware

+

podpora mnoha jazyků, tvorba uživatelského slovníku, rozšiřuje využití programátorských editorů

-

u některých voleb shazuje systém, neumí průběžnou kontrolu textu

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )