Amiga Forever 2.0

Pavel Čížek

Konečně se i k nám dostal nejnovější produkt italské firmy Cloanto - emulátor Amiga Forever 2.0.

Jak jste se možná již doslechli, Amiga Forever 2.0 je především emulátor Amigy pro PC zahrnující legální ROMky a soubory AmigaOS ke všem verzím operačního systému od 1.0 do 3.0, avšak nejenom to. Součástí jsou také rozsáhlé popisy a informace o systému Amigy, systém pro propojení Amigy a PC pro přenos souborů a sdílení zařízení, různé utility pro Amigu (DirDiff, PPaint, ...) a několik oprav pro Windows 95 a Windows NT, bez nichž by emulace nepracovala správně. Amiga Forever představuje jedno CD a jedna disketa. Na CD se nachází vlastní emulátory, ROMky, apod., na disketě se pak nalézají různé utility a ovladače potřebné na straně Amigy - CD mechaniku tedy musíte mít pouze na PC.
Dříve než se podíváme na jednotlivé součástí popisovaného balíku, zmíním se stručně o hardwarových nárocích tohoto balíku. Pokud chcete využít dodávané instalační programy, bezproblémovou instalaci a konfiguraci emulátorů, jakož i software pro propojení Amigy a PC, budete potřebovat počítač s Windows 95 / 98 / NT. Pokud se spokojíte s emulací Amigy, stačí vám MS-DOS, popř. pro experimentální verzi MacUAE Power Macintosh. Pokud chcete, je k dispozici i experimentální emulace pro PowerPC Amigy. K prohlížení rozsáhlé nabídky dokumentace stačí webovský prohlížeč. Pro vlastní emulaci je doporučeno Pentium (alespoň na 120 MHz) a 16 MB RAM. Rychlejší procesor rozhodně není na škodu, i když to záleží především na tom, k čemu chcete emulaci používat.

Úvod k Amize
Když si vezmete dodávané CD a vložíte je do mechaniky na PC, objeví se pěkně zpracované menu (viz obrázek), pomocí něhož lze jedním kliknutím myší spustit WWW prohlížeč s rozsáhlou dokumentací k CD, nainstalovat dodávané produkty nebo přímo spustit emulaci bez nutnosti cokoli instalovat na harddisk (přímé spuštění pracovalo korektně pouze pod Windows 95, nikoli pod Windows NT).
Zastavme se na chvíli u dokumentace, kterou lze na CD nalézt. Jednak je to samozřejmě podrobný popis obsahu CD a instalace dodaného softwaru. Dále zde naleznete popis všech možných způsobů, jak lze přenášet data mezi Amigou a PC, popis principů emulace a toho, co od ní lze očekávat, popis AmigaOS a jeho struktury. Také zde naleznete Amiga Reference Guide ve formátu HTML i Amiga guide, která umožňuje seznámit se laickým uživatelům se vším, co se týká Amigy, její OS, hardware, koncepce (a to včetně řady tipů a rad), nebo její spletité historie. Bohužel pro některé z nás, asi není třeba připomínat, že všechna dokumentace je v angličtině...

Emulace
Jak již bylo zmíněno, emulátory lze spouštět přímo z CD jedním kliknutím myši; nevýhodou ovšem je to, že pak nelze měnit cokoliv, co se nalézá na systémovém disku (tj. nastavení Workbenche, ikony, lokalizaci, atd.). Pro dlouhodobé využití je tedy vhodnější provést instalaci na harddisk. Instalace zahrnuje jednak AExplorer (viz dále), ale především vlastní emulátory, kopii systémového disku pro OS 3.0 a disku s přeinstalovanými aplikacemi (a to bud ve formě adresářové struktury na disku PC nebo jako souborový disk - filedisk - jak jej znáte z PC-Tasku či PCx). Celá instalace zabere na disku asi 40 MB (resp. 70 MB, pokud si nainstalujete i filedisky) a je bezproblémová. V případě, že Vám chybí na PC potřebný systémový software, bez něhož se emulace neobejde, je uživateli na konci instalace nabídnuta možnost tyto chybějící komponenty doinstalovat. Jedná se o Service Pack 3 pro Windows NT (zahrnuje DirectX 3), DirectX 3 pro Windows 95, popř. VESA ovladače pro DOS s utilitami. Pokud ovšem chcete instalovat opravu pro Windows NT, budete si ji muset opatřit jinde, neboť na CD jsou jen německá, anglická, francouzská a italská jazyková verze.
Podívejme se tedy na emulátory, které dostanete. Je to především WinUAE, které bylo poměrně podrobně rozebráno v předchozím čísle Amiga Review, dále verze UAE pro DOS, PowerMac a Amigu. Dále zde naleznete emulátor Fellow pro DOS, který může být o něco rychlejší než UAE za cenu menší kompatibility. Vzhledem k tomu, že WinUAE bylo celkem podrobně rozebráno v předchozím čísle, zmíním se jen stručně o mých vlastních poznatcích a věcech, které zmíněny nebyly.
UAE (Unix Amiga Emulátor) emuluje v podstatě A500 Plus (tj. OCS a ECS čipy) s procesory MC 68000 a MC 68020 (včetně koprocesoru). Množství paměti (Chip RAM, Fast RAM) si můžete sami nastavit dle svých potřeb a možností počítače. Chybí sice podpora a emulace AGA čipů, k dispozici je ovšem podstatně výhodnější emulace grafické karty (v případě Windows prováděná přes DirectX) podporující systém Picasso 96. Samozřejmostí je i emulace myši, joysticku, zvukového výstupu apod. Emulace se týká i harddisku (buď v podobě souboru - filedisku, nebo prostřednictvím souborového systému hostitelského počítače stačí si zvolit adresář a jméno, pod nímž má být přístupný), a také floppy mechanik (pomocí ADF souborů, které si můžete bud někde stáhnout z Internetu nebo vyrobit na Amize - PC mechanika amigovské diskety číst nemůže). Díky této komplexnosti emulace pracuje pod UAE velká většina normálních i nesystémových programů, nicméně výjimky se najdou (mně například nepracoval stařičký ChessMaster).
Co se týče rychlosti emulace, v podstatě platí to, co bylo napsáno již minule - chce to rychlý procesor. Na Pentiu MMX 200 MHz se výkon pohybuje od 3- až 8-násobného výkonu A500 (viz obrázek) v závislosti na nastaveních emulace (hlavně priority přiřazené emulaci procesoru versus emulaci zákaznického čipsetu Amigy). Rychlost emulace amigovské grafiky je přijatelná ve 4 až 8 barvách ve vyšších rozlišeních, v nízkých rozlišeních v libovolném počtu barev (důležité pro hry). Pokud tedy chcete pracovat s normálními užitkovými programy (GoldED apod.) v rozlišení 640 x 480 a vyšších (záleží na grafické kartě), je nezbytností využití emulace grafické karty pod systémem Picasso 96. Urychlení programů, které používají pouze grafickou knihovnu pro zobrazování textu, čar apod. (textové editory, správce souborů, systémové utility, ...), je skutečně výrazné; navíc můžete pracovat i s 256 barvami (i více, pokud to daný program podporuje) a odpadá zpomalování práce na obrazovkách s vyšší barevnou hloubkou. Výsledkem je to, že například GoldED nebo některé operace v PPaintu pracují (z hlediska zobrazování) v 256 barvách pod emulátorem rozhodně rychleji než holá A1200. Složitější (a pomalejší) je to v případě programů pracujících s bitmapově orientovanou grafikou (Workbench, práce se štětci v kreslících programech apod.) - v novějších verzích (0.8.6) je však i to zrychleno.
Toto všechno, co jsem zde uvedl, se týká verze 0.7.0, ovšem autoři nezahálejí, a tak mezitím spatřila světlo světa verze WinUAE 0.7.5 a 0.8.6. Pracuje se na řadě věcí, jako je podpora AHI či experimentální bloky Intel-nativního kódu v aplikacích, doplňování podpory dalších instrukcí procesorů Motorola a samozřejmě na opravách nalezených chyb a zrychlování jednotlivých částí emulace. Tyto nové verze lze najít volně přístupné na Internetu, takže by neměl být problém postupně upgradovat (zdarma) na novější verze emulátorů (většina potřebných odkazů na příslušné WWW stránky je v dokumentaci na CD).

Sdílení dat
Další věcí, pro kterou balík Amiga Forever nabízí řešení, je sdílení dat mezi Amigou a PC. AExplorer na straně PC se instaluje současně s emulátory (viz výše), pro provoz na Amize je dodávána samostatná disketa s potřebným softwarem. Obsah této diskety lze rozdělit na dvě části - jednak je to AExplorer (část pro Amigu) a pak řada utilit, které sice nebudete potřebovat, pokud můžete využít služeb AExploreru k propojení Amigy a PC, ale budou se vám hodit ve všech ostatních případech (nepoužíváte-li Windows 95 / 98 / NT, resp. nemáte Amigu a PC na témže místě).
AExplorer je software, který umožňuje z Windows přistupovat ke zdrojům Amigy jako je Ram Disk nebo disky v Amize instalované (včetně floppy disků). Ovládání je totožné s normálním Explorerem (Průzkumníkem), Amiga se v něm objeví jako nová složka (Amiga Computer). Přitom PC část AExploreru pracuje jako klient a na Amize se spouští server AExploreru (ve Windows jsou tedy vidět zařízení Amigy, ale ne naopak). Amigovská část AExploreru se dá spustit bud z Workbenche kliknutím na její ikonu, nebo ze startovací sekvence. Příjemným zjištěním je, že tento „server“ lze použít na jakékoliv Amize (má jen 50 KB) se systémem 1.3 a vyšším. Lze tedy starou A500 použít jako disketovou mechaniku k emulátoru na PC. Kromě zmíněného propojení zpřístupňuje AExplorer také obraz paměti ROM (ROM image) a umožňuje vytvářet ADF soubory z amigovských disket obojí se určitě hodí, pokud chcete více využívat emulace Amigy.
Spojení obou počítačů a konfigurace softwaru by neměla být příliš složitá. Jednou možností je propojení pomocí sériového kabelu; v tomto případě stačí jen nastavit na straně PC nastavit, který port je používán. Lze specifikovat další parametry přenosu (např. rychlost), ale ty je potřeba nastavit na obou počítačích. Druhou možností je použít TCP/IP protokol, nejlépe v kombinaci s ethernetovou kartou pro Amigu a PC, který umožňuje podstatně vyšší rychlost přenosu. Pokud máte instalován hardware a software potřebný pro provoz TCP/IP protokolu na obou počítačích, stačí ve windowsovské části AExploreru nastavit IP adresu Amigy a vše je hotovo (amigovská část - server - detekuje možnost požití TCP/IP protokolu automaticky). Vše je opět podrobně popsáno na CD.
Ti, kteří nemohou využít služeb AExploreru, mají stále k dispozici řadu dalších utilit na dodávané disketě. Jednak je to MSH systém, což je vlastně analogie CrossDOSu (slouží ke čtení PC disket na Amize). Výhodou MSH je to, že pracuje na jakékoliv Amize s OS 1.3 a vyšším. Pokud ale už máte CrossDOS, není vám k ničemu. Dále jsou na disketě prográmky transdisk (pro konverzi amigovských disket do ADF formátu pro přenos na PC) a transrom, který z vaší Amigy vytáhne ROM a uloží ji do souboru pro použití s některým z emulátorů.

Další programy pro Amigu
Kromě již zmíněných produktů je součástí AForever také několik programů pro Amigu, které jsou na CD předinstalovány pro použití s emulátory (to ovšem nebrání jejich normálnímu použití na Amize). Jednak je to textový editor PersonalWrite 4.2 (jakási italská obdoba T602?), který je zde především kvůli převodu textových souborů. Podporuje totiž ASCII, IFF text, WordWorth či ProWrite a řadu kódování (Amiga, DOS, Mac, Atari, C64). Je s ním dodáván skript pro konverzi ze zmíněných formátů do RTF či ASCII. Samozřejmě to není moc platné v českém prostředí.
Další dva produkty jsou již rozhodně užitečnější. Tím prvním je PersnalPaint 7.1, který sám o sobě přijde minimálně na 50-60 DM. Myslím, že jej není třeba dále představovat. Druhou utilitkou je DirDiff, což je program sloužící k porovnání obsahu adresářů a případnou synchronizaci souborů (např. mezi harddiskem a disketou, kterou nosíte, ven).

Závěr
Závěrem lze jedině říci, že Amiga Forever je velice vydařený balík programů. Otázka zní, zda je nutné si ho pořizovat, když je například emulátor UAE včetně potřebných utilit zdarma na Internetu. Hledisek je několik. Za prvé je nutno vlastnit ROMky a soubory operačního systému, a to legálně především pokud Amigu již nevlastníte; je to asi jediná cesta k jejich oprávněnému nabytí. Navíc (a to se vám zřejmě nepodaří i když Amigu vlastníte) jsou zde k dispozici všechny verze operačního systému. Dalším faktorem je jistě zkušenost uživatele. Zatímco na CD je vše připraveno, stačí to jen spustit, tak v případě, kdy se rozhodnete vše si opatřit sami, vás čeká docela dost práce se sháněním všeho potřebného (emulátor, ROM, ADF soubory) a hlavně s konfigurací všeho do funkční podoby (parametry emulace, vytváření harddisků, instalace systému Picasso, apod.). Konečně, pokud chcete využít AExplorer pro sdílení dat mezi Amigou a PC, není asi jiná možnost, než zakoupit zde popisovaný produkt (opět existují i jiná řešeni, která jsou volně k dispozici, ale jejich zprovozněni a používání není příliš jednoduché). Při posuzování ceny je třeba vzít v úvahu i to, že zahrnuje plnou verzi PPaintu.

Amiga Forever 2.0

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: Cloanto
Cena: DM 100,-
Typ: komerční
Zapůjčil: Cloanto

+

jednoduchost použití snadné propojení Amigy a PC, doplňkové programy

-

použita řada giftware a shareware (?)


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing