TTManager 3.3

Radim Demel

Tooltypy - vedle datatypů či např. lokalizačních katalogů jedna za specialit Amigy. Pro začátečníka trochu záhadné, pro zkušenějšího uživatele velmi užitečné příkazy, kterými lze ovlivňovat chování různých programů. U některých programů jde počet podporovaných tooltypů do desítek - a vzhledem k tomu, že se tooltypy zapisují do ikony programu, je v takovém případě malé systémové okno Information vyvolávané z menu Icons pro pohodlnou úpravu tooltypů krajně nešikovné. TTManager je jedním z programů, které pro úpravu tooltypů nabízí vlastní prostředí s celou řadou podpůrných funkcí.

Požadavky programu
Požadavky jsou minimální: Workbench 2.04, chcete-li využít některý z připravených lokalizačních katalogů, tak Workbench 2.1 a vyšší. Pro pohodlnější práci autor (a já také) doporučuje utilitu Cycle To Menu nebo MCP

Jak to funguje
Po spuštění programu uvidíte na Workbenchi aplikační ikonu TTManager, navíc se stejnojmenná položka objeví v menu Tools. Nyní máte 2 možnosti: buď přetáhnete na aplikační ikonu TTManageru ikonu programu, jehož tooltypy chcete upravovat, nebo na aplikační ikonu 2x kliknete. V takovém případě se otevře informační okno, které vám umožní otevřít v okně programu požadovanou ikonu. Nejste přitom omezeni na jedno editační okno, naopak lze otevřít více oken současně, jejich maximální počet závisí na dostupné volné paměti. Okno programu se samozřejmě přizpůsobuje velikosti zvoleného písma.
TTManager umožňuje velmi pohodlnou úpravu tooltypů pomocí 9 editačních módů, kterými lze provádět základní operace s tooltypy jako je mazání, uzavření tooltypu do závorek či jejich kopírování, zadávání nových tooltypů apod.
Samozřejmostí je plná podpora práce s clipboardem, lze si dokonce zvolit, který z prvních 10 systémových clipboardů bude TTManager používat. Ve starších verzích programu byly editační módy dostupné pomocí cyklovacího tlačítka, od verze 3.0 bylo toto tlačítko (s názvy jednotlivých módů) nahrazeno graficky zpracovaným řádkem tlačítek - funkční je tento způsob také, podle mne však bylo původní řešení lepší, jiní uživatelé samozřejmě mohou mít na věc jiný názor.
Při vlastní úpravě tooltypu stačí zvolit požadovaný editační mód a kliknout na příslušné tooltypy - vybraná úprava se okamžitě provede. Přesunout ruku z myši na klávesnici tedy musíte jen tehdy, zadáváte-li úplně nový tooltype nebo chcete např. změnit nějakou číselnou hodnotu. Pokud byste se spletli a nechtěně nějaký tooltype smazali, stačí kliknout na tlačítko Undo v pravém horním rohu okna. Standardně je možné provádět deseti úrovňové operace Undo/Redo, ale tooltypem MAXUNDO lze nastavit v podstatě nekonečné Undo. Tlačítky Undo/Redo lze vracet všechny provedené úpravy a operace, kromě uložení tooltypů, uzavření okna a ukončení TTManageru. Podpora operací Undo/Redo je opravdu kvalitní a pokládám ji za velký klad tohoto programu.
Tlačítkem Load můžete přihrát tooltypy z jiné ikony nebo z ASCII souboru, přičemž lze rozlišit, zda se mají nahrát jen tooltypy, které se v upravované ikoně nevyskytují, nebo naopak zda přihrávané tooltypy nahradí ty původní, nebo se k nim pouze připojí, atd...
Změněné tooltypy lze uložit do aktuálně upravované ikony nebo do jakékoli jiné ikony nebo jako ASCII soubor.
Cyklovacím tlačítkem Type v horní části okna můžete velmi snadno změnit typ ikony (nástroj, koš, atd...) a v poli File můžete změnit název upravované ikony (ekvivalent tlačítka Uložit jako). V levém horním rohu se pro lepší orientaci zobrazuje upravovaná ikona.
Úpravou tooltypů však možnosti TTManageru nekončí. Umožňuje také snadnou úpravu atributů (ochranných bitů) ikony, stačí jen přepnout cyklovací tlačítko Tooltypes na Information a zatrhnout požadované volby. Autor zařadil do programu dokonce i podporu atributů MUFS - MultiUser FileSystem.
V tomto okně dále můžete měnit velikost zásobníku, napsat komentář a v řádku Default Tool snadno nastavit pro ikony typu Project přiřazený program: bud ručně, nebo se k požadovanému programu pohodlně proklikáte souborovým requesterem. Je zde však ještě třetí možnost: pomocí tooltypu DEFAULTTOOLMENU si můžete předdefinovat neomezený počet programů, které se poté zobrazí v menu Information, DefaultTool - pak stačí pouze v menu TTManageru vybrat požadovaný program, který se okamžitě objeví ve zmiňovaném řádku Default Tool.
Posledním oknem programu je okno Volume Information, ve kterém se zobrazují informace o médiu, z něhož byla nahrána aktuálně upravovaná ikona - např. typ filesystému, status média (čtení/zápis), velikost v bytech i v blocích, procentuální zaplnění média atd.

Co dodat...
TTManager spokojeně používám od verze 2.1 a dodnes jsem s ním nenarazil na žádné potíže. Je nenáročný na paměť, nehroutí systém a je to komodita. Vlastnosti TTManageru se nastavují pomocí tooltypů (jak jinak, že), podporováno jich je ve verzi 3.3 celkem 27. K dispozici je rozsáhlé roletové menu, kterým lze program v podstatě celý ovládat a které nabízí další možnosti nastavení. Jak je naznačeno v úvodu, podporuje TTManager lokalizaci a snad ani nemusím dodávat, že tu českou naleznete na České lokalizační stránce.
I k tomuto výbornému programu však mám 2 výtky: TTManager má sice ARexxový port, jeho možnosti jsou však zatím chabé. Druhá výhrada je vážnější, program sice lze ovládat z klávesnice pomocí klávesových zkratek, tyto zkratky jsou však natvrdo naprogramované a uživatel je nemůže nijak změnit. Zkratky navíc nejsou v GUI nijak vyznačeny (typickým způsobem bývá podtržení klíčových písmen), chce-li je tedy uživatel používat, musí se je naučit z nápovědy. Autor však nespí na vavřínech, pružně reaguje na podněty uživatelů a program stále vylepšuje.
TTManager3.3 téměř dokonale vyhovuje účelu, pro který byl napsán a proto mu dávám tak vysoké hodnocení.

TTManager v3.3

Hodnocení: 8,5 z 10
Autor: Jody Tierney
Cena: -
Typ: giftware

+

snadné ovládání myší, drag&drop, nekonečné undo podpora MUFS, český katalog

-

slabé možnosti ARexxového portu, nepohodlné ovládání z klávesnice


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing