AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

GoldED Studio 5

Pavel Čížek

GoldED, jeden z nejznámějších sharewarových produktů pro Amigu se objevil v nové, výrazně inovované verzi.

GoldEd Studio 5 (dále jen GoldEd) navazuje na předchozí verzi 4.73 tohoto textového editoru, která je nyní (k radosti řady uživatelů) k dispozici zcela zdarma. S touto novou verzí 5 přichází nejenom řada nových vlastností GoldEdu samotného, ale také změna v šíření tohoto produktu. Ten je nyní vybaven náležitostmi jako je sériové číslo a je šířen pouze prostřednictvím CD-ROM disku, který obsahuje kromě vlastního softwaru také „keyfile“ (soubor umožňující updaty na nové verze), jenž místo tradičních pár kilobytů má 66 MB. Kromě toho na CD najdete i kompletní GoldEd 3 a 4 se vším, co pro ně kdy bylo vytvořeno za doplňky (samozřejmě proto, aby jste mohli ukázat a dát legálně přátelům nějakou, tedy starší, verzi programu, který sami používáte). Další změnou, i když ne tak výraznou, je již zcela otevřená orientace na uživatele požadující maximální komfort a možnosti. Tomu odpovídají i hardwarové nároky tohoto produktu: minimem je sice MC 68020, 2 MB RAM a AmigaOS 3.x (a samozřejmě nějaké to místo na harddisku), ale skutečně použitelný je GoldEd až od MC 68030 a 4 MB RAM (plus paměť pro provoz souvisejících programů, např. kompilátoru či korektoru pravopisu). Navíc potřebujete rozlišení alespoň 640 x 400 bodů v osmi barvách (tj. minimum je v podstatě klasické VGA rozlišení), a je proto doporučena grafická karta. Mohu ale z vlastní zkušenosti potvrdit, že pokud si vystačíte s 16 barvami, pak lze efektivně a rychle pracovat i bez ní. Alternativně lze použít PC s rychlým Pentiem (alespoň 233 MHz) s emulátorem UAE. Tento přehled požadavků bych asi měl zakončit tím nejdůležitějším - totiž cenou, která činí 90 DM. Na následujících řádcích uvidíme, nakolik je či není opodstatněná.

Instalace
Instalace je prováděna tradičně Installerem, který (máte-li dost barev na Workbenchi) je doplněn o elegantní pozadí. Jak se stává u novějších produktů zvykem, instalace zahrnuje nejenom instalaci všech komponent, ale také jejich odstranění (kompletní nebo selektivní), obnovu standardní konfigurace či startovací sekvence apod. Spotřeba místa na disku záleží výrazně na uživatelových nárocích a pohybuje se od 500 KB (minimální), přes 2 MB (typická) až k 25 MB (maximální). Jediné, co je kromě volby instalovaných komponent třeba udělat, je zadání uživatelského jména. Instalace je pak dokončena při prvním spuštění GoldEdu, při němž dojde k inicializaci některých instalovaných doplňků a hlavně k zadání sériového čísla (bez něj se s vámi program nebude bavit).
Dříve než se pustím do srovnání s verzí předcházející, zmíním se o tom, jak je GoldEd navržen téměř od svého počátku - o tom, co je pro něj tak typické. Práce s tímto textovým editorem je založena na akcích (například smazání slova), které nejsou pevně přiřazeny položkám menu či klávesovým zkratkám, ale lze je spojit s libovolným objektem uživatelského rozhraní. To dává GoldEdu extrémní možnosti v oblasti konfigurace; lze jej přizpůsobit jakýmkoliv potřebám a zvyklostem. Navíc umožňuje mít různé konfigurace pro různé typy souborů, přičemž tyto jsou dynamicky měněny za běhu programu, dle typu právě otevřených souborů. To ovšem neznamená, že by bylo GoldEd nutno složitě a dlouho konfigurovat před tím, než jej lze použít. Standardní konfigurace jsou totiž k dispozici pro editaci ASCII textů, programů v C či HTML souborů (viz dále).

Uživatelské rozhraní
Jak za chvíli uvidíme, i přes rozsáhlé možnosti staršího GoldEDu 4 nepředstavuje nová verze pouze sbírku kosmetických úprav. Nicméně začnu od toho, co se změnilo na první pohled - totiž uživatelské rozhraní. Autor se inspiroval částečně Windows a nahradil některé systémové prvky používané pro uživatelské rozhraní jejich „windowsovkými“ ekvivalenty. Docela zajímavým způsobem tak zvedl komfort ovládání GoldEdu, aniž by se přitom musel uchýlit k MUI či jiným podobným prostředím. Mezi tyto upravené prvky patří například zatržítka či cyklovací gadgety (byly nahrazeny rozvinovacím menu). Vylepšena byla také textová pole - nyní umožňují lepší editaci textu, značení bloku a spolupráci s clipboardem. S tím souvisí i vylepšení práce se seznamy - i zde došlo k nahrazení systémového listview za novou variantu, která mimo jiné podporuje operaci „táhni a pusť“ (drag & drop) v rámci seznamu a také editaci položek seznamu přímo na místě (když se klikne na položku, objeví se nad ní textové pole, které lze editovat). Navíc autor vytvořil i seznamy se stromovou strukturou, přičemž každá položka stromu u sebe má zpravidla ikonu znázorňující jasně a přehledně její funkci. No, a ne smíme zapomenout ani záložkové (či stránkové) uspořádání konfiguračních oken a vzhled nástrojových lišt, které již také mají vzhled a la Word 97. Avšak i přes zmíněnou inspiraci ovládacími prvky Windows zůstává uživatelské rozhraní GoldEdu osobité a velice atraktivní.
K uživatelskému rozhraní se váží i další dvě vylepšení týkající se nápovědy a dialogových oken. Nápověda (jak jinak než bublinová) již není k dispozici jen u ikon na nástrojové liště, ale ve všech dialogových oknech - stačí jen ťuknout na ikonu s otazníkem v horním pravém rohu okna a pak na daný objekt. U řady oken lze navíc nalézt vedle této ikony s otazníkem ještě jednu s malým křížkem, která určuje, zda je okno stále otevřené či ne (nechci říkat modální a nemodální, neboť ať už je otevřeno jakékoli dialogové okno, lze se vždy vrátit do dokumentu a pracovat v něm bez uzavření příslušného dialogového okna). Například: okno pro vyhledávání textu se při zadání pokynu k vyhledání zavře a v textu se zobrazí příslušné nalezené místo; pokud však aktivujete zmíněné tlačítko, okno i po vyhledání zůstane nadále otevřené a lze jej dále používat. Záleží jen na uživateli, čemu dává přednost. Tato vlastnost je doplněna možností přepnutí z dokumentu do dialogového okna a zpět pomocí klávesových zkratek.

Konfigurace
Zmíněné změny uživatelského rozhraní napomohly i úpravě systému konfigurace, který je dle mého názoru nyní výrazně přehlednější a snadnější na použití. Všechna nastavení jsou nyní dostupná z jednoho okna, které využívá „stránkového“ uspořádání. Změna přístupu se týká především „lokálních“ nastavení, tedy nastavení typických pro daný typ souboru. Tato nastavení jsou uspořádána v hierarchickém (stromovém) seznamu, jehož hlavní položky tvoří definované typy souborů. Každý typ souboru má pak v podobě podřízených uzlů přiřazeny jméno, identifikační masku (masku jména souborů daného typu) a související nastavení (např. menu, kontextová menu, zvýrazňování syntaxe, či počet barev a rozlišení obrazovky). Pokud daná skupina nastavení není pro nějaký typ souboru definována, použijete se její ekvivalent nastavený pro obyčejný text. Alternativně se lze dostat k těmto lokálním nastavení pomocí seznamu, který obsahuje jako uzly skupiny nastavení (pro menu, klávesnici, pluginy, ...) - při jejich otevření se objeví všechny dostupné varianty konfigurace pro daný souboru (např.zvýrazňování syntaxe pro C, assembler, ...).
Tím hlavním zlepšením v oblasti konfigurace je však možnost hierarchické definice konfigurací. Přesněji řečeno, definice dané skupiny nastavení (např. klávesových zkratek) se může odkazovat na tutéž skupinu nastavení pro jiný typ souboru. Je tedy možné mít definované pro běžný text klávesové zkratky, základní strukturu menu, nástrojovou lištu atd., a pro další typy souborů (třeba pro programy v C nebo texty v LaTeXu) se odkázat na tyto základní definice a přidat jen speciální klávesy a menu pro ovládání kompilátoru. Kromě jednoduchostí je hlavní výhodou tohoto systému to, že pokud chceme provést změnu nějakých základních nastavení editoru (třeba oněch klávesových zkratek), není třeba tuto změnu provádět zvlášť pro každý existující typ souboru jak tomu bylo v předchozích verzích, ale stačí ji realizovat jen jednou. Další zlepšení v konfigurování GoldEdu spočívá v tom, že lze otevřít libovolný počet oken s různými konfiguracemi (pro myš, menu, formátování apod.) pro různé typy souborů a přenášet mezi nimi (pomocí kopíruj a vlož) i v rámci nich (pomocí táhni a pust) definice jednotlivých příkazů.
Použití hierarchických seznamů však zjednodušuje i editaci v rámci jednotlivých skupin nastavení GoldEdu, protože hierarchické seznamy například mnohem lépe odrážejí strukturu menu (název menu položky menu - submenu). Totéž se týká i konfigurace kontextových menu, systému nástrojových lišt či hierarchických projektů (rozuměj hierarchicky uspořádané struktury zdrojových souborů vážících se k jednomu konkrétnímu projektu).

Editace
Protože tím hlavním, co má takový textový editor na práci, je manipulace s textem, zaměříme se nyní právě na ni. Je zřejmé, že nelze vymýšlet donekonečna nová vylepšeni (jako byla u verze 4 doplňování frází na základě obsahu dokumentu apod.). Přesto se nějaká vylepšení objevila. Někteří určitě přivítají možnost konečně pracovat v GoldEdu i se skutečnými tabelátory. Jiní (jako já) zase ocení to, že operace „táhni a pusť“ umožňuje nyní nejenom přesun, ale i kopírování textu, a že označený text lze smazat tím, že ho „přepíšu“ jiným textem stejně jako je tomu v textových procesorech. Při psaní recenze jako je tato se uplatní i průběžné formátování textu po odstavcích (tj. opět chovající se stejně jako v normálním textovém procesoru; teď nemám na mysli T602). Šikovná je také možnost (volitelně) otevřít vyhledávací okno, do jehož vyhledávacího pole se automaticky umístí označený text či slovo, na němž je umístěn kurzor.
Rozšířeny byly také možnosti záznamu sekvencí příkazů a jejich použití. Sekvence je posloupnost příkazů, které uživatel provede a editor si je zapamatuje za účelem jejich opakovaného použití. Tyto mohou být nyní optimalizovány tak, aby se rychleji prováděly (slučováním více příkazů do jednoho). Kromě toho lze nyní sekvence, ale i jiné operace, zopakovat několikrát za sebou (stačí zadat počet). Sekvence lze navíc aplikovat na celý adresář či seznam zadaných souborů najednou (jako když automatizovaně aplikujete grafický filtr na několik obrázků). Poslední vylepšení týkající se sekvencí je možnost jejich exportu do podoby arexxového makra.

Typy souborů, prostředí
Jak jsem se již zmínil, GoldEd umožňuje definovat různé parametry pro editaci různých typů souborů. Tyto zpravidla zahrnují zvýrazňování syntaxe, slovník frází, odkazy na nápovědu pro daný jazyk, ale také definici menu, nástrojové lišty a klávesových zkratek. Pro předchozí verze existovala celá řada doplňků zaměřená na různé programovací jazyky, a proto jich je řada dodávána i s GoldEdem 5. Z již dříve existujících prostředí naleznete na CD vylepšené verze pro assembler a jazyk C, včetně speciálního C++ prostředí pro spolupráci se StormC. Vylepšení doznaly i prostředí pro editaci AmigaGuide a HTML souborů. Z těch dříve existujících jsou dále k dispozici prostředí pro editaci dávkových souborů (jako startup-sequence), e-mailový systém MicroDot, či systém RCS (systém kontroly a správy zdrojových textů).
Podívejme se však podrobněji na ty doplňky, které jsou nové. Jsou to prostředí pro e-mail Thor, doplněk pro tisk na PCL tiskárnách (dříve HiSpeed) a prostředí pro posílání faxů pomocí STFaxu. Patří sem také kompletní prostředí pro práci se SAS/C, které umožňuje stejně jako u prostředí pro StormC ovládat z GoldEdu kompilátor a jeho nastavení, debugger, ale i procházet chyby hlášené kompilátorem, spouštět výsledné programy či jednoduše hledat v nápovědě k SAS/C.
Další doplňky, které jsem ještě nezmínil patří do oblasti jazykové. Ačkoliv jsou v rámci GoldEdu definovány stejně jako ostatní prostředí, liší se tím, že je nutno je explicitně aktivovat (například z nástrojové lišty) - nemají totiž přiřazen nějaký konkrétní typ souboru (ani by to nemělo smysl). Jedná se především o doplněk pro kontrolu pravopisu nazvaný Joyce. Je založen na ISpellu a ve standardní podobě je dodáván pro němčinu a angličtinu (s možností přepínání přímo s GoldEdu). Na Internetu by měly být k dispozici i slovníky pro další jazyky. Při jeho použití je třeba počítat s vyšší spotřebou RAM (od 1.5 do 4 MB v závislosti na velikostí slovníku, který použijete). Druhým jazykovým doplňkem je anglický thesaurus, docela zajímavý a trochu netradiční. V každém případě je nezvyklá možnost ho doplňovat (ovšem ruční editací a konverzí do binární podoby). I při jeho použití je nutno počítat s dalšími 2 MB RAM, které spotřebuje.

Výkon
Drobností, které byly nějak vylepšeny je celá řada. Za všechny uvedu několik těch, které zvyšují rychlost GoldEdu a produktivitu práce. Nová verze je například schopna vytvořit soubor všech obrazových dat, které v dané konfiguraci využívá a číst je z tohoto souboru na místo procházení jednoho obrázku po druhém na disku – tím se výrazně zvýší rychlost startu programu. Dále vytváření záložních kopií velkých souborů je prováděno nyní na pozadí (pokud dochází k přesunu mezi disky a tedy fyzickému kopírování). Záložní kopie nejsou již pojmenovávány pomocí koncovky „.bak“, ale příponou „Copy of`, což umožní jejich přímé otevření bez nutnosti přejmenování (typy souborů jsou totiž většinou definovány pomocí přípon). Zajímavá je také schopnost otevřít správný soubor i v případě, kdy při otvírání v jeho jméně uděláte chybu (např. když jako já místo „proposal.tex“ napíšete „prososal.tex“, otevře se správně „proposal.tex“). Do podobné kategorie vylepšení patří například přidání prográmku, který vytvoří na Workbenchi aplikační okno (či spíše ikonku) - když do něj „upustíte“ soubor, otevře se v GoldEdu.

Závěr
GoldEd Studio 5 je špičkovým textovým editorem pro ty, kteří požadují maximum jak v oblasti výkonu a nabídky funkcí, tak i v komfortu a pohodlí práce. Jeho nová verze přináší řadu dalších vylepšení a odstraňuje i ty poslední drobnosti, které se ma dříve daly vytknout (například trochu těžkopádnou konfiguraci pro různé typy souborů; jednou výjimkou zůstává nemožnost konverze konfiguračních souborů z verze 4 do „pětky“). K tomu všemu se u GoldEdu přidává zlepšená uživatelská podpora - na Internetu jsou okamžitě k dispozici opravy pro existující verze i v případě, že byla nalezena jen jedna drobná chyba. Na stránku s online podporou se lze (pokud jste připojeni k Internetu) dokonce připojit jedním kliknutím na příslušné tlačítko v konfiguračním panelu GoldEdu! I přes tuto výraznou podporu se nezdá, že by ji GoldEd Studio příliš potřebovalo opravy od verze 5.0.2, kterou jsem obdržel, byly v podstatě dvě nedůležité maličkostí. Kvalitu programu potvrzuje i to, že nová verze se mi ani ještě jednou nezhroutila (a to ji používám denně více než měsíc).

GoldEd Studio 5

Hodnocení: 9,5 z 10
Autor: D. Eilert
Cena: DM 90,-
Typ: shareware

+

uživatelské rozhraní, hierarchické konfigurace pro různé typy souborů, prostředí pro SAS/C a StormC, kontrola pravopisu a thesaurus

-

chybí převod konfigurací z předchozích verzí, některé informace jsou uvedeny pouze v německé nápovědě

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )