AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Začínáme s Amigou III.

Petr Mareš

Za dávných časů, kdy se před slovem Amiga ještě psalo Commodore, vznikl základní balík software určený pro Kickstart 3.0 a 3.1. Tedy oněch šest disket, které potřebujete k nainstalování systému. Naučit se s nimi dělat znamená ovládnout systém.

Tak co tu máme?
Nebudeme to rozebírat disketu po disketě. Nainstalováno máme, tak se do toho pusťme. Jak to vypadá když otevřete okénko systémového disku určitě víte, tak to vezmeme pěkně po řadě. Nebudu však do vás hustit věci, které určitě dávno znáte, ani věci, které jsou na první pohled zřejmé. Takže to vlastně bude takový „výcuc“.

Preference
Prvním adresářem je „Prefs“, první ikona se jmenuje „Font“. Pomocí těchto preferencí si můžete nastavit druh písma, který bude Workbench používat pro psaní názvů ikon, jiný druh pro shell a také jeden pro vykreslování zbytku obrazovky. Ve výběru fontu pro ikony vám krom fontu nabídnou ještě volbu barvy písma a podkladu a taky vám dají vybrat jestli chcete, aby se písmo psalo přímo na podklad (nastavte mód na „Text“), nebo jestli chcete mít pod textem barevný obdélníček pro zlepšení čitelnosti. Další finta na vás číhá u výběru systémového fontu - tedy toho pro shell. Tam vám totiž nabídnou jen neproporcionální fonty. Moc se nedivte, pokud nějaký program odmítá používat vámi nastavené fonty. Takový program by to musel přímo podporovat. Pokud však program podporuje různé typy fontů, obvykle má vlastní konfigurační program, ve kterém se tyto fonty nastavují speciálně pro něj. Takže tyto volby platí hlavně pro Workbench.
„Locale“ slouží k nastavení jazyka a časového pásma, ve kterém se uživatel pohybuje. V preferencích „Pointer“ si můžete určit vzhled kurzoru myši, „PrinterPS“ vám umožní nastavit chování tiskárny pro tisk v PostScriptu. Pomocí programu „Sound“ si nastavíte takzvaný výstražný sampl, který některé programy používají, aby na něco (nejčastěji na nějakou chybu) upozornily. Místo samplu si můžete nastavit třeba jen bliknutí obrazovky a/nebo jednoduché pípnutí. Nastavíte-li si délku pípnutí na hodnotu 8 a výšku tónu na 2978, zní to jako ťuknutí na televizní obrazovku.
Druhá řada ikon začíná preferencemi „IPrefs“. Pomocí těch se nastavuje chování intuitionu. V části „Screen Drag“ si můžete navolit, která klávesa se bude používat na tahání obrazovek - zkuste zmáčknout navolené klávesy (nejspíše to bude levá amiga klávesa), podržte levé tlačítko myši a s myší hýbejte nahoru a dolů. Obrazovka by se měla pohybovat. Pokud máte monitor, který zvládne grafický mód DblPAL (o něco dál se o dozvíte o grafických módech více), zatrhněte si volby „Mode Promotion“ a „Avoid Flicker“. Systém pak bude některé obrazovky, které by se normálně otevřely v PAL módu, zobrazovat pomocí módu DblPAL, na který se lépe kouká a který je moderním monitorům příjemnější.
Programem „Overscan“ si přizpůsobíte velikost a umístění obrazovek vašemu monitoru. „Printer“ a „PrinterGFX“ využijí majitelé tiskáren, „Serial“ slouží k nastavení sériového portu, což není nutno dále rozvádět. „Time“ nastavuje systémový čas a datum vnitřních hodin Amigy. WBPatternem si nastavíte vzor, či obrázek jako podklad do Workbenche. „Input“ preference nastavují používanou mapu klávesnice, rychlost a akceleraci myši, rychlost klávesnice a také rychlost s jakou musíte dvakrát za sebou kliknout, abyste udělali dvojklik. Velikost, grafické rozlišení a počet barev Workbenche se nastavuje v programu „Screen“ a posledním preferenčním programem „Palette“ se dají navolit barvičky používané Workbenchem a ostatními programy. U Palette si všimněte okénka vpravo, ve kterém si můžete navolit, kterou barvou se má co vykreslovat. Třeba změnou barev pro vykreslování světlých a tmavých hran okének se dá dosáhnout velice originálního vzhledu systémových aplikací.
To by bylo o preferenčních programech téměř vše. V adresáři prefs je však schovaný ještě jeden adresář a to „Presets“. Do něj se zapisují oblíbené nastavení, máte-li jich více.

Utility
Utility jsou schovány v adresáři „Utilities“. Říká se tak malým jednoúčelovým programům. Na čerstvě nainstalovaném systému najdete v tomto adresáři programy Multiview, Clock a More, přičemž More se ve Workbenchi neukáže, protože nemá ikonku. Multiview slouží k prohlížení různých dokumentů pomocí datatypů a More je jednoduchá utilitka na prohlížení textových souborů. A konečně s programem Clock jsme se již seznámili v předchozích dílech tohoto seriálu.

Tools
V překladu slovo „tools“ znamená nástroje. V adresáři Tools najdete spoustu věcí, které pravděpodobně spustíte za život jen jednou, abyste se podívali, co to umí a jestli to tam máte nechat. Proto jen stručně. Pro majitele tiskáren tu jsou tři programy: InitPrinter, PrintFiles a GraphicDump. InitPrinter spusťte před prvním tiskem a soubory tiskněte pomocí PrintFiles. Soubor k tisku můžete zadat třeba na příkazovém řádku při spuštění PrintFiles z shellu, nebo můžete tisknout tak, že na tištěný obrázek jednou kliknete (označíte jeho ikonu) a pak se zmáčknutým shiftem dvojkliknete na PrintFiles. Tato metoda se dá použít třeba i u MultiView. GraphicDump vám vytiskne vše, co máte na obrazovce, na tiskárnu.
Na co slouží IconEdit už víte a Calculator je jasný. CMD umí přesměrovat data putující na port (defaultně paralelní) do souboru. MEmacs je textový editor inspirovaný Unixovým Emacs, ani se ho nesnažte pochopit. ShowConfig vypíše informace o systému a KeyShow vám ukáže mapu klávesnice. Programem PrepCard se konfigurují karty do PCMCIA portu a na přípravu hardisku slouží HDToolBox. HDBackup je dávno překonaný program pro zálohování hardisku na diskety, dnes se prakticky nepoužívá.

Commodity
Commodity je podadresář v adresáři Tools a jak by se dalo očekávat, obsahuje systémové komodity. U každé komodity můžete v ikoně nastavit kombinaci kláves, která hodí do popředí grafické rozhraní komodity - tooltype CX_POPKEY=<kombinace>. Pomocí CX_POPUP se nastaví, zdali se má hned po spuštění objevit okno aplikace. Ostatní tooltypy si uvedeme snad jindy. Podívejte se na informace o ikoně komodity Exchange, vše vám bude jasnější. Exchange slouží k ovládání komodit. Než si s nimi začnete hrát, spusťte si ho. Udržuje si přehled o spuštěných komoditách a vypisuje o nich informace.
Jednodušší prográmky v tomto adresáři jsou „MouseBlanker“, „AutoPoint“ a „NoCapsLock“. U těch nemusíte nic nastavovat. MouseBlanker vypíná kurzor myši při psaní na klávesnici, AutoPoint automaticky aktivuje okénko, nad kterým je myš a NoCapsLock znefunkční klávesu CapsLock, která vypíná/zapíná psaní velkých písmen.
Další komodita „Blanker“ je spořič obrazovky, který se spustí po nějaké době nečinnosti uživatele. Původně je to jedna minuta, ale to si můžete nastavit podle vlastní chuti. „ClickToFront“ způsobí, že okno, na které dvojkliknete, se dá do popředí. V tooltypech ClickToFront je ovšem uvedena položka jménem QUALIFIER, která určuje klávesu, kterou musíte zmáčknout, aby tento dvojklik fungoval. Nechcete-li nic mačkat, nastavte QUALIFIER na hodnotu NONE.
„CrossDos“ slouží k práci s PC disketami. Při kopírování z/na PC disketu převádí správně znaky konce řádků z Amiga do PC formátu a naopak.
Největší poklad jsem si nechal na konec. Jmenuje se „FKey“ a umí přiřadit klávesám a kombinacím kláves speciální funkci, jako třeba spuštění programu, přehození obrazovek, změnu velikosti okna, vypsání textu a podobně. Před nastavením funkce nějaké kombinaci kláves se přesvědčte, že ta kombinace k něčemu neslouží.

Adresář System
Tady najdete pár věcí užitečných ke správě systému. První program „Shell“ jednoduše spustí nový shell. Druhý je program „Format“. Ten se používá k formátování disků. Workbench ho spustí, když si z menu Icons zvolíte položku „Format Disk...“. Jestliže místo tohoto programu dáte nějaký jiný a pojmenujete ho stejně, Workbench ho bude spouštět místo původního příkazu „Format“. Další věc na řadě se jmenuje „RexxMast“ a funguje jako interpret ARexxových programů. Přesněji řečeno, po spuštění čeká „na pozadí“ a interpretuje ARexxové prográmky, pokud je o to požádán (třeba programem SYS:Rexxc/RX). Program „FixFonts“ projede adresář „FONTS:“ a upraví hlavičkové soubory fontů, je-li to nutné, což se stává většinou po přidání nového fontu. „NoFastMem“ umí vypnout a zpět zapnout „fastku“, máte-li nějakou. „IntelliFont“ slouží k práci s vektorovými fonty. Tento adresář také obsahuje jeden příkaz bez ikony, jmenuje se „DiskCopy“ a slouží ke kopírování celých disků. Spouští se, když hodíte ikonu jednoho disku na jinou diskovou ikonu.

Ostatní adresáře
Velice šikovný je adresář „WBStartup“. Pokud do něj dáte nějaký program, Workbench ho při bootování spustí. Nejčastěji se do něj dávají komodity. Pro takovéto spouštění programů je určen tooltype DONOTWAIT, který způsobí, že Workbench nebude čekat, až se program dokončí, namísto toho hned začne spouštět další.
Adresáře „Devs“ a „Storage“ jsou si podobné jako vejce vejci. Oba obsahují adresáře s DataTypy, obsahují definice dosovských zařízení a mimo jiné i definice monitorů. Rozdíl mezi nimi je, že při bootování se načtou datatypy, dosovské zařízení a monitory pouze z adresáře Devs, kdežto adresář Storage slouží jen jako sklad.
Poslední adresář je „Expansion“, do kterého patří ovladače přídavných zařízení, které se aktivují příkazem BindDrivers ve startup-sequenci.
Nepochybuji, že jsem začátečníkům připravil živnou půdu pro hodiny experimentů. Pěkně si hrajte, máte na to celý měsíc.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )