AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

ArtPRO 1.20

Pavel Čížek

Vzhledem k různorodosti používaných počítačových grafických formátů je třeba mít často po ruce nějaký konverzní program. S jedním takovým programem se nyní můžete seznámit.

Konverzních grafických programů existuje celá řada - vzpomeňme například komplexní systém SViewII recenzovaný v minulém čísle Amiga Review. Já bych vás chtěl seznámit s programem, který již používám poměrně dlouho. Je to ArtPRO, který je dle mého názoru relativně hardwarově nenáročný, stabilní a snadný na používání. Poslední verze ArtPRO, jejímž autorem je německý programátor Frank Pagels, byla uvolněna v září tohoto roku. Pokud ji chcete používat, stačí vám Amiga se systémem OS 3.x, procesor MC 68020 či vyšší a také 1-2 MB RAM (i když čím více, tím lépe). Samotný program pak na disku zhltne jen 200-300 KB, což je při jeho možnostech skoro až překvapivé.

Možnosti
Podívejme se nejprve na to, co ArtPRO skutečně umí a nabízí. Ve zkratce lze říci, že s ArtPRO umožňuje číst, prohlížet, částečně modifikovat a samozřejmě i ukládat obrázky v různých grafických formátech. Načítat lze obrázky ve formátech IFF ILBM, BMP, CHUNKY, GIF, PCX, RGB CHUNKY, TIFF (i z EPS), JPEG (není zatím podporován progresivní JPEG), PNM, přičemž ve všech z nich kromě GIF je podporováno barevné rozlišení až 24 bitů. Není tedy problém konvertovat truecolorové obrázky bez ztráty kvality. Pokud někomu chybí v seznamu pro něj důležitý formát, není třeba zoufat - ArtPRO umí načítat i přes datatypy. Kromě popsaných „tradičních“ formátů lze načítat data i v RAW (INTERLEAVED) formátu (= data obsahující pouze holé bitmapy), lze importovat definici palety barev z existujícího obrázku a nechybí ani možnost vytvoření kopie nějaké otevřené obrazovky. Podobná nabídka je k dispozici i při ukládání. Ukládat lze ve formátech IFF ILBM, BMP, GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNM, RAW, SPRITE a CHUNKY, opět je podporována barevná hloubka od 1 do 24 bitů. Je také možno samostatně uložit aktuální paletu barev.
Operace prováděné pomocí ArtPRO se však zdaleka neomezují na konverze grafických formátů. Kromě běžných nastavení týkající se zobrazovacího formátu můžete modifikovat barevnou hloubku obrázků, modifikovat paletu barev a konečně aplikovat nainstalované operátory na celý obrázek či jeho výřez. Nastavení způsobu zobrazení obrázku má dvě hlavní části specifikaci typu obrazovky (například DblPAL:Hires) a dále určení barevné hloubky obrázku. Nastavení typu obrazovky se provádí pomocí standardního systémového requesteru, takže zde žádný problém nenastává. Práce s počtem barev je trochu podobná Art Department - při načtení obrázku jsou obrazová data v paměti v kvalitě odpovídající zdrojovému souboru. Pokud chcete počet barev snížit, popř. zobrazit obrázek na obrazovce s menším počtem barev (například když načtete 24bitový obrázek a nemáte grafickou kartu), je třeba nastavit parametry pro redukci počtu barev. To znamená: určit počet barev obrazovky (2-256, popř. HAM6 / HAM8 či EHB), způsob organizace palety barev (například zda má být paleta uspořádána dle světlosti barev) a způsob rastrování (žádný, Floyd-Steinberg, EDD). Nu, a při ukládání si pak můžete nastavit, zda se uloží rastrovaná data (standardně, jsou-li vytvořena) či původní data. Z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že redukce barev a rastrování obrázků je na velmi dobré úrovni.
Modifikace barevné palety se dá provádět dvěma způsoby - buď přímou editací palety barev obrázků nebo barevnými korekcemi. Přímá editace palety je samozřejmě možná pouze u obrázků s maximálně 256 barvami, popřípadě u obrázků v HAM6/8. Bohužel, jako jediná funkce ArtPRO nebude asi pracovat korektně na grafických kartách (zvláště na Picassu), protože využívá překrývání obrazovek. To však nemusí příliš vadit, neboť to je asi nejméně používaná funkce a autor navíc pracuje na nové korektní verzi. Naproti tomu barevné korekce lze použít vždy, nejlépe však u truecolor či HAM obrázků. Barevné korekce umožňují zvýšit či snížit barevnost, jas a kontrast obrázku. Kromě toho lze posílit či zeslabit červenou, modrou či zelenou složku obrazu.
Poslední významnou skupinou funkcí ArtPRO jsou asi operátory. Zatím jich je k dispozici jen několik, ale myslím si, že pro běžné použití plně dostačují. V nabídce zatím naleznete kompresi barevné palety (vynechání zbytečných a zdvojených barev), vytvoření „tlačítka“ z obrázku (vhodné například pro WWW stránky), zrcadlení či rotace obrázku podél osy x a y, dále zvětšení či zmenšení, zostření a vytvoření negativu. Asi nejužitečnějším operátorem je dávková konverze podle aktuálních nastavení vám totiž umožní provést zvolenou operaci se všemi vybranými soubory (jediným omezením je, že konvertované soubory musí být v jednom adresáři). Můžete tak snadno zkonvertovat všechny JPEG soubory do IFF nebo změnit paletu barev či rozlišení u zvolené sady obrázků.
Co je velice sympatické je přítomnost funkcí Undo a Redo, které se vztahují na všechny popsané operace. Počet kroků je standardně 3, ale uživatel si toto nastavení může změnit. Výše popsané operace i Undo a Redo pracují s dočasnými soubory v adresáři „T:“. Z toho vyplývá, že pokud nemáte dostatek volné paměti, stačí přesměrovat T: na harddisk a budete moci pracovat i s velkými obrázky ve 24bitové kvalitě.

Ovládání a rychlost
Z obrázků snad je patrné, že ovládání programu je vyřešeno účelně a přehledně. Program lze ovládat myší i z klávesnice. Ostatně, vše je přehledně popsáno v nápovědě programu. Co velice oceňuji, je zobrazování náhledu obrázku v hlavním ovládacím okně. Pokud se totiž nechcete zabývat rastrováním obrázků, náhled bohatě postačí pro orientaci při konverzi řady souborů.
Rychlost je také na velmi dobré úrovni. K dispozici je řada nastavení ovlivňujících rychlost, paměťové nároky a kvalitu redukce barev. Maximální optimalizace výkonu pro daný procesor je zajištěna použitím optimalizovaných verzí render.library a guigfx.library. Jediné, co zatím chybí, je podpora PowerPC.

Závěr
Je jen málo věcí, které by se daly ArtPRO vytknout. Je to program zaměřený především na konverze grafických dat, a dělá to velmi dobře a spolehlivě (poslední verze se mi ani jednou nezhroutila, ani nenarušila jiné aplikace). Nu, a těch 20 DM, které autor žádá jako registrační poplatek, zcela odpovídá schopnostem a možnostem programu.

ArtPRO 1.2

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: E Pagels
Cena: DM 20,-
Typ: shareware

+

dobře navržené GUI, rychlost a stabilita, dávkové zpracování obrázků

-

chybí podpora 24bitových datatypů

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )