CyberGraphX 4

LUBOŠ NĚMEC

POŽADAVKY: MC68020 a vyšší, AmigaOS 3.x, grafická karta

RTG systém CyberGraphX 4 vás vítá! Tak to je úvodní slogan nové verze emulačního softwaru CyberGraphX od Vision Factory Development. Na výstavě Computer98 v Kolíně nad Rýnem byl představen a též se i prodával CyberGraphX 4, recenze na sebe tedy nenechala dlouho čekat.

CyberGraphX aneb konec jednoho vývoje
Hlavní „novinkou“ verze 4 je distribuce na CD a to, že systém je už plně komerční a tedy ho už nedostanete ke grafické kartě zdarma (verze 3 je stále freeware). Nebo vlastně dostanete, ale cena grafické karty bude vyšší o cca 50,- DM.
Co vedlo autora CGX Franka Mariaka (pod hlavičkou své firmy Vision Factory Development) k čistě komerčnímu využití svého díla je snad jasné - phase5 byla vždy ohledně softwaru dost pozadu za svým jinak vynikajícím hardware a její spolupráce s vývojáři je také mnoha lidem dostatečně známa na to, aby na phase5 přestali spoléhat a pokusili se udržet na trhu (a tedy í dále vyvíjet) špičkový software pro Amigu.
CyberGraphX 4 stále podporuje prakticky všechny na Amize známé grafické karty včetně CyberVisionPPC a v budoucnu též BVisionPPC, takže se určitě stane plnohodnotným nástupcem verzí 2.x i 3.x i bez přímé podpory phase5.

Instalace
Pokud jste s CyberGraphX ještě nikdy nepracovali, nebojte se, instalace je poměrně jednoduchá. Pečlivě si však přečtěte vše, co se na obrazovce při instalačním procesu objeví, některé nastavovací parametry raději prostudujte v manuálu, předejdete tak mnohým problémům.
Na CD najdete poslední verzi Installeru 43.3, která se však dnes již běžně používá a patrně ji už budete mít na disku. Skript „CGXV4-Install“ okopíruje na disk vyžadované knihovny, monitorové preference, několik utilit a monitorový driver. Při instalací se skript dotáže na nastavení několika environmentových proměnných a tooltypů v ovladači obrazovky, ještě jednou tedy připomínám - čtěte pozorně, co po vás instalace vlastně chce.
Druhým skriptem je „CGXV4-Update“, ten použijete v případě upgrade z CyberGraphX verze 3 nebo pří dalších verzích CGX4. V tomto případě budou na disk zkopírovány pouze nezbytné nové knihovny a ovladač obrazovky.
Jako doplňkové skripty jsou na CD ještě „CGX-Report“, který generuje pro vaši potřebu veškeré dostupné informace o systému CyberGraphX 2/3/4, monitorových driverech, knihovnách, doplňkových utilitách, V43 datatypu, CGX komoditě, a environmentových nastaveních. Výsledná zpráva je uložena do textového souboru a doplněna o datum a čas.
Posledním skriptem je „CyberBackUp-UnInstall“ provádějící zálohování nebo odinstalování všech částí systému CyberGraphX. Pokud po provedené instalaci počítač bez problémů nabootuje, je velmi pravděpodobné, že se dále o nastavení CGX nebudete muset vůbec starat. Ten horší případ - černá nebo šedá (to je ten úplně nejhorší stav) obrazovka znamená problémy. Prohlédněte startovací sekvenci, jestli nepouštíte nějaké systémové programy, patche či komodity ještě před zavedením ovladače monitoru CGX4, případně jestli nemáte v DEVS:Monitors více různých ovladačů pro stejnou kartu (např. pro Picasso96) a bez milosti tyto anomálie zlikvidujte. Pokud používáte MCP úzce provázané se systémem (assigny atd.), nemusíte ho mazat, ale stačí ovladač monitoru pro CGX spustit ještě před startem MCP.
Další možné problémy vznikají u různých scandoublerů a jejích kombinací zvláště s CyberVision64/3D v Zorro-II/III slotech. Někdy pomůže správné nastavení environmentových proměnných sloužících k ovládání spolupráce ze scandoublerem, jindy zase nová 68040/060 knihovna. Každopádně zprovoznění systému CyberGraphX je buď na první pokus nebo teprve po dlouhém bádání, co kde ve startovací sekvenci změnit.

Ovladače
WB emulace vychází z vývoje emulačních systémů pro grafické karty - Visiona, Domino, PicassoII, CyberVision64, CyberVision64/3D a nově též CyberVisionPPC. CyberGraphX 4 podporuje stahování obrazovek (záleží však přímo na grafické kartě, jestli je schopna této funkce využít), nevyžaduje CHIP RAM pro zobrazování (= vysoká rychlost ve FAST RAM), bez problémů lze používat několik grafických karet současně.
CyberGraphX 4 podporuje v současné době následující grafické karty pomocí standardních monitorových driverů v DEVS:Monitors: Picasso II(+) v nesegmentovaném lineárním módu, Picasso IV, Piccolo Z2/Z3, Piccolo SD64, GVP Spectrum, RetinaZ3, Wildfire Inferno, CyberVision64, CyberVision64/3D a CyberVisionPPC.
Nároky na systém jsou překvapivě nízké, jako minimum je vyžadován Kickstart 3.0+, procesor 68020 a 4 MB FAST RAM. CGX4 není kompatibilní se systémy EGS, Picasso či Picasso96 (u tohoto systému to však naopak funguje!), proto budete muset pro korektní fungování odinstalovat většinu těchto starých verzí emulačních systémů.

Preference a ovládání
Celý systém CyberGraphX 4 se nově ovládá z jedné jediné komodity, která může (ale není nezbytně nutná) běžet stále v pozadí. Tato komodita s názvem „CyberGraphX“ je skoro to samé, co několik freeware či shareware prográmků sloužících ke stejnému účelu. CGX4 se ovládá pomocí proměnných uložených ve standardním amigovském environmentu (ENV: nebo jeho archivu ENV-ARC:, každý má buď logickou 0 nebo 1, nula znamená samozřejmě vypnuto) a tooltypů v monitorovém driveru - všechny tyto ovládací prvky umí obsluhovat zmíněná komodita „CyberGraphX“.
Ovládací prvky uložené v environmentu v adresáři „CyberGraphX“ jsou:
ALERTEMU - pokud je aktivováno, nedestruktivní GURU se budou zobrazovat na CGX screenu, funguje to hlavně u různých paměťových hlášení (žluté GURU).
CPUP2C - je-li aktivní, planar-to-chunky konverzi bude provádět přímo procesor a ne blitter na grafické kartě. Tato metoda je samozřejmě bezpečnější (nevznikají žádné „sněhové“ efekty), ale celý CGX4 se podstatně zpomalí.
HIDE15BIT - ovládá skrytí 15ti bitových screenmódů, protože u některých grafických karet nepracují správně.
HIRESCRSR - je-li aktivní, sprity typu Lores u ne-AGA Amig jsou převedeny na typ Hires. Tato volba je shodná s tooltypem HIRESSPRITE u starších verzí Picasso96.
KEEPAMIGAVIDEO - je-li zakázáno, každá CGX obrazovka se objeví na popředí, Amiga display DMA je vypnuto pro dosažení nejvyšší možné rychlosti v CHIP RAM. Jednoduše řečeno, vypnou se amigovské screenmódy.
NOPASSTHROUGH - slouží k ovládání spolupráce se scandoublerem. Je-li povoleno, přepínač monitorů na grafické kartě je deaktivován, což vyžaduje vícemonitorové zobrazení. S tímto přepínačem přímo souvisí ještě další volba PASSTHROUGH (tooltyp PASSTHROUGH v monitorovém driveru) - je-li NOPASSTHROUGH=0, může být tooltyp PASSTHROUGH použit, při NOPASSTHROUGH=1 (nepropouští videosignál) však tooltyp PASSTHROUGH nelze používat!
PLANES2FAST - ovládá alokování bitmapové grafiky ve FAST RAM a výrazně urychluje práci s grafickou kartou. Ne ve všech případech lze však tento přepínač používat a proto budete-li mít problémy např. s bitmapovými kreslícími programy (PPaint, DPaint atd.), nechte ho raději vypnutý (tzn. jeho hodnota bude 0).
SAVEMEM - šetří paměť při zobrazení v 16 a méně barvách, doporučují nechat zapnuté.
SUPERGELS - aktivuje speciální rutiny nahrazující originální GELS (Graphics ELementS) systému CyberGraphX, které jsou o něco lepší, rychlejší a obsahují některé triky (např. při přesouvání ikon) sloužící opět k urychlení celého systému, zvláště pak v hicolor/truecolor režimech. Jak už to však bývá, ne vždy lze SUPERGELS použít a některé programy ho vyloženě nesnáší. Standardně je tento přepínač vypnutý.
SUPERLAYERS - aktivuje nové rutiny pro práci s obrazovými daty (přesněji řečeno vrstvami) a zrychluje celý CyberGraphX zvláště při používání mnoha okének různě překrytých přes sebe.
USESEMAPHORES - zapíná používání „semaforů“ a teoreticky má předcházet zákazu multitaskingu v některých situacích a stavech operačního systému. Povolení této volby může někdy vést až k zamrznutí systému, ale nastavení tohoto přepínače je dle autorů systém víc „OS friendly“. Z osobních zkušeností mohu jen prohlásit, že vinou tohoto přepínače se mi systém nikdy nespadl (nebo jsem to nepoznal), ale ať už byl vypnutý nebo zapnutý, k žádným nečekaným haváriím systému nedocházelo a nedochází.
WBPATSPEEDUP - zrychluje zobrazení WB podkladu. Standardně je zakázáno, neboť koliduje s některými podobnými patchi a utilitkami sloužícími k obdobným účelům.

Tooltypy v monitorovém driveru
Není-li uvedeno jinak, aktivace/ deaktivace následujících tooltypů se provádí pomocí standardních hodnot YES a NO.
ADVANCEDCLK (pouze u CV64 a CV64/3D) - povolí přetaktování karty respektive grafického čipu, typická hodnota je 50 MHz. Každé přetaktování je samozřejmě závislé na jednotlivém modelu grafické karty, a to kus od kusu či série. Například moje CyberVision64 běhá v pohodě na 60 MHz, při vyšších hodnotách se objevuje známé sněžení v obraze, různé chaotické barevné body atd. Záleží jen na vaší kartě, kolik snese bez degradace obrazu.
BITMAPCACHE - pomocí ukládání grafiky do cache (tedy do FAST RAM) urychluje celý systém při přesouvání a změně velikosti okének.
BLACKBORDER (pouze RetinaZ3) - zapne černý okraj kolem obrazovky.
BOOTLOGO - aktivuje zobrazení libovolného obrázky při bootování systému. Pro výrobu loga, tedy přesněji řečeno jeho zkompilování do standardní amigovské knihovny lze použít PD programy, jeden z nich najdete třeba na www.vgr.com či ftp.phase5.de.
DRAGGING - povolí stahování respektive překrývání obrazovek přes sebe. Pokud nastavíte DRAGGING=NO, CyberGraphX bude ukládat screeny do videopaměti a můžete mezi nimi velmi rychle přepínat klasickým způsobem. Tato volba není podporována všemi typy grafických karet, například CyberVisionPPC stahovat obrazovky přes sebe neumí vůbec, stejně jako celý systém Pícasso96 až do poslední verze 1.42.
MULTIMEDIAMEM (pouze CV64/3D) - při aktivování této volby rezervuje CyberGraphX 1 MB paměti na CyberVision64/3D pro textury a video overlay funkce.
PACKED24 (pouze CyberVisionPPC a BVisionPPC) - speciální funkce dovolující komprimaci obrazových dat ve 24bitových rozlišeních, což umožní vyšší obnovovací frekvenci obrazu při menších nárocích na paměť. Nevýhodou jsou vyšší nároky na procesor (pro účely pakování) a nižší výkon v některých operacích akcelerovaných ostatními tooltypy či systémem CGX samotným.
PASSTHROUGH - je-li zakázáno, přepínač monitorů na kartě je deaktivován, což je nutné pro vícemonitorové zobrazení.
SCROLLMASK - povolí maskování při scrollingu čí přesouvání některých typů grafických objektů (typicky trojúhelníky a vše, co se z nich skládá) ve 256 barvách. Nastavení „NO“ urychlí scrollování textu v Shellu, ale může vést k nežádoucím efektům mizení kurzoru u některých programů (např. CygnusEditor 2.x a 3.x).
USEROXXLER (pouze CyberVision64) - s defaultním nastavením „YES“ bude pro konverzí bitplánové grafiky do chunky (známý termín plana-to-chunky) použit hardware na CV64 zvaný ROXXLER. V žádném případě nedoporučuji tuto volbu vypínat, neboť nárůst výkonu při používání ROXXLERu je opravdu značný a věčná škoda, že tento nebo podobný čip nebyl použit i na CV64/3D.

Doplňkové utility a dokumentace
Showcgxconfig - zobrazí v Shellu aktivní CyberGraphX zařízení (t.j. grafickou kartu) a driver.
CyberGraphX komodita - používá se ke komplexnímu ovládání celého systému CyberGraphX 4 a vyššího, může být spuštěná stále a dle potřeby vyvolána pomocí nadefinované kombinace kláves (hotkeys) - viz dva obrázky.
CGXMode - slouží k editaci dodaných nebo vytváření nových screenmódů, profilů monitorů a všeho, co se týká frekvenčních parametrů. Novinkou ve verzi 4 je přidání několika desítek předdefinovaných monitorů (viz obrázek) a zpřehlednění celého editačního menu. S úplným klidem mohu prohlásit, že tento poměrně nenápadný prográmek nemá konkurenci na žádné mně známé počítačové platformě, něco podobného sice nabízí třeba firma Matrox u svých grafických karet (funguje samozřejmě POUZE s těmito kartami), ale kvalit a možností univerzálního CGXMode nedosahuje ani omylem.
Manuál je na cédéčku ve formátu Guide v němčině a angličtině a v HTML (pouze v angličtině). Dočtete se zde prakticky vše, co jsem uvedl u environmentových proměnných a tooltypech plus některé rady při neúspěšné instalaci. Podrobný manuál je věnován CGXMode, což je vzhledem k nárokům na pochopení programu ze strany uživatele pochopitelné. Manuál hodnotím pozitivně, můžete si ho pochopitelně též problémů vytisknout.

Testy
Nový CyberGraphX 4 jsem samozřejmě důkladně otestoval pomocí SysSpeedu 2.6 v rozlišení 800x600 bodů. Testováno na A4000/060+CyberVision64/2 MB. Pro srovnání jsem zařadil ještě výsledky testů předchozí verze CyberGraphX 3 (v41.21) a též Picasso96 v1.42.
Sami se můžete přesvědčit, že CyberGraphX 4 není o mnoho rychlejší než verze 3, místy je dokonce o trochu pomalejší. Rozdíly v testech jsou však tak malé, že při subjektivním pocitu práce s CGX 4 a 3 jsem nepoznal žádný rozdíl. Konkurenční systém Picasso96 také značně vylepšil spoustu algoritmů a ačkoliv je rychlejší než předchozí verze, kvalit a rychlosti CyberGraphX 3/4 většinou nedosahuje, zvláště pak s testovanou CyberVision64 je v truecoloru skoro vždy podstatně pomalejší a i při reálné práci ve Workbenchi a dalších aplikacích je ve více než 256 barvách znatelně pomalejší než CXG3 či CGX4.

Závěr
CyberGraphX 4 rozhodně není rychlejší než verze 3, stabilitu ověří až čas. Používám jej už cca tři týdny a nepozoruji, že by se hroutil nějak častěji než předchozí verze. Ovládání pomocí CGX komodity je dobře vymyšlené a FUNGUJE. Programy přidané na CDčku jsou mimo nového CyberGL (který lze stáhnout i z www.vgr.com) už staršího data, Xi-Paint 4 najdete i na CD řady Aminet, stejně jako PPaint. Cena cédéčka je poměrně vysoká, ale není si nač stěžovat - Cybergraphics V2 stál kdysi také tolik. Je zřejmé, že se zkomercionalizováním CyberGraphX dostane freewarový emulační systém Pícasso96 do většího povědomí majitelů grafických karet, což však bude jenom dobře a konkurence donutí programátory k ještě většímu úsilí.

  CGX4 CGX3 P96
Graphic      
ScrollX 16 168 168 143
ScrollX 256 168 168 143
ScrollX Hi 57 57 51
ScrollX True 19 19 12
ScrollY 16 166 166 143
ScrollY 256 166 166 143
ScrollY Hi 55 55 49
ScrollY Trne 17 17 11
PrintTxt 16 6968 6891 6137
PrintTxt 256 7101 6987 6166
PrintTxt Hi 5833 6184 6066
PrintTxt True 4052 4097 1888
RectFill 16 10271 10245 11389
RectFill 256 10269 10235 11366
RectFill Hi 5218 5242 5526
RectFill True 2224 2235 1598
DrwElpse 16 17619 17709 15987
DrwElpse 256 17622 17711 15983
DrwElpse Hi 1868 1871 14811
DrwElpse True 2005 2015 11125
DrwCircle 16 16874 16915 15616
DrwCircle 256 16887 16916 15552
DrwCircle Hi 15863 16206 14166
DrwCircle True 11733 11918 9828
WrtPixel 16 146613 146657 96513
WrtPixel 256 146618 146659 96490
WrtPixel Hi 121432 117805 97313
WrtPixel True 122899 122912 97293
HorLines 16 19456 20633 25669
HorLines 256 19454 20848 25666
HorLines Hi 15872 16649 20249
HorLines True 9874 10345 9371
VerLines 16 6748 6911 6248
VerLines 256 644 6908 6254
VerLines Hi 5446 5554 4990
VerLines True 3444 3515 2810
DiaLines 16 3909 3914 12118
DiaLines 256 3909 3913 12087
DiaLines Hi 2975 2987 8453
DiaLines True 2141 2101 2607
       
  CGX4 CGX3 P96
AreaElps 16 276 276 259
AreaElps 256 276 276 259
AreaElps Hi 274 274 258
AreaElps True 245 246 221
AreaCir 16 257 258 241
AreaCir 256 257 258 241
AreaCir Hi 255 255 241
AreaCir True 222 223 207
AreaFill 16 9291 9306 382
AreaFill 256 9230 9302 382
AreaFill Hi 6385 6442 382
AreaFill True 3262 3280 268
Intuition      
OpenWin 16 25 25 24
OpenWin 256 25 25 20
OpenWin Hi 19 19 21
OpenWin True 15 15 14
WinLayer 16 33 32 27
WinLayer 256 30 30 25
WinLayer Hi 20 20 29
WinLayer True 14 14 11
SizeWin 16 192 163 74
SizeWin 256 162 148 81
SizeWin Hi 137 145 63
SizeWin True 122 121 51
MoveWin 16 394 393 233
MoveWin 256 366 361 232
MoveWin Hi 214 205 163
MoveWin True 106 107 57
ConOutP 16 98 117 78
ConOutP 256 96 115 77
ConOutP Hi 50 50 52
ConOutP True 30 30 27
OpenScr 16 3 3 2
OpenScr 256 3 3 2
OpenScr Hi 1 1 1
OpenScr True 1 1 0
SwapScr 16 7 7 6
SwapScr 256 7 7 6
SwapScr Hi 4 4 3
SwapScr True 2 2 1

 

Výrobce: Frank Maniak
Typ: komerční
Cena: DM 49
HODNOCENÍ:
Osvědčený, stabilní a rychlý systém pro grafické karty ovladatelný pomocí CGX komodity. Bohužel však už není volně šiřitelný a je distribuovaný pouze na CD


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing