AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Efekty v hudebních editorech – II. část

MAREK HRON

Zde vám přinášíme pokračovaní přehledu příkazů hudebního formátu ProTrackeru.

Pokračování z minulého čísla
Efekt E - Tak tento efekt má několik „podskupin“, takže se jim budu věnovat později.
Efekt F - Poslední z „jednomístných“ příkazů určí rychlost patternu. Jeho parametry jsou: F 00-FF, přičemž pásmo 01-1F nastaví CIA-časování a pásmo 20-FF nastaví BPM-časování. Pokud možno používejte jen CIA-časování. BPM-časování vlastně slouží jen k jakémusi „dolaďování“ rychlosti patternu a mnoho přehrávačů s ním má problémy. Pokud se vám rytmicky nevejde pattern do časování CIA, jednoduše ho zkraťte příkazem D. Pokud používáte stejné tempo pro všechny patterny použité v modulu, není potřeba psát tento příkaz na začátek každého patternu, ale stačí ho použít na začátku prvního patternu. Modul pak drží stejnou rychlost. Tady je ale potřeba experimentovat, protože pro každou pasáž modulu potřebujete jinou rychlost patternů. Ještě dodám, že příkaz F00 zastaví přehrávání skladby.
Efekt E0 - První z „éčkových“ příkazů slouží k zapínání a vypínání filtru v Amize. Řádek – 00E01 filtr vypíná, parametr 0 filtr opět zapne. Raději tento příkaz moc nepoužívejte, hodí se jen v případě, pokud používáte nekvalitní samply, které hodně šumí. V tom případě zkuste filtr zapnout, zda-li to bude mít nějaký efekt. Toto se obzvláště hodí, pokud děláte hudbu např. do nějakého 40K-intra, kde si nemůžete dovolit používat „kvalitnější“ samply.
Efekt E1 - Tento příkaz je téměř totožný z příkazem 1 s tím rozdílem, že se portamento směrem nahoru provede „jemněji“. Tzn. že nota klouže jen o jeden krok a ne po celou dobu znění noty, jako je tomu u příkazu 1: Tento efekt je výborný pro použití na chorálové samply, kde je nežádoucí markantní portamento. Tak např. řádek G#3 03E13 znamená, že sampl 03 ve výšce gis (3. oktáva) „sklouzne“ o 3 stupně nahoru, kde se klouzání zastaví.
Efekt E2 - Příkaz totožný z příkazem 2, ale s rozdílem jako je tomu u příkazu E1. (Viz výše)
Efekt E3 (Glissando) - Tento příkaz zapíná a vypíná glissando. Tzn. že pokud glissando zapnete a použijete efekt 3, nota klouže po půltónech na řádek. Parametr 0 glissando vypíná, parametr 1 ho zapíná. Vyzkoušejte.
Efekt E4 - Příkaz, který slouží k nastavení charakteristiky „vibrata“ (příkaz 4). Parametry 0-2 nastavují specifickou „wave-form“ vibrata, zatímco parametr 3 vybere tuto charakteristiku náhodně.
Efekt E5 - Tento příkaz nastaví finetune (dolaďování) daného samplu. Parametry 0-F nahrazují hodnoty uváděné u gadgetu „finetune“ přímo na ovládacím panelu ProTrackeru. (0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, -8, -7, -6, -5, -4, -3, 2, -1). Příklad: G-2 02E53 je to samé, jako by jste nastavili samplu 02 hodnotu v kolonce „finetune“ na +3. Toto je samozřejmě výhodné, pokud několikrát měníte hodnotu „finetune“ samplu v průběhu skladby. Pokud používáte po celou dobu přehrávání modulu stejnou hodnotu, nastavte jí gadgetem. Sample-finetune je potřeba nastavit, pokud používáte samply nasamplované na různých výškách, jinak bude modul znít falešně.
Efekt E6 - Velice zajímavý příkaz, který slouží k nastavení smyček uvnitř patternu. V podstatě to funguje tak, že na první řádek smyčky použijete tento příkaz s parametrem 0 a na poslední řádek smyčky nastavíte takovou hodnotu, kolikrát se má daná smyčka opakovat. Příklad: C-2 02E60 na řádku 05 + E-3 02E63 na řádku 12 nastaví smyčku mezi řádky 05 - 12, která se zopakuje celkem třikrát. Poté bude pattern pokračovat dále. Tento příkaz lze využít pro velmi zajímavý trik, který značně ušetří na kapacitě modulu. Pokud např. tvoříte chorály, které se prolínají mezi jednotlivými stopami a je žádoucí, aby se při přechodech mezi jednotlivými výškami „míchaly“, a aby se „neusekávaly“, využijte právě tohoto efektu. Příklad:

00 E-3 01C00 C-3 01C30
01 -- 00EA2 -- 00E60
02 -- 00EA2 -- 00EB4
03 -- 00EA2 -- 00E68

Tento příklad čtyř řádek funguje následovně: Na řádku 00 se v první stopě spustí sampl 01 na výšce E-3 v nulové (!) hlasitosti. Ve druhé stopě se zahraje ten samý sampl, ale na notě C-3. Poté pattern osmkrát zacykluje mezi řádky 01-03, kde provádí příkazy napsané na těchto řádcích a poté pokračuje dále. Výsledný efekt je takový, že sampl 01 plynule přejde z noty C na notu E. Samozřejmě že na každý sampl platí jiné hodnoty, než které jsem uvedl, takže je potřeba zde trochu experimentovat. POZOR! Sampl, na kterém chcete využít tohoto efektu, musí být zacyklený (musí mít nastavený loop v sample-editoru).
Efekt E7 - V podstatě shodný příkaz z příkazem E4, ale zde se jedná o charakteristiku efektu „tremolo“ (příkaz 7).
Efekt E8 - nevyužito
Efekt E9 - Tento příkaz slouží k přerušování (staccato) tónu. Počet přerušení je závislý na rychlosti patternu, kterou udáte příkazem F. Tak např. pokud je rychlost patternu 6 (F06), a do řádku napíšete např. C-3 01 E91, sampl se přeruší celkem šestkrát, dokud pattern neskočí na další řádek. Parametrem 2 se sampl přeruší třikrát atd. Tento efekt je vynikající pro použití se samply činelů (hi-hat).
Efekt EA - Dost často používaný příkaz. Je vlastně obdobou příkazu A, ale hlasitost samplu se zvyšuje „jemněji“. Jako parametr se udává počet kroků, o kolík se má hlasitost zvýšit. Tak např. C-3 01 EA3 znamená, že se hlasitost samplu 01 na notě C-3 zvýší o tři stupně od začátku zaznění tónu.
Efekt EB - Shodné s příkazem EA, ale hlasitost se snižuje.
Efekt EC - Tento příkaz „usekne“ daný tón. Parametry jsou shodné s parametry příkazu E9. Toto je dobré, pokud chcete používat extrémně krátkých tónů.
Efekt ED - Tento příkaz je opakem příkazu E9 - místo přerušování tónu, daný tón „prodlouží“. Pro pochopení je nutné si toto vyzkoušet v praxi. Jen dodám, že parametry jsou také totožné z příkazem E9.
Efekt EE - Příkaz, který pozastaví pattern na určenou. dobu. Např. řádek -- 00EE5 způsobí, že se pattern zastaví na dobu, kdy by ve skutečnosti odehrál pět řádků. Důležité je, že se po tuto dobu provádějí všechny efekty v ostatních stopách patternu. Další možnost, jak vytvářet zajímavé efekty.
Efekt EF - Poslední příkaz způsobí, že se smyčka (loop) samplu přehraje invertně. Parametrem je právě rychlost této smyčky. Zde se opět jedná o příkaz, který se dost těžko vysvětluje, takže zapněte ProTracker a vyzkoušejte. Na závěr jenom dodám, že aby tento efekt fungoval, musí být sampl hodně krátký.
Tímto jsem tedy popsal všechny efekty, které jsou obsaženy v ProTrackeru. Na závěr snad ještě dodám, že ač se může zdát používání efektů při komponování hudby na počítači složité, jen praxe ukáže, že tomu tak zdaleka není...

Stručný přehled příkazů hudebního formátu Protracker

Příkaz Charakteristika Parametry
0 Arpeggio Interval: $0-$F/$0-$F
1 Portamento nahoru Rychlost: $00-$FF
2 Portamento dolu Rychlost: $00-$FF
3 Portamento k tónu Rychlost: $00-$FF
4 Vibrato Rychl.: $0-$F/Hlo.: $0-$F
5 Příkazy 3+A Rychlost: $0-$F/$0-$F
6 Příkazy 4+A Rychlost: $0-$F/$0-$F
7 Tremolo Rychli: $0 $F/Hlo.: $0-$F
9 Sample-Offset Offset; $00-$FF
A úprava hlasitosti Rychlost: $0-$F/$0-$F
B Skok na pozici Pozice: $00-$7F
C Nastavení hlasitosti Hlasitost: $00-$40
D Přerušení patternu č.patt-pozice: 00-63
E Multipříkaz  
F Nastaveni rychlosti CIA: $01-$1F/BPM: $20-$FF
     
E0 Nastavení filtru Zapnutí: $0/ Vypnutí: $1
E1 Jemn. x portamento nahoru Krok: $0-$F
E2 Jemn. x portamento dolů Krok:-$0-$F
E3 Glissando Zapnutí. $1 / Vypnutí: $0
E4 Charakteristika vibrata Hodnota: $0-$3
E5 Sample-finetune Hodnota: $0-$F
E6 Pattern-smyčka Počet smyček: $0-$F
E7 Charakteristika tremola Hodnota: $0-$3
E9 Staccato tónů Hodnota: $0-$F
EA Jemn. kl. hlasitosti nahoru Krok: $0-$F
EB Jemn, kl. hlasitosti dolů Krok: $0-$F
EC Zkrácení tónu Hodnota: $0-$F
ED Prodloužení tónu Hodnota: $0-$F
EE Pozastavení patternu Počet not: $0-$F
EF Invertní smyčka samplu Rychlost smyčky: $0-$F

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )