AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

OctaMED SoundStudio

MAREK HRON

Tento hudební editor používá podobného značení efektových příkazů jako ProTracker, přesto se v několika případech trošku liší. Zde je popis jednotlivých „odchylek“.

Příkazy 00 až 07 - Tyto příkazy jsou naprosto totožné s PT-příkazy, takže pro jejich pochopení stačí prostudovat minulé číslo AR, kde jsem tyto příkazy popisoval. Zde bych chtěl jenom upozornit na příkaz 04, který má trochu jiné charakteristiky než PT-příkaz 4. Jedná se sice také o „vibrato“, ale hloubka má dvojnásobnou účinnost než je tomu u ProTrackeru.
Příkaz 08 - Ačkoliv tento příkaz ProTracker nevyužívá, OctaMED ho používá na podobném principu jako PT-příkaz ED, tzn. „prodlužování“ tónu. Viz příkaz ED u ProTrackeru.
Příkaz 09 - Tento příkaz nastavuje rychlost patternu, podobně jako u ProTrackeru příkaz F. OctaMED sice také využívá příkazu F pro nastavení rychlosti patternu, ale jeho možnosti jsou daleko obsáhlejší než je tomu u ProTrackeru. (Viz níže)
Příkaz 0A - Nevyužito
Příkaz 0B - Naprosto shodný příkaz s ProTrackerem, tzn. že se přeruší přehrávání patternu a song skočí na pozici uvedenou za příkazem.
Příkaz 0C - Taktéž shodný příkaz s příkazem C, který používá ProTracker (nastavení hlasitosti samplu).
Příkaz 0D - Tento příkaz zajišťuje zvyšování či snižování hlasitosti. Synonymem pro tento příkaz je efekt A u ProTrackeru.
Příkaz 0E - Příkaz, který umožňuje skoky po „wave“-formě syntetického zvuku. Pro pochopení je potřeba si tento efekt vyzkoušet v praxí.
Příkaz 0F - Multipříkaz, který má následující parametry:
00 - téměř totožné s PT-příkazem D, což znamená, že se ukončí přehrávání patternu a skladba skočí na další pattern uvedený v position-listu
F01 až F0 - nastavení rychlosti patternu (viz ProTracker)
F9 - Přehraje zvolenou notu dvakrát
F2 - Přehraje zvolenou notu až po uplynutí doby totožné s intervalem půl řádku
F3 - Přehraje zvolenou notu třikrát
F4 - Přehraje zvolenou notu po uplynutí doby 1/3 řádku
F5 - Začne přehrávat notu po uplynutí doby 2/3 řádku
F7 - Zastaví přehrávání dokud nejsou odeslány všechny MIDI příkazy
F8 - Vypíná filtr v Amize (lowpass filter) Viz PT-příkaz E0
F9 - Naopak tento filtr zapíná FA - Příkaz určený pro MIDI, který posílá příkaz sešlápnutí pedálu k „prodloužení“ tónu. (Zde ho zapíná)
FB - Jako příkaz FA, ale sešlápnutí pedálu vypíná.
FD - Způsobí klouzání předcházející noty na novou, která ale není přehrána
FE - Zastaví přehrávání skladby (= PT-příkaz F00)
FF - Přeruší tón v dané stopě
Příkaz 10 - Nevyužito
Příkaz 11 - Shodný s příkazem E1 v ProTrackeru, tzn. že provádí klouzání (portamento) směrem nahoru jemněji (krokově).
Příkaz 12 - To samé, ale portamento provádíme směrem dolů (viz PT-příkaz E2).
Příkaz 13 - Nevyužito
Příkaz 14 - Naprosto shodný s příkazem 4 v ProTrackeru, tudíž hodnoty „vibrata“ jsou shodné.
Příkaz 15 - Nastavení „finetune“ samplu (viz příkaz E5 v PT).
Příkaz 16 - Tento příkaz provede smyčku (loop) daného patternu. Jeho parametry jsou naprosto shodné s příkazem E6, který používá ProTracker.
Příkaz 17 - Nevyužito
Příkaz 18 - Příkaz, který plní podobnou funkci jako příkaz EC v ProTrackeru, tzn. že „usekne“ daný tón. (Viz PT)
Příkaz 19 - Slouží k určení offsetu, od kterého se má určený sampl přehrát (viz PT-příkaz 9).
Příkaz 1A - Plynulé zvyšování hlasitosti (viz příkaz EA v ProTrackeru)
Příkaz 1B - Plynulé snižování hlasitosti (viz PT-příkaz EB)
Příkaz 1C - Nevyužito
Příkaz 1D - Totožný s příkazem D, který používá ProTracker, tzn. ukončí přehrávání patternu a skočí na řádek dalšího patternu. Za tímto příkazem určíte číslo řádku, od kterého se má následující pattern přehrát.
Příkaz 1E - Synonymum příkazu EE v ProTrackeru, což znamená, že pozastaví pattern na uvedenou dobu, po kterou se provádějí příkazy uvedené v jiných stopách na stejném řádku.
Příkaz 1F - Viz příkaz EF v ProTrackeru.
Závěrem Jak vidíte, příkazy v OctaMEDu jsou velice podobné příkazům ProTrackeru. Liší se jen číslováním, proto je zbytečné je nějak podrobněji popisovat. Pokud se o každém z nich chcete dovědět více, prostudujte si minulé číslo AR. Příště se podíváme na DIGIBooster Pro, který používá některé „nadstandardní“ příkazy.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )