AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

SuperView Productivity Suite

PAVEL CÍŽEK

POŽADAVKY: AmigaOS 2.0 a vyšší, podpora PowerPC

Po nedávné recenzi SViewII se nyní můžete dozvědět něco více o komerčně šířené CD-ROM verzi tohoto produktu.

SuperView Productivity Suite je dle popisu na obalu univerzální balík grafických nástrojů pro Amigy s procesory Motorola 680x0 i PowerPC. Na dodaném CD se nalézají (kromě přiložené registrační karty) následující produkty (vše z dílny A. Kleinerta): SViewII, o němž jste se mohli dočíst již dříve, SV-PPC-Package (PowerPC moduly pro SViewII) a dále datatypy akJFIF, akPNG, akTIFF (všechny včetně PowerPC modulů) a akLJPG. Všechny zmíněné sharewarové programy lze nalézt na Aminetu ve stejné podobě jako na tomto CD. Rozdíl je v tom, že na CD jsou všechny v registrované verzi. Navíc je jako bonus přiloženo několik JPEG obrázků a řádka freewarových a sharewarových utilit pro PowerPC (většinou různých konvertorů či interpreterů) posbíraných na Aminetu. Celkem vzato je to 25 MB.
Instalace všech zmíněných produktů na pevný disk je díky připraveným instalačním skriptům hračkou. Jedinou výjimkou jsou ak-datatypy, protože ty je třeba před instalací okopírovat na zapisovatelné médium (nejlépe do RAM) - instalační program totiž patchuje přímo ve zdrojovém adresáři verzi pro 68000 na příslušnou optimalizovanou verzi. Jediné, co potřebujete jinak vědět, je, že váš počítač splňuje příslušné hardwarové požadavky (AmigaOS 2.04, popř. 3.x pro použití datatypů, 2-4 MB RAM a doporučen je harddisk a více paměti, popř. grafická karta; pro PowerPC moduly potřebujete kromě PPC procesoru také ppc.library verze 45 a vyšší). Ještě malou poznámku - při instalaci je lokalizace programu nabídnuta pro zhruba 20 jazyků včetně polštiny, ruštiny či turečtiny, ale čeština zatím chybí. Na druhou stranu je podrobná a detailní část dokumentace dostupná pouze v angličtině (í přesto, že autor je Němec!). Protože o SViewII se již v AMIGA Review psalo, zaměřím se po krátkém seznámení na to, co je zde navíc - totiž PowerPC moduly.
Dříve než se do toho pustím, dovolte jednu malou poznámku: na CD je keyfile registrovaný na jméno „Schatzruhe CD-ROM Edition“. Pokud se vám to nelíbí, můžete autora zdarma požádat o výměnu za váš osobní keyfile (registrační soubor s vašimi osobními údaji). Ostatně pokud chcete upgradovat na nejnovější SViewII 8.20 (na CD je verze 8.10), je registrace u autora nutnou podmínkou).

SViewII
SuperViewII je systém pro čtení, prohlížení a konvertování více než 50 grafických formátů dat, které samozřejmě zahrnují i všechny deriváty IFF, JPEG, PCX, PNG, PhotoCD, BMP či TIFF a neopomíjejí ani možnost načítání prostřednictvím datatypů (to se mi hodilo například u Unixového XPM formátu). Kromě toho je možné na obrázky aplikovat i různé obrazové filtry jako například rastrování, rozmazání, zostření, rotaci čí reliéf. Zobrazit zpracovávanou grafiku je možné téměř na čemkoliv díky podpoře jak standardních amigovských čipsetů, tak řady grafických karet (prý asi 20). Kdo chce mít v ruce nějaký hmatatelný výsledek, může si obrázky vytisknout, a to jak přes standardní systémové ovladače, tak přes TurboPrint čí Studio.
Tyto schopnosti SViewII jsou založeny na systému knihoven, které jsou jednak využívány programem SViewII, dále doplňkovými utilitami dodávanými se SuperView jako jsou SuperSlide či CyberSlide, no a konečně i některými programy jiných autorů (například Image Engineer či ArtEffect). Hlavní program SViewII zpřístupňující možnosti těchto knihoven přitom funguje jako komodita (využívající StormWizard GUI), pomocí níž lze provádět manipulaci s obrázky a modifikovat nastavení jednotlivých importních a exportních filtrů a operací (a že jich je hodně). Prostřednictvím ARexxového portu SViewII lze jeho schopností využít i v řadě programů, které samy o sobě knihovny přináležející k superview.library nepodporují.
Podívejme se však konečně na hlavní plus tohoto balíku - PowerPC moduly. PowerPC ekvivalenty nejsou k dispozici ke všem importním a exportním modulům, ale existují zatím pro ty nejčastěji používané (například JPEG, BMP, PCX, TIFF, PNG,...) a jejich množina se stálé rozrůstá. Totéž platí i obrazové filtry - k dispozici jsou již mimo jiné všemožné konverze a rozklady 24bitových dat do HAM8, 256 barev či jakékoliv konečné palety barev, což zaručuje, že i na počítačích s PowerPC bez grafické karty lze obrázky nejen rychle načíst, ale i rychle převést do zobrazitelné podoby (a tudíž zobrazit). Podívejme se však na vlastní porovnání rychlostí operací na MC 68040/25 a PPC 603e/200. Předem bych chtěl upozornit, že moduly pro řadu MC 680x0 jsou dost dobře optimalizovány, takže rychlostní rozdíly nejsou způsobeny porovnáním se špatně napsanými moduly. Testy byly provedeny s několika JPEG obrázky o rozměrech 700x500 až 800x600 bodů. Jak je patrno z tabulky, zrychlení je značné. V případech, kdy si daná operace vystačí s celočíselnou aritmetikou, je zrychlení zhruba desetinásobné (viz například načtení JPEG či 8-bitový rozklad). Jakmile je ale využito ve větší míře výpočtů v plovoucí řádové čárce, je zrychlení dvaceti- až čtyřicetinásobné (viz například Ulož JPEG [2] či rotace o 45°). Celkově to lze shrnout následovně: žádné čekání při práci s komprimovanými obrázky nikdy více (alespoň na PowerPC)!

Datatypy
Kromě zmíněného systému SViewII jsou na CD také registrované verze ak-datatypů (s výjimkou akLJPG). Vzhledem k tomu, že i ty jsou k dispozici v PowerPC verzi, může srovnávat i v tomto případě. K testování jsem použil stejnou sadu JPEG obrázků jako v předchozím případě. Zrychlení PowerPC verze je opět zhruba desetinásobné (stejně jako u načítám a rastrování JPEG v SViewII). Při načítání a zobrazování datatypů na AGA však rychlostní výhoda PowerPC verze nemusí být vždy tak výrazná a důležitá, neboť zvláště u bezeztrátových formátů (PNG, TIFF, ...) je dekódování poměrně rychlé a nějaký čas také zabere vlastní zobrazení. Mnohem výraznější výhodu PowerPC moduly představují u již zmíněného SViewII, kde je můžete využít i pro ukládání v daném formátu.

Závěr
Zatím jsem se nezmínil o případných nedostatcích těchto programů, ale abych pravdu řekl, moc jich není. Některé jsou spíše drobnými opomenutími (například po spuštění SViewII již nejde spolehlivě zafixovat zobrazovací režim), některé jsou prostě daní za rozsáhlost a flexibilitu (například delší čas potřebný pro spuštění SViewII v případě, kdy je nainstalováno velké množství modulů). Autor ale program poměrně často updatuje, takže i případné chybičky jsou rychle odstraněny. Jediným závažnějším problémem je údajně nekompatibilita s některými systémovými a patchovacími utilitami, na kterou autor upozorňuje. Mě osobně se žádné takové problémy neobjevovaly, ačkoli mám těch úprav a patchů systému nainstalováno víc než dost.
Jak tedy vše shrnout? Testované CD SuperView Productivity Suite nabízí programy pro manipulaci s obrazovými daty ve všech možných formátech, přičemž všechny moduly jsou dobře optimalizovány a podpora PowerPC představuje velice výrazný výkonnostní skok vpřed. Navíc jsou tyto možnosti přístupné i dalším aplikacím, ať už v podobě sdílených knihoven či přes ARexxový port. A tohle vše je za velice příznivou cenu! Počítejte se mnou: kdybyste si pořídili zmíněné programy separátně, tak zaplatíte 40 DM za registraci SViewII, 30 DM za PowerPC moduly, třikrát 15 DM za ak-datatypy, tj. 105 DM - a zde můžete tohle všechno mít za pouhých 60 DM. Záleží jen na vás, zda má tenhle balík pro vás nějaké použití a zda si jej pořídíte.

Porovnání rychlostí (časy jsou v sekundách)

Operace MC 68040/25 PowerPC 603e/200
Načti JPEG 9.5-11.0 s 0.5-1.0 s
Ulož JPEG [1] 10.0-12.0 s 0.5-1.2 s
Ulož JPEG [2] 40.-50.0 s 1.5-2.0 s
8 bitový rozklad 11.0-16.0 s 1.0-1.5 s
24bit->HAMB dobré 130-150 s 5.0-7.0 s
Rozmazání 7:0-8.0 s 0.5-1.0 s
Rotace o 45° 45.0-50.0 s 1.0 s
Datatyp akJPEG [3] 35.0-45.0 s 3.5-4.5 s

(porovnání; totéž v IFF bez komprese - 1,0-1.5s)
Ulož JPEG [1] - uloženi JPEG založené na celočíselné aritmetice bez další optimalizace. Kvalita(ztrátovost) nastavena na 75%.
Ulož JPEG [2] - uložení JPEG založené na aritmetice v plovoucí řádové čárce doplněné o optimalizaci Huffmanova kódování (dává lepší kompresní poměr než [1] při stejné ztrátovosti). Kvalita ;(ztrátovost) nastavena na 75%.
Načti (akJPEG) [3] - načtení a zobrazení obrázků pomocí akJPEG datatypu v 256 barvách s použitím Floyd-Steinbergova rozkladu

Výrobce: Schatztruhe
Typ: shareware
Cena: DM 59,-
HODNOCENÍ:
Systém pro práci s velkým množstvím grafických formátů a s kvalitní PowerPC podporou za dobrou cenu,

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )