FileMorph II

PAVEL CÍŽEK

POŽADAVKY: AmigaOS 2.1 a vyšší

Chtěl bych vás seznámit s drobnou, ale velice užitečnou utilitkou pro ty, kteří pracují s velkým množstvím souborů.

FileMorph II je freeware program napsaný Denisem Desjardinsem, který slouží především k manipulaci a úpravě jmen souborů. Je určen těm, kdož pracují s velkým množstvím souborů a potřebují je nějak systematicky pojmenovávat a přejmenovávat (například při přenášení z/na PC apod.). Přejmenovat jeden či dva soubory není totiž velký problém, ale pokud jich máte dvě stě, už to taková legrace není. Kromě toho může FileMorph provádět příslušné operace i s textovými soubory.

Požadavky
FileMorph je poměrně nenáročný - stačí mu asi 60 KB místa v paměti a na disku. Kromě toho autor doporučuje trochu představivosti (za chvíli uvidíte proč). Instalace spočívá v tom, že FileMorph i s AmigaGuide nápovědou přetáhnete do vámi zvoleného adresáře.

Jak pracuje
FileMorph pracuje následujícím způsobem: uživatel si vybere adresář (to lze provést i přetáhnutím ikony do okna programu) a zvolí si soubory, s nimiž chce v rámci tohoto adresáře pracovat. Výběr lze realizovat pouze pomocí souborových masek (wildcards), což ovšem není příliš velké omezení vzhledem k tomu, že je program určen pro manipulaci s velkým počtem souborů. Je pouze třeba dát pozor na správné zadání masky, neboť program bere v potaz použití malých a velkých písmen.
Následně se přejde do části příkazy, kde může uživatel definovat akce, které se mají se jmény souborů provádět. To může být vložení nějakého textu na začátek, konec či dovnitř jmen souborů, nahrazení slova jiným textem, odstranění zadaného textu nebo mezer, smazání části jména souboru či otočení jmen (jako když se čtou pozpátku). Kromě toho jsou k dispozici i příkazy související s čítačem, tj. příkazy, které vzestupně či sestupně očíslují soubory a tato čísla přidají na začátek či konec jmen souborů. No a nechybí ani konverze mezi malými a velkými písmeny (pro celá jména či jejich část) a konverze na „kapitálky“ (velké písmeno na počátku jména souboru nebo po definovaných znacích). Ze zmíněných funkcí se netypicky chová (zatím) pouze funkce nahrazení textu jiným textem, protože pokud je například nahrazovaný text delší než ten nový, bude celý nahrazovaný text přepsán opakovanými výskyty nového textu (nahrazení textu „Soubor“ textem „xy“ vygeneruje „xyxyxy“). Nu, a zmíněná trocha představivosti je potřeba k tomu, aby vás napadlo, jak pomocí nabízených operací docílit toho, co opravdu chcete.
Síla tohoto programu ovšem spočívá v následujícím. Za prvé, lze definovat posloupnost až deseti takovýchto operací a tuto kombinaci pak provést najednou. Za druhé je možno si takovouto manipulaci = posloupnost příkazů uložit a později opakovaně použít. Můžete si také nastavit, který takto vytvořený skript bude nahrán při startu programu. Ukázky lze nalézt na WWW stránce autora: www.magma.ca/~amiga.info/fm/ (například konverze jmen souborů do formátu 8+3 znaky pro MS-DOS tak, aby žádné dva soubory neměly stejné jméno).
Posledním krokem je pak vlastní spuštění definovaných akcí. Velkým plusem programu je to, že máte k dispozici náhled (preview), v němž se vedle sebe zobrazí původní soubory a jejich jména po provedených operacích, takže lze napřed zkontrolovat, že nedojde k nějaké neočekávané destrukci. Náhled lze využít i pro kontrolu správnosti zadání po přidání další operace k existující posloupnosti akcí. Šikovné je i to, že program před vlastním vykonáním akce upozorní na případné problémy (například že vzniknou dva či více souborů téhož jména nebo že jména obsahují nepřípustné znaky jako je lomítko „/“, apod.).
Druhou variantou použití nadefinovaných operací je modifikace textových souborů. V tomto případě se operace (například vložení čítače na začátek textu) provádějí se všemi řádky textového souboru. Protože zde není k dispozici náhled toho, co vznikne, má uživatel možnost alespoň nechat vytvořit záložní kopie modifikovaných souborů. Nicméně i tak je na místě jedno varování: je třeba si pohlídat, že se vám mezi zadané soubory nezamíchají í binární soubory, protože ty budou jednak takovouto operací znehodnoceny a navíc mohou způsobit zacyklení programu.

Shrnutí
FileMorph má velice dobře propracované uživatelské rozhraní, které lze kompletně ovládat z klávesnice. Dalším plusem je již zmíněný náhled výsledku operací. Taktéž nápověda je přehledně zpracována, vytknout jí lze pouze to, že neobsahuje popis dostupných operací pro modifikaci jmen souborů (i když jejích chování je ve většině případů zřejmé). Na druhou stranu má program i několik nedostatků, jako například již zmíněné nestandardní chování funkce nahrazení textu jiným textem, které výrazně omezuje aplikaci na textové soubory. Také bych se přimlouval za doplnění dalších operací (například vložení čítače či slova za výskyt zadaného textu). Nicméně autor programu mi přislíbil, že tento problém s nahrazováním odstraní, a vy se tedy v době vydání této recenze budete moci těšit ze správně fungující verze. Z té také vychází hodnocení této utility, která je levným lékem na často a opakovaně prováděné konverze jmen souborů.

Výrobce: D. Desjardins
Typ: freeware
Cena: -
HODNOCENÍ:
Program pro dávkové úpravy jmen souborů s intuitivním uživatelským rozhraním


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing