AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

GlobalTrash 1.4

RADIM DEMEL

POŽADAVKY: AmigaOS 3.0 a vyšší

Jako každý operační systém má také Workbench vedle kladných stránek svá slabší místa. Na první pohled nenápadnou, ale přesto pro uživatele nepříjemnou slabinou je nepříliš kvalitní systém odpadkového koše. Odstraňované soubory jsou v podstatě pouze přesunuty do speciálního adresáře příslušného média (nebo zařízení), ale již chybí kvalitní systém centrální správy všech souborů v koších jednotlivých zařízení.

Na Aminetu se nachází několik programů, které umí vytvořit na Workbenchi aplikační ikonu a tak pro koš spojit několik médií. Několik kvalitních programů tohoto typu bylo popsáno v AR22, ale většina z nich se od té doby výrazně nevylepšila. Zákonitě se tak objevily nové programy pro správu koše a mezi ty nejlepší zcela jistě patří GlobalTrash německého programátora Olivera Blumerta.

Nároky & instalace
V tomto článku popisují GT v.1.4 alpha, kterou lze stáhnout z WWW stánky autora programu http://home.pages.de/~bolli. Tato verze je v podstatě update v.1.3, která je pro chod programu nutně vyžadována. Verzí 1.3 seženete na Aminetu nebo například na ARCD #2. Dále je vyžadován OS 3.0+ a adresáře Trashcan vytvořené na médiích a zařízeních, na nichž chcete mít kontrolu nad mazáním souborů. Instalaci zajišťuje obligátní instalační skript, čili vše proběhne naprosto bezproblémově, pro korektní instalaci je však vyžadován Installer v. 43.3 (pokud ho již nemáte, lze ho získat na Aminetu).

Nastavení a možnosti
Po instalaci je nutné nejprve provést nastavení programu. Možnosti konfigurace jsou opravdu rozsáhlé - v preferenčním programu naleznete volby týkající se vzhledu vlastního GUI GlobalTrashe; dále můžete zadat, zda se na Workbenchi zobrazí aplikační ikona programu nebo zda v menu Tools přibude aplikační položka nebo oboje (přičemž samozřejmě můžete zadat vzhled ikony či název položky menu); můžete nastavit jakoukoli akci (tj. spuštění programu, arexxové makro, shellový skript, přehrání samplu, atd.), která se provede, pokud na aplikační ikonu přetáhnete ikonu mazaného souboru. Můžete zadat počet dní, po který budou soubory v koši skladovány a mnoho dalších voleb... Možností nastavení je opravdu dost, ale nic zde není samoúčelné a všechny volby slouží k pružnému přizpůsobení programu potřebám uživatelů.
Po nastavení programu je již jeho používání velmi snadné. Odstraňovaný soubor přetáhnete na Workbenchi na aplikační ikonu GlobalTrashe, čímž dojde k automatickému přesunutí daného souboru na příslušném zařízení do adresáře Trashcan (pokud se na daném zařízení koš nenachází, je soubor automaticky smazán). Jestliže se již v koši nachází soubor stejného názvu, je před název nově mazaného souboru přidána předpona copy of. V koši poté soubor zůstane po dobu, kterou jste zadali v preferencích GT. Po uplynutí skladovací lhůty jste na tuto skutečnost upozorněni a následně vám bude nabídnuto několik možností: daný soubor můžete ihned smazat nebo o den prodloužit skladovací lhůtu, atd. Skladovací lhůtu můžete zadat stejnou pro všechna zařízení s adresářem Trashcan nebo ji můžete stanovit pro všechna (či jen některá) zařízení jinak dlouhou nebo ji můžete pro některá (či všechna) zařízení úplně zrušit atd. Stejná pružnost jako pro stanovení skladovací lhůty je přitom k dispozici pro všechny důležité volby GT, je tedy možné nastavit pro jakýkoli koš vlastní pravidla chování a vše pak snadno řídit z hlavního okna GlobalTrashe. A co lze v tomto okně provádět? Posuďte sami:
Po otevření hlavního okna se zobrazí seznam obsahu tzv. globálního koše, tzn. obsah všech adresářů Trashcan všech médií a zařízení (tj. nejen koše na HD, ale i např. i na disketě v DF0: či na disku ZIP apod.). Pokud je v koších příliš mnoho smazaných souborů, můžete cyklickým tlačítkem Current trashcan zvolit, z jakého média se v seznamu zobrazí obsah koše. V seznamu lze procházet stromovou strukturou adresářů, jednotlivé typy souborů jsou od sebe odlišeny grafickými symboly, které usnadňují orientaci, a zároveň je u nich uvedena velikost, zbývající čas skladovací lhůty a původní umístění.
V seznamu si označíte požadované soubory a ty pak již můžete mazat, obnovit na původním místě nebo obnovit na jakémkoli jiném místě. Tlačítkem View si soubory v koši můžete i zobrazit. Zatím je na tuto funkci interně použít Multiview, což pokládám za dobré řešení, zvláště pokud máte v systému nainstalované kvalitní datatypy. Od plné verze v 1.4 slibuje autor možnost nastavení různých prohlížečů pro různé typy souborů. Chcete-li smazat všechny soubory v koši najednou, stačí kliknout na tlačítko Empty this trash - pokud ovšem máte zobrazen obsah globálního koše, můžete si takto velmi snadno smazat soubory ve všech koších tuto funkci tedy používejte opatrně.

GlobalTrash ano či ne?
To záleží na tom, co od správce koše čekáte. Jak je z výše uvedeného patrné, největší předností GT je sjednocení práce se soubory ve všech koších do jednoho malého okna a následné maximální usnadnění jak mazání, tak případné obnovy souborů. Efektivitu práce nesmírně zvyšuje možnost snadného přepínání mezi obsahem všech košů (globální koš) a obsahem košů jednotlivých zařízení či médií. Velkou výhodou je také možnost pružného nastavení chování jednotlivých košů. Ke kladům dále počítám velmi dobrou rychlost programu, malé paměťové nároky (cca 100 kB RAM), jeho velkou stabilitu (po zhruba 6 měsících používání mi program ani jednou neshodil systém) a také skutečnost, že pro GT je díky ATO k dispozici český katalog i nápověda ve formátu guide. Poslední plus: GlobalTrash je sice shareware, ale po dobu 5 týdnů není nijak omezen a jeho registrace je zdarma.
Naopak mezi nevýhody patří skutečnost, že GT zatím neumí automaticky přesouvat do koše soubory mazané jinými programy (např. souborovými manažery). Pokud tedy např. ve FileMasteru smažete nějaký soubor a po chvíli zjistíte, že jste ho vlastně mazat nechtěli, máte smůlu - v koši ho nenajdete a musíte použít nějaký obnovovací program. Pro GT sice existuje doplněk GlobalTrashDeletePatch, po jehož integraci do GT jsou mazané soubory automaticky přesunuty do koše bez ohledu na to, zda jste soubor přesunuli na aplikační ikonu GT nebo ho smazali v jakémkoli programu, zatím však tento patch nemohu doporučit, protože mazání souborů je při jeho použití výrazně zpomaleno. Dále by se hodila možnost zadat masku pro soubory, které nechcete přesunout do koše, ale ihned smazat. Také chybí možnost označení souborů v okně GT pomocí masky. Je ovšem pravda, že autor si je těchto nedostatků vědom a plánuje zařazení těchto funkcí v dalších verzích programu.

Výrobce: Oliver Blumert
Typ: shareware
Cena: -
HODNOCENÍ:
Téměř bezchybný globální koš pro Workbench, ale k dokonalosti ještě krůček chybí...

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )