ArtEffect 2.6

LUBOŠ NĚMEC

POŽADAVKY: OS 3.0 a vyšší, harddisk, 6 MB Fast RAM (doporučeno 8-16 MB Fast RAM), wizard.library

24bitový kreslící a efektový program ArtEffect z produkce firmy Haage&Partner je jistě dostatečně známý na to, abych ho musel podrobněji představovat. Aktuální verze 2.5 se prodává už delší dobu, ale teprve nedávno byla vypuštěna demoverze programu v2.6 s mnoha novými vlastnostmi a funkcemi, takže se všichni můžete sami přesvědčit, co program vlastně umí.

Instalace
Jako vždy je velmi snadná, stačí použít dodávaný instalační skript nebo rozbalit a okopírovat soubory do příslušných adresářů ručně. Pokud upgradujete z verze 1.x, dejte si pozor na starší verze rozšiřujících plugin modulů, které způsobí při zkopírování k verzi 2.x při spouštění programu zatuhnutí celého systému! Ke cti Haage&Partner nutno přiznat, že tato skutečnost je v návodu k programu uvedena a důrazně připomenuta. Osvědčilo se mi též smazat preference v adresáři Settings, v některých případech mohou totiž nastavení z verze 1.x způsobit poněkud záhadné chování programu verze 2.x.
Pokud by náhodou pracoval program neúnosně pomalu, zkuste snížit počet kroků Zpět (Undo) a nastavit ho v rozmezí 25 kroků. Máte-li však dostatečné množství FAST RAM, nemusíte se funkcí Undo zabývat a můžete využít í mnohem vyšší počet kroků zpět. Další poznámka souvisí s módy HAM8, u kterých mohou nastat problémy při překreslování obrazovky. Stačí však změnit velikost okénka a screen se překreslí korektně. Autoři programu dále připomínají určitou nekompatibilitu s obrázkovým formátem TIFF uloženým z jiných programů než ArtEffectu, kdy při otevření obrázku můžete vidět pouze černou plochu. Řešení problému je snadné - stačí použít místo interního pluginu pro import TIFF obrázků datatyp (např. akTIFF apod.), ale interní TIFF modul je nutné odstranit.
Pokud chcete, můžete si aktuální demoverzi ArtEffectu stáhnout z WWW stránky programu www.haage-partner.com nebo ze stejnojmenného ftp ftp.haage-partner.com, další možností je pak Aminetu 29 nebo některé zrcadlo Aminetu samotného. K dispozicí je též česká lokalizace, pokud je mi však známo, manuál v češtině neexistuje. Celý program byl lokalizován do mnoha jazyků, další jazykové lze si můžete stáhnout opět z výše uvedené inetové adresy, na které najdete i poměrně rozsáhlý výukový kurz, workshop věnovaný ArtEffectu, ukázky jednotlivých efektů a patche na případné nové verze.

Vrstvy, základ všeho
ArtEffect 2.6 umí pracovat s vrstvami (Layers) podobně jako ImageFX nebo PhotogenicsNG, ale jeho interpretace vrstev bohužel postrádá několik zásadních funkcí. Ale zpátky k vrstvám samotným. Pokud jste četli recenzi na ImageFX nebo znáte Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Painter apod. programy dostupné pro PC a Macintosh, snad máte představu o tom, co to vrstva je. Autoři ArtEffectu vysvětlují vrstvy jako průhledné filmy vrstvené na sebe. Každá vrstva je zcela nezávislá na ostatních a může obsahovat libovolnou grafiku (u ArtEffectu pouze bitmapovou) a v kombinaci s dalšími vrstvami lze vytvářet pomocí nastavitelné průhlednosti mnoho působivých efektů. Pokud nevyplníte celou vrstvu barvou nebo nějakým vzorem, je vše ostatní mimo nakreslené grafiky průhledné a stávající nadřazené či podřízené vrstvy nijak neovlivňuje. Výše umístěná vrstva (většinou jsou číslované) je vždy nadřazená všem níže položeným a pokud potřebujete pořadí vrstev změnit, stačí ji přetáhnout na požadované místo myší. Nejnižší vrstvu u ArtEffectu zastupuje vždy pozadí a tuto vrstvu nelze měnit. Všechno by to bylo skvělé, kdyby ovšem počet možných vrstev byl vyšší než 3 (slovy tři). Pro jakoukoliv vážnější práci je totiž vyšší (nejlépe neomezený) počet vrstev naprosto nutný. Upozorňuji, že maximum tří možných vrstev není omezení demoverze, program prostě s vyšším počtem pracovat neumí. V ArtEffectu také neexistuje něco jako aplikace efektů na jednotlivou vrstvu a mimo nastavitelného stupně průhlednosti ani žádné další možnosti v prolínání jednotlivých vrstev jako je tomu u ImageFX.

Nové funkce
V toolboxu nebolí paletě nástrojů jsou od verze 1.x dvě ikony navíc. Jedná se o funkci Redo (opak Undo) a rozmazávání nebo malování prstem. I když se to na první pohled nezdá, významným vylepšení je možnost volby průhledného pozadí při vytvoření nového projektu/dokumentu.
S menu souvisí i další funkce operace Copy, Cut a Paste (kopírovat, vyjmout a vložit) se už nevztahují na celý obrázek, ale pouze na aktivní brush. Velmi příjemný je neomezený počet kroků zpět Undo/Redo, pokud ovšem nemáte dostatek paměti nebo nastavíte Undo/Redo na příliš vysoký počet kroků (záleží většinou na velikosti projektu respektive jeho rozlišen, bude funkce Zpět fungovat ve virtuální paměti, tedy HODNĚ pomalu. Undo/Redo také funguje už na všechny prováděné operace včetně změny velikosti obrázku, pracovní plochy či oříznutí obrázku. Z nových filtrů byl přidán Color filtr na úpravy barvového rozsahu, saturace a světlosti a to pro každou z RGB nebo CMYK složek zvlášť, dále pak filtr Radial Blur s kruhovým rozmazáním středu obrázku, Zoom Blur pro rozmazání pomocí lupy, oblíbený Motion Blur pro jemné rozmazání obrázku posunem a rozostřením pixelů či vyhlazení šumu, Make Tile na vytváření různých textur nebo podkladů pro WWW stránky a filtr Tile pro vyplnění aktivní kreslící plochy zvoleným brushem.
Další novinky se týkají kreslících funkcí a tvorby brushů, kde bylo též přidáno několik nových funkcí jako kreslení/rozmazávání prstem, možnost vytváření tvarů brushů libovolně od ruky a ne jen pod pevně daným úhlem. Užitečný je nástroj Eraser umístěný v toolboxu pod sprejem, fungující podobně jako guma. Trochu jinak též fungují kreslící funkce ztmavení a zesvětlení, ztmavení nyní funguje pouze na aktivní barvu pozadí a zesvětlení pouze na použitou barvou popředí, respektive nastavený kreslící nástroj. Integrovaná podpora ARexxu je jednou z hlavních předností ArtEffectu. Přibližně 20 skriptů dostanete už s programem, což jako ukázka možností plně postačuje jedná se například o okamžitou změnu vlastností (atributů) brushe, základní operace Copy, Cut, Paste, kreslení různých polygonů a oválů, nastavení pozadí, vyvolání requesteru pro výběr obrázku, aplikace stínu (vhodná zejména pro web, ale i veškerou „komerční“ či prezentační grafiku) i efektů (pro filtr Twirl), další skripty umožňují třeba vytvoření animace loga pro IBrowse apod. mimo ovládání virtuální paměti nechybí tedy nic, co by program přes ARexx nepodporoval. Nastavit lze nově prioritu programu i plugin modulů (!), pluginy mají standardně určenu nižší prioritu než ArtEffect, aby bylo možno pracovat s programem i při aplikaci některého matematicky složitého a na výpočet náročného efektu.

Virtuální paměť
ArtEffect 2.x stejně jako prakticky každý kvalitnější bitmapový kreslící program umí pracovat s virtuální pamětí. Používá k tomu vlastní správu paměti, která nevyžaduje MMU, pracovat můžete tedy i s obrázky, které se do paměti nevejdou a virtuálka je proto odkládá a pracuje s nimi přímo na disku. K virtuální paměti ArtEffectu mám několik připomínek. Především je pomalá. Dost pomůže rychlý disk a bez procesoru alespoň 68030 raději nenastavujte větší swapfile než 15-20 MB, jinak budou odezvy programu při nedostatků FAST RAM velmi pomalé. I když je dle autorů programu pracuje virtuálka plně asynchronně, přesto raději při práci s ní nepřepínejte mezi tasky - program je na to evidentně velmi citlivý a rád se při takových operacích hroutí. Z pochopitelných důvodů nelze spustit další kopii programu, zasekne-li se také virtuálka, protože preference se stále snaží používat swapfile, který je ovšem v té době stále aktivní a používá ho předchozí task programu. V manuálu najdete mimo některých rad pro práci s virtuální pamětí také jednu připomínku - pokud chcete urychlit její práci, nastavte swapfile na rychlý (pokud možno SCSI) disk a velikost odkládacího souboru v násobcích 16 KB.

GUI, rychlost a spolehlivost programu
Barvová paleta a prakticky každé otevřené okénko mimo palety s nástroji má rovněž pop-up menu s několika doplňkový funkcemi - například v barvová paletě lze pomocí pop-up menu nahrávat a ukládat paletu, vrátit původní přednastavené barvy a volit mezi různými barvovými modely RGB/CMYK apod., nebo nastavit čtyřbarevný mixér či klasickou přechodovou paletu barev. Vylepšené uživatelské rozhraní programu vyžaduje novou verzi wizard.library, kterou lze získat na ftp.haage-partner.com nebo na Aminetu. GUI je výrazně lepší a o trochu rychlejší než u verze 1.x, která používala ještě starou wizard.library. Program sice vypadá na první pohled velmi hezky, ale to asi uživatele příliš zajímat nebude. Hlavní je skutečnost, že celý program by měl být dle autorů mnohem stabilnější než předchozí verze. Během zkoušení dostupné demoverze 2.6 mi program minimálně 5x spadl, z toho jednou při samotném kreslení a aplikaci efektů a ve zbylých případech pak při importu různých obrázkových formátů (JPEG a TIFF), takže s tou ohlášenou spolehlivostí to nebude zase až tak slavné. Program má vestavěnu vlastní kontrolu chyb a ve většině případů lze po havárii ještě v rámci možností ukončit task a s ohledem na virtuální paměť (viz dále) spustit nový. Ještě jedno upozornění ArtEffect vyloženě nesnáší MCP a rád se hroutí zvláště při přepínání mezi obrazovkami při aktivní funkci ScreensMenu.
Další poznámky mám k překreslování pod módy HAM8, kde dochází velmi často k chybnému vykreslení části okénka a náhledům pří aplikaci filtrů či efektů (hlavně při zvětšení a zmenšení náhledu), kde se opět obrazovka překresluje značně náhodným způsobem. Při práci v módu HAM8 bych to ještě pochopil, ale vůbec se mi nelíbí, když mi program chybně ukazuje výsledek efektu i na grafické kartě (zkoušel jsem CyberGraphX V3 a 4 i Picasso96, ale chyby se objevovaly neustále).
K rychlosti programu nelze říci nic jiného, než že je postačující. ArtEffect není žádný rychlík, ale je při kreslení nesrovnatelně rychlejší než ImageFX, kde jen překreslení obrazovky trvá několikrát déle než samotné kreslení. Práce s velkými výřezy obrazovky či morfování brushů je u ArtEffectu stále plně pod kontrolou uživatele, odezvy programu jsou na přijatelné úrovní, pokud ovšem nepracujete v originálních screenmódech Amigy. Upřímně řečeno, nedokážu si představit práci s programem třeba na procesoru 68020 s několika MB RAM, jako rozumné minimum bych doporučil spíše 68030 a alespoň 16 MB FAST RAM, pokud chcete rychlé překreslování obrazovky, je nezbytná rovněž grafická karta.

Program čistě jen na efekty?
Rozhodně ne. ArtEffect je bezesporu špičkový kreslící program s mírně nadprůměrnými možnostmi image processingu, velká škoda, že vrstev může být tak zoufale málo. Také textové funkce by stály za podstatné vylepšení, stejně jako některé nedostatky při práci s virtuální pamětí a překreslováním obrazovky. Například neznám na Amize program, který by uměl kvalitně vyhlazovat písmo (klidně i pouze vektorové fonty), ImageFX se sice snaží, ale moc mu to nejde, PPaint je na tom podobně, Photogenics nic takového nepodporuje a ArtEffect také ne. Zubaté a kostrbaté písmo je pak nutné vyhlazovat s pomocí filtrů, což je však při nedostatku vrstev v ArtEffectu prakticky nemožné, nebo obrázek s velkým nápisem složitě a hlavně nepohodlně zmenšovat v jiných programech (např. ADPro vyhlazuje při zmenšování obrázku asi nejlépe ze všech grafických programů na Amize) a zpětně do ArtEffectu importovat. Firma Haage&Partner má však už hotovou verzí 3.0, žádné podrobnější informace o jejích vlastnostech jsem ale zatím nezjistil - doufám však, že většina zmíněných chyb a nedostatků byla už opravena. Podle demoverze 2.6 a nových funkcí a odlišností od verzí 1.x mohu ocenit jak úspěšný vývoj programu, tak i jeho současné možnosti. Takže pokud máte alespoň procesor 68030 a netrpíte nedostatkem FAST RAM, mohu Vám ArtEffect nabídnout jako vhodnou eventualitu k dalším kreslícím programům na Amize.

Výrobce: Haage&Partner
Typ: komerční
Cena: DM 250,-
HODNOCENÍ:
Nesporně vynikající bitmapový kreslící program s dobrými efektovými možnostmi a slibnou budoucností, dobrý dojem ovšem kazí několik nedostatků souvisejících s virtuální pamětí, stabilitou programu a počtem vrstev.


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing