AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

FAST ATA-2/EIDE

JIŘÍ KOPECKÝ

POŽADAVKY: Amiga 1200

V tomto článku vám co možná nejblíže představíme tento ojedinělý výrobek. Jedná se o rychlý 32 bitový EIDE řadič, určený výhradně pro počítač Amiga 1200. Prodává se ve dvou provedeních. Rozdíl je pouze v dosažitelné přenosové rychlosti řadiče. U standardní verze je teoreticky možné dosáhnout maximální přenosové rychlosti do 16,6 MB za sekundu. Druhá tzv. „LIGHT“ verze má oproti standardní verzi rychlost poloviční, čili do 8,3 MB za sekundu a tudíž je i co se koncové ceny týče levnější. Pokud se někdo rozhodne pro tuto levnější variantu, nabízí se zde ještě možnost „upgrade“ čili pozdější rozšíření na standardní verzi.

Důležitým faktem je, že jako jediné na trhu umožňuje bezproblémové připojení až čtyř EIDE zařízení. To je provedeno zcela obvyklým způsobem jako v počítači „PC“. To znamená dvě hlavní větve, primární a sekundární a na každé větvi dva porty. Řadič standardně podporuje všechny běžné EIDE mechanicky, počínaje ATAPI CD ROM, přes CDR i CDRW zapisovací mechaniky a konče u takových, jako jsou Iomega ZIP a LS 120. Je zde pamatováno i na to, že dnes se vyrábějí pevné disky o daleko větší kapacitě než při zrodu A1200. Normálně totiž A1200 podporuje adresaci disku do 4 GB a velikost jednoho partitionu do 2 GB. U tohoto řadiče je připojení velkokapacitních disků o velikosti nad 4 GB automaticky rozpoznáno. V tomto případě je disk rozdělen na několik částí (partitions) o velikosti 4 GB. Pro otestování jsme použili standardní verzi řadiče (16,6 MB/s) a 4 různé typy pevných disků lišících se nejen kapacitou, ale i rokem výroby a tudíž i svou maximální přenosovou rychlostí. Do testů jsme zařadili také dvě CD ROM mechaniky a sice: 16-ti rychlostní Goldstar typ: CRD8160B a 32 rychlostní Mitsumi typ: FX32105!B. Obě s rozhraním ATAPI. Přenosové rychlosti řadiče jsme testovali s jednotlivými mechanikami na různých konfiguracích počítače. Veškeré námi naměřené výsledky při určité konfiguraci jsou uvedeny v přiložené tabulce. Veškeré rychlosti jsou uváděny v Megabytech za sekundu.

Testovaná zařízení
První námi testovaný pevný disk byl model: Seagate ST9300 AG. Jedná se o disk v provedení 2,5“ o velikosti 260 MB. Na nijak nerozšířené A1200 bez FAST ATA řadiče dosahoval maximální rychlosti okolo 1,4 MB/s. Rychlost se pak dá ještě zvýšit osazením jakékoliv paměti typu FAST. Nezáleží přitom na typu karty ani na velikosti paměti. Takto lze dosáhnout maximální rychlosti 1,87MB/s. To je ovšem v podstatě maximum, které lze u těchto typů disků dosáhnout a proto pokud k tomuto disku nainstalujete FAST ATA, řadič výsledky se již znatelně nezmění ani přidáním turbokarty. Jediným rozdílem je, že při použití FAST ATA řadiče nepotřebujete mít v Amize 1200 instalovánu žádnou paměť typu FAST.
Druhým testovaným diskem byl stařičký Seagate ST3144A. Disk je v provedení 3,5“ o velikosti 130 MB. Zde se situace opakuje, protože technické parametry disku jíž neumožňují větší rychlost. Opět postačí osadit Amigu jakoukoliv pamětí typu FAST. Přidáním FAST ATA řadiče nebo turbokarty již nelze disk urychlit. Takto staré disky běží v režimu PIO 0, což je nejpomalejší režim.
Třetím diskem je Western Digital WDAC31 600 rok výroby 1996. Jedná se o 3,5“ disk velikosti 1,6 GB. U těchto a novějších typů se již FAST ATA řadič výrazně projeví. Tyto typy disků již většinou podporují nejrychlejší mód přenosu PIO 4 nebo dokonce PIO 4 NF (ještě o něco rychlejší). Pokud však chcete dostat z disku maximum, je nutné počítač ještě dovybavit pamětí FAST. Turbokarta se zde již nijak výrazně neprojeví. Zde jsme dosáhli maximální rychlosti 6,2 MB/s, což je skoro 4x více než u klasické A1200.
Čtvrtým diskem je Western Digital AC11600, rok výroby 1998. Jedná se opět o 3,5“ disk s kapacitou 1,6 GB. Tento disk jsme použili záměrně. Nezasvěcenému by se mohlo zdát při pohledu na disk, že jde zcela o totožné disky a tudíž se stejným výkonem. Není tomu tak! Je to poslední model vyráběný o kapacitě 1,6 GB. Dalším rozdílem je, že pro ukládání dat používá jednu plotnu, kdežto předchozí model plotny tři. U těchto typů disků a všech novějších se vyplatí pro dosažení maximálního přenosu doplnit počítač i o turbokartu. V této konfiguraci jsme dosáhli 5x vyšší rychlosti než v klasické A1200 a to: 7,4 MB/s. Z tabulky je tedy dobře patrné, kdy se koupě FAST ATA řadiče vyplatí a kdy nikoli. Současné pevné disky nabízené na trhu dosahují ještě rychlejších výsledků. Teoreticky čím větší počet otáček za sekundu a méně ploten, tím rychlejší by měl disk být.
U CD ROM mechanik je situace obdobná. Zde je ovšem třeba brát v úvahu, že se data čtou po spirále. Na začátku spirály (střed disku) je čtecí rychlost nejpomalejší a na konci spirály (okraj CD) se dosahuje nejvyšších rychlostí (viz tabulka). U obou testovaných CD mechanik šel bez problémů použít režim PIO 4. Přítomnost paměti FAST a turbokarty se u 16ti rychlostní mechaniky neprojevila, zato u 32 rychlostní bylo zapotřebí obou pro dosažení udávané rychlosti 32x, což odpovídá cca 4,8MB/s (a to pouze na okrajích disku). U CD mechanik ještě značně ovlivní rychlost způsob čtení dat. Maximální rychlosti docílíme při kontinuálním čtení dlouhých souborů nebo při stahování hudební stopy (CDDA).Nejpomalejší rychlosti docílíme při čtení mnoha krátkých souborů, nacházejících se na různých místech disku.

Instalace
Nyní něco o samotném řadiči a jeho instalaci do počítače. Řadič obdrží zákazník v kartónové krabičce. Dodáván je včetně českého návodu. Přibalen je i polský a anglický. Samotná instalace je velice jednoduchá a v podstatě spočívá pouze ve správném nasazení dvou obvodů a patic. Řadič se skládá ze dvou navzájem propojených částí. První se nasadí na místo původní ROM (3.0 nebo 3.1). To znamená, že před samotnou instalací je nutno vytáhnout ROMky z patic, na jejich místo zastrčit vývody řadiče a ROMky nasunout do patic na řadiči. Zde je nutné dát si velký pozor na správné zasunutí vývodů řadiče do patic. Patice na základní desce A1200 jsou totiž o jeden pin delší (je volný) a původní ROMky jsou vždy posunuty směrem k disketové mechanice. Stejným způsobem je tedy nutné nasadit i řadič! V případě špatného zapojení hrozí zničení ROMek a v horším případě í samotného řadiče. Jelikož jsou ROMky dvě, je nutné dodržet i jejích pořadí. Druhou částí řadiče je patice, která se nasadí na integrovaný zákaznický obvod „GAYLE“.
Obě části řadiče je nutno nasadit (zastrčit) co možná nejpevněji, k čemuž je zapotřebí celkem hodně zatlačit na desku A1200. Z tohoto důvodu nedoporučuji instalovat FAST ATA na desku, která je již nainstalována do Toweru. Deska v Toweru se prohýbá a brání tak správnému spojení. Součástí dodávky jsou í dvě umělohmotné fixní spony. Ty se zasunou pod patice a vše se pevně stáhne, čímž se zabrání samovolnému vysunutí z patic. Poslední operací je propojení drátěného vodiče z řadiče na 39. pin EIDE řadiče Amigy 1200. Nyní následuje zapojení EIDE kabelů a mechanik. Upozorňuji, že kabely nejsou součástí dodávky a je tedy pouze na zákazníkovi, aby si opatřil vhodné kabely, co se počtu zařízení týče a hlavně délek kabelů. Pro připojení kabeláže má řadič tři konektory. Primární větev má jeden 2,5“ a jeden 3,5“ konektor a větev sekundární má jeden 3,5“. Toto je velice výhodné a standardní řešení, protože není zapotřebí používat kombinované kabely s konektory 2,5“ a 3,5“ na jednom kabelu pokud vlastníte oba typy disků. Ani nemusíte kupovat kabel redukovaný z 2,5“ na 2 x 3,5“. Lze použít standardní 3,5“ kabely, které zakoupíte v kterékoli prodejně s výpočetní technikou. Pokud budete připojovat více než jednu mechaniku, je nutné dodržet určitá pravidla, abyste dosáhli maximálního výkonu. Vždy dávejte na jednu větev rychlejší jednotky a na druhou ty pomalé. Například dva harddisky na primární větev a CD ROM na samostatnou sekundární větev. Pokud kombinujete rychlý a pomalý pevný disk, tak rychlý dejte zvlášť a pomalý například spolu s CD mechanikou také. Pak ještě překontrolujte správné nastavení identifikace jednotek. Na každé větvi musí být jedno zařízení v režimu „MASTER“ a druhé jako „SLAVE“. Pokud budete mít CD ROM samostatně na sekundární větvi, nastavte ji jako „MASTER“, defaultně je totiž jako „SLAVE“.
Teď již zbývá nainstalovat ovladače z přiložené diskety. Pokud jste již dříve používali například CD ROM mechaniku pomocí ovladačů IDEFix nebo CDFS file system, je nutné je odinstalovat ze systému spolu se všemi jejich „device“ a „handlery“. Ty se nachází v adresářích DEVS: a L: na hlavním startovacím disku (např. atapi.device, tandem.device a podobné). Ovladače řadiče FAST ATA využívají standardní scsi.device a s jinými by docházelo ke kolizím systému. Instalační program FAST ATA řadiče využívá programu „Installer“ a je proto nutné mít tento program zkopírován v adresáři C: na systémovém disku (není součástí instalační diskety). Program „Installer“ se nachází například na instalační disketě Workbenche (šestý disk). Nyní již stačí nakliknout instalační ikonu a vše se provede zcela automaticky. Preferenční volby je možno nastavit po restartu počítače a přidržením levého tlačítka myši při startu. Zobrazí se menu, ve kterém můžete změnit PIO mód jednotlivých mechanik a poté uložit nastavení pomocí tlačítka „SAVE“. Program je velice chytrý a sám si nastaví jednotlivé parametry a odpovídající typ procesoru, takže ve většině případů není nutné nastavení měnit. Platí zde pravidlo, že u velmi starých a kapacitně malých disků nastavte režim PIO 0 a u disků velkých a poměrně nových vyzkoušejte módy PIO 3 a PIO 4. Nejnovější disky mohou využít i režimu PIO 4 NF. Co se CD ROM mechanik týče, pro namountování a přihlášení mechaniky do systému použijte ikonu CD0, která se nachází v adresáři „Storage/DosDrivers:“. Standardně se instaluje s Workbenchem 3.1. Pouze je nutné změnit hodnotu UNIT.
Pro úplnost ještě dodávám, že není možné kombinovat porty FAST ATA řadiče a původní 2,5“ EIDE port na desce A1200. Pokud nenainstalujete ovladače FAST ATA řadiče, bude „primární“ port na řadiči pracovat stejně jako váš původní 2,5“. Pro toho, kdo chce využít naplno rychlost svých disků, nebo potřebuje více jak 2 EIDE mechaniky, je FAST ATA tou správnou a jedinou volbou. Pokud osud nedá jinak, tak vám příště přineseme srovnávací tabulky „LIGHT“ verze FAST ATA řadiče a možná pro vás otestujeme í nějaký úplně nový pevný disk.

PEVNÉ DISKY 68020 68020 68030 68030  
0 MB 4 MB 0 MB 32 MB    
2,5“ 260 MB STANDARD 1,424 1,876 1,472 1,876
PIO 3 FAST ATA 1,885 1,885 1,885 1,885
3,5“ 130 MB STANDARD 0,668 0,919 0,754 0,880
PIO 0 FAST ATA 1,062 1,065 1,065 1,067
3,5“ 1;6 GB r.v. 1996 STANDARD 1,495 2,333 1,548 2,457
PIO 4 NF FAST ATA 3.855 6,241 3,874 6,241
3,5“ 1,6 GB r.v. 1998 STANDARD 1,503 2,347 1,554 2,473
PIO 4 NF FAST ATA 4,161 6,608 4,250 7;419

 

CD ROM MECHANIKY   68020 - 0 MB 68020 - 4 MB 68030 - 0 MB 68030 -32 MB
    ZAČ. KONEC ZAČ. KONEC ZAČ. KONEC ZAČ. KONEC
16x Goldstar CDDA 1,955 2,807 1,963 2,984 1,948 2,822 1,963 2,984
PIO 4 ISO 1,322 1,865 1,315 1,858 1,315 1,851 1,322 1,865
32x Mitsumi CDDA 24,00 30,00 - - - - - -
PIO 4 ISO 2,290 3,300 2,290 3,450 2,280 4,017 2,280 4,835

 

Výrobce: Elbox
Typ: Javosoft
Cena: 2 790,- Kč
HODNOCENÍ:
V době velkých a rychlých disku je to šance se opět srovnat s dobou a získat tak rychlý přístup na pevné disky a další EIDE zařízení a zároveň možnost připojení čtyř zařízení současně.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )