AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

YAM 2.0 preview 7


POŽADAVKY: CPU 68020 a vyšší, 2 MB RAM, OS 3.0 a vyšší, MUI 3.8 a vyšší, AmiTCP kompatibilní stack

Úvodem bych se rád dotkl skutečnosti, že jednou z hlavních služeb na Internetu je přenos elektronické pošty k uživateli. Je pravdou, že na této skutečnosti jsou hmotně zainteresovány obě strany, tedy odesílající a přijímající; ve své podstatě se totiž zvyšuje dostupnost dané informace a rychlost jejího poskytnutí. V jednom z dalších důsledku to přináší úsporu nákladů za poštovní výlohy.

Byl jsem tázán: „Ale proč vlastně AMIGA?“ A jakožto skalní příznivec tvrdím: „Proč ne!“ Není podstatné jakým počítačem se podílíte na pohybu v sítích Internetu. Pouze vás svažují jednoznačná pravidla, která se musí splnit, aby bylo možné komunikovat vůbec pomocí Internetu a právě tímto prostředkem přenést kýženou informaci svému protějšku.
A tvrdím, že tento stav je výhodný i pro účastníka internetovém spojení nemajícího ve vlastnictví počítač a běhá po ulicích s mobilním telefonem. Zkuste se ho dotázat, jak hodně mu šetří kapsu propojení s internetem? Většina případů zůstane pouze udiveně hledět, ti zasvěcenější si budou stěžovat, že jim délka 180-250 znaků na zprávu nestačí. No a kdo je zběhlý v mediálním světě, tak vám poradí, že když svou informaci nemohu zkrátit, tak není problém ji rozdělit do dvou až tří zpráv. Adresát je plně informován a cena hovoru je nižší (odeslání zprávy na Internet 2,-Kč/ks).
U této základní vlastnosti dnes zůstaneme v podobě elektronické pošty, jinými slovy dopisu, e-mailu nebo zprávy.

A mám to zadarmo!
Věčný boj s komercí nikdy nekončí. Vždyť jak je to dlouho, co světlo světa spatřil v originální podobě herní produkt NAPALM a vzápětí dostávám prostřednictvím e-mailu informaci, že je tento produkt šířen nelegální cestou. Je to smutné, ale bohužel na této skutečnosti se podílí mnoho faktorů. Jednou z nich je cena samotného díla. Těžko si představit, že by výrobky vznikaly bez nákladu a mohly být šířeny pouze bezplatně. Takovýto produkt v oblasti programového vybavení počítačů se nazývá FREEWARE, tedy volně šiřitelný bez úplaty. A abychom spojili užitečné s potřebným, pozastavme se u programu YAM 2.0 Preview 7 - správce e-mailových zpráv na internetu.

Instalace programu
Především bych podotkl, že je to program neustále se vyvíjející. Verze programu YAM 2.0 Preview 5 a YAM 2.0 Preview 6 jsou instalačně na sebe navazující, ovšem ve verzi YAM 2.0 Preview7 již můžete být nemile překvapeni. Ovšem to neznamená, že by program poklesl na kvalitě. V této poslední podobě zaznamenal zásadní programové změny v celkové koncepci, takže nelze pouze provést reinstalaci a ejhle co se to děje. Spokojenost je ta tam. Opak je však pravdou.
Je totiž nutné brát na zřetel manuál programu YAM 2.0 Preview 7, protože se zde hovoří o prvotním úkonu zazálohovat si součastnou konfiguraci (celého programu YAM2.0p6) a to z velice prostého důvodu. YAM2.0p7 má zásadně změněnu zprávu „FOLDERů“. Již se nenastavuje v preferencích, ale vychází z pevného způsobu práce z menu „FOLDER“. Při klasické instalaci, jak jsem ji odzkoušel i já, se vlastně zdablují názvy ve „FOLDER“ okně a co se nestane. Vypadá to jako by se posunula kvalita programu YAM2.0p7 o stupeň dolu oproti YAMp6. Ale opak je pravdou a můj setrvaly provoz s programem YAM2.0p7 to jen dokazuje.

Několik rad k instalaci
1) Zazálohujte si celý současný stav programu YAM2.0p6.
2) Smažte adresáře DELETED, SENT, INCOMING, OUTGOING
3) Proveďte instalaci do stejného místa, kde jste měli dříve YAM2.0p6
4) Udělejte si jeden ostrý provoz pošlete kamarádovi e-mail. Všechny adresáře se sami obnoví, i když po instalaci tam žádné nejsou.
5) Ukončete program
6) Nahlédněte v záložní kopii do adresářů DELETED, SENT, INCOMING,..
7) Opište si přesně názvy - viz konfigurační soubor „.fconfig“ Po vyeditování třeba v nějakém manažeru. Hlavně v položce „NAME“. Já zde pro příklad místo DELETED měl „Odložená“
8) Všechny položky „NAME“ v konfiguračních souborech opravte a spusťte program znovu
9) Pokud jste postupovali správně, objeví se shodné názvy - takové, jaké jste je měli ve verzi YAM2.0p6.
10) Ukončete program a do všech adresářů zkopírujte soubory z původních adresářů SENT, DELETED, INCOMING, OUTGOING.
11) Po dalším spuštění program provede „SCAN“ adresáře a opraví si konfigurační soubory „.fconfig“. A vše je tak, jak jste měli původně.

Co program nabízí?
Domnívám se, že slušnou úroveň práce ve zprávě e-mailové pošty.
V hlavním okně programu jsou základní prostředky pro volbu dalších úkonů jako jsou čtení zpráv, jejich editování, přesouvání do jiných složek, mazání, přidání nové adresy do adresáře, vytvoření nové zprávy, odpověď na původní zprávu, citování původní zprávy, přijmutí doručené pošty ze serveru, odeslaní pošty na server, filtry, vyhledávání v databázích, samotný adresář, preference programu. Dále vidíte hlavní složky dopisů nutné k chodu programu. Další členění je již na vás.
Po volbě dané zprávy si můžete (což je vlastně to podstatné) přečíst její obsah. Otevře se interní editor, kde se nachází potřebné ovládací prvky pro pohyb v datech, zobrazení přiložených dokumentů ke zprávě pomocí externích programů, uložení částí zprávy dle volby na místo disku, kde máte pomocné archívy, tisk zvolené části zprávy, smazání, přemístění, odpověď na zprávu a citování zprávy ve vaší odpovědi.
Poměrně důležitou součástí čtení zprávy je zobrazení přiložené dokumentace ke zprávě. Tato dokumentace může být ve svém slova smyslu skutečnou dokumentací, záleží na tom, s jakými daty pracujete. Funkce „DISPLAY“ vám umožní vyvolat ten správný pomocný externí program, kde lze zobrazit prohlíženou část, aniž byste se trápili tím, jak zobrazení provést. Vše se předem nastavuje v preferencích.
Vytvořit novou zprávu můžete v podstatě dvěma způsoby. Po volbě „Nová zpráva“ se vám přímo nabídne možnost pracovat v interním editoru, a nebo máte možnost v tomto otevřeném okně přejít volbou „EDIT“ do editoru externího. Spuštění externího editoru se provede dle preferencí, které jste si nastavili. Prakticky je možné spouštět jakýkoliv textový editor nevyužívající proporcionálních fontů. Výsledek by totiž v případě takových fontů asi nevypadal vábně a příjemce byste přiváděli k zoufalství.
Dokumenty jiného než textového charakteru zasíláme jako „ATTACHMENTS“ - příloha. V příloze lze posílat zdrojové kódy, obrázky, komprimované texty, archivy, spustitelné soubory... Je rozumné v samotném textu zprávy (hlavně pokud píšete do zahraničí) nepoužívat české kódovaní, protože nikdy nevíte, na čem je vaše zpráva čtena a jak má přijímající uživatel nakonfigurován počítač.
V okně tvorby nové zprávy máte tři záložky. Záložku pro tvorbu samotné textové zprávy - kde se nachází potřebné ovládací prvky vyvolání externího editoru, přidání textu již dříve hotového, vystřihnutí, kopírování, vložení, volba zpět, tučný text, text ve fontech Italika, podtržení a barevné písmo. To jsou věci všeobecně známé z jiných textových editorů a ani zde vás rozhodně nepřekvapí ničím neobvyklým. Za pozornost stojí záložka druhá, kde máte možnost k textu připojit již zmiňované přílohy - „ATTACHMENTS“. Přímo v tomto okně lze i daný soubor komprimovat, pokud jej ve zkomprimované podobě nemáte připravený.
Ve třetí záložce je možné nastavit potřebné preference pro daný dokument. Tedy vyznačit jeho důležitost, zvolit poskytováni pomocných údajů, automatický podpis vaši osoby, zajištění zprávy jejím kódováním a jiné.
Funkce „MOVE“ - přemístit není ničím jiným, než náhradou nějakého manažeru, kde ve vnitřním chodu programu máte možnost jednotlivé zprávy uložit v dané složce ručně.
Vyhledávací editor přítomný v programu vám umožní po zadání parametrů vyhledat informaci ve vaší rozsáhlé databázi dopisů a je v podstatě jedno ,co hledáte. Nutno postupovat dle vlastnosti tohoto editoru.

Adresy, adresy, adresy
Pro efektivní práci s adresami je v programu integrován adresář, kde si můžete uchovávat adresy uživatelů, se kterými komunikujete, abyste je nemuseli lovit někde v poznámkových blocích.
Zde bych se pozastavil nad jednou zajímavou vlastnosti e-mail pošty. Volbou „TO“ jednoduše pošlete dopis adresátovi. Možnost doručit ji adresátovi s vědomím, že kopie textu šla i jinam, to zajistí volba „CC“. A konečně máte i možnost doručit ji adresátovi tak, aby se nedozvěděl, že kopie textu šla i jinam - k tomu slouží volba „BCC“.
Jinak se zde nachází opět celá sada ovládacích prvků potřebných pro tuto část programu - uložit, setřídit (to je v menu), hledat, přidat adresu, seznam, skupiny, editovat adresu (pro opravy a doplnění), mazat, tisk, zobrazit úplný seznam a zobrazit částečný seznam.

On-line a off-line režim
Pokud jste před spuštěním programu YAM 2.0 Preview7 nespustili nějaký program pro komunikaci po síti (třeba z důvodu zkracování doby spojení po telefonu), tzv. stack, nelze poštu přijímat ani odesílat. Zůstává však v činnosti možnost poslat ji později; tehdy se odesílaná pošta zařadí do „fronty“, což je podobná vlastnost, jakou disponuje např. program Turboprint či „správce tisku“ na PC. Tam zprávy vyčkají, než se „stack“ spustí. Poté jen zadáte povel „SEND“ - odeslat.
Samozřejmě, pokud jste připojeni třeba pevnou linkou, může takový stack běžet neustále a zprávy se odesílají ihned.

Preference programu
Jako první se nám nabízí doplnění údajů o uživateli - jméno uživatele, jeho e-mailová adresa, POP3 server (např. mail.uno.czn.cz), heslo, časové pásmo. Informaci o POP3 a heslo obdržíte od providera připojení k internetu a jak moc dobře se domluvíte, to záleží jen na vás.
Do údajů o serveru se doplní např.: server - mail.uno.czn.cz, domain - uno.czn.cz. Opět jsou to informace, které vám sdělí provider. A je zde možnost volby SMTP 8bit, ale v řadě přístupů může zůstat nezatržena. Záleží na serveru, na kterém jste připojeni. V seznamu adres se vždy nachází vaše adresa pro doručení pošty, ale je možné vést až 16 uživatelů najednou. Třeba poštu pro kamarády a podobně.
Do údajů pro příchozí poštu lze nastavit maximální délku zprávy, která se automaticky stáhne na váš disk (HDD) a ze serveru se smaže. Nabízí se možnost zabránění automatickému stahování podezřelé pošty, kterou jste si ani nevyžádali. Můžete si navolit v režimech dlouhého připojení v síti čas, po kterém se YAM 2.0 dotáže serveru, zda nedošla další pošta a provede její případné stažení.
Můžete si nastavit vlastnosti filtru pro zatříděni pošty do určitých tématických celků.
V údajích pro čtení zprav si můžete nastavit, jak se budou texty zobrazovat, lze zvolit i úpravu kódování textů pro zčitelnění rozdílného kódování od toho, které máte nastaveno na svém počítači.
V údajích pro vytvoření zprávy si nastavíte parametry, které se automaticky doplní do textu při volbě „NEW“ - nová zpráva, jako je oslovení, pozdravení, lze nastavit cestu k externímu editoru (GoldEd, CEd apod.), zvolit si délku textové řádky a automatické zalamování.
V údajích pro odpověď jsou potřebné průvodní hlášky pro oddělení jednotlivých textů a vaší zprávy.
V údajích pro automatický podpis si můžete předem přepravit varianty podpisu, který bude použit na konec vaší zprávy. Volbu, který podpis bude použit, můžete přímo ovlivňovat v nastaveních pro každou zprávu. Nebo si přednastavíte volbu podpis používat vždy.
Ve volbě seznamů si zatrhnete položky, které chcete v hlavním okně programu vždy zviditelnit. Týkají se jednak složek a jednak zpráv. V údajích pro zabezpečení zprávy naleznete velice pokročilou a dnes využívanou funkci PGP, která má své přesné určení. Obě strany musí použít shodný klíč.
Ve volbách pro start programu si nastavíte akce, které se provedou po spuštění programu. Není od věci si nechat trvale navolenou funkci pro automatické stažení pošty, kdy program neprodleně po startu zajistí spojení se serverem a pokud byla doručena pošta na adresu nebo případně adresy, které spravujete, okamžitě dojde k jejímu načítání a uvolňování kapacity vaší poštovní schránky, abyste mohli odeslat svou poštu do světa.
Nastavení MIME vlastností jsou základním stavebním kamenem, který vám umožňuje snadné zobrazení dané zprávy nebo jejích příloh. Zde se nalézají i přístupové cesty k dotyčným externím programům, které nám ve funkci DISPLAY zobrazí přiloženou část zprávy - např. spustí program ke zobrazení obrázku.
V nastavení pro adresář si navolíte, které informace chcete standardně zobrazovat v jeho okně jméno, adresu e-mail, město, ulici, telefon, stát, datum narození.
Dále jsou v preferencích nastavení pro funkce AREXXu a ostatní. V těch ostatních stojí za zmínku povšimnout si volby „Remove messages immediately“. Pokud ji zatrhnete, tak se pošta, kterou jste přečetli a „smazali“, odloží do složky odložené pošty „DELETED“ a vyčká do doby, než se rozhodnete „vysypat koš“ a poštu smazat natrvalo a definitivně. Lze si nastavit i úroveň komprese dat, aby vaše archivy nebyly stále větší a větší...
Pokud nemáte žádnou zkušenost s podobným programem, či hledáte alternativu práce s elektronickou poštou, vřele doporučuji pozornosti tento program. Díky použitým vlastnostem grafického rozhraní MUI má svou určitou úroveň, skalní zastánci NEW ikon si přijdou rovněž na své.
Přeji příjemně chvíle strávené nad tvorbou zpráv pro vaše přátele.

Výrobce: Marcel Beck
Typ: freeware
Cena: -
HODNOCENÍ:
Výborný e-mailový klient a správce všech vašich e-mailů, se snadným a příjemným ovládání. Při dlouhodobějším užívání se ale vzhledem k beta verzi programu vyskytují někdy chyby v příjmu delších souborů.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )