AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Malé ale užitečné

RADIM DEMEL

HDOffGUI 1.8
Tento prográmek poskytuje velmi praktické GUI k oblíbenému programu HDOff 1.38 a vyšší, který slouží k vypínání IDE harddisků. Pro spuštění rozhraní je vyžadována knihovna triton.library (je přibalená v archivu), Kickstart 2.04 a samozřejmě program HDOff (v adresáři C:). Pomocí těchto dvou programů pak lze velmi snadno zastavit max. 2 harddisky, a to buď okamžitě nebo po vámi stanovené době. To se hodí zvláště tehdy, pokud nějakou dobu nebudete Amigu používat, ale přitom ji nechcete vypínat. Zastavením harddisku pak snižujete opotřebení samotného harddisku i spotřebu elektřiny.
HDOffGUI lze používat jak z Workbenche (v tom případě se nastavení načítá z tooltypů ikony), tak z Shellu (je možné zadat argumenty shodné s tooltypy, není to však vyžadováno). HDOffGUI je komodita, při nastavování je tedy možné zadat klasické tooltypy pro vyvolání okna programu pomocí klávesových zkratek apod. Navíc je možné zadat tyto tooltypy:
STOPDRIVES - slouží k vypnutí obou harddisků najednou pomocí zadané klávesové zkratky.
STOPMASTER - slouží k vypnutí harddisku, který je nastaven jako master (scsi.device unit 0) pomocí zadané klávesové zkratky.
STOPSLAVE - stejné jako výše uvedený tooltype, vypíná pochopitelně harddisk označený jako slave (scsi.device unit 1). Pokud je v systému přítomen pouze jeden harddisk, je tento tooltype ignorován.
TIMEMASTER - zadává čas v minutách, po který musí být master harddisk nečinný před přechodem do klidového režimu. Pokud chcete, aby se master harddisk vůbec nevypínal, zadejte zde hodnotu 0.
TIMESLAVE - zcela totožné jako TIMEMASTER, platí samozřejmě pro slave harddisk. Pokud máte jen jeden harddisk, je tooltype opět ignorován.
Po nastavení tooltypů pak stačí v době, kdy odcházíte od zapnuté Amigy, spustit HDOffGUI. Na Workbenchi se zobrazí malé okno, ve kterém pomocí posuvné lišty „Time set“ můžete změnit dobu, která zbývá do vypnutí nečinného harddisku (max. lze nastavit 180 minut), tlačítkem „Standby“ můžete harddisk vypnout okamžitě bez ohledu na dobu zadanou v tooltypech a v poli „Time left“ si můžete ověřit, kolik času zbývá do vypnutí harddisku. Tlačítkem „Quit GUI“ ukončíte HDOffGUI, nikoli však HDOff. No a tlačítkem „KillHDOff + GUI“ pak vypnete vše.
Pokud nechcete mít po spuštění GUI na obrazovce zobrazené celé okno, můžete jej zmenšit do lišty kliknutím na ikonifikační tlačítko v titulní liště okna a uzavíracím tlačítkem v levém horním rohu GUI pak lze okno schovat (nikoli ukončit).
HDOffGUI je výborným doplňkem samotného programu HDOff, jeho hlavní přínos tkví v tom, že již není nutné zadávat do startup-sequence řádek pro spuštění HDOff a navíc umožňuje pružnou změnu požadované doby nečinnosti harddisku před přechodem do klidového režimu, včetně okamžitého vypnutí. Program je navíc absolutně stabilní, takže ho lze jen doporučit.

Autor: Matthias Andree
Typ: e-mailware

 

PriMan 2.0
„Zamrzlý“, „zatuhlý“, prostě „spadlý“ program zná z vlastní zkušenosti určitě každý. Pokud nějaký program spadne a „neshodí“ při tom systém, nejedná se o úplnou tragédii (nepočítáme-li data, která byla právě spadlým programem zpracovávaná...). Není ovšem nic příjemného, pokud zatuhlý program nechá v systému otevřenou obrazovku či okna.
V takovém případě vám může cenné služby prokázat program PriMan. Ač se jedná o program z roku 1994, není mezi uživateli příliš znám, což je určitě velká škoda. Šikovná komodita PriMan totiž po svém spuštění otevře okno se seznamem všech aktuálně běžících tasků (procesů) v systému a nabídne vám několik akcí, které můžete na tyto tasky aplikovat.
Co vše lze pomocí PriManu provádět? Tlačítkem „Break“ můžete task ukončit (je vyslán signál BREAK, stejně jako kdybyste stiskli klávesy CTRL + C). V takovém případě je běžící task řádně ukončen, je uvolněna jím používaná paměť a používané zdroje, atd. Podobně jako tlačítkem „Break“, lze vysílat signály přerušení i pomocí položek menu Task/Signal. Pokud nechcete task ukončit, ale jen pozastavit jeho běh, zvolte položku menu „Frozen“.
Pokud vám nějaký program nečekaně zatuhl, potom jej většinou nelze ze systému odstranit pouhým signálem CTRL + C. V takovém případě v seznamu klikněte na task zatuhlého programu a poté klikněte na tlačítko „Kill“. Následně jsou ze systému odstraněny všechny obrazovky a okna programu. Není ovšem uvolněna paměť, kterou zatuhlý program používal, ale to už bychom po PriManu chtěli opravdu mnoho... Tato operace není zcela bezpečná a občas se nepodaří zatuhlý task odstranit, přičemž dojde ke „shození“ systému, z vlastní zkušenosti však mohu říci, že k tomu dochází skutečně velmi zřídka - většinou tehdy, pokud se pokusíte odstranit task, který je sice v seznamu tasků zobrazen, ale ve skutečnosti již v systému není.
Okno programuje totiž každých 0.5 sekundy obnovováno, takže pokud ze systému odstraníte nějaký task, vyplatí se před dalším použitím tlačítka „Kill“ malou chvíli počkat a přesvědčit se, že inkriminovaný task je v systému stále přítomen.
V seznamu můžete dále velice snadno změnit prioritu tasku a tím ovlivnit rychlost jeho zpracovávání. Stačí kliknout na zvolený task a v dolní části okna na posuvné liště nastavit požadovanou prioritu.
PriMan je systémově zcela korektně napsaný program, který výborně plní svou funkci. Má široké možnosti nastavení: lze zadat písmo pro tlačítka i položky seznamu, volit mezi 2 typy obnovování okna, zadat otevření okna PriManu na Workbenchi či na veřejné obrazovce v popředí, povolit ikonifikaci okna či zadat zobrazování bezpečnostního requesteru před každou akcí...
PriMan mohu jen doporučit. Nejedná se sice program, který by patřil do rukou začátečníka, ale uživatel který se alespoň trochu orientuje v systému může v PriManu získat velice užitečný nástroj - přinejmenším na odstraňování těch nepříjemných oken, která zbývají po zatuhlých programech.

Autor: Barry McConnell
Typ: freeware

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )