AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

XFD & XAD Package

LUBOŠ NĚMEC

Základní popis všech XSystémů používaných na Amize jste si mohli přečíst v minulém čísle AR. Protože pakovací systém XPK byl už popsán v jednom ze starších čísel AR a systémy XPR a XEM nejsou z hlediska běžného použití nijak zajímavé, podíváme se tedy podrobněji na poslední dva zbývající XSystémy, a to XFD a XAD.

XFD jako standard?
Požadavky: AmigaOS7.2 (+arp.library) a výš, pro depakování XPK souborů pak ještě xpkmaster.library a patřičné XPK pakovací/kódovací knihovny
S hlavní ideou přišel Georg Hoermann, na vývoji celého systému se ale podílelo mnohem větší množství lidí, kteří psali rutiny pro externí decrunchery. Celý systém XFD vznikl především proto, aby uživatelům ušetřil spoustu práce se sháněním nejrůznějších depakovacích programů a zabránil též v do jisté míry značnému chaosu v mnoha typech decruncherů. Autorovi XFD se tak podařilo sjednotit rozbalování prakticky všech známých i neznámých packerů včetně podpory systému XPK, čímž se jeho XFD systém stal standardem jak pro skoro všechny antivirové programy, tak i v samotné oblasti rozbalování souborů. XFD nepodporuje archivační programy a neumí tedy rozbalit žádný z archivů typu LHA, LZX, ZIP, ARJ, ARC, RAR apod., pro rozbalování archivů je určen další popsaný systém XAD.

Struktura a možnosti systému XFD
Celý systém se skládá z hlavní (Master) knihovny xfdmaster.library, doplňkových externích decruncherů a ovládacích případně informačních utilit. Všechny služby spojené s depakováním obstarává uvedená xfdmaster.library, kterou je možné ovládat buď přímo voláním jednotlivých funkcí (tedy programově) nebo klasicky s pomocí utilit přiložených v archivu. Obrovskou výhodou celého systému je funkčnost od AmigaOS 1.2 (!!!) a výš, pouze utility xfdPatch a xfdDecrunchAddr vyžadují AmigaOS 2.0 a novější. Instalace celého systému spočívá v okopírování xfdmaster.library do LIBS:, externích decruncherů do LIBS:xfd/ a ovládacích utilit do adresáře C: nebo jinam, kam máte nastavenou cestu (příkaz AmigaDOSu Path). Počet podporovaných interních i externích decruncherů je opravdu značný, ve verzi XAD systému 39.1 lze rozbalovat následující packery:

BOND Cruncher
TrashEliminator 1.0
ByteKiller 1.3
ByteKiller 2.0
ByteKiller 3.0
ByteKillerPro 1.0
ByteKillerPro 1.0 Pro
ByteKiller 97
DragPack 1.0
Deluxe Cruncher 1.0/2.0
Deluxe Cruncher 3.0
TNM Cruncher 1.1
RSi Cruncher 1.4
High Pressure Cruncher
HOC Cruncher 2.0
ReloKit 1.0
SoundTracker Packed Song
ANC Cruncher
PowerPacker 2.0
PowerPacker 2.3
PowerPacker 3.0
PowerPacker 3.0 Encrypted
PowerPacker 3.0 Overlayed
PowerPacker 4.0
PowerPacker 4.0 Library
PowerPacker 4.0 Overlayed
PP 4 0 Library Overlayed
PowerPacker 4.0 Encrypted
PP 4 0 Library Encrypted
PowerPacker LoadSeg
PowerPacker Data
PowerPacker Encrypted Data
PowerPacker Patch 1.0
Quick PowerPacker 1.0
PPbk {PP20-Clone)
SubPacker 1 0
Imploder
Imploder Library
Imploder Overlayed
Imploder Data
XPK Packed
XPK Crypted
TetraPack 1.02
TetraPack 1.1
TetraPack 2.1
TetraPack 2.1 Pro
TetraPack 2.2
TetraPack 2.2 Pro
DefJam Cruncher 3.2
DefJam Cruncher 3.2 Pro
Master Cruncher 3.0 Addr
Master Cruncher 3.0 Data
Master Cruncher 3.0
PackIt 1.0 Data
PackIt 1.0
Time Cruncher 1.7
TFA Cruncher 1.54
TurtleSmasher 1.3
Mega Cruncher 1.0
Mega Cruncher 1.2
Mega Cruncher Obj
Double Action 1.0
FreewaY 0.7
CrunchMania Data
CrunchMania Encrypted Data
CrunchMania Library
CrunchMania Norma!
CrunchMania Simple
CrunchMania Addr
StoneCracker 2.70
StoneCracker 2.70 Pro
StoneCracker 2.92
StoneCracker 2.92 Data
StoneCracker 2.99
StoneCracker 2.99b
StoneCracker 2.99d
StoneCracker 3.00
StoneCracker 3.00 Data
StoneCracker 3.10
StoneCracker 3.10 Data
StoneCracker 3.11
StoneCracker 4.00
StoneCracker 4.00 Data
StoneCracker 4.01
StoneCracker 4.01 Data
StoneCracker 4.01 Addr
StoneCracker 4.01(3 Addr
StoneCracker 4.03
StoneCracker 4.03 Data
StoneCracker 4.04
StoneCracker 4.04 Data
StoneCracker 4.04 Addr
IAM Packer 1.0 (ATM5) Data
IAM Packer 1.0 (ATM5)
IAM Packer 1.0 (ICE!) Data
IAM Packer 1.0 (ICE!)
DragPack 2.52 Data
DragPack 2.52
TurtleSmasher 2.00 Data
TurtleSmasher 2.00
PMC Normal
PMC Sample
Titanics Cruncher 1.1
Titanics Cruncher 1.2
Spike Cruncher
Tryit Cruncher 1.01
TSK Cruncher
LightPack 1.5
Crunch Master 1.0
HOC Compressor 1 00
FlashSpeed 1.0
MaxPacker 1.2
FCG 1.0
Syncro Packer 4 6
Syncro Packer 4.6 Pro
TurboSqueezer 5.1
TurboSqueezer 6.1
TurboSqueezer 8 0
CrunchyDat 1.0
ProPack (RNC)
ProPack (RNC) Data
ProPack (RNC) Data Key
Old ProPack (RNC)
ST Cruncher 1.0
ST Cruncher 1 0 Data
Chryseis Cruncher 0.9
GNU Packer t 2
GNU Packer 1.2 Seg
GNU Packer 1.2 data
Super Cruncher 2 7
Ultimate Packer 1.1
CFP 1.35/1.36
PK-Protector 2.00
SA/SC/SF/SP/SQ Cruncher
(Vic2) Data Cruncher
(Vice) Data Cruncher
Thalion (VOLI) Data Cruncher
(XP10) Data Cruncher
XPAC optimizer Cruncher (PP20
4GetIt! Encryptor
(.4Vx) Cruncher
(=SB=) Data Cruncher
(Ace?) Data Cruncher
AddressHead
Alcatraz (ALCO) Data Cruncher
(ArcD) Data Cruncher
(arcD) Data Cruncher
(ArcR) Data Cruncher
(ATOM) Data Cruncher
AXIS (PP20-Fake) Cruncher
BHC3 Decruncher
(CRUN) Data Cruncher
(CRND) Data Cruncher
(FUCK) Data Cruncher
(Gary Symons) Data Cruncher
(MARC) Data Cruncher
(TXIC) Data Cruncher
(xVdg) Data Cruncher
AMOS Compiler Cruncher
Action Replay II {ARPF) Data C
Action Replay III (ARP3) Data
(ACE!) Data Cruncher
CMP1 Cruncher
Crunch-O-Matic 1 .0
Crunch-O-Matic 1.0 Data
Crunch-O-Matic 1.0 IFF
Crunch-O-Matic 1.0 Text
Crunch-O-Matic 1.0 Module
CP Data (Bug-Fixed!)
Crunch 1 3
Crunch 1.3 Seg
Crunch 1.3 Data
(CSFX) Data Cruncher
PACK Data (Pepsi Game)
(DHp2) Data Cruncher
DiskMasterII Packer 1.0
DIIs PicRun Converter
(Dtpk) Data Cruncher
FIRE (RNC Clone) Cruncher
(FUNGUS) Data Cruncher
(GP) Data Cruncher
GraftGold (GC!2) Data Cruncher
GraftGold (GC!3) Data Cruncher
GZip
(HUFF) Data Cruncher
(HUFF) Data Cruncher
(Ice!_eof) pata Cruncher
TSM! Cruncher
Ice! Cruncher
Infect {IFT?) Data Cruncher Imploder Clone
ISC1.5 Normal
ISC1.5 Comparer
ISC1.5 Bitstream (Pass3)
(JEK!) Data Cruncher
(JR) Data Cruncher
(LeCr) Data Cruncher LeCrunch
LOB 1-6 Cruncher
(LZDA) Data Cruncher
LZ Warp Huffmann (LZWH)
(MASM) Data Cruncher
(MASS) Data Cruncher
(MTP1) Data Cruncher
(MTPS) Data Cruncher
(packy Data Cruncher
(PaKO) Data Cruncher
PCompress LH Data
S-Exec Cruncher
S-Anim5
S-Text
S-Pic
PCompress HILH Data
PCompress FALH Data
(PCR4) Data Cruncher
(RLE) Data Cruncher
(SPv3} Data Cruncher
SSUR Cruncher
TPWM Cruncher
TUC 1.16
TUC 1.16 Data
UNIX Compress
Unknown Cruncher 1
Unknown Cruncher 2
Virtual Dreams Data Crunch

Ovládací utility
xfdDecrunch
Hlavní prográmek sloužící k rozbalování souborů. Vyžaduje Kickstart V37+, v případě starších verzí AmigaOS pak ještě arp.library. Utilitka používá obvyklé parametry SOURCE pro název souboru a DEST pro určení adresáře nebo názvu samotného souboru určeného k depakování. Pokud zadáte v parametru SOURCE adresář nebo použijete wildcards, DEST pochopitelně musí být také adresář. V případě zadání pouze názvu souboru (xfdDecrunch <jméno souboru>) bude uvedený soubor přepsán jeho rozbalenou podobou se stejným názvem. Parametr COPYALL způsobí okopírování zadaných souborů do DEST adresáře, který musí být v tomto případě uveden. Uvedete-li ještě Parametr ALL, bude se prohledávat kompletní adresářová struktura od úrovně zadané parametrem SOURCE. Obvyklý parametr FORCE způsobí zákaz dotazu na případné přepsání souboru. Další parametr CLONE určí, že rozbalený soubory (včetně adresářů) budou mít stejný komentář a stavové bity (atributy) jako originální zabalený soubor či soubory. Při chybě způsobené např. neočekávanou strukturou souboru nebo nekorektní funkcí externího decruncheru se objeví hlášení, zda chcete v rozbalování pokračovat, čemuž lze zamezit parametrem NOASK. U souborů pakovaných s pevnou paměťovou adresou (dost nebezpečný stav, ale většina těch exotičtějších pakovacích formátů je založena právě na principu pevné adresy) máte k dispozici parametry LINKSIMPLE a LINKPRO. První z nich přilinkuje k rozbaleným datům pouze jednoduchou hlavičku, která data či soubor rozbalí na určenou adresu a v případě executable souboru jej spustí. LINKPRO je mnohem inteligentnější způsob, kdy je zkoušeno alokovat očekávaný paměťový prostor a s pomocí overlay technik není třeba pevná adresa ani kontinuální paměťový rozsah, tedy tento systém funguje i v různých typech paměti.
Dalším speciálním parametrem je STRIPHUNKS, který umí odstranit z některých souborů různé části hunků a s jeho pomocí lze někdy rozbalit i mnohé jinak nedepakovatelné soubory či data. Poslední parametr NOEXTERN zakáže používání externích decruncherů, což je užitečné zejména v případě havárie depakování některých typů souborů jako jsou SFX (samorozbalitelné) soubory.

xfdDecrunchAddr
Velmi podobná utilitka jako xfdDecrunch specializovaná na rozbalování souborů pakovaných na určenou adresu. Vyžaduje Kickstart V37+, parametry jsou podobné jako u xfdDecrunch. SOURCE udává zdrojový soubor, DEST pak výstupní soubor, wildcards tentokrát nejsou podporovány. Parametr HEADER může nabývat hodnot 0-4 a 11-13 dle žádaného typu hlavičky souboru (podrobný popis viz manuál). S číselnými hodnotami udávanými za parametrem HEADER souvisí ještě několik dalších speciálních parametrů, jejichž popis opět najdete v manuálu.

xfdLibInfo
Informační utilitka o packerech podporovaných samotnou xfdmaster.library. Zobrazený přehled obsahuje jméno packeru, jeho identifikátor a další podrobné informace. xfdLibInfo vyžaduje Kickstart V37+ nebo starší AmigaOS společně s arp.library. Utilitka nemá žádné parametry.

xfdList
xfdList zkoumá soubory a informuje o případném použitém packeru. Vyžaduje opět Kickstart V37+ nebo starší AmigaOS s arp.library. Parametr FILE nemusí být uveden, s obvyklým ALL lze navíc prozkoumat celé adresářové struktury. NOEXTERN zakáže použití externích decruncherů pro zkoumání a může tak zamezit padání systému v případě neodladěného nebo zcela nového externího decruncheru (který většinou není bez chyb).

xfdPatch
Tato utilita patchne dos.library/[New]LoadSeg() vectory a zabrání spuštění hlavičky rozbalovaného souboru, což je užitečné zvláště v případě nesprávné funkce hlavičky starých cruncherů pod novými AmigaOS.

xfdPatch
vyžaduje Kickstart v37+ a zatím nepodporuje soubory chráněné heslem. Odstranění xfdPatch z paměti lze provést pomocí parametru REMOVE. Další parametr DEFAULT určuje, že se soubor nebo jeho části rozbalí na určené místo v paměti (CHIP nebo FAST RAM). Parametry EXTERN a NOEXTERN povolí či zakážou použití externích decruncherů, pomocí FAILATERROR a NOFAILATERROR můžete sdělit utilitce xfdPatch jak má reagovat při chybě vzniklé při depakování.

xfdScan
xfdScan prohledává soubory a snaží se v nich najít nějaká zapakovaná data. Utilita vyžaduje Kickstart V37+ nebo starší AmigaOS + arp.library. Parametr SOURCE udává název prohledávaného souboru, DEST pak určuje základní kořenové jméno, ke kterému se v případě nalezených zabalených dat připojí číselné parametry „.xx“ počínaje číslem „00“. NOEXTERN opět zamezí používání externích decruncherů. Parametr SCANODD nastaví prohlížení souboru vždy od sudé adresy, vyžaduje však procesor 68020 a novější.

xfdUnlink
Jak už název napovídá, slouží tato utilita k odlinkování souborů. Vyžadován je opět Kickstart V37+ nebo starší verze AmigaOS + the arp.library. SOURCE jako vždy udává soubor, DEST1 a DEST2 určují výstupní soubory.

HackProPack
Utilita sloužící výhradně k rozbalování souborů zapakovaných s cruncherem ProPack z produkce Rob Northen Computing, neboť tento packer používá speciální pakovací metody s pomocí 16bitového klíče. HackProPack umí najít správný klíč pro takto zabalená data. Vyžadován je Kickstart V37+, u starších verzí AmigaOS pak také arp.library. Pro název souboru tentokrát funguje parametr FILE, s další volbou FROM a TO lze určit, od jakého rozsahu se budou zkoušet jednotlivé klíče (165535/$1-$ffff).

Rozšíření a podpora
Jak už bylo řečeno, používají systém XFD hlavně antivirové programy jako Virus Z, Virus Checker II apod. Není mi známo žádné GUI pro ovládací utility, takže nejednodušším způsobem použití je nastavit si xfdDecruch a ostatní například do DirectoryOpusu, DOS Controlu, BD Manageru a dalších diskových/souborových managerech. Systém XFD se poměrně často (v poslední době alespoň 1 x měsíčně) aktualizuje, všechny nové verze najdete vždy na Aminetu. XFD je vynikající pomůckou všude, kde je potřeba rozbalit nějaký zapakovaný soubor či soubory. Snadno se ovládá (i když GUI k jednotlivým utilitám by autor systému mohl dodat také) a je velmi spolehlivý.
 

Výrobce: Georg Hoermann a další
Typ: freeware
Cena: -
HODNOCENÍ:
Na Amize zcela bezkonkurenční univerzální depakovací systém se snadným použitím, rozsáhlou dokumentací a nulovou cenou.

 

XAD
Požadavky: Kickstart 37+ (AmigaOS 2.0 a vyšší)

Totéž, co dokáže xfdmaster.library se soubory, umí systém XAD s celými archivy. Základem je opět MASTER knihovna, tentokrát logicky xadmaster.library, ovládání zprostředkovávají utility podobných názvů jako u systému XFD. Systém XAD podporuje následující souborové a diskové archívy:
Diskové archivační formáty
SuperDuper3 - buffer z kopírovacího programu SuperDuper3
xDisk - XPK archivační program od Olivera Wagnera
xMash - XPK archiver
PackDev - packer pracující opět na principu XPK knihoven
Zoom, Zoom 5 - diskový archivační systém od Olafa Barthela

Souborové archivační formáty
Tar - UNIXový archivační formát, který se vyznačuje nepoužíváním žádné komprese a uvnitř TAR archivů naleznete většinou ještě klasický ZIP nebo GNU ZIP
SDS Soft. SFX - SDS Software Self Extracting archivy
LZX - LZX archivační program
MXM-Simple Arc. - SFX archivační program obsažený v packeru Zoom 4.1
LhPak SFX - SFX archiver použitý v packeru Zoom 5.x
Amiga+ Unpack - formát používaný kdysi německým časopisem Amiga Magazin
Amipack - další formát Amiga Magazinu používaný u coverdisků

Víceúčelové archivační formáty
DMS - určitě netřeba podrobněji představovat, na Amize určitě nejrozšířenější formát pro archivaci disket
DMS SFX - Self extracting DMS/FMS archivy, varianta výše uvedeného formátu DMS
Přestože systém XAD umí používat externí decrunchery, nebyl dlouho žádný z těchto doplňkových prográmků respektive modulů k dispozici, v současné době jsou součástí XAD systému výše uvedené moduly pro rozbalování LZX a Zoom archivů. Diskové archivy mohou být rozbaleny na odpovídající či kompatibilní zařízení nebo též do paměti či souboru, zatím však funguje rozbalení pouze na příslušné device. XFD systém je shareware s poměrně vysokým poplatkem 20$, omezení neregistrované verze však nejsou naštěstí žádná! WWW stránku autora najdete na adrese http://home.pages.de/~Gremlin/. Ovládací utility jsou velmi podobné utilitkám z depakovacího systému XFD, takže se v nich budete snadno orientovat.

xadLibInfo
Malý prográmek xadLibInfo zobrazuje název, stavové bity, ID, vyžadovanou verzi xadmaster.library všech klientů hlavní knihovny. Utilita nemá žádné parametry.

xadList
xadList prohlíží soubory a informuje o typu archivu. Parametr FILE určuje název souboru či celého adresáře, zadat můžete libovolný počet souborů a použít lze i wildcards AmigaDOSu. Bez parametru FILE bude prozkoumán aktuální adresář, ze kterého byl xadList spuštěn, prohlédnutí celé adresářové struktury zajistí parametr ALL. Další parametr NOEXTERN zakáže použití externích decruncherů (zatím nejsou k dispozici).

xadUnDisk
Utilitka xadUnDisk je hlavním ovládacím prográmkem a slouží k rozbalování diskových archivů. Parametr FROM určuje diskový archiv, TO pak výstupní zařízení jako je například DF0:, FMS: nebo RAD:. Parametry LOWCYL a HIGHCYL určují počáteční a konečný cylindr diskety nebo kompatibilního zařízení, tyto dva parametry však není třeba ve většině příkazů zadávat. ENTRY nastaví položku, která bude rozbalena. Většina diskových archivů obsahuje samozřejmě pouze jednu položku, ale v případě možných multiarchívů je nutné zadat číselný parametr. Parametr PASSWORD nastavuje heslo a může být použit k rozbalení zakódovaných diskových archivů. Použití SAVETEXTS umožní uložení informačních textů (např. z DMS), k zadanému jménu jsou pak automaticky připojeny číselné parametry. NOEXTERN jako obvykle zakáže použití externích decruncherů, INFO nebo LIST zobrazí informace o archivu, SHOWTEXTS zobrazí informační texty uložené v archívech. OVERWRITE umožní přepsat zdrojový soubor a s pomocí parametru IGNOREGEOMETRY lze předejít chybovému hlášení o špatné struktuře archivu při rozbalovaní souboru na zvolené zařízení.

xadUnFile
xadUnFile je druhá hlavní utilita sloužící k rozbalení dat z archivů. Parametr FROM udává diskový archiv, DESTDIR pak výsledný adresář, kam se rozbalený soubor či soubory uloží. Pokud adresář uvedený za DESTDIR neexistuje, bude vytvořen. PASSWORD slouží k zadání hesla potřebného u kódovaných archivů. Parametr FILE určí název výstupního souboru či souborů, NOEXTERN jako vždy zakáže použití externích decruncherů. INFO a LIST zobrazí informace o archivu, OVERWRITE povolí přepsání výstupního souboru (samozřejmě pokud existuje). NOTREE vynechá adresářovou strukturu a zapíše rozbalená data přímo do nastaveného adresáře (pomocí DESTDIR). Při použití ASKMAKEDIR se při zjištění chybějícího výstupního adresáře objeví dotaz na jeho vytvoření. Parametry NOCOMMENT, NOPROT a NODATE zabrání nastavení stavového komentáře, stavových bitů a datumu u výsledného souboru/souborů.

Rozšíření a podpora
Rozšíření tohoto systému mezi uživateli je takřka nulové, neboť program je novinkou mezi depakovacími systémy. Použití ovládacích utilit není příliš složité, ale pro úplného začátečníka, který neumí zacházet s příkazovým řádkem v CLI/Shellu, nebude pravděpodobně systém XAD příliš použitelný.
Zatím bohužel neexistuje žádné GUI pro ovládací utility, snad se nějaké brzy objeví. Nedostatkem prvních verzí systému je ale především malý počet podporovaných archivů, mezi nimiž chybí třeba stále často používané LHA (i když původní LZX umí rozbalovat i většinu LHA archivů, externí LZX decruncher použitý v XAD systému nic podobného nezvládne), rozbaloval nelze ani archivy ZIP, ARJ a ostatní archivy vytvořené dalšími známými archivačními programy. Pokud se v brzké době objeví verze systému XAD podporující více známých archiverů (souborových či diskových), ať už v podobě externích decruncherů nebo podporovaných samotnou xadmaster.library, může se systém XAD stát vynikající a užitečnou pomůckou v mnoha situacích.

Výrobce: Dirk Stoecker
Typ: shareware
Cena: USD 20,-
HODNOCENÍ:
Zajímavá varianta depakovacího programu s možností rozbalovat i diskové archivy, zatím však chybí dostatek podporovaných formátů.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )