MaleS ’99 – Setkání uživatelů

JOZEF BROŽ

Úvodem musím vzpomenout brněnský Workshop, který považuji za příkladnou kombinaci setkání uživatelů a tzv. „scene party“. Poslední Votice mne o úrovni českých scene party příliš nepřesvědčily. Proto jsem byl velmi zvědav na průběh setkání v Malých Svatoňovicích. Kolem minulé party vzniklo mnoho fám a rozporů. Nepřísluší mi však, abych rozebíral pozadí těchto sporů. Sváry v naší komunitě považuji za zbytečné a mnohdy poškozují hlavně samotnou „českou scénu“.

Setkání Amigistů s názvem MaleS 99 proběhlo ve dnech 15. - 16.května. V pořadí šlo již o druhou akci, která volně navazuje na loňskou DAC party. První účastníci se začali sjíždět již kolem deváté hodiny. Oficiální zahájení s proslovem kolegy Vosyky proběhlo v 11 hodin. Dále byl představen program klubu DAC a vysvětlena pravidla soutěží. Na setkání byli přítomni hlavně Amigisté z Východních Čech a Moravy. Tedy většinou lidé, pro které byly Votice díky vzdálenosti nedostupné. Celkem se na party, která probíhala ve společenském sále místní školy, sešlo kolem 90 lidí.
Vstupné bylo stanoveno na 50 Kč na oba dny. Organizátor akce se zachoval rozumně a po pokrytí nákladů přestal vybírat vstupné. Proto z celkového počtu účastníků platilo pouze 64 přítomných. Mimo jiné bylo zajištěno ubytování v internátu školy a občerstvení přímo na sále.
Mnozí z účastníků sice nepatřili mezi „elitu“ a „osobnosti“ tzv. české scény, ale přesto se na párty sešlo mnoho zajímavých a kreativních lidí. Škoda jen, že se nezúčastnilo více známějších Amigistů, avšak na druhou stranu, možná to prospělo ke klidnějšímu průběhu celé party. Nemohu se zbavit dojmu, že mezi českými „scenery“ panuje dost velké napětí a nesnášenlivost. Votická party je toho smutným dokladem. Naštěstí atmosféra ve Svatoňovicích tímto jevem poznamenána nebyla. Nejen party, ale i vlastní soutěže proběhly v pohodě a přátelském soutěživém duchu. Účastníci se během soutěží vyhnuly neúměrné kritice méně povedených děl :-))) Fotografickou dokumentaci pořizoval pan Janáček a Pavel Štěpán. Jejich momentky můžete nalézt na Joes Advanced Amiga Pages: www.adt.cz/~amiga.

COMPO
Pravidla soutěží a informace o setkání byla několikráte uveřejněna na NAS a CAN. U většiny kategorií byla stanovena jen nejnutnější omezení.
Před zahájením byla vysvětlena pravidla, omezení a další náležitosti compa. Hodnotilo se na přehledné, předem vytištěné kupony. Součástí pravidel nebyla podmínka, že s veškerými příspěvky bude nakládáno jako s freeware. Nechali jsme to na vůli každého autora...
Soutěžní příspěvky byly přijímány do 15:00. Vlastní soutěže začaly s hodinovým zpožděním v 16 hodin. Amigisté se usadili před podiem, na kterém byly umístěny presentační monitory. Zde bych p. Vosykovi vytknul, že nezajistil větší televizi, a proto soutěž probíhala jen na klasických C= monitorech. Ozvučení bylo poměrně kvalitní díky reprosoustavě, kterou zajistil Jimmi^hla. Soutěž jsem uváděl spolu s kolegou Zeleným, kterému bych chtěl tímto poděkovat za podporu...

MOD (4-channel)
Jako první proběhla soutěž v klasických 4-kanálových modulech. Vzhledem k počtu přihlášených MODů byla každá skladba puštěna v délce tři minuty.

Ručně kreslené (2D) obrázky
Bývá zvykem, aby po MODech následovala soutěž v multichannel hudbě. Vzhledem k tomu, že udržet pozornost během cca hodiny muziky je náročné, zařadili jsme dále 2D pix (kreslené obrázky). Tato kategorie patří k nejrozporuplnější části soutěže. Objevily se nejen velmi zajímavé kresby (Eletronek - Captured), ale i obrázky velmi slabé úrovně. Některé obrázky nebyly vytvořeny klasickými metodami, ale přesto si myslím, že měly právo zúčastnit se této kategorie. Nešlo nám o striktní dodržení pravidel. Párty nebyla pojata v klasickém duchu scene-akcí. Hlavní bylo, aby co nejvíce Amigistů mělo možnost prezentovat své výtvory. Nelze jen slepě kritizovat, tvůrci musí být dána možnost své dílo porovnat s ostatními. A právě soutěže jsou dobrou příležitostí...

Multichannel mody
Další byla kategorie multichannel. Opět nebylo stanoveno omezení na délku songu. Mnozí toho, mírně řečeno, zneužili (že, Case?). I když na druhou stranu zpívaný multichannel od českého tvůrce také není často ke slyšení ... :-)

3D Grafika
Zde byly zastoupeny obrázky ze dvou nejvíce používaných programů, Imagine a LW. Potěšující je, že vyhrál právě obrázek z Imagine (Brooch^hla). Omezení byla pouze ve formátu obrázku. Co se týče původu objektů, byly povoleny volně šířitelné kostry dostupné např. na Aminetu...

Anim 2D
Po tuto kategorii by se hodilo spíše označení crazy-brutal compo. Sešlo se zde několik poměrně vtipných příspěvků, které však svým obsahem nepatřily mezi nejhumánnější :-)). Všechny byly opět doprovázeny hudbou.

Anim 3D
Byly zastoupeny animace z obou nejrozšířenější 3D programů, z Imagine a LW. Objevily se i příspěvky vytvořené v prehistorické verzi Rea13D, které měly také poměrně vysokou úroveň. Animace byly pouštěny ze Scaly a MainActoru. Nebylo stanoveno omezení na hudbu a většina příspěvků proto měla patřičný doprovod. Jediným omezením byly formáty - anim5 až anim32.

Dema
Trochu mě zklamalo, že se nesešly příspěvky do kategorie dema/intra. V tomto směru nepatří česká scéna k nejproduktivnějším. Dvě dema releasované před měsícem ve Voticích patrně na dlouho rozvířily stojaté hladiny české demo produkce...

Ostatní I - komerční prezentace
Zde byly prezentovány jednotlivé projekty a reklamní prezentace. Velmi zajímavé bylo technické zpracování animace (VLab) firmy Aviga (videostudio). Kombinace Imagine a ARexxu dokáže divy. Nebyla stanovena žádná omezení na formu ani délku příspěvku.

Ostatní II - směs a recese
Vše, co nevyhovovalo předchozím kategoriím, bylo zařazeno do této skupiny. Kolega Zelený s velkým ohlasem presentoval freeware hru Pacomix 2. Další příspěvky byly velmi rozmanité - videosekvence (Smrt PCmana), poslech Audio CD, fucktro (Kubýk a křečci), scalovské slideshow, apod. ...
Na závěr compa předvedl kolega Říha na své Amize (+VLab) video sestřih z nejdůležitějších momentů party. Vtipná videosekvence měla mírně parodický nádech, což přispělo k dobré náladě. Soutěžní klání sledovala většina účastníků. Hlasovací kupony dostali pouze platící návštěvníci.
Po skončení soutěží se vytvořily diskusní skupinky, které se věnovali svým tématům. Mnozí se zabývali tvorbou 3D grafiky, problematice software a hardware a v neposlední řadě hraním her. Velmi mě potěšilo, že hráči Napalmu se mohli pochlubit originálními CD ROMy.
Po vyhodnocení kuponů byly vyhlášeny výsledky a rozděleny ceny. Hodnocena byla první čtyři místa. Vítězové jednotlivých kategorií dostali tričko s Amiga motivem, čepice, hudební nebo datová CD, kalkulačky, elektronické váhy :-), předplatné Amiga Review a Fenixu, podložky pod myš, apod. Celkem bylo rozdáno 70 cen od 11 firem a sponzorů (+cca 80 bonbonů :-)).
Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorovi party - Oldřichu Vosykovi. Party se celkem vydařila a doufám, že v budoucnu budou mít organizátoři dostatek energie na uspořádání další akce. MaleS 99 jsou příkladem toho, že i konzervativní pojetí party nemusí být na škodu věci.

Obecné informace
platících účastníků 64
hlasujících 52
děti do deseti let 7
dárci (vstup zdarma) 11
hosté a diváci 9
celkem se zúčastnilo: 91 osob
celkem počítačů na sále: 23

MALÉ SVATOŇOVICE 99
Výsledky soutěžních kategorií

Pořadí, jméno Body
4-channel MOD  
1. Jonny - What we are gonna do 13
2. Egas – podvečer 11
3. JimmiPow^HLA - Emiliho Supersmile 10
4. Bazooka – Narychlo 9
5. Michal Škvařil (PEP) - Waves on the Pacifik 8
6. Med - Óda na radost 3
7. DeliHC^hLA – Relaxation 1
   
MultiChannel MOD  
1. Robbie^MZX – Katka 22
2. Med – Pohoda 12
3. DeliHC^hLA - Jimi in Prague 7
4. Case^AmigaSIN - Case-Mix 5
5. JimmiPow^hLA - Welcome Parazit 4
6. Black Sir^AmigaSIN - Terror Town 3
   
2D grafika  
1. Elektronek – Captured 34
2. Diviš Vladimír (DRD) – MagicA 7
3. DeliHC^hLA - Alien Amigista 5
4. Yankee - Fénix colage 4
5-6. Hard Jerry – Kopáč 0
5-6. Braun – Fénixáci 0
   
3D grafika  
1. Brooch^hLA – Sklep 25
2. Elektronek - Dead keys 7
3. Richmond – Robodog 5
4. Egas - Chvíle s přítelkyní 4
5. Zbyňa – Chees 4
6-7. Tom Kučera – Hrnek 3
6-7. Vonka – Pokojík 3
8. Fenix – Lebkouni 1
9-10. Radim Paták – CBR 0
9-10. Maty - Sál 2001 0
   
Animace 2D  
1. Brooch^hLA - Mad Driver 20
2. Vonka – Jump 17
3. Stehlík – Koleje 11
   
Animace 3D  
1. Scaterac – Fly 29
2. Tomáš Kučera - Raketa AKF 13
3. Allew – Boing 7
   
Ostatní 1 - komerční prezentace  
1. Scaterac - Alta Muta 32
2. EGAS – Aviga 12
3. Braun – MaleS 1
   
Ostatní 2 - směs & recese  
1. Zelený - Tesla {second presentation) 21
2. Crazy Boys - Pacomix2 8
3. Brooch^hla - Kubýk a křečci 5
4. DNA – Slide 4
5. Scaterac - Smrt PC-mana 3
6. Bazooka - „Básníci“ CD 0
   
Celkem nejúspěšnější  
1. Elektronek - Captured (2D grafika) 34
2. Scaterac - Alta Muta (Ostatní 1) 32
3. Scaterac - Fly (Animace 3D) 29

Speciální poděkování Danielovi Smolkovi (Zelený) za pomoc...Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing