PhotoFolio 0.92

LUBOŠ NĚMEC

POŽADAVKY: procesor 68020 a vyšší, AmigaOS 3.0 a vyšší, MUI + knihovny

V oblasti katalogizace obrázků kraluje zatím na Amize jednoznačně PhotoAlbum. Podíváme se tedy na další obdobný program, který by se mohl stát jeho případným nástupcem či přinejmenším konkurentem. Aktuální verzi PhotoFolia najdete na Aminetu nebo na adrese http://mafeking.scouts.org.au/~paulh/photofolio.html

PhotoFolio je shareware, ale v současné verzi nemá žádná omezení. Jako GUI je na rozdíl od PhotoAlba použito MUI, PhotoFolio podporuje jak AGA čipy, tak grafické karty standardu CyberGraphX. Program nabízí tři způsoby vytváření náhledů, řazení do skupin a kategorií, částečnou kompatibilitu s PhotoAlbem (pouze JPEG náhledy), podporu datatypů, online nápovědu a svůj vlastní systém zobrazování náhledů. PhotoFolio vyžaduje spoustu doplňkových MUI knihoven, jedná se o Listtree.mcc, NList.mcc a NListview.mcc, dále budete potřebovat jpeg.library, proof.library, image.library, guigfx.library a render.library. Pokud některou ze jmenovaných modulů a knihoven nenajdete společně v archivu s PhotoFoliem, mrkněte se do manuálu - najdete v něm všechny příslušné odkazy na WWW stránky, kde lze moduly a knihovny stáhnout, ostatně vše najdete jako vždy rovněž na Aminetu.

Nároky programu
Proč je program tak náročný a nevystačí si stejně jako PhotoAlbum sám? Na to se budete muset zeptat autora programu sami, každopádně i v testované betaverzi se PhotoFolio chovalo v mezích normy a žádná z jeho mnoha součástí nezpůsobovala problémy. Program si sám zjistí, zda máte grafickou kartu standardu CyberGraphX a použije příslušné rutiny pro volání jeho funkcí pro zajištění optimální rychlosti. Pokud nemáte gr. kartu a CGX, použije PhotoFolio guigfx.library a render.library pro renderovací funkce. S renderováním souvisí také jedna nepříjemná chyba, pokud totiž během vytváření náhledů v prohlížecím okně kliknete na ikonifikaci, program se zhroutí. Pokud chcete používat guigfx.library namísto volání CyberGraphX, musíte v tooltypech programu zadat volbu GUIGFX=YES, v opačném případě pak použijete parametr NO. Dalším problémem je nekompatibilita s picture.datatype dodávaným se systémem Picasso96 a PhotoFolio nebude s touto verzí datatypu správně fungovat. Pokud chcete, můžete si program přeložit do češtiny, PhotoFolio používá standardní lokalizační katalogy Workbenche 2.1 +.

Práce s programem
PhotoFolio používá zajímavý systém zobrazení, na který zřejmě nebudou amigisté příliš zvyklí, ale který nabízí několik nových možností oproti obdobným katalogizačním programům. Každé okénko obsahuje kontextové menu dostupné po stisku pravého tlačítka myši a každé okénko je také nezávislé na ostatních. Po spuštění programu uvidíte jen jedno okno se stromovou strukturou vytvářených nebo už hotových katalogů. Úvodní seznam obsahuje dvě nabídky - Image Path a Temp Path. Každý vytvářený katalog se objeví v Image Path adresáři/cestě. Cesta Temp Path je logicky určena pro ukládání vytvářených náhledů při prohlížení, nejrychlejší je pochopitelně práce s RAM. Přidávání a rušení cest se provádí z kontextového menu, stejně jako většina operací při prohlížení obrázků, cesty lze pohodlně přetahovat myší mezi Image Path a Temp Path. Na obrázku si můžete prohlédnout, jak vypadá hlavní okénko programu, které je vskutku miniaturní a přesto poskytuje dostatečný komfort pro přidávání a mazání cest. Pro úplnost musím dodat, že většina funkcí vyvolávaných z kontextového menu je dostupná také z hlavního klasického menu. Vzhled celého programu i popisek k obrázkům se nenastavuje v preferencích PhotoFolia, ale díky použitému MUI můžete zvolit libovolné fonty i layout programu pro každé okénko zvlášť.
Přidání cesty tedy máme za sebou, ale jak vlastně obrázky prohlížet? Je to opět velmi jednoduché - normálně 2x kliknete na vytvořenou cestu a otevřete se nové okénko, ve kterém probíhá proces vytváření zmenšenin. Velikost náhledů může být v rozmezí 20 až 200 bodů na šířku i na výšku, při zmenšování jsou k dispozici tři typy algoritmů dle kvality vyhlazování („Normal“, „Quality“ a „Best Quality“). PhotoFolio zatím neumí dopočítat jeden z rozměrů náhledu a zachovat tak poměry stran (PhotoAlbum ano) a některé zmenšeniny (velmi malý počet) tak mohou vypadat poněkud deformovaně, s tím je však třeba při pevně dané výšce a šířce nutno počítat u každého katalogizačního programu. Při otevření okénka a zahájení procesu vytváření náhledů pracuje celé „okénko“ v multitaskingu přesněji řečeno multithreadingu (sdílení procesů v rámci samotného programu), neboť všechna okénka s náhledy jsou nezávislá a tak lze s programem pracovat i během vyváření náhledů obrázků. Něco takového jsem neviděl ještě u žádného katalogizačního programu pro Amigu, PC či Macintosh a v plné síle se zde projevují vynikající multitaskingové vlastnosti Amigy.
Při prvním otevření katalogizačního okénka nejsou samozřejmě zmenšeniny ještě vytvořené a rychlost jejich vytváření se pohybuje v závislosti na formátu obrázku. Pokud dáte katalogizovat například JPEG nebo PNG obrázky, počítejte s poměrně dlouhou dobou, kterou program potřebuje na dekódování jednotlivých formátů. Kvalita výsledných zmenšenin je vynikající, i v malém počtu barev vypadají dobře, protože PhotoFolio standardně používá Floyd-Steinberg rastrování. V preferencích si můžete samozřejmě nastavit i rychlejší typy EDD/Random nebo dithering vypnout úplně. Vytvoření zmenšenin cca 20 JPEG obrázků trvá s procesorem 68060 cca 30-40s, u PNG formátu je to ještě více. Pro srovnání, PhotoAlbum potřebuje u stejných obrázků při stejně velkém náhledu a vypnutém rastrování zhruba polovinu času. Máte-li procesor 68040 a rychlejší, klidně nechte nejvyšší kvalitu náhledů, v případě grafické karty pak vypněte rastrování.
Na dalším obrázku už vidíte vytvořené náhledy, které se v PhotoFoliu nazývají „Proof“ a které si můžete uložit na libovolné místo na disku, třeba i několikrát. PhotoFolio nevytváří na rozdíl od PhotoAlba žádné komplexní databáze, je tedy nutné mít zvlášť uložený projekt a zvlášť náhledy obrázků. Na druhou stranu, pokud zaškrtnete v preferencích položku „PhotoAlbum compatability“, budou vytvářené náhledy (respektive jejich podoba na disku) uloženy ve formátu kompatibilním s PhotoAlbem, ve kterém lze katalog dále zpracovat. V jiných ohledech je však spolupráce obou programů takřka nulová a ani kompatibilita projektu nelze nijak zajistit. PhotoFolio zde jde svou vlastní cestou a tak nezbývá než doufat, že budou v příštích verzích k dispozici i některé databázové formáty (pochopitelně vlastní), které umožní uložit celý katalog jako jeden soubor. Protože je nejrychlejší nechat náhledy vytvářet v RAM:, lze v preferencích nastavit, kolik paměti má rezervovat program pro systém, na této hodnotě se proces vytváření náhledů zastaví. Poněkud nepříjemný je stav, kdy se program při vytváření náhledů zastaví u každého nerozpoznaného formátu s chybovým hlášením, které lze sice uložit pro pozdější prozkoumání, ale katalogizační proces je nutné opakovat znovu bez onoho nerozpoznaného obrázku.
U vytvořených zmenšenin se objeví v kontextovém menu nové funkce. Hlavní z nich je informace o obrázku (viz ukázka) a jeho prohlédnutí, které poněkud nepochopitelně nefunguje po klasickém dvojkliku na náhled. Jak už bylo řečeno, PhotoFolio používá buď CyberGraphX nebo guigfx a render.library pro spočítání a zobrazení všech náhledů i obrázků. Zkoušel jsem obojí (tedy i v orig. módech Amigy) a musím programátory všech zúčastněných systémů pochválit, protože v rychlosti zobrazování není příliš velký rozdíl, také kvalita obrázků je víc než dobrá. Obrázek si přitom můžete prohlédnout v původní velikosti nebo 2, 4 a 8mi násobném zmenšení, zvětšení PhotoFolio zatím nenabízí. Označíte-li více obrázků najednou, neotvírá se prohlížecí okénko stále znovu, ale objeví se obvyklá tlačítka „Předchozí“ a „Další“ - škoda jen, že není k dispozici žádný mód slideshow a každý další či předchozí obrázek je tak nutné odkliknout ručně.
Program nabízí několik metod třídění a zobrazení popisek, jednou z nich jsou dokonce popisky ve stylu bublinové nápovědy. Obrázky lze ještě zařadit do čtyř skupin, ke každé skupině můžete uvést libovolný průvodní popis (viz obrázek). Nezjistil jsem, proč skupin nemůže být víc, ale i tak se jedná o užitečnou pomůcku např. při dělení na jednotlivé formáty nebo při třídění dle témat. Další funkcí v kontextovém menu je automatické provedení gamma korekcí, které ovšem nedoporučuji provádět u náhledů vytvořených s rastrováním, neboť PhotoFolio zde nedá uživateli na výběr žádnou volbu ani nastavení a většinou pak kontrastní bílá barva dostane žlutý nebo šedý nádech.
Export jednotlivých obrázků je možný přes funkci „Copy“, po jejímž vyvolání se objeví requester a musíte specifikovat cestu, kam se obrázek nebo obrázky uloží. Tento postup je rychlý a pohodlný, stejně jako mazání obrázků přímo z disku. Při mazání se PhotoFolio pro jistotu ještě jednou dotáže, zda chcete smazat obrázek a jeho náhled.

PhotoFolio nebo PhotoAlbum?
Rychlostí vede PhotoAlbum na celé čáře, zde mu prostě nemůže PhotoFolio konkurovat. Oba programy mají velmi odlišné ovládání, také způsob vytváření náhledů je jiný. PhotoFolio používá MUI, PhotoAlbum klasické amigovské Gadtools. PhotoFolio je však jediný katalogizační program na Amize, který se snaží fungovat podobně jako Extensis Portfolio pro PC/Macintosh, i když přímo nepodporuje žádné vektorové grafické formáty. Práce s PhotoFoliem je poněkud neortodoxní, ale na způsob ovládání si zvyknete poměrně rychle. Program zatím nemá žádná sharewarová omezení, a tak by mohl být pro striktně sharewarové PhotoAlbum přijatelnou konkurencí. V současné verzi neumí PhotoFolio uložit katalog jako jeden soubor, což poněkud znepřehledňuje práci s katalogy, ale na druhou stranu nelze takový katalog jednoduše editovat nikde jinde než v programu, ve kterém byl vytvořen. Poněkud mne také zaráží skutečnost, že jednotlivé obrázky nelze prohlížet kliknutím na jejich náhled, ale pouze z kontextového menu, to se ale může v oficiální verzi programu změnit. Líbí se mi mít otevřený neomezený počet prohlížecích oken s náhledy, klidně i stejných obrázků, ale třeba s jiným rastrováním a jinou velikostí. Nic podobného totiž PhotoAlbum nenabízí a také správa cest (u PhotoFolia důsledně vizuální s podporou drag&drop) k obrázkům je ve srovnání s PhotoFoliem prakticky nulová. V dalších verzích slibuje autor zoomování prohlížených obrázků, zařazení podpory ARexxu a další nové funkce. Uvidíme, jak se bude PhotoFolio dál vyvíjet, už ve verzi 0.92 se jedná o slušný katalogizační/prohlížecí program s řadou zajímavých funkcí.

Výrobce: S. Quartly, P. Huxham
Typ: shareware
Cena: USD 20,-
HODNOCENÍ:
Nepříliš rychlý, ale na první verzi překvapivě kvalitní katalogizér obrázků s netradičním vládáním i způsobem práce.


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing