AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Amiga goes LINUX


8. července 1999: QNX vyjadřuje podporu Amize

Loni v listopadu na show Computer 98 v Kolíně jsem slíbil, že doručím pokročilý operační systém, který opět posune Amigisty do popředí technologií. Za posledních 7 měsíců náš čtyřicetičlenný tým pracoval na tom, aby ze slibu a vize udělal skutečnost. Dnes stojíme před dokončením vývoje a jsme připraveni vložit tyto nové technologie do rukou tisícům vážných, entusiastických vývojářů, jako jste vy.
QNX bývá často srovnáván s Unixem, Linuxem a BSD. Používáme stejné POSIX API a většina kódu psána pro tyto systémy lze snadno portovat na QNX, ale tady veškerá podobnost končí. QNX má radikálně pokročilejší architekturu, díky dvacetileté OS praxi. Je to pozoruhodně dostupný, multi-threaded, tolerantní k chybám, realtime OS, navržený pro zařízení a počítače všeho druhu nebo velikosti. QNX nabízí jedinečnou síťovou architekturu, kde velké protokolové stacky nejsou vyžadovány na každém počítači; zařízení, připojená k síti, jsou „objevovány“ jinými zařízeními. Všechny služby a periferie nového zařízení mohou být použity jakýmkoliv jiným zařízením v síti. QNX je také jediný self-hosted RTOS (realtime operational system), kde je vývojářské prostředí a cílové runtime prostředí identické. Ačkoli jsme neposkytli zdrojové kódy, přijali jsme „open source“ politiku pro ovladače specifického hardwaru. To nám umožňuje průběžně podporovat nejnovější hardwarové výhody za stálé údržbářské kontroly jádra technologie. Důležité je, že to zajišťuje QNX soustředěnou vizi pro budoucnost.
Photon microGUI - kompletní systém oken s plnou podporou Unicode pro integrovanou internacionalizaci. Také zahrnuje builder vizuálních aplikací (PhABTM), výkonné vývojářské prostředí (vrstvené knihovny, vestavěná obrazová podpora, online dokumentace, apod.), web browser, přehrávač multimedií, 3D grafiku a herní podporu. Ačkoli Photon představuje unikátní nové grafické prostředí, pracuje také hladce i s existujícími systémy oken. Můžete se například připojit na pracovní plochu ve Windows. A díky velkému množství zdrojových kódů založených na X Window System umožňujeme vývojářům kompilovat aplikace pro XWS a poté je spouštět pod Photonem.

QNX – Síť pro Amigisty-vývojáře
Abychom mohli uživatelům Amigy poskytnout tuto technologii, tvoříme vývojářskou síť právě pro Amigisty. Kvalifikovaní Amiga vývojáři bezplatně obdrží kompletní beta vývojářský balík, který zahrnuje QNX RTOS, soubor znamenitých multimediálních technologií, jedinečný síťově distribuovaný Photon microGUI a self-hosted vývojářské prostředí. Zároveň vytvoříme i online newsgroup, stejně jako webovou stránku kvůli updatům a náhledům.
Zpočátku hledáme beta sites zaměřené na portování existujících aplikací nebo na psaní nových. Společnosti a individuální vývojáři jsou zváni, aby se připojili. Jedinou věc, kterou požadujeme, je závazek. Hledáme aktivní betatestery, kteří slíbí poskytovat hodnotnou odezvu.
Samozřejmě, závazek je oboustranný. Tak, kromě zahájení tohoto programu, se odteď aktivně a hlasitě zapojíme diskusí v do newsgroups a časopisech. Těšíme se na to, že budeme součástí Amiga komunity a úzce spolupracovat s Amigisty při vytváření další revoluce v multimediálně počítačovém průmyslu.

Počáteční verze
Naše první beta vydání bude pro x86 PC. Přestože se někomu tato platforma může zdát nedostačující, pamatujte, že většina QNX aplikací a ovladačů mají identickou strukturu na všech CPU a deskách. Výsledkem je, že jakákoliv práce, vytvořená na x86 může snadno migrovat na kteroukoliv jinou platformu. Zvolili jsme platformu x86, protože je v dnešní době nejdostupnější a nejlevnější.

Dan Dodge
CTO, QNX Software Systems, Ltd.

 

9. července 1999: Amiga ohlašuje změnu OS kernelu

9. července 1999 - San Diego, Kalifornie: Amiga zvolila Linux jako OS kernel pro nové Amiga OE, které má být vydáno koncem tohoto roku. Učinila tak po několika měsících vyhodnocování technického pokroku OS a velké průmyslové podpory, které se Linux těší.
Vývojářská komunita poskytla Linuxu indosament a hybnost. Existuje již velmi mnoho hardwarových driverů napsaných právě pro Linux a jejich množství každým dnem roste.
„Naší strategií pro implementaci nové Amigy je integrovat nejlepší průmyslovou technologii do nové, výkonné a revoluční počítačové platformy zaměřené na budoucnost,“ řekl Jim Collas, prezident a CEO (Chief Executive Officer) Amigy. „Použití Linuxu jako kernelu našeho OS je jen jeden komponent celého Amiga OE.“
Více informací o volbě Linuxu jako části celého Amiga OE najdete v sekci Executive Update na naší internetové stránce.

 

9. července 1999: Otevřený dopis Jima Collase

Milí Amigisté,
po měsících výzkumu a hloubkových diskusí se všemi našimi technologickými partnery jsme se rozhodli použít Linux jako primární OS kernel pro nové Amiga OE. Vím, že toto rozhodnutí je pro mnohé z vás šok, po zveřejnění oznámení a aktivit vztažených k QNX. Rozhodnutí to bylo velmi těžké a komplikované a ujišťuji vás, že jsem jej neudělal bez značného množství úvah. Zkoumali jsme Linux od února, ale rozhodnutí padlo teprve před několika týdny. Plánovali jsme sdělení pro Amiga komunitu prostřednictvím TB, který bude zveřejněn během několika dní.
Jsem nucen podělit se o rozhodnutí o Linuxu ještě před zveřejněním TB (technology brief) kvůli informaci zveřejněné před několika dny společností QNX. Tato informace nebyla Amigou prověřená ani schválená. Ve světle našeho Linux-rozhodnutí je tato informace mylná a já bych rád tuto situaci objasnil. Nemohu odhalit některé detaily Amiga/QNX diskuse kvůli legálně závazné důvěrnosti dohod, ovšem mohu mluvit o našem rozhodnutí o používání Linuxového jádra. Myslím, že později budete souhlasit, že to bylo správné rozhodnutí; že jednou porozumíte důvodům pro toto rozhodnutí.
Než budu pokračovat, rád bych se zmínil, že naše rozhodnutí o technologii neodráží negativní přístup k QNX. Věřím, že QNX je dobrá společnost s velkou technologií. Jenom si myslím, že Linux nám poskytne větší šanci na úspěch.
Rozhodnutí používat QNX coby našeho OS partnera pro náš MCC příští generace padlo minulý rok. Když jsem se v únoru tohoto roku stal prezidentem Amigy, započal jsem podrobnou revizi stávajících Amiga plánů a rozhodnutí. Mým úkolem bylo zajistit, abychom definovali strategii a výkonný plán, který umožní Amize a Amiga komunitě být úspěšný. Zrevidovali jsme naši strategii, architektonická rozhodnutí, technologické partnery a výkonné plány. Během této revizní periody jsme potřebovali také mnoho velmi talentovaných a zkušených lidí, kteří nám měli pomoci dokončit naše technologická a produkční rozhodnutí. Jsem spokojen, když teď máme plný a vzrušující plán, kterému lidé mohou důvěřovat.
Linux minulý rok na trhu navazoval na značnou hybnost jako životaschopná, otevřená alternativa OS. Tato hybnost - rostoucí závazek Linux aplikacím od širokého spektra softwarových a hardwarových prodejců - z něj dělá přesvědčivého kandidáta. Navíc, se všemi významnými dodavateli, soustředícími své zdroje na psaní ovladačů pro Linux, bylo těžké přinutit je k portování na jiný operační systém. Použití Linux OS jako základu Amiga OE nám umožňuje použít mnoho softwarových ovladačů a utilit. To nám umožní flexibilně a rychle podporovat mnohé grafické karty a ostatní periferie.
Díky výše zmiňovaným výhodám jsme se rozhodli provést podrobnou technickou analýzu Linuxu, abychom určili, zdali by to bylo příhodné OS jádro pro naše Amiga OE. Poté, co jsme portovali části našeho vyššího stadia OE a architekturu AmigaObjectTM do Linuxu, objevili jsme několik významných výhod v Linux jádru v oblastech jako Distributed object messaging (10tinásobek výkonu Windows NT). Přestože konfigurace Linuxu mohou být velmi velké, jádro Linux kernelu je malé a výkonné. Při zvažování hardwarových požadavků jsme také zjistili, že mnoho společností pracuje na komponentech, které jsou taktéž optimizovány pro Linux. Navíc, Linux je asi nejstabilnější operační systém dostupný na trhu. Po měsících podrobného výzkumu jsme byli spokojeni s tím, že bychom mohli postavit extrémně vzrušující Amigu příští generace právě na Linux OS kernelu.
Znamená to snad, že Amiga příští generace nebude jedinečná? Absolutně ne! Pamatujte, že OS kernel je jen jeden komponent nového Amiga OE a hardware je jedinečný. Revoluční povaha Amiga OE je ve způsobu, kterým rozšíří tradiční operační systém v hostitelské prostředí pro novou třídu přenosných aplikací - aplikací, které existují v rozšiřujícím se, propojeném počítačovém prostředí. Budeme začleňovat rozličné technologie, včetně účinného prostředí oken a unikátního uživatelského rozhraní.
Souhrnem, rozhodli jsme se pro Linux pro jeho neuvěřitelnou hybnost a pro fakt, že je to pevná technologie a dobrý základ pro naše nové Amiga OE. Navíc, Linux komunita je působivá síla, se kterou bychom měli být spojeni. Sdílíme s ní mnoho identických hodnot a cílů. Použití Linuxu jako OS kernelu nám umožňuje vybudovat jedinečné a revoluční operační prostředí za využití enormní hybnosti Linuxu.
TB, který brzy zveřejníme, vysvětlí naše architektonické plány, stejně jako plány pro implementaci všech vybraných technologií. Až si jej přečtete, jsem si jist, že porozumíte revoluční povaze Amigy příští generace. Ujišťuji vás, že Amiga a Amiga komunita budou hnací silou příští počítačové revoluce.

S pozdravem,
Jim Collas, Prezident, Amiga

 

9. července 1999: A co QNX?

Před osmi měsíci jsme byli vybráni společností Amiga jako jejich OS partner. Naše vývojová skupina byla nadšena, že bude součástí vzkříšení této platformy a jejího dalšího vývoje. Věděli jsme, že na tento projekt budeme muset nasadit mnoho sil. Brzy po podpisu smlouvy o našem partnerství jsme ustanovili tým, který měl na naší straně pracovat na AmigaNG. Během několika dalších měsíců jsme do projektu vložili mnoho našich vývojářských kapacit, abychom z QNX vytvořili moderní multimediální systém. Do vývoje jsme vložili vlastní prostředky a udělali obrovský kus práce.
Z Jimova dopisu je nyní jasné, že se s námi pro AmigyNG nepočítá. Jsme samozřejmě zklamáni. Takže, na čem teď jsme? Nechceme vnášet zmatek do Amiga komunity. Na náš systém jsme pyšní a chceme, aby z jeho výhod těžili i Amigisté. Slíbil jsem jim operační systém a tento slib chci dodržet. Nechci rozdělovat komunitu ani vyvolávat slovní přestřelky. Nemusíte mi věřit nebo mě brát za slovo. Jak QNX, tak Amiga přislíbili přinést uživatelům novou technologii. Vše, o co vás Amigisty žádám, je vyjádření jasného stanoviska k tomu, co děláme a co by náš systém mohl do budoucna přinést.

Dan Dodge
CTO, QNX Software Systems, Ltd.

 

10. července 1999: Collasova odpověď na záporné reakce Amiga komunity

Milí Amigisté!
Četl jsem mnoho komentářů z komunity, týkající se našeho rozhodnutí o Linuxu. Klíčový dojem je ten, že lidé dost dobře nerozumí našim plánům s Amigou příští generace. Je to moje chyba a pracujeme na tom, abychom to napravili nadcházejícím souhrnem technologií (technology brief, dále jen TB). PROSÍM, PROSÍM, PROSÍM, nesuďte rozhodnutí o Linuxu dříve, než budete mít šanci přečíst si TB.
Základový OS je pouze jeden komponent našeho nového operačního prostředí (OE). Jako dodatek k OS budou do finálního produktu integrovány mnohé komponenty hardwarových a softwarových technologií. OS není to, co dělá AmiguNG revoluční. Jasněji tomu porozumíte po zveřejnění TB v příštích několika dnech. Ať už použijeme QNX nebo Linux, nová Amiga bude elegantní, snadno použivatelná, neuvěřitelně výkonná a - ano - opravdu revoluční!
Původně jsem byl proti Linuxu, když byl v březnu poprvé navržen. Intenzívní průzkum trval měsíce, než jsem byl plně přesvědčen o tom, že rozhodnutí bylo správné. Mohu vás ujistit, že nebylo provedeno bez značného množství úvah. Nerozhodl bych o tom, kdybych nevěřil, že nám nabízí kompletní řešení zároveň se markantní pravděpodobností úspěchu. Prosím, přečtěte tento dopis pozorně, abyste lépe porozuměli faktům, které přispěly k tomuto rozhodnutí.
Čím je Linux „revoluční“?. Hlavním cílem našich plánů je přijít s produktem, který může rozpoutat příští počítačovou revoluci a o revolučních ideách je těžké hovořit. Nadcházející TB vám pomůže pochopit, proč bude AmigaNG revoluční. Potřebujete mít otevřenou mysl, protože revoluční produkty znamenají VŽDYCKY výzvu pro normál a většina lidí v normále přemýšlí. Jakmile pochopíte, co dělá AmiguNG jedinečnou a revoluční, pochopíte, proč dohady o Linuxu a QNX nejsou kritickým technologickým rozhodnutím.
Naší filosofií bylo najít dobré řešení pro tradiční části OS a teprve na tomto základu vybudovat revoluční elementy. Jak je to prosté. QNX je dobré technické řešení pro komponenty OS, ovšem pro trh a průmysl znamená velkou výzvu. Linux vysává spolupráci a zdroje většiny velkých výrobců komponentů a dodavatelů technologií. Prostě nevěřím, že se můžeme rozhýbat bez hybnosti Linuxu. Ten nám poskytne nepřetržitý přístup k novým technologiím a komponentům, sotva budou vyrobeny. S QNX bychom mohli vytvořit novou platformu, ale nevěřím, že bychom byli schopni držet krok s neustálými změnami v počítačovém průmyslu. V Gateway jsem působil jako jeden z hlavních výkonných úředníků v produkci a mám v této oblasti mnoho zkušeností. ODHADOVAL JSEM, ŽE KDYBYCHOM SE VYDALI TOUTO CESTOU, ZKLAMALI BYCHOM.
Prosím, pochopte toto prohlášení a věřte mu. Jak bych mohl udělat rozhodnutí o Linuxu, kdybych mu doopravdy nevěřil? Jak bychom mohli pokračovat v cestě, o které myslím, že zklame? Měl prospěch z toho, kdybychom zklamali?
Teď si promluvme o vlastní technologii Linuxu. Někteří lidé popisují Linux jako stabilní, ale velký a nevýkonný OS. V době, kdy nám byl Linux navržen, jsem si myslel to samé, takže jsme museli věnovat spoustu času, abychom poznali jeho silné i slabé stránky. Dokonce jsme diskutovali přímo s Linusem Torvaldsem, abychom co nejlépe porozuměli problematice. Linux se vyvíjí velmi rychle a já jsem byl spokojen, protože by mohl pohodlně splnit naše technologické požadavky. Linux je velký a nevýkonný, protože je provozován s mnoha možnostmi a na mnoha konfiguracích. Amiga bude definovat čistou a výkonnou konfiguraci Linuxu jako standardní součásti OE.
Další výhodou Linuxu je fakt, že mnoho společností vyvíjí HW komponenty určené pro Linux-kernel. Tím získáme výkon pro MCC (Multimedia Convergence Computer), díky úzké integraci HW a SW. Hardware MCC bude optimizován jak pro Linux-kernel, tak pro Javu. Jako dodatek jedinečnosti Amiga OE, MCC si poradí s Linuxem a Javou daleko lépe než jakákoliv platforma na světě. Měli bychom očekávat prodej velkého množství Amig do Linux-komunity, a to je dobře. Nebudeme úspěšní, pokud nezvětšíme velikost Amiga komunity.
Rozumím obezřetnosti, kterou většina z vás věnuje tomuto prohlášení, a budu se snažit ulevit vašim obavám. Chci vás ujistit, že v žádném případě nebylo mým úmyslem uvést Amiga komunitu v omyl. Tvrdě jsem pracoval, abych dal dohromady nejlepší možný plán, aby Amiga rozjela další počítačovou revoluci. Věřím, že rozhodnutí o Linuxu je v tomto směru důsledné. Možná jsem měl toto rozhodnutí komentovat hned, ale doufal jsem, že nejprve dostanu víc informací o celkové architektuře. Denně dělám spousty klíčových rozhodnutí a některá z nich nejsou ideální. Najdou se lidé, kteří využijí zmatku způsobeného touto situací k posílení negativního ohlasu komunity a k jejímu následnému rozdělení. Je důležité, abychom zůstali jednotní jako komunita, v opačném případě budeme všichni ztracení. Prosím, buďte trpěliví, snažte se porozumět a spolehněte se na nás. Byla to dlouhá a turbulentní jízda, ale já slibuji, že to, co očekáváte, ospravedlní vaše čekání.

S pozdravem,
Jim Collas

 

11. července 1999: Některá vysvětlení od Amigy (Jim Collas na newsgroups)

Jak si dokážete představit, pečlivě jsem sledoval newsgroups a reagoval co nejrychleji, když probíhala diskuse k „rozhodnutí Linux“. Útoky zaměřené proti mé osobě jsou smutné, ovšem některým lidem nemohu vyčítat jejich rozzlobení. Je srozumitelně dáno, čím Amiga komunita prošla v posledních několika letech, a proto se situace tak rozvinula. Rád bych zvládal tuto situaci lépe, ale hodně jsem cestoval a QNX nás zaskočila svým prohlášením. Jak jsem se zmínil v dřívější poště, plánovali jsme rozvinout komunikaci o rozhodnutí Linux spolu s naším souhrnem technologií (technology brief, dále jen TB). Nechci se o tomto rozhodnutí hádat tady, protože si nejprve potřebujete udělat ucelený obrázek a TB by tomu měl pomoci. Rád bych se zmínil o několika nedorozuměních, které jsem našel v poště. Ať už s rozhodnutím souhlasíte nebo ne, dezinformace a nepřesné spekulace přispějí pouze ke zmatku v situaci. Rád bych, abyste porozuměli následujícímu:
1) Objevilo se mnoho komentářů k tomu, jak Amiga vedla QNX a pak na ně zanevřela. Některé z těchto komentářů v sobě zahrnují nedostatek etiky z naší strany. Tyto komentáře však nevystihují situaci. Jsem velmi etický a nehodlám tolerovat neetické chování v Amize. S QNX jsme jednali eticky a na rovinu. Lidé by si neměli myslet, že spolupráce Amiga-QNX skončila díky Amize. Vyskytly se rozdíly v názoru na strategii, implementaci a licenční podmínky, a kvůli tomu jsme strávili měsíce a měsíce vyjednáváním. Vstoupil jsem do věci a osobně jsem byl do tohoto vyjednávání zapojen před čtyřmi měsíci. Linux, to byl náš záložní plán, právě pro případ, že bychom nedosáhli dohody a nakonec dopadl jako upřednostněná volba. Nemohu zacházet do detailů, nicméně pamatujte, že věci nejsou tak jednoznačné, jak se jeví navenek.
2) Komentáře, které mě trápí nejvíce, jsou ty, které pochybují o mé etice a motivaci v Amize. Zdědil jsem situaci, která byla špatně vedena už léta a komunitu, která po těch letech ztratila trpělivost. Je frustrující, že mě lidé dávají do souvislosti se všemi chybami a prodlevami minulosti. To mi dává minimum místa pro chyby a jejich nápravy. Jsem prezidentem Amigy už pět měsíců a rozhodnutí o Linuxu je prvním velikým rozhodnutím této mé kariéry. Když se ohlédnu zpět, mohl jsem v této situaci lépe zvládat komunikaci, ovšem bylo a je toho spousta na práci a já jsem také jen člověk.
Překvapení od QNX nepomohlo. Ke komunitě jsem byl otevřený a přímý v každé situaci. Amiga za posledních pět měsíců zaznamenala větší pokrok, než za posledních pět let. Pamatujte, že nevyvíjíme pouze jeden produkt. Budujeme bytelnou společnost, abychom mohli soutěžit v agresivním průmyslu. To, samo o sobě, není nejmenší úkol. Závěrem - dejte mi čas. Prosím.
3) Vyskytlo se mnoho nepřesných pojmů, týkajících se velikosti, stability a výkonu Linux OS. Ze začátku jsem Linux odmítal, protože jsem měl ty stejné informace. Existuje tolik možností a konfigurací Linuxu, že je velmi složité dělat závěry a přesné představy. Také proto jsme strávili měsíce vyhodnocováním těchto faktů, než mělo přijít k závěrům a rozhodnutím. Jádro Linux OS je lepší, než si lidé myslí. QNX je v pár věcech lepší, Linux zase v jiných. Nezkoušejte tedy dělat ukvapené závěry a předpoklady o stávajícím stavu Linuxu bez detailů. Požádal jsem Allana Havemose, aby shrnul hodnocení Linuxu.
Doufám, že vám tento dopis pomůže vyjasnit některé z nepřesných ohlášení. Očekávám, že někteří lidé nepřestanou osočovat mě a naše rozhodnutí. Je mi jasné, že taková frustrace neodejde přes noc. Všechno, co po lidech žádám, je to, aby si našli čas pro přečtení našeho TB, až vyjde.

S pozdravem,
Jim Collas

 

11. července 1999: Amigactive Online News

Prohlášení Amigy (z 9.7.), že OS Amigy příští generace bude používat Linuxové jádro, uvrhlo Amiga komunitu do chaosu a zmatku. Právě den poté, co společnost QNX Software Systems ohlásila, že jejich Neutrino/Photon multimediální OS, původně plánovaný pro jádro Amigy příští generace, se blíží ke kompletaci, tato náhlá změna vyvolala negativní reakce. Mnoho komentářů se uchýlilo k vysvětlení, že Amiga byla strhnuta do plamenů Linuxového mediálního hypu a přikročila k nešťastné, méně revoluční technologii. Přesto, nadcházející zveřejnění TB a akce na shows World of Amiga a AmiWest by měly učinit důvody méně palčivými. Spekulovaná trhlina mezi Amigou a QNX naznačuje, že by mohla přerůst v další kernelovou válku. QNX SS se zdá pokračovat na jejich domestikovaném Neutrino OS s Amigou i bez ní. Zainteresovaným Amiga vývojářům nabídli vývojářské kity, aby mohli pracovat na jejich systému a dále všechny hezké features, na které jsme byli všichni lákáni celých posledních 8 měsíců od doby, kdy bylo oznámeno partnerství. Amiga, držící karty hezky skryté, nám ještě dluží vysvětlení, proč k tomu všemu vlastně došlo.
Prohlášení Amigy o partnerství s Linuxem bylo jasně podmíněno jednáním QNX předchozí den. Zveřejnění této informace bylo původně plánováno jako součásti pěti- až sedmistránkového TB, kde by se všechno vysvětlilo. Zároveň tato informace vyvolala jistou paniku v Amiga komunitě. Existuje několik věcí, kterým v této situaci nebylo plně porozuměno. Amiga jednoduše neplánuje produkci Linux kompletu s jejich vlastním GUI, běžícího na x86 - plánuje produkci jedinečného OS, který bude postaven na Linuxovém jádru, a který bude používat revoluční hardware. Jeho ohlášení je plánováno na 24. července. Amiga nás ujišťuje, že AmigaSoft OE nebude jen další distribucí Linuxu. Amiga pravděpodobně hodně přidá nad Linuxové jádro - zajisté GUI systém, soudě podle důrazu na inženýry rozhraní, jejichž seznam je zveřejněn na internetové stránce Amigy. Je zřejmě bez rizika předpokládat, že kterýkoliv talent na rozhraní by měl zajistit přátelský filesystem, atd. Jiné talenty, na které Amiga klade veliký důraz, je síťový provoz, elektronické transakce a multimediální technologie. Můžeme předpokládat, že tyto aktivity značí další vývoj nad základním jádrem. Systém AmigaObjects, který umožňuje síťovým zařízením sdílet některé průběhové požadavky a požadavky zvětšujícího se zásobníku, potřebné pro vícenásobné proudové aplikace, mohou též zahrnovat vývoj Linuxového TCP/IP kódu, který není hodnocený nijak vysoko.

Klady a zápory Linuxování
Není pochyb o tom, že v této chvíli se jádro společnosti QNX Neutrino zdá být více v obraze v oblastech, jako realtimové multimediální služby a prostupný síťový provoz, ovšem musíme mít také na paměti, že nutně nesrovnáváme nic víc, než to, že váže operační prostředí k hardwaru. V tomto momentu prostě neznáme důvody, proč k takovému rozhodnutí došlo. Celkově se zdá, že inovace pro AmiguNG, které byly publikovány, vypadají jako inovace společnosti QNX, ale my zatím o těchto inovacích nemáme dostatek informací, abychom poznali, která z nich je nejdůležitější. Přechod k Linuxu je v tomto okamžiku složité posuzovat, protože zatímco máme vcelku dobrý náhled na inovace Neutrina, ještě však musí být a bude odhaleno hodně o záměrech Amigy s Linuxem. Jediná věc je ale zatím jistá - neměli bychom si myslet, že všechny features, o kterých Amiga diskutovala, během příštích měsíců zmizí - naopak. Někteří lidé vzali poslední prohlášení jako další změnu směru od společnosti, přesto však se zdá být jasné z prohlášení prezidenta společnosti Jima Collase, že tyto záležitosti byly v jednání již před jeho nastoupením do úřadu v únoru tohoto roku.
Linux má několik zřejmých marketingových výhod. Třeba si můžeme být jistí, že na nové Amize poběží software jako Quake3 nebo Corel Office a bude těžit z velkého množství ovladačů. Bezpochyby výkonní úředníci z Amigy budou muset zhodnotit výhody publicity, kterou rozpoutal stávající milostný románek s Linuxem. Taktéž budou muset zvážit výhody možnosti začlenění Amiga komunity do Linux komunity - partnerství OS komunit, které se zdá být celkem přiměřeným. Bude zajímavé pozorovat, jak budou souviset komerční nároky s tradicí volně šiřitelných zdrojových kódů a filozofií Linuxu.
Amigactive Magazine se ptal Linuse Torvaldse, autora Linuxu, co si o problému myslí: „Dosud měl komerční vývoj Linuxu velmi dobrou úroveň po technické stránce a veškerá nynější komerční distribuce Linuxu vyústila ve zlepšení podmínek pro Linux komunitu. Je to dvousměrná ulice - komerční vývoj těží ze stability a otevřenosti Linuxu a Linux jako takový těží z přibývajících zdrojů, kterých se mu dostává. Také věřím a doufám, že Amiga komunita bude pokračovat v budování staré Amiga základny - silné technologie. Vidím v ní reklamu, ale také trh, kde lidem opravdu záleží na tom, aby se správné věci dělaly technologicky.“

Superčip odhalen?
Obrázek, vyvstávající z plánů Amigy, je vlastně levný, výkonný multimediální počítač, kompatibilní s důležitými stávajícími i nadcházejícími technologiemi, jako DSL, Universal Plug and Play, Havi, Java a Jini. Bude mít Linuxové jádro, systém svého vlastního uživatelského rozhraní a některé vzrušující technologie prostupných sítí přes systém AmigaObject. Část těchto vývojových programů budou pravděpodobně zaslány zpět Linuxovému jádru přes GPL, zatímco jiné elementy budou na Amize jedinečné. Budou tak dobré, jako by byly s jádrem Neutrino? Záleží na tom, co nám předloží Linux. Důvodem, který udal Jim Collas ve věci Linux, je, že nevěřil, že by fungovala spolupráce s QNX, aby udrželi rychlé tempo vývoje. V Jimově článku „Response to Linux Feedback“ je jedna velmi zajímavá část:
„Další výhodou Linuxu je fakt, že mnoho společností vyvíjí hardwarové komponenty určené pro Linuxový kernel. Tím získáme výkon pro MCC (Multimedia Convergence Computer), díky úzké integraci hardwarových a softwarových komponentů. Hardware MCC bude vysoce optimizován jak pro Linuxový kernel, tak pro Javu. Jako dodatek k jedinečnosti Amiga OE, MCC si poradí s Linuxem a Javou daleko lépe než jakákoliv platforma na světě.“
Co to znamená? „Lépe, než jakýkoliv jiný počítač na světě“ zní sice nadneseně, ovšem také může leccos naznačit. Jim Collas se nedávno zmínil o některých z čipů, z nichž jeden by se mohl stát CPU Amigy příští generace. Jedním ze zmiňovaných je projekt známé firmy Santa Clara - její Transmeta. Tento projekt je ovšem mistrně skryt za závoji tajemství; ovšem to málo, co se ví, nebo o čem se spekuluje, pasuje dobře do scénáře nové Amigy. Transmeta je zmíněna na webové stránce spoluzakladatele a investora Microsoftu, Paula Allena, coby společnosti, jejímž základním předmětem obchodu je „Alternativní VLSI enginy pro multimediální PC“. Jejich jediný patent - číslo 5 832 205 - je znám pod popisem „Memory Controller for a Microprocessor for Detecting a Failure of Speculation on the Physical Nature of a Component Being Adressed“. Autorem je Edmund Kelly, Robert Cmelik a Malcolm John Wing. Tento patent popisuje technologii „code morphing“, která konvertuje CISC, RISC nebo dokonce Java instrukce do VLIW procesingu. Stopy jsou špatně čitelné, ale běžné odhady ukazují na relativně levný VLIW procesor, na kterém běží cizí kód rychlostí srovnatelnou s nativním procesorem. Teď, přestože je tohle všechno pouze spekulace, po spojení nití dohromady můžeme předpokládat, že multimediální PC založené na tomto „alternativním VLSI enginu“ nabídnou téměř stejný integer výkon, jako jiné procesory, ovšem se znatelně vylepšeným multimediálním výkonem, spolu s nativními operacemi Java kódu a docela zřejmě také lowlevel podporou Linuxu. Další zprávy tvrdí, že procesor bude vyžadovat nižší počet tranzistorů, než ostatní architektury, skýtající nižší výrobní náklady a lepší provozuschopnost (hovoří se o čtvrtině velikosti procesorů Intel). Zní to důvěrně? Partnerství mezi Amigou a Transmetou by určitě vneslo nové světlo do počítačového trhu - ale, samozřejmě, žádná z těchto společností teď neříká nic.

Dvě jádra lepší než jedno?
Takže, jak to ovlivní QNX? V této chvíli těžko říct. Mají působivý, úplně nový operační systém, ovšem nemají s ním momentálně kam jít (v současnosti běží jen na standardní x86 architektuře). Zdá se být divné, že Amiga nezvolila QNX, přestože je tato, stejně jako Linux, založena na POSIX systému a v Amize se udělalo hodně pro vysokou úroveň portability. Než Amiga vyjasní situaci s Linuxem, budeme odkázáni na spekulace. Nakonec se může stát, že budeme hodnotit dva nové operační systémy.
Není nemožné si představit budoucnost, kde Amiga a QNX slepují kousky Amiga komunity, ovšem od komunity by v této chvíli nebylo moudré sebezničení. Je také snadné si představit budoucnost, kdy na Amize bude moci jet jak Linux, tak Neutrino; každý z nich nabízející jiné výhody. Zkoušet uhodnout budoucnost bez znalosti důvodů, proč Amiga provedla takovou změnu, je velice zbrklé. Amiga se může zdát jet cestou, která nevede přes scénickou část města, ovšem cíl je to, co bychom měli hodnotit. Tato cesta může Amize pomocí vyhnout se problémům se začátky nového OS.
Když se Amigactive Magazine zúčastnil Amiga konference v Heathrow před několika měsíci, byla nám prezentována neúplná vize budoucnosti. Tato vize se nezměnila - je stejné zavádějící a stále stejně nekompletní. Víme, že jádrem nového OS bude Linux, ale nebude to Linux ve stávající podobě, takže neznáme funkčnost tohoto jádra. Nebude asi kompaktní jako Neutrino, ale Amiga nám slíbila „čistou a výkonnou konfiguraci Linuxu, jako část našeho operačního prostředí“.
Největší starostí je pravděpodobně to, že Amiga vstoupila na trh, který nemůže vést. Ostatní společnosti se rozhodly, že Linux znamená cestu kupředu a plánují uživatelsky přívětivé systémy založené na Linuxu. Aby Amiga uspěla, musí zajistit dvě věci - že bude více inovativní než ostatní a že nezůstanou u termínů a frází o výkonu, ale také zajistí viditelný komerční trh. Mnozí Amiga vývojáři se budou bát toho, že budou muset soutěžit s obrovskými free softwarovými projekty, ale byli jsme ujištěni, že Linux bude jen součást funkčnosti Amigy. Pravá inovativní síla Amigy příští generace bude muset nabídnout znatelný nárůst výkonu a funkčnosti oproti Linuxu.
Takže, je Amiga schopná vytvořit revoluční Linuxový stroj? Linus Torvalds nám sdělil své pocity: „Jsem potěšen, když někdo používá Linux. Myslím, že Linux je dobrá volba ve smyslu spousty prostředí a Amiga byla vždy známá svými technologiemi, se silným uživatelským prostředím a plná entusiasmu. Linux se sem zajisté velmi hodí.“
Ptát se Linuse, jestli by se sem stejně hodila i Transmeta, by samozřejmě bylo zbrklé - na to je příliš diskrétní. Přesto, zdá se být jasné, že společnost, která dokáže zkombinovat Linux s uživatelským rozhraním, přívětivým jako Amigovské, inovacemi, které přežily prohlášení Amigy za posledních pár měsíců, a působivou, levnou hardwarovou platformu, na které to všechno poběží, se stane budoucím trhákem. Amiga obchodovala s některými technickými vylepšeními, aby mohla na srdce a mysl počítačového trhu zaútočit ještě silněji.

Andrew Korn

 

11. července 1999: QNX se brání

Od: dandodge@qnx.com
Newsgroups: comp.sys.amiga.misc
Subject: Odpověď QNX
Datum: Neděle, 11. července 1999

Jsme opravdu pohoršeni, že jsme byli zataženi do slovní války s Amigou o to, kdo co udělal. Některé komentáře musí být chápány jako související s naší vlastní etikou a integritou.
> QNX nás zaskočila svým prohlášením.
To není pravda. Deset dní před tím, než jsme prohlášení vydali, jsem osobně telefonoval Jimovi a informoval ho o našem rozhodnutí zpravit Amiga komunitu přímo.
> Byly rozdíly v názorech na strategii, implementaci a licenční podmínky, nad kterými jsme strávili měsíce a měsíce vyjednáváním.
Nemohu jít do detailů, ale bylo nám už od začátku jasné, že abychom stíhali práci podle rozpisu, museli bychom začít pracovat okamžitě. Aby projekt byl úspěšně dokončen v daném čase, museli jsme jít 100% dopředu. Práce začaly v dobré naději a pokračovaly i během veškerého vyjednávání.
Pokud chcete znát naši strategii pro Amiga komunitu, je to prosté. Chceme vytvořit pokročilý multimediální OS na pokročilé hardwarové platformě, která je dostupná všem. A zůstává to naším záměrem i nadále.

Dan Dodge,
CTO, QNX Software Systems, Ltd.

 

Redakční komentáře k situaci

Asi 20 minut po půlnoci a čtyři hodiny před odjezdem na dovolenou, mi nově vzniklá situace kolem Amigy nedala natolik, abych se zdržel nekomentovat události posledních několika hodin a reagoval tak na nové prohlášeni společnosti Amiga, která se nás snaží přesvědčit, že náhrada skutečně skvěle technologicky vypadajícího systému QNX za monolitický kernel Linuxu je to, co Amiga potřebuje nejvíce. Jaký byl vlastně sled událostí, si povíme v následujících odstavcích.

Musím osobně říct, že výše zmíněným prohlášením mě Jím Collas velmi zklamal a že důvěra amiga komunity v jeho osobu utrpěla na velké ztrátě: protože podle záplavy negativních reakcí amigistů na konferenci comp.sys.amiga.misc, ale třeba také na různých mailing listech to vypadá, že číše trpělivosti v neustálé taktizování představitelů Amigy již přetekla. A to Jimovo působení na postu šéfa Amigy vypadalo tak slibně, že se i představitelé některých společností škrábali za uchem, jakže to vše v komunikaci se společností Amiga funguje.
Vše vlastně začalo před několika týdny, kdy se Jim pustil do otevřené diskuse s uživateli na konferenci comp.sys amiga.misc. Práva na základě této diskuse se nakonec rozhodl přepracovat nový dopis komunitě, který byste měli najít na stránkách tohoto čísla AR. Jeden příspěvek mě však zarazil. Jim v něm nastínil, že nový systém Amigy bude nakonec používat drivery Linuxu. a tak bude možno využít již existující základnu driverů pro Linux. Tehdy mě napadla otázka, jakže to vlastně chtějí provést, když QNX používá zcela jiný model kernelu a driverů. Vyměnili jsme si s kolegou uFOnem několik emailů a z důvodu zřejmě nedostatečných znalostí nás obou, jsme vše svedli na POSIX kompatibilitu QNX, ale i Linuxu. Pochybnosti však zůstávaly i nadále.
Včera to byl již druhý den; co jsem spal celkem 2 hodiny S ExiEm jsme totiž na Czech Amiga News tak trochu v euforii slavili svolení ke zveřejnění všech nových designových návrhů Amigy, a v neposlední řadě také nové prohlášení společnosti QNX. Jenže mě opět přepadly jistá pochybnosti, které se mi však v dané době zdály poměrně malicherné. Ale přesto, - proč podporu pro vývojáře Amigy vyhlásila společnost ONX a ne společnost Amiga? Proč se na formuláři pro vývojáře, kteří by se chtěli k tomuto programu přihlásit vyskytuje otázka typu: „Které aplikace Amigy byste rádi přenesli na QNX“ a ne AmigaNG? Nicméně jsem byl velmi potěšen kvalitními úlovky pro Czech Amiga News, a tak jsem šel spát s klidem na duši.
Jenže předčasně. Druhý den v práci jsem si na comp.sys.amiga.misc všimnul příspěvku Jima Collase, který tvrdě zrušil veškerou radost dne předešlého. Amiga volí Linux. Nechtěl jsem tomu zprvu moc věřit, protože daný příspěvek do konference dorazil skrze DeJaNews, a podepsat se jako „Jim“ umí kde kdo. Na druhé straně jsem však věděl, že Jim Collas skutečně využívá DeJaNews. Připojil jsem se tedy na IRC, abych se o onu neradostnou zprávu podělil se svými kolegy. Nejprve se zdálo, Že se skutečně jedná o pouhý podvod, ale při bližším ohledání kolegové zjistili, že daný příspěvek přišel z domény. ze které své příspěvky Jim opravdu do konference zasílá. Nedalo mi to, a tak jsem zvedl telefonní sluchátko, a vytočil číslo Jima Collase. Jenže v té době měli zřejmě v USA jak se říká půlnoc; tak jsem to zkusil u Petra Tyschtschenka v Německu. Telefon zvedla Nicol Gottfried a ta mi řekla, že texty, jež k nim před Chvílí dorazily z USA, by se již měly nacházet na webové stránce Amigy. A také že ano. Výsledkem je zmatené prohlášení Jima Collase, plné prázdných slov o bájné - i když možná reálné budoucnosti Linuxu - a že to snad komunita pochopí. Podle neustávajících reakcí se však ohromně mýlil Myslím že má nyní Amiga skutečně co vysvětlovat, protože QNX rozhodně nehodlá zahodit svou dosavadní práci pro Amigu a chtějí dodat OS tak jak slíbili, avšak jak se říká - na vlastní pěst.
Žádné další informace v době psaní tohoto komentáře nebyly k dispozici, a tak se již můžete (nebo také ovšem ne), těšit na příští číslo AR, jak se spolu společnosti QNX a Amiga nakonec vypořádají. Obávám se však, že otázka nás; uživatelů, zde bude až na posledním místě. Uvidíme.

Petr Krenželok

 

Přikláním se k posledním pár větám z prezidentova dopisu. Znám názory některých členů Amiga scény na Linux. Slušné vychování mi brání je zde reprodukovat. Opravdu se zdá, že to je názor drtivé většiny uživatelů, kteří již měli tu čest s Linuxem nebo QNX pracovat. Já jsem to potěšení neměl, přesto mi to jako překladateli nedá a dovolím si přidat svůj komentář.

Amigu vlastním téměř 8 let Z těch osmi let jsem - tak, jako každý Amigista - strávil více než polovinu čekáním, očekáváním a doufáním. Namátkově - Escom, VisCorp, Gateway, PPC; rivalita PowerPC vs. WarpUP a dnes OE kernel. Jako člověk neznalý problematiky bych se o to ani nezajímal, nebýt ovšem komentářů lidí znalých Jejich komentáře můžu komentovat jedině takto: Pokud vám na Linuxu vadí spousta konkrétních věcí, nebojte se, že v Amize o nich neví! Pochybuji, že je jim osud Amigy natolik lhostejný; aby příští operační prostředí stálo na pochybném kernelu. Proč dělat ukvapené závěry týkající se stávajících verzí Linuxu? Není snad opět čekání alternativou? Můžeme pak přece shledat, že Linux doznal takových změn nebo úprav, že to snad ani není Linux! Vrtíte hlavou? Proč? Jste tak skálopevně přesvědčeni o své jasnozřivosti? Myslím, že v silách každého Amigisty je čekat. Ať už s jakýmikoliv pocity, prostě čekat. Atmosféra panující kolem této kauzy, moc optimismu nepřidá; čím víc však budeme připraveni na nejhorší, tím příjemnější pak bude překvapení!
Proč bychom nemohli zas pro jednou někomu věřit? Člověka (na vedoucím postu) tak zapáleného pro věc Amiga historie ještě pravděpodobně nepoznala. Nechci nikomu křivdit, ale Jim Collas se svého úkolu zhostil dostatečně nadšeně. Obklopil se zkušenými lidmi, kterým naslouchá, ovšem co je nejdůležitější, do plánů pro budoucnost zapojil také komunitu prostřednictvím Internetu. Svou úlohu bere vážně a nesnaží se nás přesvědčovat o tom, že bílá kostka je černá koule. Když udělá rozhodnutí, má pro něj opodstatnění a důvody. Když udělá chybu, uzná ji a pokusí se ji napravit. Se svým týmem, jemuž není možno upřít zkušenosti, si během posledních pěti měsíců nevedl nejhůře. To si musí i ten největší skeptik uvědomit. Už proto, že nikdo z nás ani v nejmenším netuší, co převratného se vlastně v Amize chystá. Díky nim se ale probudily k životu nové společnosti, odhodlány Amigu i AmiguNG podporovat jak softwarem, tak hardwarovými komponenty.
Nic na tom nemění ani fakt, že jsou to lidé kteří s Amigou nebo v Amize nikdy nepracovali. Přešli sice k Amize od jiných platforem, nicméně tady už vlastně nejde ani tak o Amigu. jako o příští revoluční platformu s jejím jménem! Ti z vás, kteří spílají Amize, že se snaží pohřbít klasickou Amigu, mohou být rádi, že se stávající vedeni Amigy snaží o přemostění propasti, zející mezi klasikou a revolucí. Klasická Amiga už totiž mohla být dávno odepsaná. Gateway mohla Amigu prostě a jednoduše hodit dál, jako to udělaly společnosti před ní. Neudělala to. Díky nim teď Amiga spěje jistým směrem, jehož cíl nezná kromě vedení a vývojářů snad nikdo další Proč tedy naši Přítelkyni předem odepisovat? Proč předem odepisovat rozhodnutí, do kterých nevidíme? Ať už se v Linuxu vyznáme sebelépe, prostě a jednoduše - určitě NEMÁME k dispozici to, co vývojáři v Amize… Dejme ještě Amize šanci!

Petr Hudeček

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )