AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

CD-Datei

LENKA CÍŽKOVÁ

POŽADAVKY: AmigaOS 2.1 a vyšší, MUI 3.8

Kdo by nechtěl mít pořádek ve svých CDéčkách... Na Internetu jsme pro vás našli program, který je nejen přehledný a snadno použitelný, ale odnedávna také zdarma v plné verzi! Mluvíme o programu CD-Datei, jehož autorem je Dirk Slawisch.

Program je určen k získání přehledu a rychlých informací o vašich CD, jejich titulech, interpretech a případných dalších údajích. Lze je provozovat na kterékoliv Amize s OS2.1 + a MUI; chcete-li si usnadnit zadávání údajů o CD, bude se vám hodit CD mechanika. Instalace programu je jednoduchá, stačí pouze okopírovat adresář CD-Datei kam si přejete a příslušné knihovny do LIBS:. Program je německý, k dispozici jsou ovšem katalogy (především anglický a francouzský). Dobře napsaná nápověda ve formátu AmigaGuide je pouze v němčině, ale i v případě, že německy neumíte, vám díky zmíněné lokalizaci pomůže bublinová nápověda.
Po spuštění programu se objeví hlavní okno CD-Datei, v jehož menu jsou přístupné funkce pro nahrávání, ukládání a export dat. Kartotéční lístky obsahují informace o programu a registraci, dále pak statistiku databáze (víte vůbec, kolik dní, hodin, minut a vteřin byste mohli přehrávat vaši celou sbírku? CD-Datei vám to spočítá!). Tlačítky v hlavním okně se otevírají další okna se seznamy CD, interpretů, titulů a doplňkových dat. Jednotlivá okna se seznamy umožňují přístup k nejrůznějším informacím. Podívejme se nejprve na seznam „CDs“, který mimo jiné umožňuje zadávání nových CDéček.

Seznam „CDs“
Nad seznamem najdeme informaci o počtu vybraných CD a jejich celkové délce. Cyklovací gadgety nastavují způsob třídění (podle katalogového čísla, interpreta, názvu CD, roku vydání, počtu stop či délky) a formát výpisu. V textovém poli pod seznamem se vypisují další informace o zvoleném CDéčku. Veškeré údaje o jednotlivých CDéčkách je samozřejmě možné editovat. Jste-li majiteli kolekcí CD, využijete pro zjednodušení zadávání podobných disků tlačítko pro duplikací CD. Při duplikaci se vytvoří nový záznam CD, obsahující shodný název CDéčka, interpreta a rok vydání; zároveň se otevře okno, kde doplníte identifikátor disku, délku a jednotlivé tituly. To vše se nám bude hodit při správě existující databáze; úplně na začátku je však nutné nějakou databázi vytvořit.

Zapsání nového CDéčka
Stiskem příslušného tlačítka (v angličtině je to „New CD“) se vyvolá okno pro zadání údajů o novém CD a titulech na něm obsažených. V tomto okně se na kartotéčním lístku „CD“ zadává název CDéčka a interpret, rok vydání, identifikační číslo, počet stop a délka. Stiskem tlačítka „Input data“ se vyvolává okno pro zadání základních údajů o CD. Zde se vyplňuje jméno interpreta a název CD (nevyplněné položky jsou programem označeny jako „unnamed“), rok vydání a případné doplňkové položky dle volby uživatele (styl, kategorie, obrázek s obálkou apod.).
Následně je samozřejmě nutné popsat skladby, které se na CD nacházejí. Máte-li CD mechaniku, můžete si zadávání usnadnit načtením příslušných dat přímo z disku: po stisku příslušného tlačítka („Read data from CD“) se načte počet stop, jejich délky, délka celého CD a jeho identifikační číslo; následně se zobrazí seznam s příslušným počtem titulů (zatím prázdný, určený k vyplnění). Situace může být někdy ještě jednodušší - na Internetu je totiž možné získat tzv. ID soubory (každé CD má na sobě jednoznačný identifikační kód), které obsahují seznamy příslušných skladeb a jejich interpretů. Máte-li tyto nainstalovány a pokud program zjistí, že identifikátor načteného CD odpovídá některé položce v připravené databázi, nahraje automaticky příslušný identifikační soubor s popisem CD a ušetří vám tak práci s vypisováním jednotlivých stop. Je však vhodné zkontrolovat si jména (disku, interpreta, titulů) databáze sepisovali zase jenom lidé a občas chybovali.
Pokud to štěstí, že někdo již dané CD popsal, nemáte, tak na lístku „Titels“ je obsažen seznam stop, který lze editovat a který je v případě nalezení identifikačního souboru již vyplněn. Pokud se data načítala z CD, je zde připraven nevyplněný seznam stop o příslušném počtu a délkách jednotlivých titulů; konečně nemáte-li mechaniku CD k dispozici (nebo nemáte zapisované CD po ruce, ale znáte příslušné údaje), můžete stopy zadat jednotlivě. Při editaci titulu se zadává interpret, jméno titulu a délka stopy. Vzhledem k tomu, že celé zadávání lze ovládat z klávesnice (hlavně pomocí kláves Tabelátor a Enter), je vyplnění potřebných údajů snadné a rychlé. I v případě, že něco popletete, nic se neděje ve všech vyjmenovaných případech je možné skladby přidávat, mazat a upravovat, a také pomocí Drag&Drop měnit jejich pořadí.

Seznam interpretů
V tomto okně je možné editovat jména jednotlivých interpretů. Rovněž lze zadávat druhé, třídící jméno - chcete-li mít například v seznamu jméno „Frank Sinatra“, ale seznam má být řazen abecedně podle příjmení, nastavíte třídící jméno na „Sinatra Frank“ (a zvolíte třídění dle druhého jména). Zmíněný Frank se pak nebude řadit například za skupinu Fortunes, ale hezky správně za Paula Simona. Interpreti se druhým jménem se v seznamu zobrazují odlišnou barvou.

Seznam titulů
Znáte-li jméno písničky, nikoli však interpreta, oceníte seznam titulů. Písničky se řadí podle titulu či podle délky. Zobrazuje se titul a interpret, nebo jenom titul. Po kliknutí na příslušný řádek se v informačním okně vypíše jméno CDéčka, na němž písničku najdete, dále pak číslo stopy, a případně i interpret. Můžete zde rovněž opravit jednotlivé tituly. K dispozici je i zobrazení písňového textu a přehrání samplu (samozřejmě je-li uložen).

Přehled doplňkových dat
V tomto seznamu najdete jednotlivé typy doplňkových dat (v ukázkovém příkladu se jedná o hudební styl a kategorii) a počty CDéček zařazených do příslušných skupin. Opět je možná editace; zjistíte-li například, že vaše disky ve skupině „Orchestrální hudba“ docela dobře mohou patřit i do skupiny „Instrumentální hudba“, můžete provést patřičnou změnu názvu skupiny - v uvedeném případě dojde navíc ke sloučení obou skupin CD.

Vazby mezi seznamy
Dvojitým kliknutím na řádek libovolného seznamu (nebo stiskem klávesy Enter) získáte příslušný odkaz:
- ze seznamu CD se dostanete do seznamu titulů na zvoleném CD;
- tituly písní odkazují zpátky na příslušné CDéčko v seznamu CD;
- jednotliví interpreti odkazují na seznam svých CD nebo svých titulů (tj. seznam CD či titulů s nastaveným filtrem „Interpret“) podle toho, do kterého sloupečku kliknete;
- doplňková data podle typu odkazují na seznam odpovídajících CDéček (například hudební styl, obálka) nebo titulů (samply, texty).

Vyhledávání v seznamech
Stiskem příslušného tlačítka („Search“) se vyvolá vyhledávací okno s jedním či dvěma textovými poli, do nichž se vepisuje maska pro vyhledávání (program ovšem nerozeznává nahrazovací znak *). V seznamu CDs je možné vyhledávat podle názvu CD nebo interpreta, v seznamu interpretů podle jejich jmen, v seznamu titulů podle názvů titulů; v přehledu doplňkových dat se hledá podle označení skupin. Zadanou masku můžete použít několika způsoby - stisk tlačítka „Search“ aktivuje běžné vyhledávání (tlačítko „Continue search“ v okně se seznamem pak slouží k vyhledání následující vyhovující položky), tlačítka „Select“ a „Deselect“ jsou určena pro označení a odznačení všech odpovídajících položek v seznamu. Označená data je pak možné například tisknout, viz dále. Uvedený postup se samozřejmě vztahuje i na filtrované seznamy, tj. například na seznam CDéček skupiny ABBA a podobně.

Tisk
Celou databázi nebo její část můžete vytisknout. Program umožňuje pouze znakový tisk (vzhledem k účelu to nepovažuji za příliš omezující), v preferencích je možné nastavit, zda se má tisknout číslo stránky, kolík řádků se má vynechat při horním okraji (v rozmezí 0 až 10) a počet znaků na řádku (50 až 255). Lze tisknout i do souboru. Dovolte mi nakonec jedno malé upozornění: v případě tisku označených položek se vytiskne i položka, na níž stál naposledy kurzor!

Export a import
Identifikační soubory, o nichž jsme se zmínili již při zadávání údajů o CD, popisují jednotlivá CDéčka. Jménem takového souboru je identifikační číslo CDéčka, které je jedinečné (například všechna CD „Zpívá Karel Gott“, která vydal BONTON roku 1996, mají totéž identifikační číslo, žádné jiné CDéčko však již to samé číslo nemá). Soubor je textový, na prvním řádku obsahuje jméno interpreta, na druhém řádku název CDéčka, a na dalších řádcích pak tituly na jednotlivých stopách. Při sestavování vlastní databáze můžete využít import informací z již existujících databází. Vlastní databázi můžete naopak exportovat (a rovněž dát k dispozici na Internet, chcete-li).
Program ale také umožňuje exportovat vytvořené databáze ve formátu AmigaGuide. Hlavní stránka vytvořeného dokumentu obsahuje statistiku databáze a odkazy na seznamy CD, interpretů a titulů. Seznamy obsahují položky odpovídající seznamům v programu a jsou rovněž analogicky provázány. Výsledkem je, že se celá AmigaGuide databáze chová stejně jako vlastní program.

Konfigurace
V nastaveních programu se na třech lístcích zadávají postupně cesty k různým potřebným adresářům (adresář s písňovými texty, s obrázky obálek, s identifikačními soubory...) a zvolené prohlížeče a přehrávače; položky, podle nichž se má třídit, a položky, které se mají zobrazovat v jednotlivých seznamech; a konečně se nastavují parametry tisku (popsané výše) a údaje o CD mechanice (je-li k dispozici). Tím z hlediska uživatele možná nejpodstatnějším je výběr doplňkových položek pro CDéčka, která se budou v databázi uchovávat. Na výběr máte například položky jako katalogové číslo, obálka, komu bylo zapůjčeno, producent, kategorie... Pro doplňující údaje k jednotlivým skladbám jsou k dispozici komentář, text či ukázka.

Shrnutí
Program CD-Datei je vhodným nástrojem pro vedení databáze nejen CDéček, ale (díky variabilitě zadávaných položek) i videokazet či knih. Jakmile se seznámíte s možnými nastaveními a s provázáním jednotlivých seznamů, bude vaše práce s ním rychlá a efektivní. Možnost ukládání obálek, textů a ukázek (samplů) celkový dojem dále vylepšuje.

Autor: Dirk Slawisch
Typ: freeware
Cena: -
HODNOCENÍ:
Program pro efektivní správu databáze CD s dobře provázanými seznamy a variabilitou položek.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )