Co se děje kolem Amigy

PETR KRENŽELOK

Vítám Vás u prázdninových událostí ve světě Amigy. Přestože by se dalo díky datu uzávěrky tohoto dvojčísla AR, jež bylo stanoveno na 10. července, předpokládat, že než se setkáte s příštím číslem našeho časopisu, uplyne hodně vody a tak Vám zákonitě bude chybět spousta informací, nemusí to byt až tak úplně pravda. Ptáte se proč? Odpověď není příliš složitá. Jednoduše se toho ve světě Amigy událo za poslední měsíc dost na to, abychom si mohli dovolit, alespoň mírně spekulativně, odhadnout další konkrétní vývoj událostí s výhledem na dobu jednoho měsíce, tedy doby, než se setkáte s příštím číslem AR. Nyní již ale ke konkrétním událostem.

V minulém čísle jste se zajisté dočetli o dvou plánovaných výstavách World Of Amiga a AmiWest, jež budou probíhat, nebo z Vašeho pohledu snad lépe řečeno proběhly koncem července. Možná by na těchto výstavách nebylo nic zvláštního, kdybychom se z dopisu Jima Collase nedověděli, že společnost Amiga chystá na výstavu nejedno překvapení. Začněme však popořádku.
Někdy počátkem června zveřejnil časopis Guardian Online rozhovor s ředitelem společnosti Gateway Tedem Waittem, kde se jej daný redaktor dotazoval na změnu strategie společnosti s ohledem na Internetové technologie a informační zařízení. Samozřejmě padl rovněž dotaz na Amigu. Poněkud překvapivě ale zněla samotná odpověď, v níž se Ted vyjádřil asi v tom smyslu, že je si vědom toho, že několik lidí má za úkol začlenit Amigu do strategie společnosti, ale že v podstatě neví, jaké jsou výsledky jejich práce a že to bude celkem zajímavé, až se z toho něco vyvrbí. Omlouvám se za použité výrazy, ale Waittova laxní odpověď pozvedla ze židle nejednoho amigistu, kteří pak zasypali společnost Amiga celou řadou dotazů s žádostí o vysvětlení celé záležitosti. Toho se již osobně ujal Jim Collas, který celému „případu“ věnoval speciální dopis komunitě, v němž připomněl, že Amiga je zcela samostatnou společností a že plány s vlastní společností Gateway se překrývají pouze v jistých oblastech, a to hlavně co se informačních zařízení a Internetových technologií týče, zatímco společnost Gateway má samozřejmě širší pole působnosti, což je zcela logické, pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o jednoho z předních představitelů prodeje PC na světě. A tak, Amigista pohlcen atmosférou letních prázdnin zajisté promine Tedu Waittovi toto malé „nedorozumění“.
Poté se pozvolna rozběhla diskuse na téma nedostatečné informovanosti amigistů i na news konferenci comp.sys.amiga.misc, ostatně jako vždy. Zajímavá na této diskusi byla skutečnost, že se do ní zapojil i Jim Collas, čímž opět potvrdil, že má skutečně zájem naslouchat názorům uživatelů. Jim uváděl řadu věcí na pravou míru a nakonec přiznal, že většina spekulací pramení z nedostatečné informovanosti, a tak jeho posledním příspěvkem do konference bylo krátké prohlášení, v němž oznámil, že přestože již měl připraven další měsíční dopis komunitě, tento zruší, a napíše jej znovu, s pokrytím maximální možné míry zveřejnitelných informací. No to víte, dokud dneska na něco nemáte patent, nenechte ani svého papouška koukat Vám přes rameno, ještě byste jej mohli jednou přistihnout, jak Vám surfuje po Internetu a Vám by pak už místo užitku zbyly pouze účty na placení.
Výše zmíněný dopis komunitě, včetně aktualizace hlavních aktivit Amigy, na sebe nenechaly dlouho čekat a jejich plné překlady by se měly nacházet v tomto čísle AR. Píšu měly, protože například v minulém čísle AR jsem zde slíbil pohled na jeden z designových konceptů AmigyNG, zatímco tiskařský šotek měl na celou záležitost zřejmě zcela jiný názor. Nicméně doufám, že toto číslo AR Vám to vynahradí pohledem na hned několik designových zázraků, jež by svou real-life premiéru měly spatřit na již zmiňovaných výstavách. Nyní již však zpět k vlastnímu Jimově dopisu.
Jim se zde snažil vysvětlit, v čem že by to ona revoluce vlastně měla spočívat. Opět připomněl, že pouhé zvyšování propustnosti sběrnice a kmitočtu procesoru ještě neznamená, že jde o něco převratného, zatímco za něco převratného považuje například příchod Amigy v roce 1985, s čímž se mohu plně názorově ztotožnit a dále pak jako příklad uvádí přechod od assembleru k C++ v herním průmyslu, do čehož už tak moc nevidím, jelikož hry nejsou můj job. Jak sám Jim uvádí, snažil se tím jenom říct, že revoluce není revolucí prostě do doby, než se daná věc stane. Tak jak nikdo v roce 1985 zřejmě nevěřil na příchod Amigy s převratnými vlastnostmi, zřejmě také nikdo před 6 a více lety nevěřil, že by se hry mohly jednou programovat právě v C++, jelikož z tehdejšího pohledu by se to mohlo zdát velmi neefektivní. Ale doba míní a výkon hardware mění. Pokud si zachováte uvažování v tomto měřítku, jste připraveni na „technology brief“, dokument, který Amiga brzy zveřejní, a jež by měl obsahovat konkrétnější popis nové architektury Amigy.
Jedna ze součástí nového systému, již Jim alespoň částečně popsal, je AmigaObjects TM, patentovaná objektová technologie. S ohledem na zmiňovanou multiplatformní přenositelnost se zřejmě bude jednat o směs C++ objektů s rozhraním na platformu Java 2. Tak mě napadlo, že jim asi budu muset tento zázrak přepsat do Rebolu, ať je to alespoň o polovinu kratší. Ne, nebojte se, do těchhle oblastní vidím jen málo, napadlo mě to pouze v souvislosti s tím, kam že by celou Amigu dneska vedl Carl Sassenrath, který C++ zrovna nemusí a v oblasti jazyků a návrhu systémů má rozhodně velké zkušenosti. Uvidíme, až bude nová Amiga venku, zeptám se jej na to.
A co procesor? Dobrá otázka. Dobrou zprávou pro nejednoho ortodoxního amigistu bude skutečnost, že se nejedná o CPU s instrukční sadou x86. Srovnejme si tedy dosavadní fakta.
Vše začalo na jaře minulého roku na výstavě World Of Amiga, kde se poprvé mluvilo o takzvaném MMC, neznámém multimediálním a multifunkčním čipu. Tento měl v systému existovat samostatně, zvládat navíc grafiku a zvuk, čímž by výsledný počítač mohl být skutečně relativně levný, nebo za přidání dalšího CPU vytvořit stroj s poměrně větším výkonem. Trochu mi to připomíná čip Hombre (viz Andrejův rozhovor s Davem Hayniem v minulém čísle AR), jež měl udělat tečku za původní AGA a AAA architekturou Amigy.
Řadu z Vás zřejmě napadne - a co PPC G4/Altivec? Ano, bylo by to logické a všechno by do sebe zapadalo. Současné Classic Amigy již s PPC spolupracovat umí, řada firem oznámila G3/G4 karty, Motorola na léto chystá oficiální oznámení G4, jenže, - dle mého názoru bude cena G4 příliš vysoká na to, aby se na tomto procesoru dal postavit systém pod původně plánovaných 500 USD a navíc se ještě před nedávnou dobou mluvilo o G4 jako o možné platformě, na kterou by mohl být nový OE AmigyNG přenesen, takže si nemyslím, že G4 je oním zvoleným procesorem.
Pak už mě napadá pouze společnost MIPS (www.mips.com). Přestože SGI začíná stavět své stroje na Intelu, a Nintendo uteklo k PPC řešení firmy IBM, je MIPS autorem čipu Emotion, jež bude používat konzole Sony Playstation II a bude jej vyrábět samotná velká Toshiba. Navíc společnost MIPS uzavřela strategické partnerství se společností Texas Instruments, magnátem na poli DSP procesorů. Osobně zde cítím velký potenciál v integraci multimediálních vlastností s funkcemi klasického CPU, nicméně se mohu samozřejmě mýlit.
Pak již ovšem na scénu nastupuje snad pouze poslední možnost, a tou je zatím neznámý, nebo méně známý nebo možná i celkem známý výrobce, jež v ústraní pracoval na něčem převratném, tedy na čipu, jež by však musel mít více než slušnou technologickou úroveň, aby svými vlastnostmi přesvědčil zástupce společnosti Amiga, a ti jej zvolili pro referenční hardwarovou platformu AmigyNG.
Ať volba dopadne tak či onak, doufejme že se bude jednat o procesor, který v dnešní silné konkurenci brzy nezastará, a firma která jej vyvíjí, bude mít dostatek finančních prostředků na vývoj nových generací tohoto čipu.
Vy však můžete nadále spokojeně užívat atmosféry prázdnin, jelikož v době, kdy čtete tento článek, je již jméno výrobce zvoleného procesoru ale i mnohem více konkrétních informací o AmizeNG známo, stačí se jen podívat na Czech Amiga News (www.realdreams.cz/amiga), kde budeme určitě o daných událostech referovat.
„Nechť Vás provází síla...“Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing