AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

GoldED Studio 6

PAVEL CÍŽEK

POŽADAVKY: CPU 68020 a vyšší, 2 MB RAM, OS 3.x, doporučena grafická karta

GoldED, jeden z nejznámějších sharewarových produktů pro Amigu opět přichází v nové verzi, tentokrát s pořadovým číslem 6.

GoldEd Studio 6 (dále jen GoldEd) navazuje na předchozí verzi 5, která byla vlastně první „komerčněji“ šířenou verzí GoldEdu. Stejně jako verze předchozí je i tato šířena na CD-ROM, přičemž stávající uživatelé mohou buď zdarma získat upgrade na nejnovější verzi na Internetu, nebo si za manipulační poplatek nechat zaslat nové CD. I nadále je program směřován především na uživatele požadující maximální komfort a co možná nejrozsáhlejší možnosti v oblasti zpracování textu. Tomu odpovídají i hardwarové nároky tohoto produktu: minimem je sice MC 68020, 2 MB RAM a AmigaOS 3.x (a samozřejmě nějaké to místo na harddisku); ale skutečně použitelný je GoldEd až od MC 68030 a 4 MB RAM (plus paměť pro provoz souvisejících programů, např. kompilátoru či korektoru pravopisu). Navíc potřebujete rozlišení alespoň 640 x 480 bodů v osmi barvách (tj. minimum je v podstatě klasické VGA rozlišení), a je proto doporučena grafická karta. Mohu ale z vlastní zkušenosti potvrdit, že pokud si vystačíte s 16 barvami, pak lze efektivně a rychle pracovat i bez ní s tím, že přece jenom pro některé novinky nezbude na obrazovce příliš mnoho místa.

Instalace
Protože je na stránkách AMIGA Review GoldEdu věnována pozornost poměrně pravidelně, zmíním se jen stručně o instalaci a souvisejících tématech jen stručně a pak se hned vrhneme na novinky. Pro uživatele, kteří upgradují z předchozí verze spočívá instalace v spuštění instalačního skriptu, vložení originálního CD a zadání sériového čísla (v tomto je skryt jeden významný fakt: už nedochází ke změnám systému konfigurace mezi jednotlivými verzemi GoldEdu a nepřijdete tudíž o svá dlouhodobě optimalizovaná nastavení). Ti ostatní musí projít celou instalací, která vyžaduje především volbu komponent, které chcete instalovat, a hardwaru, pro nějž má být optimalizován výkon. Spotřeba místa se od verze 5 nijak výrazně nezměnila, záleží hlavně na uživatelových nárocích a pohybuje se od 800 KB (minimální), přes 2 MB (typická) až k 25 MB (maximální). Instalace je v obou případech dokončena při prvním následném spuštění GoldEdu. Těm, co jsou zvědavi na žhavé novinky, doporučuji hned otevřít soubor „history“, těm ostatním, kteří s principem práce a možnostmi GoldEdu ještě příliš obeznámeni nejsou, zase nápovědu.

Novinky
Teď však již přesuňme naši pozornost ke novinkám GoldEdu 6. Uvidíte, že lze stále (kupodivu) přicházet s novými vlastnostmi, které nejsou jen kosmetickými úpravami, ale usnadňují každodenní práci. Protože však to, co je na prví pohled viditelné, je uživatelské rozhraní programu, zastavíme se nejprve u něj.

Uživatelské rozhraní
Již ve verzi 5 byla zřejmá inspirace autora některými ovládacími prvky Windows v tom, že nahradil některé systémové prvky používané pro uživatelské rozhraní jejich „windowsovkými“ ekvivalenty. To v jistém smyslu pokračovalo, neboť uživatelé nyní například mohou zobrazit nástrojové lišty ve stylu Internet Exploreru - celé v odstínech šedi, přičemž jednotlivé symboly se obarví, když na ně najedete myší. Na druhou stranu se však uživatelům, kteří nesnáší cokoliv, co připomíná Windows, nabízí nyní možnost volby – některé ovládací prvky mohou mít buď nový nebo tradiční amigovský vzhled. To naznačuje, že v oblasti uživatelského rozhraní došlo především k dalšímu prohloubení konfigurovatelnosti (lze nastavovat barvy některých ovládacích prvků apod.), a to díky tomu, že vlastně všechny systémové gadgety byly nahrazeny objektovými (BOOPSI) variantami vytvořenými právě pro GoldEd. To kromě možností konfigurace přináší i rychlejší vykreslování.
Podívejme se však na podstatnější změny. Tou první je to, že u všech dialogových oken GoldEdu lze nyní měnit velikost, což konečně umožní využít pracovní plochu u vysokých zobrazovacích rozlišení a je to velice vhodné zvláště u některých konfiguračních oken, u okna pro prohledávání souborů apod. (Pozn.: tady je bohužel vidět, že to, co je běžné u různých GUI nadstaveb jako je MUI, není zatím zdaleka tak snadno realizovatelné u programů využívajících pouze základních možností systému Amigy bez těchto nadstaveb.) Další změnou je vylepšení nástrojové lišty - nyní může každá ikona mít přiřazeno menu s příkazy, takže je možno kupříkladu skrýt nastavení stylu písma v HTML pod jednu ikonu. Ikony na nástrojové liště také už nemusí být nutně „obrázkové“, ale mohou obsahovat text. Třetím a nejpodstatnějším rozšířením uživatelského rozhraní jsou „kontejnery“, na které se podíváme podrobněji.

Kontejnery
Uživatelé GoldEdu určitě vědí, že možnosti tohoto textového editoru lze pro dané prostředí (typ souborů) rozšiřovat mimo jiné pomocí pluginů (zásuvných modulů). Rozhraní a možnosti pro pluginy byly rozšířeny pomocí tzv. kontejnerů v editačních oknech editoru. To znamená, že externí pluginy (nyní nazývané controls) si mohou pro sebe rezervovat obdélníkovou oblast na kraji editačního okna, v níž pak mohou cokoli zobrazovat a z níž mohou zároveň dostávat zprávy o akcích uživatele. Velikost i poloha této oblast (tj. zda je u pravého, levého, horního či dolního okraje) není v drtivé většině případů fixně daná, nýbrž nastavitelná uživatelem, včetně možnosti danou oblast a plugin „ikonifikovat“; tj. odstranit jej z editačního okna a převést ho do podoby ikony na nástrojové liště. Jediným omezením je to, že oblast musí vést po celé délce příslušného okraje okna. Abych vše objasnil na příkladu: jedním z prvních pluginů tohoto typu byla klasická hra minér pro GoldEd (viz obrázek). Pokud si ji nainstalujete a aktivujete, pak situace v libovolném okně editoru, které má minéra aktivního, bude standardně na pravé straně okna po celé jeho délce vyčleněna obdélníková oblast. Tato oblast je oddělena lištou od zbytku editační plochy okna a pokud na tuto lištu kliknete myší, můžete měnit velikost oblasti vyčleněné hře. Uvnitř této oblasti si plugin (zde minér) může „dělat co chce“, v tomto případě zobrazovat minové pole a informace o hře (čas, počet min apod.), přičemž obojí reaguje normálně na klikání myší atd. V horní části vyhrazené oblasti se pak nachází ještě jedna lišta, která umožňuje uživateli jednak měnit polohu oblasti pro minéra (např. přesunout ji k levému okraji okna), jednak minéra ikonifikovat (tj. odstranit z plochy okna a zmenšit do ikony na nástrojové liště).
Je asi zřejmé, že hlavním účelem tohoto rozšíření (kontejnerů) nebyla asi možnost integrovat jednoduché hry do GoldEdu. Prvními funkčním rozšířením GoldEdu založeným na této vlastnosti byla přepracovaný modul „quickinfo“, což je plugin, který při práci se zdrojovým kódem v jazyce C/C++ zobrazuje syntaxi pro volání funkce, na jejímž jméně je právě umístěn kurzor. Původně se tato nápověda zobrazovala na stavové liště programu a u komplikovanějších funkcí se pak stávalo, že jí bylo vidět jen polovina, protože se do toho jediného řádku prostě nevešla. Nyní může tento plugin použít kontejner, v němž (je-li příslušná oblast dostatečně vysoká) lze zobrazit více řádek a tudíž celou nápovědu. Dalším doplňkem tohoto typu je „register“ plugin, který zobrazuje u některého okraje okna sadu záložek (podobných jako má FinalWriter pro jednotlivé kapitoly a stránky), z nichž každá odpovídá jednomu otevřenému souboru. Kliknutím na záložku dojde k otevření či přepnutí do okna s daným souborem. To je výhodné proto, že na obrazovce nemusí být zdaleka všechny otevřené dokumenty, některé mohou být skryty (tyto jsou pak na záložkách zobrazeny šedou barvou).
Asi nejužitečnějším rozšířením GoldEdu využívajícím kontejnery je „browser control“. Tento doplněk umožňuje totiž zobrazit přímo v části editačního okna seznamy souborů daného typu a využívat jej. Uvedu vše na příkladu WWW stránek - při jejich vytváření se uživatel setká s hlavně HTML soubory a obrázky ve formátu GIF, JPEG a PNG. Zmíněný doplněk vám například umožní při editaci HTML souborů zobrazit v editačním okně seznamy všech HTML, GIF, JPEG nebo PNG souborů (mezi seznamy - typy souborů - se můžete přepínat), které jsou například v adresáři aktuálně editovaného souboru a ve všech adresářích o jednu úroveň níže. Využití seznamů souborů pak může být různé - například při kliknutí na HTML soubor se tento může otevřít v novém okně, při kliknutí se stisknutou klávesou Alt se vloží odkaz na tento soubor na pozici kurzoru v aktuálním dokumentu. U obrázků pak může opět dojít k vložení odkazu do textu nebo k jeho zobrazení v Multiview. Podobně funguje toto rozšíření při editaci zdrojových textů v jazyce C/C++, přičemž v tomto případě se zobrazují seznamy se zdrojovými a hlavičkovými soubory. Vzhledem k tomu, že zobrazené typy souborů, typ akce při kliknutí na ně, jakož i hloubka vnoření do adresářové struktury jsou nastavitelné, je možné tento plugin použít téměř pro cokoliv.

Nové funkce a prostředí
Jak je vám parmě již z předchozích recenzí známo, GoldEd umožňuje definovat různé parametry pro editaci různých typů souborů. Tyto zpravidla zahrnují zvýrazňování syntaxe, slovník frází, odkazy na nápovědu pro daný jazyk, ale také definici menu, nástrojové lišty a klávesových zkratek. Z již dříve existujících prostředí byla ve verzi 6 vylepšena prostředí pro jazyk C a pro HTML dokumenty. Přibylo však i jedno zcela nové - pro instalační skripty Instaleru. Osobně jsem toto velice uvítal, protože psaní instalačních skriptů rozhodně není velká zábava. Toto prostředí se aktivuje pomocí ikony elektrické zástrčky :-) a nabízí v podstatě veškerý komfort, který si můžete přát. K dispozici je „čaroděj“ (wizard, jak PCmani často říkají) pro tvorbu nového skriptu, jakož i bohatá nabídka příkazů v menu i na nástrojové liště, která umožní interaktivně vkládat téměř všechny příkazy a konstrukce všem jistě dobře známého Instaleru.
S typy souborů souvisí i kompletní přepracování systému zálohování souborů. Všechny funkce a nastavení týkající se zálohování souborů jsou nyní specifické pro jednotlivé typy souborů. To však není to hlavní. Tím podstatným je zavedení nové inteligentní správy záložních souborů. Ta umožňuje mít několik generací (verzí) záložního souboru pro každý soubor (poslední, předchozí, atd.), což samo o sobě není nic tak převratného a skvělého, protože to umožňují i konkurenční produkty a pokud provedete několik změn během jednoho dne, stejně verzi souboru ze včerejška nemusíte mít již k dispozici. Novinkou zavedenou GoldEdem je možnost stanovení počtu záloh souboru společně s časovým intervalem, z nějž chcete mít zálohy k dispozici GoldEd pak zajistí, aby záložní soubory pokrývaly v rámci možností celé zadané období. Řekněme kupříkladu, že budeme požadovat 5 záložních verzí daného souboru a zadáme časový interval 21 dní. Pak postupem času zjistíte, že 5 záložních kopií vznikajících na disku je „rozprostřeno“ po zadaném časovém období (například dvě kopie jsou z aktuálního dne, další kopie je týden stará, další zhruba dva a poslední kopie tři týdny stará). Pokud zadáte počet záložních kopií větší než počet dnů (6 záložních kopií, interval 4 dny), pak budete mít jistotu, že na disku budete mít zálohu z každého z předcházejících 4 dnů bez ohledu na to, jak často jste se souborem pracovali.

Drobnosti
Drobností, které byly nějak vylepšeny je celá řada a na všechny se samozřejmě nedostane. Za všechny uvedu několik těch, které dle mého názoru zvyšují produktivitu práce (kromě nich většina drobných změn představovala zpravidla urychlení některé z funkcí či rozšíření její funkčnosti). Jednou z těch zajímavých drobností je možnost práce konci řádků, které používá MS-DOS (tj. CF+LF místo jednoho znaku LF). Jednak tuto funkci můžete specifikovat ve vlastnostech dokumentu a zajistit tak uložení souboru v MS-DOS formátu, jednak jsou textové soubory z PC automaticky rozpoznány a jsou tudíž správně načteny a zpět uloženy. To je skvělé, protože není třeba se starat o konverze konců řádků - je prostě zbytečná. Další spíše zajímavostí je to, že GoldEd nyní podporuje myš s kolečkem, a to buď prostřednictvím amigovského ovladače pro tyto myši (připojení přes sériový port), nebo automaticky, pokud používáte GoldEd pod emulátorem UAE.

Závěr
GoldEd Studio 6 je špičkovým textovým editorem pro ty, kteří požadují maximum jak v oblasti výkonu a nabídky funkcí, tak i v komfortu a pohodlí práce. Jeho nová verze přináší opět řadu dalších vylepšení a navíc je pro uživatele předchozí verze zdarma. K tomu všemu se u GoldEdu přidává vynikající uživatelská podpora - na Internetu jsou takřka okamžitě k dispozici opravy pro existující verze í v případě, že byla nalezena jen jedna drobná chyba. Na stránku s online podporou se lze (pokud jste připojeni k Internetu) dokonce připojit jedním kliknutím na příslušné tlačítko v konfiguračním panelu GoldEdu! Kvalitu programu potvrzuje i to, že nová verze stejně jako verze předchozí se mi ani ještě jednou nezhroutila (a to GoldEd Studio používám skoro denně více než rok).

Výrobce: D. Eilert
Typ: shareware
Cena: DM 90,-
HODNOCENÍ:
Špičkový textový editor, který výměnou za vyšší systémové požadavky nabízí maximum jak v oblasti výkonu a nabídky funkci. tak i v komfortu a pohodlí práce.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )