Apocalypse 99


Vážení Amigisté!
V minulém čísle AMIGA Review jsme slíbili podrobné informace ohledně připravované Amiga párty „Apocalypse99“. Sliby plníme a podrobné informace přinášíme. Budeme se snažit, aby tato párty neskončila podobným organizačním fiaskem jako posledně párty ve Voticích. Přijeďte všichni, určitě to bude stát za to!

Datum konání: 4.-5. září 1999
Čas: sobota 10:00 - neděle 17:00
Vstupné: 100,- Kč
Místo konání: hospoda „Na radosti“ (asi 15 minut z náměstí)
Město: Brandýs nad Labem (část Královice)

Spoje:
AUTOBUS: z Prahy asi 15 minut autobusem ze stanice metra „Černý most“ (trasa B), z nástupiště č.2 na náměstí do Brandýsa a pak asi 15 minut pěšky do Královic (část Brandýsa)
AUTO: z Prahy směr Mladá Boleslav, pak odbočit směr Brandýs n/L. a v Brandýse podle mapky do Královic k hospodě - parkování bez problémů
VLAK: z Prahy do Čelákovic, přestup na vlak směr Neratovice, vystoupit ve stanici „Královice“, pak asi 5 minut pěšky

K dispozici bude:
- sál pro přibližně 150 účastníků
- projektor s plátnem 2x3 metry
- kvalitní velké reprobedny
- doprovodné animované prezentace
- spousta Amigistů
- ceny pro vítěze
- možnost oběda či večeře (nutno nahlásit min. týden před párty!)
- levné pivo (desetistupňový Staropramen za 10,20 Kč, dvanáctka za 12,50 Kč)
- možnost posezení venku
- možnost přespání přímo na sále

Kontakty:
Daniel Sezima
Brázdimská 1529
250 01 Brandýs nad Labem
tel. 0202 / 806415

Radek Hrdlička
Kralupská 1713
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 0202 / 803950
email: lahve@brandysnlab.cz

Další informace k dispozici na „aPOCALYPSE wEB siTE“ http://mov.to/apocalypse

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
- soutěžící i každý návštěvník, který se zúčastňuje hlasování, se automaticky zavazuje, že s těmito pravidly souhlasí. Na žádné výhrady nebude v průběhu soutěže brán zřetel;
- soutěží se může zúčastnit kdokoli. Soutěžící nemusí být na party přítomen - v tom případě příspěvek odevzdá a případnou cenu převezme jim pověřený zástupce;
- všechny příspěvky musí být odevzdány do stanovené a předem ohlášené doby (čas bude vyhlášen přímo na party). Po tomto termínu nebudou již žádné příspěvky přijímány;
- soutěžní příspěvky musí být původní, tj. výsledkem práce soutěžícího. Je nemorální a neetické používat výsledky práce někoho jiného;
- příspěvek do soutěže musí splňovat kritéria uvedená u jednotlivých compos (např. omezení v kB - viz omezení compos);
- v zájmu objektivity nesmí být příspěvky zveřejněny (released) před datem konání párty. Zveřejnění znamená jakékoli uvolnění pro širší veřejnost;
- grafické a hudební příspěvky mohou být použity v demu, které se účastní demo-compa na téže party. Demo-compo bude pořádáno jako poslední;
- všechny soutěžní příspěvky s výjimkou dem budou prezentovány anonymně, pouze pod soutěžním číslem;
- hlasovat se bude na předtištěné hlasovací lístky, které budou rozdány před zahájením celé soutěže. Jeden hlasující obdrží jeden lístek, na který se ihned podepíše; Hlasy odevzdané na čemkoli jiném jsou automaticky neplatné;
- hlasující má právo vzdát se hlasování v libovolné soutěži;
- soutěžící nesmí hlasovat pro svůj vlastní příspěvek;
- hodnocení příspěvků bude probíhat podle předem určeného systému, se kterým budete seznámeni přímo na party;
- sčítání hlasu bude provádět porota tří lidí, sestavená ze členů Horizontal Lamerz. Tito tři provedou sečtení hlasů ve všech compos nezávisle na sobě;
- všechny soutěžní příspěvky budou po předání cen dány k dispozici a posléze zveřejněny na Internetu. Autor příspěvku svým přihlášením do soutěže automaticky s tímto zveřejněním souhlasí. Pokud by se přesto našel někdo, kdo by si z jakéhokoli důvodu nepřál zacházení se svým příspěvkem jako s freewarem, je možné se na místě domluvit.

COMPETITIONS
(omezení jednotlivých kategorii):
Příspěvky budou přehrávány na procesoru 060/66MHz, v krajních případech nekompatibility na 040/25MHz na plátno 2x3 metry.
4CH HUDBA - 4 kanály, jedna skladba na hudebníka. Doba přehrávání 3 minuty. Délka souboru maximálně 700kB. Formát MOD (není podmínkou, jen doporučením);
MCH HUDBA - 6-32 kanálů, jedna skladba na hudebníka. Doba přehrávání 3 minuty. Maximální délka souboru 4MB. Formáty MOD, XM, MMD0-3 (není podmínkou, jen doporučením);
2D GRAFIKA - Ručně kreslené obrázky, jeden obrázek na grafika. Použití efektových programů dovoleno, ale nedoporučeno. Délka souboru a počet barev neomezen. Doporučené formáty IFF, GIF, PNG, JPG (JPG se nedoporučuje). Nascanované obrázky a render zakázán!
TRACE - Renderované obrázky, jeden obrázek na grafika. Délka souboru neomezena. Používání cizích objektů (kromě volně šiřitelných) zakázáno!
ANIMACE - Animace bez zvuku. Délka přehrávání maximálně 4 minuty;
PREZENTACE - Animace se zvukem (Scala atd.). Délka přehrávání maximálně 4 minuty;
128k INTRO - Jedna produkce na jednu skupinu. Délka přehrávání neomezena. Délka EXE souboru maximálně 128kB (po rozpakování). AMOS a Demomania produkce budou přeřazeny do „Crazy compa“;
DEMO - Jedna produkce na skupinu. Délka produkce není omezena. Maximální celková délka EXE souboru 8MB (po rozpakování). AMOS a Demomania produkce budou přeřazeny do „Crazy compa“;
CRAZY COMPO - zcela neomezené produkce (intra/dema), libovolný počet produktů na skupinu.

UPOZORNĚNÍ!
Pravidla a compo omezení jsou zveřejněna včas, tudíž apelujeme na účastníky, aby striktně dodržovali veškerá pravidla soutěže, neboť JAKÁKOLI NESHODA S PRAVIDLY ČI OMEZENÍMI V COMPOS BUDOU TRESTÁNA VYŘAZENÍM PŘÍSPĚVKU ZE SOUTĚŽE!!!! Berte to tedy prosím v potaz, ať se pak nemusíme zbytečně dohadovat. Organizátoři si vyhrazují právo změnit pravidla i compo omezení kdykoli během i před soutěží!

Těšíme se na vás!Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing