AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Malé, ale užitečné

RADIM DEMEL

HDOffGUI 1.8

Tento prográmek poskytuje velmi praktické GUI k oblíbenému programu HDOff 1.38 a vyšší, který slouží k vypínání IDE harddisků. Pro spuštění rozhraní je vyžadována knihovna triton.library (je přibalená v archivu), Kickstart 2.04 a samozřejmě program HDOff (v adresáři C:). Pomocí těchto dvou programů pak lze velmi snadno zastavit max. 2 harddisky, a to buď okamžitě nebo po vámi stanovené době. To se hodí zvláště tehdy, pokud nějakou dobu nebudete Amigu používat, ale přitom ji nechcete vypínat. Zastavením harddisku pak snižujete opotřebení samotného harddisku i spotřebu elektřiny.
HDOffGUI lze používat jak z Workbenche (v tom případě se nastavení načítá z tooltypů ikony), tak z Shellu (je možné zadat argumenty shodné s tooltypy, není to však vyžadováno). HDOffGUI je komodita, při nastavování je tedy možné zadat klasické tooltypy pro vyvolání okna programu pomocí klávesových zkratek apod. Navíc je možné zadat tyto tooltypy:
STOPDRIVES - slouží k vypnutí obou harddisků najednou pomocí zadané klávesové zkratky.
STOPMASTER - slouží k vypnutí harddisku, který je nastaven jako master (scsi.device unit 0) pomocí zadané klávesové zkratky.
STOPSLAVE - stejné jako výše uvedený tooltype, vypíná pochopitelně harddisk označený jako slave (scsi.device unit 1). Pokud je v systému přítomen pouze jeden harddisk, je tento tooltype ignorován.
TIMEMASTER - zadává čas v minutách, po který musí být master harddisk nečinný před přechodem do klidového režimu. Pokud chcete, aby se master harddisk vůbec nevypínal, zadejte zde hodnotu 0.
TIMESLAVE - zcela totožné jako TIMEMASTER, platí samozřejmě pro slave harddisk. Pokud máte jen jeden harddisk, je tooltype opět ignorován.
Po nastavení tooltypů pak stačí v době, kdy odcházíte od zapnuté Amigy, spustit HDOffGUI. Na Workbenchi se zobrazí malé okno, ve kterém pomocí posuvné lišty „Time set“ můžete změnit dobu, která zbývá do vypnutí nečinného harddisku (max. lze nastavit 180 minut), tlačítkem „Standby“ můžete harddisk vypnout okamžitě bez ohledu na dobu zadanou v tooltypech a v poli „Time left“ si můžete ověřit, kolik času zbývá do vypnutí harddisku. Tlačítkem „Quit GUI“ ukončíte HDOffGUI, nikoli však HDOff. No a tlačítkem „KillHDOff + GUI“ pak vypnete vše.
Pokud nechcete mít po spuštění GUI na obrazovce zobrazené celé okno, můžete jej zmenšit do malé lišty kliknutím na ikonifikační tlačítko v titulní liště okna a uzavíracím tlačítkem v levém horním rohu GUI pak lze okno schovat (nikoli ukončit).
HDOffGUI je výborným doplňkem samotného programu HDOff, jeho hlavní přínos tkví v tom, že již není nutné zadávat do startup-sequence řádek pro spuštění HDOff a navíc umožňuje pružnou změnu požadované doby nečinnosti harddisku před přechodem do klidového režimu, včetně okamžitého vypnutí. Program je navíc absolutně stabilní, takže ho lze jen doporučit.

Autor: Matthias Andree
Typ: e-mailware

 

JoinSpliter
BOLESLAV KRISTEN

Máte velký soubor, který chcete zanést kolegovi, ale bojíte se vzít s sebou harddisk. Quaterback nemáte rádi, Diavolu po ostatních zkušenostech nevěříte, ale v CLI nejste takový shellmaster jako třeba kEdAr. Nebo zase máte archivy rozkouskované a nevíte jak je spojit? Co teď? Na pomoc vám letí malý prográmek.
Tento „obr“, jenž vám ubere na harddisku 61 kB se jmenuje JoinSpliter. Ten za vás vyřeší všechny (skoro) problémy. Jeho velkou prioritou oproti ostatním podobným programům je hlavně GUI, což potěší většinu uživatelů a jednoduchost.
Při startu se vás program zeptá, zda chcete rozdělovat (SPLIT) nebo spojovat (JOIN) archiv. Pak na vás vykoukne GUI pro zvolenou funkci. Na přiloženém obrázku vidíte dva v jednom. Takže nejprve musíme asi něco rozdělit, abychom to potom mohli spojit. Pro názorný příklad jsem vybral „empétrojku“ skupiny Carcass. Zvolíme si vstup a výstup, pak nastavíme velikost prvního souboru. Při nastavení velikosti souborů si můžeme zvolit, zda bude 1 MB počítat jako 1024 nebo 1000 kB. Můžeme si taky vybrat, zda bude rozdělovat podle nám zadané velikosti jednoho souboru, nebo do optimální velikosti na disku nebo na určitý počet dílu. Také můžeme zapnout kompatibilitu s programem DarkSpirit/Boďs Splitter. Klikneme na tlačítko *SPLIT* a máme hotové soubory. Takto je můžeme přenést ven. A teď jsem u kamaráda, který dychtí toužebně po té „empétrojce“. Tak jsme ty soubory překopírovali z disket na harddisk a co teď ? Vybereme si funkci JOIN. Ukáže se nám jiné GUI. Nejprve musíme přidat soubory, takže pomocí ADD File nastavíme první soubor a program se nás automatický zeptá, zda chceme použít i další z této série. Zapomněl jsem totiž napsat, že soubor má vždy koncovku číselně označenou (carcass.mp3.01). A opět vybereme výstupní zařízení a tlačítkem *JOIN* soubory spojíme dohromady. Zde můžeme dále nastavit, který soubor se nemá spojovat, opět kompatibilitu s DarkSpiritem a podobně.
Program je malý, ale opravdu užitečný. Pro ty, kteří často něco přenášejí, je opravdu velkým pomocníkem. Je kompatibilní se všemi Splittery na Amize i na pEci (nezkoušel jsem, ale autor to uvádí). Zatím jsem ho na ničem nenachytal, takže ho můžu 100% doporučit! Už pro tu jednoduchost a GUII

Autor: Daniel Westerberg
Typ: freeware

 

Stanley
DAN JEDLIČKA

Představte si následující situaci řádíte v OctaMEDu a právě jste nasamplovali dlouhý úsek obsahující množství zajímavých zvuků, které byste rádi použili jako samostatné samply. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout. První: přepnete do Sample Editoru a postupně, jeden po druhém, všechny žádané úseky označíte, zkopírujete do bufferu a z něj pak do příslušných instrument-slotů. Druhý způsob: nebudete si dělat násilí a použijete Stanley!
Stanley je šikovná freeware utilitka, kterou vyrobil Claude Heiland-Allen a která z výše popsaného zdlouhavého procesu udělá hračku. Je to jakýsi plug-in pro OctaMED; komunikace mezi oběma programy probíhá skrze Arexx. Doporučuji nakopírovat Stanleyho do adresáře OctaMEDu a přiřadit mu klávesovou zkratku (pro začátečníky: menu Settings/Keyboard Shortcuts, položku Action nastavit na „Launch Program“ a do textového pole Command zadat „Stanley“).
Samotný postup práce je směšně jednoduchý. Stiskněte nastavenou kombinaci kláves; Stanley si na obrazovce OctaMEDu otevře vlastní okno. V Sample Editoru klikněte na začátek úseku, který chcete vyříznout, a stiskněte tlačítko „Add“ ve Stanleyho okně. Totéž proveďte se všemi ostatními úseky. Pak už stačí jenom stisknout tlačítko „Stanley“ a program za vás všechny samply vyřízne a nakopíruje do nejbližších volných slotů.

Autor: Claude Heiland-Allen
Typ: freeware

 

SavePage 1.0
LUBOŠ NĚMEC

Určitě už jste se setkali s problémem, jak uložit v prohlížeči celou internetovou stránku včetně obrázků. Magnus Holmgren měl patrně stejný problém a tak vytvořil arexxové makro pro AWeb. SavePage tedy umí uložit na disk do zvoleného adresáře kompletní WWW stránku i s obrázky, to vše i v případě rámců. Skript je volně šiřitelný a najdete ho na Aminetu v adresáři „comm/www“ .

Instalace a použití skriptu
Funkčnost skriptu je omezena na AWeb 3.x, což ale nepovažuji za nedostatek, spíš naopak. Instalaci lze provést s použitím dodávaného instalačního skriptu, nebo v případě, že nebude instalátor úspěšný, lze skript „SavePage.awebrx“ zkopírovat ručně do adresáře „AWeb3:Plugins/“ nebo „AWeb3:Plugins/SavePage/“. Poté musíte vytvořit novou položku v preferencích AWebu v sekci ARexx menu, pro aktivaci skriptu můžete použít arexxové menu, klasické tlačítko nebo popup menu. V případě volání skriptu přes popup menu nebo tlačítko použijte příkaz „Run“. Syntaxe samotného skriptu je:
SavePage.awebrx [<frame>] [FRAMES|ASKFRAMES] [DRAWERS] [TO „<drawer>“].
Parametr <frame> určuje ID (název) rámce, který bude ukládán. Není-li zadáno, použije se momentálně aktivní okno. Zadáte-li parametr „FRAMES“, uloží skript každý rámec na stránce. „ASKFRAMES“ vyvolá dotaz, zda mají být jednotlivé rámce uloženy nebo ne. Při určení obou parametrů bude volba „FRAMES“ ignorována. „DRAWERS“ určuje strukturu adresářů, kterou SavePage vytvoří při ukládání stránky. Parametr „TO“ značí výstupní adresář, není-li zadán, objeví se souborový requester s žádostí o určení adresáře. A teď několik příkladů. Patrně nejčastějším případem bude uložení obsahu stránku včetně rámců. Následující příklad konfigurace uloží vše do RAM:
Run AWebPath:Plugins/SavePage.awebrx ASKFRAMES TO „Ram:“
S použitím parametru „DRAWERS“ můžete zachovat strukturu adresářů WWW stránky. SavePage vytvoří kompletní adresářovou strukturu pro všechny nalezené soubory s výjimkou souborů nalézajících se v HTML kódu „před“ stránkou, tedy například s parametrem „/images“, „../images“ apod. - všechny tyto soubory budou uloženy do adresáře „root“. Další úskalí nastává u tzv. virtuálních stránek, tedy těch, které se vůbec nenalézají na dané adrese, ale jsou cíleně nebo automaticky volány na jiném URL. Skript tedy uloží všechny objekty, které se nalézají na specifikované stránce, případně opět použije adresář „root“.
SavePage je už ve své první verzi užitečným pomocníkem při „práci“ s internetem a funguje celkem spolehlivě. Nečekejte, že dokáže stáhnout všechny WWW stránky, ignorovány budou například všechny CGI skripty, Java applety apod. Skript lze použít v mnoha situacích, především však u rozsáhlých webů, kde pak můžete brouzdat i v offline módu. Nemusíte tak zbytečně platit tel. impulsy a stránky uložené na disku si prohlédnete kdykoliv bez neustálého a obvykle znervózňujícího sledování času připojení. Ovládání skriptu není zrovna snadné, ale rozhodně není složité. Pokud do konfigurace opíšete příklady uvedené v manuálu ke skriptu, nemusíte se většinou o nic dalšího starat

Autor: Magnus Holmgren
Typ: freeware

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )