AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Pořiďte si strom!

LENKA CÍŽKOVÁ

POŽADAVKY: AmigaOS 2.04 (2.10 pro lokalizaci), 1 MB RAM (doporučeno 4 MB)

Nebojte se, nebudeme vás honit do lesa; namísto toho vám nabídneme báječný program pro sestavení stromu života vaší rodiny.

Genealogie je v současné době velmi moderním koníčkem. Zvolíte-li si jej i vy, budete muset řešit dva základní problémy: kde získávat data (pořídit si strom sahající zpět více než dvě či tři generace již obvykle znamená nutnost hledání v matrikách a archívech) a jak je ukládat (takovéto stromy rostou velice rychle a jeden kmen obvykle nestačí). S prvním problémem si musíte poradit sami; druhou část vám usnadníme představením programu, který značně usnadní správu získaných dat.
Program Scion Genealogist (nyní ve verzi 5.08) je dílem Robbie J. Akinse z Nového Zélandu. Autor na programu pracuje již delší dobu; výsledkem je velmi stabilní a do detailů promyšlený produkt s kladným uživatelským ohlasem (Martin Bílek, ČR: Program je skvělý a nenašel jsem nic lepšího. Moji bratranci si koupili emulátor „AmigaForever“ z jediného důvodu - kvůli programu Scion). Podívejme se konečně na funkčnost programu.

Založení stromu
Doporučuje se, abyste si zadávaná data předem připravili - nejprve se totiž zadávají údaje o jednotlivých osobách, a teprve následně se vytvářejí rodinné vazby. Po spuštění programu najdete na obrazovce okna Family Details a Personal Details. Vstupme do druhého z nich, kde zadáme podrobnosti například o sobě.
Začněme jménem: v mém případě Last Name (příjmení) Eslerová, First Name (křestní jméno) Lenka; všimněte si, že u žen se zadává rodné příjmení, jméno získané sňatkem je obvykle odvozeno od jména manžela, případné odchylky je možné uvést například v komentáři (Comments). Pomocí cyklovacího gadgetu Sex (pohlaví) nastavím F (Female = žena, Male = muž). Políčko pod gadgetem se barví modře u mužů, červeně u žen.
Dále lze zadat data a místa narození (Birth), křtu (Baptism), smrti (Death) a pohřbu (Burial). Já osobně kliknu pouze na Birth a v objevivším se okně vyplním Day: 11, Month: 2 (což program zkonvertuje na anglickou zkratku Feb) a Year: 1973 (obecně v rozmezí 1 až 4000). Budete-li sestavovat strom života faraona Tutanchamona, klikněte ještě na gadget BC (Before Christus, tj. před naším letopočtem). Flexibilitu programu oceníme v okamžiku, kdy některé datum nevíme přesně. Je možné vynechat den nebo i měsíc; můžeme zaškrtnout políčko Uncertain (Nejisté) nebo použít některý z kvalifikátorů Before (před), After (po) a Circa (asi).
Dále vyplním Occupation (zaměstnání) studentka, Education (vzdělání) FJFI ČVUT. Následující kolonky Religion (vyznání), Died of (zemřel na), již zmíněné Comments a References (odkazy) si zatím ponechávám volné ;-) a Father (otec), Mother (matka), Spouse (manžel/ka) vyplní program při sestavení rodiny - viz dále.
Podívejme se nyní v krátkosti na gadgety na okrajích okna Personal Details. Na pravém okraji je to nejprve skupina gadgetů pro prohlížení připojených dokumentů textů, obrázků či zvuků; dále gadgety pro přidání další osoby do databáze, vymazání osoby a zaznamenání prvního sňatku aktuální osoby (to je základem pro vytvoření rodiny, jak bude popsáno níže). Následující gadgety vyvolají okna s rodiči a sourozenci aktuální osoby, s jejím manželem (manželkou) a dětmi, seznamem rodin, resp. konkrétní rodinou; to vše ale samozřejmě teprve po nastavení příbuzenských svazků mezi jednotlivými osobami v databázi.
Gadgety v dolní části okna slouží pro zobrazení diagramu předků či následníků a k pohybu mezi sourozenci; další pak k pohybu mezi osobami v databázi a vyhledávání. Stavový řádek je možné přepínat mezi nápovědou ke gadgetům a zobrazováním statistiky (věk, počet sourozenců, sňatků a dětí).

Rodinné vazby
Po zadání údajů všech potřebných osob začneme vytvářet jednotlivé rodiny, tedy skupiny muž-žena-děti. Zvolíme osobu z databáze a klikneme na gadget pro záznam prvního sňatku, což aktivuje okno Family Details se jménem zvolené osoby v políčku Principal (hlava rodiny). Hlavní skupina gadgetů na pravé straně slouží k přiřazení partnera hlavě rodiny a jejich dětí, zrušení záznamu o dítěti, zrušení celé rodiny či vytvoření další rodiny téže hlavy (je tedy možné zaznamenat i více sňatků a děti z jiných manželství). Prvním gadgetem z této skupiny nyní vyvoláme okno pro výběr manžela či manželky, který se zapíše do políčka Spouse. Dvojici hlava rodiny manžel/ka je možné později prohodit ;=))
Následně můžeme zadat datum a místo zásnub (Engagement), sňatku (Wedding) a ukončení manželství (Ended), oddávajícího (Celebrant), svědky (Witness) a důvod ukončení manželství (End Reason) - zde máme na výběr Unknown (neznámý), None (žádný), Divorce (rozvod), Separation (oddělení - obvykle předstupeň rozvodu; u nás tato varianta právně neexistuje), Annulment (zrušení) či Death (smrt).
Má-li vytvořený manželský pár děti, pokračujeme jejich přiřazením. Druhým gadgetem v hlavní skupině otevřeme okno pro výběr dětí, v něm klikneme na příslušné osoby (všechny či jednu; další je možné doplnit později stejným způsobem) a stiskneme tlačítko Accept. Zvolené osoby se přenesou do pole Children (děti) v okně rodiny; kromě jmen jsou uvedena i data narození, případně úmrtí.
Obdobným způsobem založíme i další rodiny (v dalších generacích či větvích stromu). Jediným omezením při sestavování rodin je maximálně 10 sňatků pro jednu osobu a nejvýše 40 dětí pro manželský pár; předpokládám, že ve většině rodin tato podmínka nebude nijak omezující.
Ze zadaných údajů o rodinách program automaticky přenese údaje o rodičích a manželovi/manželce do záznamů jednotlivých osob, políčka Father, Mother, Spouse budou tedy již vyplněná.

Pohyb ve stromu
Jak již bylo zmíněno, pomocí gadgetů v dolní části okna Personal Details se můžeme pohybovat v seznamu zadaných osob, a to buď po jedné vpřed či vzad (řazení je dáno pořadím zadání osob do databáze), na začátek nebo konec databáze, výběrem konkrétní osoby v seznamu či zadáním identifikačního čísla osoby (to je každé osobě i rodině přiřazeno při sestavování databáze, odpovídá pořadovému číslu). Odpovídajícím způsobem je vyřešen rovněž pohyb mezi sourozenci a v seznamu rodin.
V grafech předchůdců i následníků se kliknutím na příslušný gadget, resp. řádek dostaneme do okna se záznamem zvolené osoby. Odtud se například kliknutím do řádku otce dostaneme na jeho záznam, obdobně na záznam matky a manžela/manželky. Gadgety na pravé straně vyvoláme záznam o rodině aktuální osoby, případně jejích rodičů.
Naopak z okna rodiny můžeme kliknutím do příslušných řádků vyvolat záznamy obou rodičů; v případě dětí se zvolené jméno nejprve okopíruje do řádku pod seznamem; poté jej můžeme buď smazat nebo vyvolat jeho záznam.
Hledáme-li ve stromu někoho určitého, lze použít buď vyhledávacích funkcí (viz dále) nebo otevřít seznam osob, resp. rodin, v němž stačí kliknout na příslušný řádek. Osoby ve výběrovém okně jsou obvykle řazeny abecedně podle příjmení a křestního jména (s obvyklými problémy s českými písmeny), můžete však zvolit také uspořádání podle identifikačního čísla nebo podle data narození či úmrtí. U rodin se řadí podle identifikačního čísla, jména manžela či manželky nebo podle data sňatku. Je možné zobrazit všechny osoby resp. rodiny v databázi nebo je filtrovat podle příjmení - do textového gadgetu se pak vepíše písmenná skupina, která se bude porovnávat se jmény (není přitom nutné, aby touto skupinou jméno začínalo; jméno Kučera tak vyhoví filtru „če“). Porovnávat se přitom může buď přesná podoba jména, nebo jména přibližná; podmínku „Čížek“ v takovém případě splní i jména „Čížková“, „Kučera“ či „Kučerová“ - takovou možnost asi oceníte v případě, kdy došlo ke změně ve jménu (Essler - Esler) nebo máte-li v databázi stovky jmen a hledáte strýce „jak on se jen jmenoval, začínalo to na S“...

Vyhledávání
Ikony s lupou v obou oknech slouží k vyhledávání. Vyvolávají vyhledávací okno, v němž můžete vyplnit jméno či příjmení, místo nebo rozsah dat. Vyplněné údaje slouží jako filtr databáze. Po odpovídajících osobách, resp. jejich rodinách se pak lze pohybovat pomocí gadgetů First (první), Last (poslední), Prev (předchozí) a Next (následující).

Další funkce v menu
Funkce Info v menu Project vyvolá okno se základními údaji o zpracovávané databázi. Help zobrazí interaktivní nápovědu ve formátu AmigaGuide; ta je velice dobře a podrobně napsaná, k dispozici je však pouze v angličtině.
Položka Set Behavior v menu Settings otevírá okno, v němž lze nastavit podrobnosti chování programu, které nám mohou usnadnit práci - Scion například kapitalizuje křestní jména (tj. první písmeno bude velké, ostatní malá), při přidávání další osoby přenese příjmení poslední zadávané osoby a tak dále. Následující položka Set Name Exceptions (nastavení výjimek ve jménech) se hodí zvláště při zpracování cizích jmen a opět je dokladem propracovanosti programu: Scion automaticky převádí příjmení do velkých písmen, což ovšem není vhodné u jmen typu McDonald - zde je možné nastavit požadovanou podobu výjimečných jmen; program pak po vepsání příjmení Mcdonald převede například na McDONALD. V tomtéž menu můžeme vyplnit kontakt na osobu, která strom zpracovala (Preparer), a nastavit barvy - Scion nabízí palety podobné standardním paletám Workbenche, přitom je však zachována modrá a červená barva pro odlišení mužů a žen; je vhodné toto zachovat i při nastavení vlastní palety.
Položky v menu Extras umožňují k jednotlivým záznamům připojit poznámku, obrázek (například svatební fotografii) nebo zvuková data či nastavit kontaktní adresu resp. telefon. Dále zde najdeme funkci Query Blood Relationship, která slouží pro ověření pokrevního příbuzenství mezi osobami v databázi. Zvolíte-li například jako aktuální osobu svého dědečka, v menu vyberete tuto funkci a v seznamu osob kliknete na sebe, Scion vám oznámí Blood Relationship, Grandson (pokrevní příbuzný, vnuk). Kliknete-li pak na svou manželku, resp. manžela, program ohlásí Not a Blood Relative (není pokrevní příbuzný). Sejde-li se vám v příbuzenstvu několik nezávislých větví Nováků, je to velmi snadná metoda, jak si vztahy ujasnit.
Tiskové menu nabízí položky pro tisk (a export v různých formátech - HTML, RTF, AmigaGuide,...) všech možných i nemožných seznamů a grafů: od seznamu osob v databázi přes výpis různých větví stromu a chronologický přehled rodinných dat až po seznam současných událostí (Scion snadno odhalí, že moje maminka má narozeniny tentýž den jako můj švagr). Snad nejužitečnější bude výpis výročí, především seznam narozenin a výročí sňatků. Takže příště už na ty květiny nezapomenete, že pánové!

Závěrem
je možné říci, že jde skutečně o velmi propracovaný a flexibilní program pro založení a správu genealogie, který značně rozšiřuje možnosti využití databáze. Velmi dobře jsou provedeny vazby ve stromu, vyhledávání a výběr osob je snadný a přehledný. Chcete-li si pořídit vlastní strom života, je Scion výkonnou a dostupnou (freeware) variantou.

Výrobce: Robbie J. Akins
Typ: freeware
Cena: -
HODNOCENÍ:
Přehledný a flexibilní program o správu genealogie s výbornou provázaností; rozsáhlé možnosti zobrazení a tisku stromů, grafů a tabulek.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )