MooVid 1.0

LUBOŠ NĚMEC

POŽADAVKY: CPU 68020, AmigaOS 3.0 a vyšší, 1 MB RAM, OCS/ECS/AGA nebo graf. karta standardu CGFX/Picasso96

Amiga a video, Amiga a animace, tyto dva vztahy byly vždy silnou stránkou bývalých commodorovských počítačů po dlouhá léta. Jak už to chodí, i vynikající hardware bez potřebného vývoje zastará a PowerPC turbokarty jsou jen oddálením nutnosti vytvořit zcela nový počítač Amiga.

Podobná situace panuje v softwarové oblasti, a to i mezi programy pro tvorbu a přehrávání animací, kterými právě Amiga dlouho vedla multimediální doplňky a prostředky například pro filmové efekty. Přehrát si na 68K procesoru VideoCD (formát MPEG-1) je díky dnes už zcela nedostatečnému výkonu procesoru prakticky nemožné, stávající přehrávače jsou již zastaralé a nepodporují současné animační standardy. A proto vznikl MooVid, který sice nepodporuje formát MPEG, ale umí přehrávat AVI a QuickTime animace, a to i zatím na Amize v zoufale chybějícím kodeku Intel Indeo. Aktuální verzi MooVidu najdete na Aminetu nebo na stránkách autora programu www.dfmk.hu/~torok/.

Možnosti a nároky programu
MooVid má vestavěné svoje vlastní GUI a nepoužívá tedy „zpomalovače“ systému MUI. Můžete pohodlně ovládat hlasitost, rychlost přehrávání, k dispozici je i LCD displej, tlačítka pro aktivaci předchozí či následující animace a další. Z toho vyplývá, že program umí vybrat libovolný počet souborů najednou a právě pomocí ovládacích prvků mezi nimi můžete procházet. Asyncio.library umožňuje přehrávání přímo z harddisku, CD-ROM či jiného zařízení s dostatečnou přenosovou rychlostí (min 1 MB/s) bez nutnosti nahrávat celou animaci do paměti, což ostatně u delších filmů ani není možné. Pokud nemáte grafickou kartu nevadí, MooVid umí plně využít AGA čipů, u ECS čipů se budete muset smířit pouze s 16ti odstíny šedi, stejný počet odstínů šedé se používá pro přehrávání animací v okénku na pubscreenu. Podporován je i čip AKIKO u CD32 pro rychlejší zobrazení animace. MooVid nabízí ještě jednu specialitku, kterou je 18bitový mód STORM a jeho varianta FAST STORM. Zpracování zvuku je velmi dobré a skvělá synchronizace zajišťuje relativně dobrý zvuk i při nedostatečném výkonu procesoru, kdy jsou vynechávány některé snímky, audio s frekvenci 44KHz funguje ovšem pouze na PAL/NTSC screenech. Majitele grafických karet budou jistě potěšeni, protože MooVid podporuje systém Picasso96 přímo a ne přes emulaci CyberGraphX, samotný CyberGraphX je samozřejmě podporován také (doporučena je verze 4.x). Pokud vaše grafická karta dokáže využít PiP (Picture in Picture neboli obraz v obraze) mód jako to umí třeba PicassoIV, můžete s výhodou použít speciální PiP verze MooVidu.
Vzhledem k výkonu procesoru nutnému pro dekódování případného kompresního formátu animace (který je použit skoro vždy) je doporučená minimální konfigurace procesor 68030/50MHz, 1 MB FAST RAM, rychlý pevný disk s přenosovou rychlostí alespoň 1 MB/s nebo 4xspeed CD-ROM a rychlejší. Na této konfiguraci lze dle autora programu dosáhnout u animací v rozlišení 320x240 bodů přijatelné rychlosti 8-12 snímků/s. To je samozřejmě i se zamhouřením obou očí velmi málo, takže striktně doporučen je procesor 68040 nebo ještě lépe 68060 a grafická karta. Výhodou MooVidu je však skutečnost, že s rychlým procesorem grafickou kartu nebudete potřebovat, neboť program je sám o sobě patrně nejrychlejším přehrávačem AVI/QuickTime animací (je skoro celý psán v assembleru) a i bez v dnešní době nutného hardware lze dosáhnout poměrně slušných výsledků.
A teď už ke kodekům. MooVid 1.0 umí dekódovat následující animační a zvukové kodeky:

Video for Windows (AVI) – video
Název Označení Barvy
AccuPak (PalomAVI) (CLJR) 24 bit
Intel Indeo 3.1 (IV31) 24 bit
Intel Indeo 3.2 (IV32) 24 bit
Intel Raw (YUV9) 16/24 bit
Microsoft RGB (RGB) 8/16 bit
Microsoft Video 1 (CRAM/MSVC) 8/16 bit
Radius Cinepak (CVID) 16/24/32 bit
Run Length Encoded (RLE) 8 bit

Video for Windows (AVI) – audio
Název Typ Vzorkovaní
PCM MONO/STEREO 8/16 bit
MS-ADPCM MONO/STEREO 4 bit (16 bit)
DVI-ADPCM MONO/STEREO 4 bit (16 bit)

QuickTime – video
Název Označení Barvy
Apple Video (RPZA) 16 bit
Intel Indeo 3.1 (IV31) 24 bit
Intel Indeo 3.2 (IV32) 24 bit
Radius Cinepak (CVID) 16/24/32 bit

QuickTime – audio
Název Typ Vzorkovaní
RAW MONO/STEREO 8/16 bit
TWOS MONO/STEREO 8/16 bit
IMA-ADPCM MONO/STEREO 4/16 bit
MACE 6:1 MONO/STEREO 8 bit
MACE 3:1 MONO/STEREO 8 bit

Ovládání
MooVid můžete spouštět z Workbenche nebo z CLI/Shellu s následujícími parametry:
FILES - název souboru či souborů, pokud neuvedete žádný soubor, a objeví se filerequester, kde ho můžete vybrat.
DITHER - přepíná mezi jednotlivými způsoby zobrazování. Parametry uváděné za volbou dither jsou podobné jako například u MPEG playerů a k dispozici jsou tato klíčová slova:
DITHER HAM8 - jeden z nejkvalitnějších způsobů zobrazování u 15ti a 24bitových animací, bohužel je také nejpomalejší
DITHER GRAY nebo DITHER GREY - zobrazení ve 256 odstínech šedi, rychlé a kvalitní zobrazení určené zvláště pro pomalejší Amigy.
DITHER ECS - přepne na 16 odstínů šedi pro OCS/ECS grafické čipy, jediný typ zobrazování pro OCS/ECS Amigy bez grafické karty.
DITHER 18BIT - speciální typ zobrazení v HAM8 módu, který je kvalitnější než typ HAM8 a také rychlejší s věrnějším podáním barev.
DITHER STORM - další typ speciálního algoritmu využívající HAM8 módu s dobrým barevným podáním a relativně vysokou rychlostí zobrazování.
DITHER P96 - přepne na grafickou kartu standardu Picasso96
DITHER CGFX - přepne na grafickou kartu standardu CyberGraphX
MODEID - typ/číslo screenmódu, který se použije pro zobrazování
NOSOUND - zakáže zvuk
NOSKIP - bude přehrávat všechny snímky v animaci i na pomalejší Amize bez dodržení synchronizace
FPS - počet snímků/s při přehrávání
LOOP - počet opakovacích cyklů
VERBOSE - informuje o formátu animace, FPS, vynechaných snímcích apod.
NOCENTER - zakáže centrování animace na obrazovce
WINDOWPLAY nebo WINP - povolí zobrazení animací v okénku na public screenu, podporováno je pouze 16 stupňů šedi na orig. grafických čipech Amigy a 15/24 bitů na screenmódu grafické karty pokud se jedná o kodeky CinePak/Indeo.
FORCE16 - doporučená volba pro procesory 68020/030, konvertovat se bude 16 chunky-pixelů najednou.
AKIKO nebo WRITECHUNKYPIXELS - aktivuje používání čipu AKIKO v CD32 pro rychlejší přehrávání, tato volba také povolí podporu grafických karet pro některé způsoby zobrazování. Vyžadován je Kickstart 3.1 nebo libovolný patch, který upraví rutinu writechunkypixels() .
SDBL nebo DOUBLEHEIGHT zdvojnásobí výšku zobrazení, při 18bitovém zobrazení zdvojnásobí šířku, což může být výhodné při přehrávání animací v malém rozlišení.
NOVIDEO - zakáže zobrazování, používá se pro testování.
NOGUI - zakáže zobrazení GUI, což může o trochu zvýšit rychlost přehrávání.
PUBSCREEN nebo PS - název public screenu použité pro zobrazení GUI či okénka s animací.
WINX a WINY - souřadnice umístění okénka v módu WINDOWPLAY,
MABFIX - opravuje některé chyby u AVI animací uložených programem MainActor Broadcast
NOSURROUNDMONO nebo NSM - zakáže stereo audio výstup u animací s mono zvukem,
ZORRO2 or ZORRO2GFXBOARD - urychluje přehrávání u Zorro-2 grafických karet, zejména u CyberVision64/3D,
AUTOPLAY nebo AP - povolí přehrávání ihned po spuštění programu, nemá význam pokud je volba NOGUI aktivní,
NOAUTOEXIT nebo NAE - program nebude po přehrání animace ukončen, ale skočí opět na začátek animace,
GRAPHICBOARDSCREENWIDTH nebo GBSW - volba pro přizpůsobení velikosti screenu požadované šířce,
GRAPHICBOARDSCREENHEIGHT nebo GBSH - totéž, ale místo šířky nastavuje výšku, tedy například chcete-li přehrávat animaci na screenu s velikostí 640x480 bodů, zadáte GBSW 640 GBSH 480,
BUFSIZE - velikost buferu v bytech používaná pro testování, MooVid si jinak sám nastavuje optimální velikost buferu pro každou animaci zvlášť.

Použití programu
I když by na první pohled zdálo, že MooVid umí přehrát velmi mnoho AVI i QuickTime animací, je realita poněkud jiná. Podpora kodeků Intel Indeo, MS Video 1 a Radius Cinepak je sice chvályhodná, existuje však několik k naší smůle velmi rozšířených a používaných kodeků, které MooVid dekódovat neumí, stejně jako všechny vyšší verze Intel Indeo (4.x/5.x). Spousta filmových ukázek z nových filmů dostupných u mnoha filmových společností je ve formátu QuickTime, ovšem používají kodek Sorenson Video, který MooVid v současné verzi bohužel nepodporuje. Mnoho komerčních CDček obsahujících AVI videa používá Intel Indeo 4.x nebo dokonce 5.x, i tato verze kodeku není MooVidem podporována. Pokud chcete shlédnout některé zajímavé filmy, zkuste a internetovou databázi IMDB (Internet Movie Database) na adrese www.imdb.com, ostatně její hypertextová verze pod MUI je k dispozici (pochopitelně bez filmových ukázek) i pro Amigu a aktualizace se pravidelně objevují na Aminetu. Jako další adresu uváděnou v manuálu k programu mohu uvést například www.hollywood.com, název zjevně nepotřebuje komentář.
Je možné, že v některé z příštích verzí MooVidu bude zařazena i podpora kodeku Sorensen Video (používá ho QuickTime 3.x/4.x) i Intel Indeo 4.x/5.x, to však záleží na uvolnění či spíše poskytnutí autorských práv pro tyto kodeky. Apple i Intel si pokud vím tyto svoje kodeky dost pečlivě hlídají a zejména u Sorensen Video to nevidím nijak růžově, neboť firma Apple je na poskytování licencí vyloženě skoupá a dokonce ani její největší konkurent v softwarové oblasti (ze zcela pochopitelných důvodů) nemůže tento kodek používat například ve zřejmě nejrozšířenějším (a poměrně kvalitním) přehrávači animací Media Player.
Také PowerPC verze programu není ke škodě majitelů PPC turbokaret v nejbližší době v plánu, autor MooVidu totiž nemá PPC kartu a vzhledem k tomu, že je MooVid psán v assembleru není převod na PPC platformu jednoduchý. Plánováno je alespoň využití videolayer funkcí CyberVision64/3D, AHI pro zvukový výstup, Floyd-Steinberg ditheringu a dokonce i QuickTimeVR a AVI/QuickTime datatypů.

Závěr
Ve srovnání s obdobnými přehrávači animací vyniká MooVid nejen rychlostí (ostatně už AVId stejného autora byl velmi rychlý) a podporou několika „užitečných“ animačních kódeků, ale také podporou grafických karet standardu Picasso96 a CyberGraphX. MooVid je určitě lepší volba než už zastaralé CyberAVI či CyberQT, o MainActoru se netřeba zmiňovat, ten je už dávno vyvíjen pro úplně jinou platformu. Pokud bude do programu zařazena alespoň část z výše uvedených připravovaných vylepšení, máme se na co těšit.

Výrobce: Laszlo Torok
Typ: shareware
Cena: N/A
HODNOCENÍ:
Na Amize zřejmě nejlepší a relativně rychlý přehrávač AVI a QuickTime animací s podporou grafických karet a některých zajímavých komprimačních kódeků


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing