Nová verze Imagine

JOSEF BROŽ

Imagine patří k nejlepším 3D programům na Amigu. Je vyvíjen již řadu let. Bohužel díky situaci kolem Amigy je poslední aktuální verze 5.0 z roku 1996. Díky tomu Imagine používá starý nesystémový GUI, není optimalizován pro procesory 060, PPC a v neposlední řadě má velmi diskutabilní výsledky při práci se světelnými efekty. Přesto tento program patří na Amize k nejrozšířenějším. Důkaz kvalit tohoto programu najdeme i u nás. Na posledních parties ve Voticích a Malých Svatoňovicích se na prvních místech umístily animace a obrázky z tohoto programu (Ave Fractal, Brooch, Scaterac)

Vlastník programu - Impulse Inc se momentálně se věnuje hlavně verzi Imagine 3.0 pro PC. Na jejich stránkách dnes o Amize najdete jen pár strohých poznámek a odkazů. Proto se distributorem Imagine pro Amigu stala firma CAD-Technologies. Tato společnost se snaží smazat tříletý dluh Impulse a přinést nové verze s mnoha updaty.
Imagine 5.0 chybí optimalizace pro vyšší typy procesorů 040,060 a PPC. Obzvláště výpočty v modu Trace na procesoru 060 jsou u současných verzí zásadním problémem. Absence optimalizace si vynucuje použití různých patchů (OxyPatcher, CyberPatcher). Problémy s výpočtem v modu Trace se dají částečně vyřešit použitím patche FastExec. Níže uvedené specifikace nových verzí (GUI, PPC, optimalizace) dokáží tento program opět vynést na špičku raytracovacích nástrojů na Amize.

Nové prvky do budoucna...
- Mpeg Anim
Verze 5.15 je schopna vytvářet MPEG animace z jednotlivých IFF fází přímo z Project editoru. Vytváření MPEG animace je optimalizováno pro procesory PPC a 68k.
- PPC podpora
Imagine je kompletně optimalizován pro výkon PPC procesorů. Podporováno je řešení WarpUP od Haage & Partner. Většina Global Effects také využívá PPC.
- PPC - matematické knihovny
V budoucích verzích budou i optimalizované matematické knihovny PPC (momentálně probíhají testy). Knihovny by měly přinést cca 1.5 až 9 násobné urychlení výpočtu.
- Nové GUI
Celé prostředí včetně designu bylo přepracováno. Nyní má více systémový vzhled. Snad autoři zvolí standardní obrazovky, gadgety, atd. Imagine 5.16 používá klasické systémové filerequestery AmigaOS (ASL) a běží na Public screen. Dále je integrována plná podpora AREXXu. Jak je uvedeno v prospektu - nastal konec oranžovému GUI.
- Nové formáty export/import
Imagine bude nyní schopen exportovat objekty do formátů Lightwave a 3DStudia. Pro tyto účely je vytvořeno nové Object/Export menu. Osobně bych spíše uvítal export/import objektů vytvořených v Tornadu3D či v Reflections.
- Nové objekty - primitive
Byly přidány nové objekty do menu Objects/primitive (Hemisphere, Rod and Box)
- Optimalizované Perspective view
Urychleno bylo také zobrazování náhledu v modech Solid a Shaded. Optimalizace pro 040 a 060.
- Optimalizované matem. textury
Např. výpočet scén s texturami jako Rain (DripDrop) či Clouds bylo i na 060 velmi pomalé. Nová verze přináší optimalizaci pro 040 a 060. Autoři uvádějí, že jejich úpravy přinesou cca 40% urychlení pro procesor 040. Ve věci textur a PPC jsem však žádné informace nenašel. Nový Imagine přinese díky optimalizovaným rutinám pro 040 a 060 zásadní zvýšení rychlosti výpočtu. Zařazeny budou také nové lighting a procedural (matematické) textury.
- Ext. prohlížeče obrázků a animací
Nové preference umožňují použití externích prohlížečů obrázků. Nyní můžete přiřadit například programy jako Multiview nebo CyberView. Interní prohlížeč u dnešní verze 5.0 nekorektně zobrazuje 24bit obrázky, brushe, apod. Stejný problém je s přehráváním animací přes Imagine 5.0. Nová verze 5.16 umožní požít externí player. Výrobci doporučují Multiview nebo CyberAnim. Osobně však preferuji (a doporučuji) nechat si Imaginem spočítat jednotlivé fáze a po té je spojit do anim8 (MainActor) nebo nejlépe do Scalovského anim32. Upravena je i práce s Quickrender obrázky. Quickrender soubory již nejsou po novém preview mazány, ale postupně přeukládány (Quick001, Quick002, atd.). Drobnost, která značně ulehčí práci.
- Podpora nových rozlišení
Jedná se o PAL, NTSC, VGA a SVGA. Spíše bych uvítal více formátů, do kterých by bylo možno počítat jednotlivé fáze.
- Nový Preference editor
Preference editor byl kompletně přepsán. Podporuje nové GUI, můžete tedy kompletně editovat všechny gadgety, barvy, atd. Menu programu je taktéž plně konfigurovatelné.
- Manuál
Manuál bude nyní distribuován v elektronické formě. Jsou zařazeny příklady práce s programem, vyhledávání, atd.
Výčet vylepšení není úplný. CadTechnologies pracuje na dalších věcech, které zpříjemní práci s programem. Nový Imagine opravuje všechny chyby předchozích verzí. K patrně nejdůležitějším zlepšením patří optimalizace pro 060 a PPC , nové GUI a lepší světelné efekty...Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing