Spýtali sme sa...

ANDREJ BUNTA

Ako vidíte budúcnosť Amigy ako myšlienkového prístupu a filozofie a ako mienite na nej participovať? Myslíte si, že po septembrovom zemetrasení v Amiga, Inc. by malo AMIGA Review vyjsť opäť s čiernou obálkou?

Carl Sassenrath, REBOL Technologies:
REBOL bude naďalej podporovať Amigu. Veríme, že v súčasnosti je Amiga skôr duchom nezávislosti a vierou, že svet osobných počítačov môže byť a bude oveľa lepší, ako je dnes. Azda by ste mali vyjsť s bielou obálkou, čo by symbolizovalo znovuzrodenie Amigy ako niečoho úplne nového.

Fleecy Moss, Amino Development:
V poslednej vete ste si takmer zodpovedali svoju vlastnú otázku. Ak definujete Amigu ako myšlienkový prístup a filozofiu, potom jej budúcnosť je taká žiarivá ako tí, ktorí sa snažia posunúť takéto ideály ďalej.
Komunita strávila príliš veľa rokov nasledovaním kohokoľvek, kto mal dosť peňazí na zaplatenie značky, dúfajúc, že oni sa prispôsobia značke a nie, že prispôsobia značku sebe. Sčasti, toto je poznanie, že znovu naštartovanie našej platformy a dostatočný impulz, ktorý by ju voviedol do prosperujúcej a udržateľnej budúcnosti, vyžaduje spustu peňazí a sčasti, toto je klasický prípad závislosti, keď nás vodili za nos tak dlho, že už vidíme iba nejakého spasiteľa, ako nám ponúka východisko.
Dúfajme, že odstránením Collasa a zmenou smeru Amiga, Inc. zapríčinenou Gatewayom, sa konečne popretŕhali všetky nitky závislosti (hoci, dokonca ešte teraz som videí emaily a články prehlasujúce, že to všetko je premyslený trik Amiga, Inc., aby zmiatla Microsoft alebo že Amiga, Inc. ich nikdy nezradí). Ak má komunita prežiť a vykročiť dopredu, musí to urobiť ako zjednotený, odhodlaný celok.
Váš dôraz na ideály a filozofiu je myslený dobre a nepochybne to je to, čo by sa komunite malo stále a stále pripomínať, ale taktiež to vyvoláva otázky a problémy. Takéto abstraktné termíny sú široko interpretovateľné a čo je horšie, ich používanie množstvom ľudí, organizácii a spoločností - i keď možno majú na srdci tie najúprimnejšie záujmy komunity - môže vyústiť v rôzne smery a tlaky.
V tomto čase je komunita príliš malá, aby uživila trh. Ďalšia fragmentácia len zhorší situáciu. Čo je ešte horšie, možno nastal prípad, keď komunita nemá na výber len sa rozštiepiť, pretože každé z možných riešení ponúka dokonalosť v obmedzenom počte oblastí.
Pravdu povediac, stali sme sa príliš spokojní so svojimi Amigami a trhy tretích firiem, ktoré vyrašili okolo, boli tým, čo pútalo našu pozornosť, čomu napomohol i excelentný základný dizajn hardvéru i softvéru.
Každý pokus pokročiť v duchu Amigy vpred a udržať komunitu spolu, musí kráčať v týchto šľapajach. Vývojári musia byť ocenení dokonalou podporou, počítačmi zdarma a všetkou pomocou, akej sa im môže dostať. Užívateľov treba oceniť produktom, ktorý posúva hranice možností a posúva ich s ľahkosťou. Aby žurnalisti a maloobchodníci mohli hrať svoju úlohu, potrebujú ľudí, ktorí budú kupovať ich tovar a služby.
Ale kľúčom je jadro. Ustrnuli sme a nakoniec vymrieme, pokiaľ nedostaneme novú platformu a aktualizovaný/prepracovaný/nový operačný systém. Združenie Phoenix sa teraz pokúša zaistiť vedenie a hoci ja nie som jedným z lídrov Phoenixu, Bill (McEwen, bývalý zamestnanec Amiga, Inc. - pozn. aut.) a ja sme im naklonení a ponúkame im našu podporu. Iwin je ďalšou spoločnosťou, ktorá ponúka nové mašiny a ešte je tu spoločný vývoj ONX/phase5 na Amirage. Spolu s Billom sme tiež sformovali spoločnosť - Amino Development, LLC - a začali sme jednať s partnermi v úsilí zohrať v zrevitalizovanej budúcnosti našu vlastnú úlohu.
Avšak v tomto momente neexistuje jasné vedenie a hoci sa toho veľa narozpráva, stále neexistuje žiadny hmatateľný produkt, stále žiadne marketingové kampane, stále žiadna technická podpora pre vývojárov a stále žiadny príliv nových užívateľov. Amiga-komunita prelomila všetky rekordy v opakovanom nádejaní sa, ale i to sa už blíži k svojmu koncu.
Amiga prežije, dokonca i keď navždy zhasne svetielko posledného počítača, pretože vnem (experience) Amigy bol vždy niečím väčším ako len počítačom a my všetci sme boli súčasťou tohoto vnemu.
Definitívne, prišli sme na koniec jednej cesty. Otázkou je, vydáme sa spolu na ďalšiu? Zatiaľ čo ja nemôžem hovoriť za nikoho iného, Amino robí čo môže, aby otvorilo novú cestu. Amigisti sa nikdy nevzdávajú.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing