AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Rozhovor: Fleecy Moss

ANDREJ BUNTA

Pri jubilejnom 50. výročí Amiga Review by sa žiadalo vysloviť slová optimizmu a nádeje do budúcnosti. Žiaľ, nad územím Amigy sa stále zmráka, pohľad na pochmúrnu oblohu neveští nič dobré a vo vzduchu sa mieša elektrizujúce napätie so zápachom hniloby. Z nedohľadna dolieha zvuk tlmeného hrmenia. Prinesie zatiaľ stále vzdialená búrka svieži vzduch a vyjasní sa temná obloha? Dnes uzavrieme rozhovor s jednou z osôb, ktoré možno poznajú odpoveď.

Ako ste pokročili za posledný mesiac?
Máme jednu špekulatívnu investorskú skupinu, ktorá práve veľmi podrobne študuje náš obchodný plán. Sú veľmi nadšení, ale nikto vám nedá milióny, kým si nebude absolútne istý. Dobré je, že väčšina ľudí, ktorí si prečítali náš obchodný plán, a mnohí z nich sú pritom seniori s pár desiatkami rokov skúseností, nám hovorí, že ich až zamrazí, keď si začnú pomaly uvedomovať, ako môže a ako by mala vyzerať budúcnosť a počítače.
Veľmi rád by som povedal termín, ale ak som sa niečomu naučil, tak tomu, že do cesty sa nám môže postaviť čokoľvek a ja nechcem, aby ľudia čakali na termíny podobne, ako som ja spolu s ostatnými čakal na všetky tie ostatné zmeškané termíny.

Našli ste partnera, ktorý vám poskytne kernel. Môžeš už prezradiť jeho meno? Aké sú pravidlá hry kto bude kontrolovať vývoj kernelu v budúcnosti?
Áno, našli sme partnera - sledujem ich už dlhšiu dobu a som z nich veľmi nadšený, pretože som ich našiel pri spriadaní budúcich plánov pre KOSH. Ich produkty obsahujú mnoho z toho, čo sme chceli zakomponovať do nižších vrstiev KOSH. Odvtedy, čo sme s nimi začali jednať, sa nám pozdávajú čoraz viac.
Čo sa týka kontroly - majú produkt, ktorý pokrýva spodok až stred. My máme produkt, ktorý pokrýva stred až vrch. Budeme pracovať spoločne, pretože naše trhy nie sú striktne oddelené a tam kde sme, budeme profitovať obaja.

Ak nemôžeš odkryť identitu vášho partnera, môžeš aspoň povedať či je to známa firma a na aký trh sa zameriava? Je to mladá, začínajúca firma alebo spoločnosť ktorá už získala vo svojej oblasti určitý kredit?
Sú vysoko uznávaní, nielen za ich produkty ale aj pre ich prístup, podporu a vzťahy so zákazníkmi. Podrobne sme sa rozprávali s ich partnermi a zákazníkmi a všetci o ich produkte len básnili. Tešia sa, ako komunite rozdajú obrovské množstvo demo programov.

Súhlasí váš partner s takouto schémou: váš partner <-> Amino <-> OEM firmy?
Hoci oddelene, budeme sa vzájomne stimulovať. Tam, kde sa bude vyžadovať spoločná prezentácia a postup, budeme pracovať spoločne.

OSSL (QNX odmietlo takúto schému vývoja... Kde bol problém?
To už je minulosť. Nevylučujeme budúcu spoluprácu, majú excelentný produkt.

Aký je teda obchodný plán Amina? Čo presne mienite dodávať? Interface? Experience? Celú softvérovú architektúru? Referenčné plány hardvéru?
Víziou Amina je poskytnúť riešenie totálnej digitálnej konvergencie. Ale toto nemá byť konvergencia ako ju definujú ostatní - rečami o hriankovačoch a chladničkami pripojenými na Internet. Narážame na konvergovanie všetkých druhov informácií k digitálnemu formátu, ktorý existuje v rámci jediného kontextu - takého, v ktorom je kráľom užívateľ, ktorý môže interagovať, spracovávať, manipulovať a vytvárať. Vo veľkej miere je tu prítomné počítačové snobstvo a veľký strach, že všetky schopnosti a znalosť počítačov sa stanú menej hodnotnými, ale pravdou je, že tento bájny nový digitálny svet sa stane svetom virtuálnej mágie, v ktorom sa užívatelia budú môcť priučiť tejto mágii iba toľko, koľko budú sami chcieť.
Náš obchodný plán má dva roviny - starať sa a horliť za komunitu umelcov, vývojárov, odborníkov, kutilov a digitálnych dobrodruhov; a poskytnúť OEM firmám a nezávislým výrobcom hardvéru (IHV), ktorí budú vyrábať budúce digitálne systémy, súbor technológií na základe nášho modelu digitálnej domácnosti (Domestic Digital Habitat, DDH: domácnosť, ktorá konzumuje a vytvára digitálny obsah - pozn. aut.). Naša "priekopnícka" komunita bude za pomoci najmodernejších technológií raziť cestu vpred a tieto potom dospejú do línie produktov DDH.
AQUA zaistí modularitu riešenia, ktoré bude možne použiť vcelku alebo po častiach. V súčinnosti s našimi partnermi budeme presadzovať hardvérové štandardy, ale chceme, aby náš produkt bežal všade.

Máte už časový plán, ako budete postupovať?
Naším prvým míľnikom je priekopnícky trh, rozchodenie vývojového systému, zapriahnutie komunity do práce, využitím Billových kontaktov a schopností previesť ľudí na našu stranu a potom postupovať k prvej zákazníckej verzii. V pozadí bude nasledovať DDH proces.

Mohol by si stručne opísať váš kernel, ak je to možné? Drží sa normy POSIX? Ktoré procesory podporuje?
Všetko veľmi dobré otázky, ktoré vám pomôžu bližšie ho určiť, naštartovať nekonečné špekulácie a prípadne odpísať ľudí. Len buďte trpezlivý.

Je to sebestačné (self-hosted) prostredie ako QNX/Neutrino? Čo vývojové nástroje? Existuje pre to aspoň Code Warior?
Má štandardné vývojové programovacie nástroje ako i jedno veľmi pekné IDE.
Je známe, že máte záujem do vašich firemných štruktúr priamo zapojiť komunitu (inkluzívny model riadenia firmy). Oproti tomu iniciatíva Phoenix sa spolieha na bežný model: QSSL je súkromná firma, 100 % akcii vlastní samotná spoločnosť a rozhodne ich neplánujú nikomu predávať takže komunita nemá šancu priamo ovplyvňovať dianie vo firme, ani ho kontrolovať.

Bol toto neuralgický bod vašich rokovaní?
Chceme, aby komunita vlastnila toľko z Amina, koľko je len možné. To bol účel mojej ponuky, keď som komunite dával možnosť investovať na úrovni rizikového kapitálu, ale malo to veľmi chabú odozvu. Teraz musíme ísť cestou rizikového kapitálu, oni budú vlastniť určité percento a budú sledovať IPO, aby im peniaze pribúdali. Máme v úmysle zabezpečiť, aby Amiga-komunita dostala všetku pomoc, akú dostať môže, aby neskôr mohla získať akcie.
Okrem toho my budeme vždy pracovať s komunitou. Je to NAŠA NAJVÄČŠIA VÝHODA, ale na rozdiel od Gatewayu chápeme, že sme služobníkmi komunity a vynaložíme všetko možné úsilie, aby sme sa stali tretím pilierom trojice užívateľ, vývojár a dodávateľ platformy. Nádejame sa, že predložíme presvedčivý dôkaz nášho záväzku v momente, ako sa pohneme ďalej.

S akou komunitou budete pracovať o dva-tri roky?
Zostatok dnešnej komunity sa rozdelí: niektorí budú podporovať Phoenix, niektorí zostanú pri OS 3.5, niektorí skončia (skončili) s Amigou úplne. Všetci budú používať (alebo už používajú) nejaký iný OS a klasická Amiga bude len hobby. Prečo by o taký dlhý čas mali zmeniť svoje rozhodnutie a preorientovať sa na AQUA?
Amiga-komunita sa môže rozísť rôznymi smermi. My dúfame, že ich presvedčíme, že náš je ten najlepší. Ostatní to budú robiť rovnako. My budeme veľmi nadšení vidiac, ako sa Amigisti, ktorí prešli na Mac, PC alebo Linux, vracajú do hniezda. Veríme, že máme produkt, cestu a budúcnosť, ktoré ich privedú späť. Taktiež vieme o obrovskej nespokojnosti s MS medzi užívateľmi, vývojármi, OEM firmami a nezávislými výrobcami hardvéru a softvéru. Sú ochotní od nás prijať nové riešenie.
Nezáleží na tom, kam pôjdeme, my sa budeme snažiť zachovať hodnotu a ducha komunity, ale toto je obojstranný proces. Dúfame, že keď budeme mať čo oznámiť, Ľudia sa na to pozrú, rozdelia sa, budú klásť otázky, posmievať sa, chváliť, smiať sa na nás a s nami. Takto fungujú komunity.

Teda veríte, že vývojári a užívatelia sa o dva-tri roky vrátia a zvolia si AQUA ako preferovaný systém?
Veríme, že to zaberie rok. Naše riešenie, partneri a budúcnosť sú tak neodolateľné.

AmigaOS 3.5 dovtedy ťažko uživí vývojárov a ťažko uspokojí všetky potreby užívateľov. To znamená, že vývojári aj užívatelia budú používať nejaký iný a DOSTUPNÝ OS čoraz viac a viac...
Presne. Preto musíme začať konať rýchlo.

Ak časť existujúcej komunity chce pokračovať v tradíciách Amigy, ale zároveň chce perspektívnu budúcnosť nemá veľmi na výber. Mnohí technickejšie založení sa rozhodnú pre Phoenix jednoducho preto, sú časovo obmedzení a z krátkodobého hľadiska sa nerysuje žiadna iná realistická alternatíva.
Čas je rozhodujúci. S výnimkou peňazí a ešte jednej veci sme pripravení už viac ako mesiac.

Je váš partner priaznivo naklonený predstave inkluzívneho modelu firmy a aktívnej účasti komunity?
Sú veľmi naklonení komunite a ohlasy ich klientov naznačujú, že naozaj rozumejú tomu, že ich úspech závisí od úspechu ich klientov.

Ak teda majú pochopenie pre vašu víziu, budete stavať na tom, čo sa už predtým navrhovalo v rámci KOSH? V zmysle organizačno-štrukturálnom: odlišné druhy akcii pre vedenie, vývojárov a užívateľov, systém odmeňovania pomocou kreditov, rozdeľovanie zisku, atd.
Z technického hľadiska pôjdeme tým smerom ako KOSH. Organizačne to bude zložitejšie, pretože sme nútení prejsť štandardným systémom rizikového kapitálu. Budeme to konzultovať s komunitou, aby sme zistili, ako môžeme najlepšie zaujať svoje miesto v trojici.

Zodpovedá koncepcia zvoleného kernelu myšlienke "The Object Sea" (princíp výstavby operačného systému, ktorého doslova každý komponent je samostatným objektom, čo umožňuje užívateľovi nakonfigurovať poskladať si taký OS, aký požaduje pozn. aut.), ktorú v rámci KOSH presadzoval Dave Haynie?
Keď si budete môcť prečítať technickú dokumentáciu ku kernelu, pochopíte, prečo som ním taký nadšený a prečo ho chceme použiť. Ako som už skôr povedal, KOSH je spôsob, akým chcem postupovať. Pre mňa to začalo OASYS-om (Open Amiga SYStem - pozn. aut.), potom KOSH-om a teraz to bude pokračovať Aminom. Chceme zapojiť komunitu a naša web-stránka, orientácia na komunitu a interakcia s komunitou bude odrážať, ako veľmi si komunitu vážime.

Ako je na tom teraz KOSH - pracuješ na tom? Alebo máme tomu rozumieť tak, že KOSH je "liaheň" ideí a koncepcií pre Amino?
Nosné idey KOSH-u klíčili v mysliach mnohých Amigistov a neamigistov dlhý čas. Ja som zobral svoje a vložil som ich do OASYS ale hneď ako som si uvedomil, kam Schindler smeruje, resp. nesmeruje, pokúsil som sa naštartovať KOSH. Postupne ako som hovoril s Billom, a ako sa KOSH vyvíjal, začínalo byť očividné (v každom prípade aspoň mne), že existuje vôľa KOSH - alebo jeho nosné idey - zrealizovať. Pri organizácii KOSH-u som nebol až taký aktívny, ale pracoval som na jeho realizácií. Môj stôl, lap-top a bloky na písanie sú zaplnené diagramami a poznámkami k potrebným súčastiam. Veľkú časť z nich môže dodať náš partner, ďalšiu časť môže zabezpečiť REBOL. KOSH nebol nikdy liahňou, ale miestom pozdĺž rieky dobrých myšlienok. Ako napredujeme, odnášame si tieto myšlienky so sebou.

Čo si myslíš o tejto analógii: QSSL <-> Phoenix <-> TAC; Amino + váš partner <-> KOSH <-> TAC (TAC - Team Amiga Central, http://owlnet.net/tac).
Amino zamýšľa vyrábať skupinu produktov na spôsob KOSH. TAC je zreteľným portálom pre komunitu. Chceme pracovať s komunitou.

Zhrňme to. Amigistom, ktorí nehodlajú v najbližšej dobe presedlať na BeOS, Linux alebo Windows, teoreticky zostávajú ešte štyri možnosti: Prvou je cesta Amigy, Inc. Môžeme len hádať čo prinesie, ale mnohých to už naozaj netrápi, čo nie je žiadne veľké prekvapenie. Zostáva len zvedavosť ..
Nemyslím si, že EXISTUJE cesta Amigy, Inc. - to, čo budú ponúkať, vyzerá ako objektový toolkit - pravdepodobne si ho budete môcť kúpiť alebo stiahnuť z Internetu ako akúkoľvek inú aplikáciu.

Druhou možnosť je klasická cesta, reprezentovaná Haage&Partner a ich AmigaOS 3.5. Niektoré zdroje tvrdia, že H&P zvažuje budúce verzie alebo upgrady, pričom by mohli voľne nasledovať Apple a to, čo urobili s klasickým MacOS pre 68k. Má to perspektívu?
OS 3.5 nie je ich - je Amigy, Inc., takže to bude závisieť od nich. Áno, je tam potenciálna cesta. Dúfame, že budeme s H&P v budúcnosti spolupracovať a máme veľký rešpekt voči ich práci.

Aký máš vlastne názor na Open Source AmigaOS iniciatívu? Olaf Barthel a Holger Kruse vytýčili základné problémy s tým spojené (mnohé časti kódu sú buď patentované alebo licencované tretími firmami, vývojové nástroje obdobne - pozn. aut.) a obaja s touto iniciatívou nesúhlasia.
Ja som to vždy podporoval, odkedy bolo jasné, že pravdepodobne lepším riešením, ako dostať Amigu ďalej, je využitie alternatív. Amiga-komunita je naozaj tým jediným faktorom, ktorý urobil klasický AmigaOS takým hodnotným a úspešným a je len správne, že by sa mal postúpiť komunite. So Stevom som sa bavil veľmi detailne a zhodneme sa na veľkom rozsahu problémov týkajúcich sa open sourcingu klasického AmigaOS.

Treťou možnosťou je migrácia smerom k Neutrinu a pravdepodobne novej hardvérovej platforme. Pre túto možnosť hovoria: - reálny OS: Neutrino - rastúca podpora iniciatíve Phoenix, ktorá sa zameriava práve na Neutrino - Pudia ako Carl Sassenrath, Dave Haynie, =RJ= Mical (všetci z nich si uvedomujú technickú ako aj trhovú neperspektívnosť AmigaOS a považujú Neutrino za hodnotného nástupcu), Olaf Barthel, Wolf Dietrich, Mick Tinker, atd. Ďalej, dátum vydania Neutrina sa blíži (testovanie beta verzie pre x86 už začalo) a sú šance, že platforma PowerPC sa konečne odlepí od zeme.
Ak má niekto ten najlepší produkt na svete, je to márne, pokiaľ všetko, čo tým dosiahne, je presťahovanie 50 tisíc Amigistov na inú platformu, ktorá zostane na 50 tisícoch. Rozšíriť ju na 1 milión alebo 10 miliónov vyžaduje oveľa viac ako len dobrú technológiu. V minulosti sa už mnohokrát ukázalo, že technológia zvyčajne nie je hybnou silou marketingového úspechu.

Poslednou možnosťou je vaša cesta. Vaše riešenie konkuruje Neutrinu, ktoré podporuje Phoenix (PHX). Ľudia ako Dave Haynie, ktorý boli v minulosti aktívny v rámci KOSH, teraz podporujú Phoenix. Môžeš to komentovať?
Rozprával som sa s Daveom. Podporuje OSSL/PHX, pretože je o tom viac informácií a vyzerá to tak, že produkt je na spadnutie. My sme zatiaľ veľa nepovedali, pretože nechceme, kým nebude mať všetko pripravené. Hneď ako sa rozbehnú plány a investície a odštartuje nový produkt, potom je čas, aby sa ľudia rozhodli. Som veľmi priaznivo naklonený konceptu PHX. Len nie som naklonený ich rozhodnutiu upnúť sa na jediný kernel.

Tvojím stanoviskom je, že ľudia by mali počkať a potom si vybrať cestu, ktorou pôjdu. Ale vy teraz nemáte nič alebo zatiaľ nemôžete nič prezradiť To isté platí pre Phoenix, ale oni sú bližšie k reálnemu produktu než ktokoľvek iný. Aký máš na to názor ako konkurenčná strana?
OSSL/PHX hovorí, že sú bližšie reálnemu produktu. My vieme od prvého dňa, ako dlho bude trvať, kým dostaneme von vývojové a neskôr užívateľské stroje. Dátum prvého dňa však závisí od zabezpečenia dostatku financií a to nielen na šesť mesiacov, ale na dobré tri roky, aby sme splnili plán, ku ktorému sme sa zaviazali. V opačnom prípade je možné, že by sme do šiestich mesiacov vybuchli a zmietli tak so sebou i zvyšok komunity. Nechystáme sa dávať žiadne sľuby, dokiaľ si nebudeme istí, že sa komunite môžeme úplne čestne zaviazať.
Veľmi radi by sme spolupracovali s PHX, ale naše produkty a plány sa nebudú zakladať na ONX.

Amino je práve v procese rokovaní s investormi rizikového kapitálu. To potrvá zhruba mesiac. Až potom môžete konečne postaviť tím a začať s reálnym vývojom. Myslíš si, že je rozumné predpokladať že zostávajúci vývojári budú čakať povedzme ďalší rok, používať zastarané Amigy a pozorovať ako im trh mizne pre očami? To isté platí o užívateľoch...
Náš partner už má vývojový systém. Už sme kontaktovali mnohých z nášho tímu a dostali sme od nich prísľub. Sme už do toho celí diví. Chápeme, že vývojári potrebujú niečo konkrétne a že potrebujú jesť. Chápeme, že užívatelia potrebujú produkt. Hneď ako sa pohneme, budeme zverejňovať naše pokroky a pokroky všetkých tých, ktorí sa k nám pridajú. Nebude to prípad "uvidíme sa o 12 mesiacov" bude to interaktívne, budete môcť priložiť ruku k dielu, zúčastniť sa vlastne o tom by mala byť ozajstná komunita. Keď raz vietor naduje plachty, dúfame, že nadšenie vydrží, kým konečne dosiahneme zem.

Z vášho pohľadu dávate vôbec alternatívu zostávajúcim Amigistom? O aký trh vlastne bojujete, resp. kam mierite?
Z nášho pohľadu - áno. Mnohí z mojich najlepších priateľov sú vývojári pre Amigu a pozoroval som viacerých, ako sa im pred očami rozsypali ich sny v dôsledku nečinnosti a nedbalosti v posledných rokoch. Rád cez noc spím a nemohol by som, ak by som si myslel, že som podviedol komunitu. Nanešťastie, urobiť to poriadne vyžaduje čas, prostriedky a solídny plán. Tak ako v dobrom vývoji platí, že ak investujete čas do štádia návrhu, mnohokrát sa vám to vráti v štádiu testovania a odlaďovania. O to sa práve teraz snažíme my.

Na záver by si nám mohol povedať niekoľko slov o sebe. Čo sú tvoje životné "drogy"?
Futbal, víno, príroda, ženy, veci, ktoré mi dávajú pocit, že žijem.

Tvojich päť najobľúbenejších filmov...
Silent Running, Blade Runner (directors cut). Takmer všetky francúzske (Biela, modrá, červená; Delikatesy; City of lost children). Všetko od bratov Coenových (Fargo, Big Lebowski). Piano.

Seriálov...
Červený trpaslík, Čierna Zmija, Between the Lines (britská šou z policajného prostredia), Babylon 5, The Clangers.

Skupín...
Bush, Counting Crows, Radiohead, Opera, Oasys.

Pív...
Len päť??? Wadworths 6X, Burton Ale, Old Peculiar, Dorchester IPA, Hardingtons.

Hier...
Cannon Fodder 1, Dune, Quake 2, Diablo, Baldurs Gate.

Tvoje najobľúbenejšie knihy a autori?
Anna Kareninová (Tolstoj) je tá najlepšia kniha, akú som kedy čítal. D.H. Lawrence. Turgenev. Dickens: Hard Times - skvost. Neuromancer bol výborný, ostatné je odpad. Terry Pratchett. Douglas Adams. Hocičo od Sheri Tepper.

Iné hobby alebo športy?
Futbal, futbal a futbal. Lyžovanie. Orientačné závody. Počítačové hry. Záhradkárstvo. Opíjanie sa s kamarátmi. Nie je nič lepšie ako ísť ku kamarátovi na dobré jedlo, zabaviť sa, pokonverzovať a vypiť niekoľko fliaš dobrého vína.

Tvoje vyznanie?
Som taoista alebo sa aspoň snažím byť.

Skús tridsiatimi slovami charakterizovať seba a o čo sa vo svojom živote snažíš.
Len sa chcem zobúdzať šťastný, že žijem a nechcem chodiť spávať, pretože by mi mohlo niečo ujsť.

Čo je tvoja dominantná vlastnosť?
Stále ma niečo ženie.

Nakoniec, chcel by si nám povedať niečo, čo sa ťa žiadny novinár ešte nikdy neopýtal?
Rád nosím šaty.

Naozaj? Chuderka Evie. (Evie je dcérka fleecyho - pozn. aut.)
Ona nosí moje kopačky, takže je to spravodlivý biznis.

Akokoľvek, želám vám, tebe a Billovi, naozaj veľa šťastia.
Ďakujem ti za tvoj čas a záujem. Sme veľmi blízko a ja umieram túžbou podeliť sa o toto všetko s vami a s celou komunitou. Dúfame, že budeme v Kolíne s nejakými dobrými správami.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )