AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

MaleS II - Milenium (30.-31.10.1999)

JOBEF BROŽ

Reportáž z MaleS II měla vyjít již v čísle AR50. Bohužel, nepodařilo se mi článek včas dokončit.

Party začala v devět hodin. Sál se zaplnil poměrně rychle. Mezi příchozími byli jednak členové DAC klubu, redakce časopisu Fenix a v neposlední řadě téměř kompletní HLA i se slovenským kolegou. Akce byla v mediích a na internetu prezentována jako "Setkání uživatelů", a proto se nesetkala s větším ohlasem a účastí české "scény".
Akce bohužel nezačala nejšťastněji. O půl desáté došlo k výpadku proudu. Kdosi situaci vtipně ohodnotil jako "přípravu na rok 2000". Paradoxní na celé situaci bylo, že v místnosti s občerstvením se dále vařily párky a chladilo pivo ... Celý problém spočíval ve špatné prodlužovačce, která způsobila zkrat. Majitel se k vadné prodlužovačce pochopitelně nepřihlásil. Zde bych chtěl poděkovat p. Kantorovi, který poruchu odstranil.
Kolem 11. hodiny přivítal přítomné hlavní organizátor akce Oldřich Vosyka. V krátkém projevu shrnul situaci kolem Amigy a činnost DAC klubu. Dále byli přítomní seznámeni s pravidly soutěží, tématy přednášek, atd.
Prvním bodem programu byl bazar a dražba hardware komponentů. Bylo vydraženo a prodáno několik Amig (A600, A1200), turbokaret, harddisků a dalších komponentů. Díky holandské dražbě (snižování ceny) se mi podařilo získat pěkný suvenýr - funkční procesor M68030...
Na party bylo přítomno přes osmdesát účastníků a 26 počítačů. Amigy byly zastoupeny v klasických konfiguracích, asi třetinu tvořily "silnější" stroje (040/060) a PPC. Raritou byla historická Amiga 1500 s oranžovým (monochromatickým) monitorem, zorro-sloty, atd.
Po Apocalypse party byla na NAS konferenci diskutována otázka drog a kouření na parties. Ne každá akce se musí odehrávat v alkoholovém oparu a kouřové cloně. Na MaleS bylo zakázáno kouřit v sále s počítači.
Po 13. hodině dorazil Ivo Janáček. Stánek Javosoftu byl obléhán koupěchtivými Amigisty. Mimo hardware a software byl k dostání i OS 3.5. Škoda, že prodejní stánky nejsou pravidelnou součástí Amiga akcí.
Vlastní prezentace OS 3.5, kterou vedl pan Janáček, proběhla kolem 14.hodiny. Přednáška probudila živý zájem účastníků. Byla předvedena instalace OS a probrány nové prvky a možnosti. Zkušenosti s OS 3.5 byly velmi čerstvé a proto prezentace průběžně přešla ve volnou diskusi. Poslední část přednášky byla věnována Magellanu 5.8.
Přijímání soutěžních příspěvků bylo ukončeno 0 15. hodině. Příspěvky byly vybírány na dvou počítačích. Zde bych chtěl poděkovat kolegovi Allewovi za pomoc s přípravou soutěží a zapůjčení audio soupravy. Males II byly patrně první českou Amiga party, kde byl dodržen časový program. Organizátorům se bohužel nepodařilo zajistit videoprojektor, a proto prezentace probíhala na velké TV a dvou monitorech. Mezi jednotlivými body programu byla pouštěna dema. Kolem 16. hodiny začaly vlastní soutěže. Compos byly pojaty o něco skromněji než na jaře. Příspěvky však měly obecně vyšší úroveň. Neubráním se porovnání s compos na první Apocalypse party. V první řadě musíme vzít úvahu, že na MaleS byla zastoupena ryze česká produkce. Vysoká úroveň Apocalypse compos byla dána hlavně přítomností polských příspěvků.
Soutěže měly plynulý průběh. Stejně jako minulý rok se hodnotilo na předtištěné kupóny. Kategorii 4-channel vyhrál Med s modulem Rallye. Následovala kategorie 2D pix, v které zvítězil DRD s obrázkem CraZdisk. K početně nejméně zastoupeným patřila kategorie Multichannel.

Pix 3D...
Tato kategorie patřila k obsahově nejkvalitnějším. V 3D compu se odehrával souboj mezi výtvory z programů Imagine a Tornado 3D (PPC). První místo obsadil historicky laděný obrázek Los Alamos 1944 (Broochhla). Konečně se objevují obrázky s hlubší myšlenkou. Nápad použít jako námět důležitý historický moment je velmi originální. Nekonečné variace na téma Star Trek, sci-fi, atd. jsou fádní a brzy zevšední.

Anim 3D
V této kategorii byly prezentovány dvě animace (obě nad 100 MB). Animace Destroyer (Jerry) patří ke klasickým dílům. Omšelý vesmírný námět byl oživen poměrně dobrým zpracováním v programu Tornado. Vítězná animace "Amiga?" (Scaterac) byla metaforou na vývoj a budoucnost platformy Amiga. Minutová animace představující přechod od Amigy Classic k platformě NG byla doplněna hudbou od skupiny Laibach.

Ostatní I.
V kategoriích Ostatní I a Ostatní II bylo možno soutěžit s nesourodými příspěvky v libovolném počtu. Byly zde prezentovány dvě hry v Amosu a Blitz basicu. Kategorii vyhrál Ing. Lejsek s příspěvkem Expert Vilík. Téměr 5 minutový videopořad je v podstatě studií hráčovy mysli a těla. Celá videoprezentace (VHS) vyústila ve vtipný, mírně neobvyklý závěr. Tvůrci a jeho jedinému herci (vnuk autora?) patří uznání za strhující "herecký" výkon, myšlenku a v neposlední řadě střih.

Ostatní 2...
Tato kategorie byla zastoupena velmi různorodě. Od obrázků, přes animace až po scalovské videosekvence. Vítězný videoklip Apocalypse Live (Scaterac) byl věnován stejnojmenné akci.

Dema
Jediným titulem bylo demo (quicktro) Salvation od Javeho. Jedná se patrně o první české PPC demo. Plná verze dema byla prezentována na Satelite party. Zbytek sobotního večera byl ve znamení diskusí, popíjení a nutného zla - kopírování software. Party se po celý den odvíjela v poklidné kreativní atmosféře. S většinou příspěvků se budete moci setkat na některém z příštích ARCD. Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorovi - p.Vosykovi za uspořádání výborné akce...

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )