Apocalypse 2k

NEKOMERČNÍ PREZENTACE

Po úspěších/neúspěších z minulé apocalypse 99 jsou HORiZONTAL LAMERZ zpět s další akcí: APOCALYPSE 2000 - "3D show"! Protože jsme se (aspoň doufáme) poučili z chyb minulé akce, očekávejte tentokrát opravdovou dávku legrace, více compos, více zahraničních hostů (Poláci, Němci, Jugoslávci), větší plátno, živou mixovanou muziku se třemi DJs (drumnbass, jungle, techno) atd. to vše za stejnou cenu (maximálně o něco málo zvýšenou).
Doporučujeme všem si vzít v práci dovolenou, neboť podle motta této akce ("3D show") nebude celá party v jakémsi trojrozměrném prostoru, ale bude to velká show dlouhá celé TŘI DNY! (1. května je sice pondělí, ale je to státní svátek, aspoň v Čechách), takže budeme asi potřebovat po akci každý trochu více odpočinku. Akce se bude konat na stejném místě co posledně, takže snad už všichni trefíte.

datum: 29. dubna až 1. května 2000
partyplace: hospoda "na radosti"
v ulici: královická 485
město: brandýs nad lbem (20 minut autem z prahy směr Mladá Boleslav)
stát: česká republika
vstup: 120,- Kč
s sebou: harddisky, spacáky, peníze (počítače si neberte všichni, jdete se bavit, ne sedět u počítače, to můžete doma)
přísny zákaz: vlastních alkoholických nápojů na partyplace (ceny jsou na partyplace dostatečně nízké), užívání omamných látek na partyplace, kouření čehokoli na sále, jakékoli škody se hradí na místě
těšte se na: více compos, živou muziku, opět levné pivo a jídlo (!). zahraniční scenery

PRAVIDLA NA APOCALYPSE 2000
Soutěžící i každý návštěvník, který se zúčastňuje hlasování, se automaticky zavazuje, že s těmito pravidly souhlasí. Na žádné výhrady nebude v průběhu soutěže brán zřetel.
Soutěží se může zúčastnit kdokoli. Soutěžící nemusí být na party přítomen - v tom případě příspěvek odevzdá a případnou cenu převezme jím pověřený zástupce (nejlépe zveřejněn v readme).
Všechny příspěvky musí být odevzdány do stanovené a předem ohlášené doby (čas bude vyhlášen přímo na party). Po tomto termínu nebudou již žádné příspěvky přijímány! Příspěvky je možno dodat i kdykoli před termínem párty na e-mail či snail adresu Láhvemu^RSN+hLA či Dizzymu^hLA.
VŠECHNY příspěvky MUSÍ být dodávány s readme, kde musí být
1) název díla,
2) autor,
3) druh compa, do kterého mají organizátoři příspěvek zařadit + případný další komentář,
4) na disketě jméno autora příspěvku, abychom pak mohli disketu vrátit majiteli.
Pokud předchozí tři body nebudou splněny, může se stát, že ve výsledcích bude chybět autor či název díla, protože tyto údaje prostě nebudeme znát.
Soutěžní příspěvky musí být původní, tj. výsledkem práce soutěžícího. Je nemorální a neetické používat výsledky práce někoho jiného.
Příspěvek do soutěže musí splňovat kritéria uvedená u jednotlivých compos (např. omezení v kB - viz omezení compos), pokud se tak nestane, soutěžní příspěvek bude vyřazen ze soutěže.
V zájmu objektivity nesmí být příspěvky zveřejněny (released) před datem konání párty. Zveřejnění znamená jakékoli uvolnění pro širší veřejnost. Pokud budeme mít podezření na již zveřejněný příspěvek, bude přesunut do crazy compa nebo vyřazen.
Grafické a hudební příspěvky mohou být použity v demu (intru), které se účastní demo (intro) compa na téže party. Intro- a demo-compo bude pořádáno jako poslední. Je ovšem velmi nevhodné (nikoli zakázané) používat např. do 2D obrázků screenshot ze soutěžní animace.
Všechny soutěžní příspěvky s vyjímkou dem a inter budou prezentovány anonymně, pouze pod soutěžním číslem. Apelujeme na soutěžící, aby nám dodávali 2D a 3D obrázky ve dvou verzích: s podpisem a bez podpisu.
Hlasovat se bude na předtištěné hlasovací lístky, které budou rozdány před zahájením celé soutěže. Jeden hlasující obdrží jeden lístek, na který se ihned podepíše. Hlasy odevzdané na čemkoli jiném nebo nepodepsané lístky jsou automaticky neplatné.
Hlasující má právo vzdát se hlasování v libovolné soutěži či v hlasování pro jakékoli (1., 2. či 3.) místo v každém compu.
Soutěžící nesmí hlasovat pro svůj vlastní příspěvek nebo pro příspěvek své skupiny. Organizátoři budou používat vlastní software, který případné podvody ihned odhalí a hlasování v této kategorii se stane automaticky neplatné.
Hodnocení příspěvků bude probíhat podle předem určeného systému, se kterým budete seznámeni přímo na party.
Všechny soutěžní příspěvky budou po předání cen dány k dispozici a posléze zveřejněny na internetu. Autor příspěvku svým přihlášením do soutěže s tímto zveřejněním automaticky souhlasí. Pokud by se však našel někdo, kdo by si z jakéhokoli důvodu nepřál zacházení se svým příspěvkem jako s freewarem, je možné se na místě domluvit.
V SÁLE JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A POBÍRÁNÍ JAKÝCHKOLI OMAMNÝCH LÁTEK!!!! Porušení tohoto pravidla může mít za následek vykázání dotyčného z budovy! O dodržování tohoto zákazu se postarají příslušní pořadatelé.

KRITÉRIA SOUTĚŽE NA APOCALYPSE 2000 (COMPOS)
ASCII
- jedna ascii produkce na jednoho tvůrce. Rozměry ASCII příspěvku by neměly přesahovat 78x29.
4CH HUDBA - 4 kanály, jedna skladba na hudebníka. Doba přehrávání 3 minuty. Délka souboru maximálně 700kB. Formáty MOD (není podmínkou, jen doporučením) a DBM.
MCH HUDBA - 6-32 kanálů, jedna skladba na hudebníka. Doba přehrávání 3 minuty. Maximální délka souboru 4MB. Formáty MOD, XM, MMDO-3 (není podmínkou, jen doporučením) a DBM.
2D GRAFIKA - Ručně kreslené obrázky, jeden obrázek na grafika. Použití efektových programů dovoleno, ale nedoporučeno. Délka souboru a počet barev neomezen. Doporučené formáty IFF, GIF, PNG (JPG se nedoporučuje vzhledem ke zmenšené kvalitě). Nascanované obrázky a render ZAKÁZÁN (trestán vyloučením ze soutěže)!
TRACE - Renderované obrázky, jeden obrázek na grafika. Délka souboru neomezena. Používání cizích objektů povoleno pouze v případě, že k souboru bude .readme s patřičným popsáním původu objektu či čehokoli, co není z vlastní tvorby.
ANIMACE - Animace bez zvuku. Délka přehrávání maximálně 6 minut. Používání cizích objektů povoleno pouze v případě, že k souboru bude .readme s patřičným popsáním původu objektu či čehokoli, co není z vlastní tvorby.
PREZENTACE - Animace se zvukem (Scala atd.). Délka přehrávání maximálně 6 minut. Používání cizích objektů povoleno pouze v případě, že k souboru bude .readme s patřičným popsáním původu objektu či čehokoli, co není z vlastní tvorby.
64k INTRO - Jedna produkce na jednu skupinu. Délka přehrávání neomezena. Délka souboru maximálně 64kB. AMOS a Demomania produkce budou přeřazeny do "Crazy compa".
68k DEMO - Jedna 68k demo produkce na skupinu. Délka produkce není omezena. Maximální celková délka EXE souboru 10MB (po rozpakování externím pakovačem jako LHA, LZX...). AMOS a Demomania produkce budou přeřazeny do "Crazy compa.
PPC Demo - Jedna PPC demo produkce na skupinu. Délka produkce není omezena. Maximální celková délka EXE souboru 10MB (po rozpakování externím pakovačem jako LHA, LZX...). AMOS a Demomania produkce budou přeřazeny do "Crazy compa".
CRAZY COMPO - zcela neomezené produkce, libovolný počet produktů na skupinu.

UPOZORNĚNÍ!
Pravidla a compo omezení jsou zveřejněna včas, tudíž apelujeme na účastníky, aby striktně dodržovali veškerá pravidla soutěže, neboť JAKÁKOLI NESHODA S OMEZENÍMI V COMPOS BUDOU TRESTÁNA VYŘAZENÍM PŘÍSPĚVKU ZE SOUTĚŽE!!!!
Organizátoři si vyhrazují právo změnit pravidla i compos omezení kdykoli před i během soutěže!Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing