AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Frogger 1.5x

LUBOŠ NĚMEC

POŽADAVKY: CPU 030/040/060 nebo PPC, OS 3.0+/Linux PPC, 4 MB RAM, AHI, AGA nebo CyberGraphX 3 a vyšší

MPEG a Amiga, to v éře 68K procesorů nikdy nešlo příliš dohromady. Realativně jednoduchý formát MPEG-1 a složitější MPEG-2 nestíhaly pomalejší 68K CPU přehrávat v rozumné kvalitě ani rozlišení, navíc si uživatelé počítačů Amiga museli ve většině případů odpustit zvuk. Hned poté, co se objevily první PowerPC turbokarty, se ruku v ruce s těmito dostatečně výkonnými CPU objevily i první MPEG přehrávače, o kterých se už dalo říci, že jsou použitelné. Jedním z nich byl a vlastně stále je Isis od Phase5, kterému konkuruje několik dalších playerů pro PowerUP i WarpUP PowerPC systémy, v čele s nenápadným prográmkem Frogger.

Jak vyzrát na MPEG film?
Inu pořiďte si program Frogger. Jedná se o MPEG player s podporou formátů MPEG-1 i MPEG2, autorem programu jsou původně Miloslaw Smyk a nyní Sebastian Jedruszkiewicz. Frogger používá podobně jako mnohé další volně dostupné MPEG playery pro různé počítačové platformy freewarové MPEG dekodéry z balíku mpeg2decode od MPEG Software Simulation Group. Frogger tedy umí dekódovat video layer 1 i 2 v MPEG formátech, podporuje rovněž dekódování audio streamu layer I, III i III (layer III jsou vlastně oblíbené MP3jky, zjednodušeně řečeno používané u MPEG-2 jako zvuková stopa). Bohužel od verze 1.47 byla podpora dekódování MPEG-2 video streamu dočasně odstraněna, protože dekódovací algoritmus nepodával příliš použitelné výsledky, luxus přehrávání MPEG-2 videa by však měl být opět dostupný, hned jak se algoritmus podaří autorovi programu dostatečně odladit. Dekódovací algoritmus umí sám vynechávat některé snímky, na které se už nedostává výkon procesoru a animace či film by se tedy neměly trhat, ale pouze pak uvidíte něco jako pomalu běžnou průmyslovou televizi. Samozřejmostí je Overlay podpora (např. CyberVisionó4/3D a v omezené míře i CyberVisionPPC a BVision, o Picassu IV Vám v tomhle směru mnoho neřeknu), chunky-to-planar algoritmy pro zobrazení na AGA čipech, asynchronní čtení z disku či cédéčka, videoscaling (například pro přizpůsobení videa rozměrům obrazovky) a mimo jiné též čtení originálních Video-cédéček (soubory DAT).
K tomu, aby Frogger správně fungoval, budete potřebovat jednak minimální konfiguraci uvedenou v úvodních požadavcích programu, podrobněji ještě ppc.library v46 a vyšší pro PowerUP od Phase5 a vyšší, nebo emulovanou ppc.library 0.7c při použití WarpOS. Overlay zobrazení vyžaduje pochopitelně také cgxvideo.library (součást balíku CyberGraphX), zvukový výstup pak funguje pouze přes AHI a nesporně zajímavá je určitě i verze pro LinuxPPC.

Parametry programu
Frogger můžete spustit z Workbenche nebo z příkazové řádky CLI/SHELLu. Vyžadován je velký stack, zadejte tedy alespoň STACK 100000, PowerPC verzi stačí 16000. Autor programu doporučuje pro zvýšení rychlosti ještě nastavit rychlost paměti na 60 ns, tedy samozřejmě pouze pokud je to možné. Frogger se ovládá pomocí několika základních a rozšířených parametrů zadávaných v příkazovém řádku nebo specifikovaných v tooltypech ikonky programu, popis parametrů viz dále:
FILE - název MPEG souboru, pokud zadáte VIDEOCD, bude se Frogger snažit číst data z VideoCDčka, jinak se objeví ASL requester pro výběr souboru.
SCREEN - otevře okénko na pubscreenu, standardně na Workbenchi.
MODEID - typ obrazovky pro volbu SCREEN nebo FULLSCREEN - podporovány jsou jak decimální, tak i hexadecimální hodnoty.
NOAUDIO - vypne audio stream u MPEG souborů, které ho obsahují. Standardně Frogger hledá v každém souboru audio složku a snaží se jí přehrát, volbou NOAUDIO mu tento postup můžete zatrhnout.
NOVIDEO - zakáže přehrávání dekódovaných snímků. Protože ale Frogger stále video v MPEG formátu dekóduje, lze tuto volbu použít při rychlostním testování programu například s různými grafickými kartami nebo AGA čipy.
DISPLAY - určuje metody zobrazování, standardně je použito rastrování v závislosti na typu a bitové hloubce screenmódu (8 bitů, 65K a 16,7 mil. barev). Pro parametr DISPLAY jsou k dispozici následující volby:
VLAYER - použije (zapne) Overlay mód s použitím cgxvideo.library.
VLAYERGREY - totéž co VLAYER, ale pro zobrazení ve stupních šedi.
- parametr VLAYER může být použit pouze u grafických karet, které umí hardwarově převádět YUV na RGB složky a budete tedy fungovat pouze s již zmíněnými gr. kartami CyberVision64/3D, CyberVisionPPC a BVision. VLAYER může být použit také ve spojení s volbou FULLSCREEN, grafický výstup pak bude přizpůsoben velikosti obrazovky při zachování poměru stran (velmi důležité!).
P96- použije PIP (Picture In Picture neboli obraz v obraze) funkci Picasso96 RTG systému, funguje tedy podobně jako VLAYER, ale namísto cgxvideo.library bude použita obdobná knihovna v systému Picasso96.
P96GREY - totéž co P96, ale s výstupem ve stupních šedi. GREY - standardní výstup ve stupních šedi bez použití Overlay nebo PIP funkcí.
FILE - při zadání tohoto parametru bude Frogger po dekódování ukládat na disk jednotlivé snímky ve formátu IFF ILBM, cestu si nastavíte s pomocí ASL requesteru. Zároveň se objeví malé okénko, ve kterém budete informování o probíhajícím dekódovacím procesu.
FULLSCREEN - přehrávání MPEG video streamu bude probíhat na celé obrazovce namísto okénka. FULLSCREEN funguje u CyberGraphX systému i s AGA čipy, kde je ovšem počet barev limitován 8bitovou hloubkou. Jak už bylo uvedeno u volby DISPLAY, můžete FULLSCREEN použít společně s parametrem VLAYER, tedy pokud Vaše grafická karta podporuje overlay zobrazení.
LOOP - zacyklení videa či animace, přehrávat se bude stále dokola.
FPS - počet snímků/s, pomocí tohoto parametru můžete nastavit či omezit rychlost přehrávání.
FORCESTEREO - nastaví přehrávání audio streamu jako stereo, (standardně zvolené mono je však mnohem rychlejší).
AUDIOS - samply budou místo 16bitovýchy pouze 8bitové, což sice přinese zvýšení rychlosti dekódování a tedy i vyšší počet snímků/s, na druhou stranu mohou vzniknout problémy se synchronizací audio a video streamu.
VERBOSE - zapne zobrazení všech informací o audio a video složce, FPS, vynechaných snímcích apod.
NOSKIP - standardně vynechává Frogger při nedostatečném výkonu procesoru na dekódování některé snímky, volbou NOSKIP nastavíte přehrávání všech snímků. Současně se vypne přehrávání zvuku, neboť pak nelze zajistit synchronizaci video a audio složky.
MODEBYNAME - vybírá screenmód podle jeho názvu, například "Pal: Low Res", názvy screenmódů zjistíte třeba v preferencích ScreenMode.
AHIUNIT - číslo jednotky AHI zařízení použitého pro zvukový výstup (0, 1, 2 nebo 3), standardně 0.
FASTDIRECTCGFX - využívá přímý přístup do paměti u systému CyberGraphX, funguje jak u zobrazení v okénku, tak i ve fullscreenu, dekódování lze touto volbou až o 50%.
VCDDEVICE - zařízení pro čtení VideoCD disků (typicky CD-ROM mechanika), standardně atapi.device.
VCDUNIT - číslo jednotky (pořadové číslo drivu, CD-ROM mechaniky na řadiči apod.), standardně 1.

Použití programu
Frogger můžete ovládat také z menu dostupného při zobrazení v okénku na Workbenchi nebo libovolném pubscreenu, a to jak s pomocí myši, tak s použitím klávesových zkratek. Klávesa ESCAPE ukončí přehrávání i program, "+" a "-" zvětšují či zmenšují obraz, klávesa "O" vyvolá ASL filerequester pro výběr nového souboru, SPACE zastaví nebo spustí přehrávání a ENTER otevře nový MPEG soubor. Při zobrazení v okénku jsou dále k dispozici klávesové zkratky Right Amiga + Q (Quit), Right Amiga + 1 (zmenšení obrazu na 50%), Right Amiga + 2 (velikost obrazu 100%), Right Amiga + 3 (velikost obrazu 200%), Right Amiga + 4 (velikost obrazu se přizpůsobí velikosti použitého screenu) a Right Amiga + O (otevře nový MPEG soubor).
Frogger automaticky přizpůsobí obraz velikosti screenu, pokud je velikost zvolené obrazovky menší než rozlišení MPEG videa/animace, bude video stream přizpůsoben velikosti screenu, naopak to však neplatí 
při menším rozlišení MPEG videa a větším screenu se videostream neroztahuje. Myslím, že to je inteligentní řešení, navíc vše funguje nejen s CyberGraphX/Picassem96, ale i s AGA čipy. Pokud potřebujete velikost dále upravit, můžete použít klávesy "+" a "-".
Rychlost přehrávání je přímo závislá především na rychlosti procesoru a částečně i grafické karty a pohybuje se od několik snímků u AGA čipů a 68K procesoru až po cca 30 snímků při zobrazení ve stupních šedi. Následující tabulka pochází od autora programu a najdete v ní srovnání tří amigovských MPEG přehrávačů. Použitá konfigurace byla A1200, 64 MB RAM, PPC604/200 MHz + 68040/25 MHz a grafickou kartou BVision. Animace byly přehrávány z RAM, audio bylo vypnuté (při přehrávání zvuku si odečtěte cca 5-30% výkonu procesoru u MPEG-1 Layer II audia v přijatelné kvalitě). Použité parametry u jednotlivých přehrávačů byly:

Frogger (V1.5) NOAUDIO FSFDC NOSKIP VERBOSE (+DISPLAY GREY při testování zobrazení v šedé škále, DISPLAYVLAYER v overlay testu);
AMP (V1.30) REQUESTER SPEEDHACK FRAMERATE 1 (+GRAY, OVERLAY);
Isis PPC (V2.12) SKIP 0, AUDIOMUTE, FRAMERATE na maximum, FAST zapnuto.

clip1.mpg, velikost 176x112 bodú clip2.mpg, velikost 352x288 bodú
900 snímkú, stream rate 30 FPS 1500 snímkú, stream rate 25 FPS
   
  Frogger AMP Isis   Frogger AMP Isis
8bpp grey: 150,09 116,09 N/A 8bpp grey: 28,35 21,79 N/A
8bpp color: 82,66 76,95 49,04 8bpp color: 15,86 13,91 10,46
15bpp: 75,13 62,68 93,18 15bpp: 13,79 16,07 18,21
16bpp 75,11 62,99 93,05 16bpp 13,78 16,02 18,22
24bpp 67,17 46,05 74,23 24bpp 12,41 10,87 14,24
Overlay: N/A 55,12 67,15 Overlay: N/A 13,21 14,39

 Jak je z testů a naměřených rychlostí vidět, animace či video s malým rozlišením lze dekódovat na PowerPC zcela bez problémů a s dostatečnou rychlostí(i kdyby byl současně přehráván také zvuk), u VideoCD (MPEG-1s rozlišením 325x288 bodů v PALu) pak rychlost podstatně klesá, neboť nároky na procesor jsou už nesrovnatelně vyšší a 68K procesor zde už nemá sebemenší šanci (netestováno, neboť použití 68K CPU nemá u MPEG animací v tomto rozlišení žádný smysl). Frogger je z testovaných MPEG playerů evidentně nejrychlejší, přesto však nedosahuje s 200 MHz PPC procesorem plné rychlosti MPEG videa (typicky 25 FPS) a v 16 bitech postačujících k dostatečně kvalitnímu zobrazení se budete muset smířit s vynecháváním snímků. Zkoušel jsem Frogger na ukázkách několika částí podomácku vyrobeného VideoCD "Pátý element", 68060 ve spojení s CyberVision64 bohužel neměla žádnou šanci něco kloudného a použitelného vyprodukovat, ale na 233 MHz PPC603 Blizzardu u kamaráda se na to dalo koukat. Neříkám, že rychlost přehrávání byla nějak skvělá, ale s přimhouřením oka to sledovatelné BYLO.
Spolehlivost programu je relativně vysoká, pokud si ovšem odpustíte zvuk. Jakmile totiž audio složku aktivujete (nezáleží na tom zda v GUI, ikonce či přímo v programu samotném), začnou se dít nemilé věci - Frogger u mnoha MPEG animací i filmů začne padat a spolehlivě s sebou vezme celý systém. Zde mají autoři programu ještě mnohé k vylepšení a odladění audio výstupu přes AHI, a že zvuk je jaksi při filmech nezbytný, o tom se netřeba přít...

MPEG filmy na Amize?
Ano i ne. Majitelé 68K procesorů bohužel včetně 68060 mohou na plynulé dekódování MPEG videa včetně zvuku hned zapomenout. I když se jeví procesor 68060pracující defaultně s frekvencí 50MHz externě a 100 MHz interně dostatečně výkonný pro naprostou většinu softwarových aplikací a zejména ve spojení s grafickou kartou poskytuje na Amize slušný komfort práce, už dávno jeho hrubý výpočetní výkon nestačí na zpracování časově náročných algoritmů, kterými jsou právě jak MPEG-1, tak i MPEG-2formáty. V případě MPEG-1 je zde ještě alespoň nějaká šance,že si při minimální kvalitě i počtu snímků/s nějaký ten filmeček či animaci přehrajete, a to dokonce včetně zvuku, MPEG-2 v typickém VGA či vyšším rozlišení však už zřejmě navždy zůstane pro 68K procesory (pokud vím,žádný vývoj této řady se už dávno neplánuje) nekompromisně zamčenou branou, do které mohou vstoupit pouze jejich mnohem výkonnější PowerPC kolegové s RISC architekturou. Bohužel se při přehrávání MPEG filmů neobejdete ani bez grafické karty (vyzkoušeno mnohokrát), AGA čipy nestačí ani rychlostí ani počtem barev. Nejlépe jsou na tom tedy majitelé PPC turbokaret, jejichž výkon se v závislosti na typu a frekvenci procesoru pohybuje od několikanásobku až po zhruba 18-25 násobek rychlosti 68K CPU68060 a většinou si mohou ve spojení s grafickou kartou dopřát pohodlí sledovat MPEG filmy či animace téměř v plné kvalitě.

Internet:
http://jota.wi.tuniv.szczecin.pl/~bjsebo/Frogger

Výrobce: Miloslav Smyk, Sebastian Jedruszkiewicz
Typ: freeware
Cena: --
HODNOCENÍ:
Jeden z nejrychlejších MPEG přehrávačů pro 68K i PowerPC procesory s podporou AHI, AGA čipů, CyberGraphX, Picasso96 a Overlay/PIP funkcí, celkem rychlými dekódovacími a zobrazovacími algoritmy.jehož reálné a rozumné použití závisí především na rychlosti procesoru, s 68K CPU nečekejte žádné zázraky, také audio vystup by potřeboval výrazně vylepšit a odladit.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )