AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Imagine 5.0 #14

MICHAL KOVÁŘ

Je to takřka neuvěřitelné, ale dnes se setkáváme již u čtrnáctého čísla. Jak ten čas ale letí, co? Máme za sebou poměrně náročnou a nutno říci nejdůležitější část. Dnes si tedy dáme něco volnějšího - povíme si něco o Spline editoru.

Jak již sám název napovídá, bude se jednat o modelování objektů pomocí tzv. spline křivek. Nemá smysl vysvětlovat, co jsou to spline křivky - jsou to prostě křivé čáry. Tedy podstatný rozdíl oproti modelování v Detail editoru spočívá v tom, že zde nemodelujete trojúhelníky, nýbrž plochu definujete křivkou (nebo více křivkami). Toto modelování má samozřejmě jak výhody, tak nevýhody. Výhody jsou celkem nasnadě. Celkem jednoduše vytvoříte hezky hladký objekt a to bez pracné definice polygonů. Tento objekt (rozumíme objekt tvořený křivkami) je však pro práci ve Stage editoru nebo pro pozdější úpravu v Detail editoru nepoužitelný.
Již dříve jsme si řekli, že renderovací engine Imaginu rozumí pouze objektům složeným z polygonů. Takže nakonec musíte svůj spline objekt nechat překonvertovat do objektu polygonového (tato funkce je samozřejmě součástí Spline editoru). A z toho plyne ona nevýhoda. Aby se polygonový objekt tvářil, jako jeho splineový předchůdce, musí mít mnoho polygonů, což sice až zas tak hrozně nezpomalí výpočet finálního obrázku, ale prodlužuje se doba překreslování v editačních oknech. Proto doporučuji (hlavně majitelům slabších strojů) nastavit těmto objektům zobrazování pouze jako bounding box (ve Stage editoru).
Spline editor je nejpoužívanější ve spojení s vektorovými fonty. Ovšem nejsou to intellifonty, které používá nativně amiga, ale jsou to fonty postscriptové (formát *.pfb). Tuto funkci naleznete v menu Object/Load font. Budete vyzváni k zadání cesty k postscriptovým souborům a pak se vám objeví jejich seznam a vy si jen vyberete, napíšete příslušný text a máte vymalováno. Objeví se vám sgroupovaná písmenka - každé písmenko je samostatný objekt, což je velmi praktické. Než však začnete cokoli dělat, je třeba nastínit jeden důležitý fakt. Nečekejte, že ve Spline editoru uděláte složitý útvar typu nějakého organismu nebo něčeho podobného. Pracujte výhradně v jedné rovině. Jakýkoli pokus o vytvoření neplanárního objektu byl odměněn (alespoň u mě) chybovým hlášením.
Nejprve si řekneme, jak můžeme již stávající písmeno (ale může to být samozřejmě jakýkoli obecný spline objekt) modifikovat a upravovat. Nejjednodušší záležitostí je pohybování jednotlivými body. Ovšem zde se jim neříká points (body), ale knots (uzly). V menu Mode/Pick knots tuto funkci zapnete. Pak již klasickou metodou (m,r,s) můžete body posouvat nebo skupinu bodů rotovat či zvětšovat. Velmi rychle zjistíte, že se objekt chová úplně jinak, než jak jsme byli zvyklí z detail editoru. Totiž i rovné čáry jsou křivkami - pouze s nulovou křivostí. Jakmile však pohnete některým z uzlů, začne se čára křivit (viz obrázek vpravo nahoře).
Abych ozřejmil o co jde. V každém uzlu je "skryta" informace o tom, jak se má křivka jím procházející chovat. Touto informací je tečna, což je přímka, která se křivky dotýká právě v onom uzlu. Máme-li tedy křivku vedenou z bodu A do bodu B a jsou-li tečny k této křivce v obou bodech totožné s pomyslnou přímkou AB, pak se tato křivka jeví jako úsečka (rovná čára). Je to možná trochu zamlžená formulace, ale funguje to tak.
Bez možnosti editace právě těchto tečen by se prakticky nedalo pracovat. V menu Mode/Knot control se skrývá tato funkce. Je zde také nutno podotknout, že čím delší je tato tečna, tím "déle" se jí křivka bude držet, než se odkloní k dalšímu uzlovému bodu. Na obrázku je zřejmé, jak to funguje. Na písmenku "A" je patrné, jak tečny ovlivňují křivku a jak záleží na jejich délce.
Zde však máme ještě jedu specialitku - ostré hrany. Za normálních okolností totiž jeden bod obsahuje jednu tečnu, takže křivka tímto uzlem prochází spojitě. Jsou však případy, kdy potřebujeme udělat ostrou hranu. Funguje to tak, že v určitém uzlu se tečna "přelomí" a vzniknou tak dvě nezávislé tečny. Toto přelomení se provádí funkcí z menu Functions/Make discontinuous v modu Pick knots. Někdy si také můžete říct, že byste potřebovali mezi dvěma body ještě jeden bod navíc - Functions/Fracture to za vás vyřeší. A pokud potřebujete z křivky udělat úsečku, použijte Functions/Make line. Pochopitelně můžete vytvořit i zcela obecný objekt. Potřebujete k tomu pouze vytvořit osu Object/Add axis a potom Mode/Add knots.
A co dál? Pokud je objekt hotov, musíme z něj udělat objekt polygonový. To se dělá pomocí menu Object/Add points. Vyskočí na vás okno, kde si můžete nastavit pár zajímavých věcí. Totiž krom toho, že se objekt vyplní polygony, můžete mu nastavit několik druhů tzv. bevelů, což jsou určitým způsobem zkosené hrany. Tuto tabulku si projděte sami, myslím, že nepotřebuje žádný zdlouhavý komentář. Když jste spokojeni s tím co vidíte (po této funkci vidíte objekt i v perspektivním okně), položkou Object/Save points uložíte objekt polygonový, který pak normálně načtete v Detail nebo Stage editoru.
A to by myslím ke Spline editoru stačilo. Příště se podíváme na Forms editor a po něm nás bude čekat už jen Cycle editor, což bude pravděpodobně definitivní tečka za seriálem o Imaginu. Do té doby však máte ještě spoustu času na experimentování nebo zasílání případných dotazů.

pokračování příště...

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )