AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

MajorBank

LENKA ČÍŽKOVÁ

POŽADAVKY: AmigaOS 2.x a vyšší, 2 MB RAM

Pokud chcete snižovat své výdaje, máte několik možností: buď jste svou podstatou skrblíci a potíže se šetřením nemáte, nebo zavedete obálkovou metodu, či se postaráte o to, aby vám do ruky prostě moc peněz nepřišlo; u většiny lidí zabírá i metoda sledování vlastních výdajů...

Zkrátka nejlepší je založit si účet, kam se budou ukládat veškeré vaše příjmy, nemít u sebe velkou hotovost a za určité období (obvykle měsíc) nepřipustit výdaje vyšší než příjmy (s výjimkou plánovaných dlouhodobých investic jako je třeba nábytek). Sledovat příjmy bývá snadné, zvláště pro zaměstnance, kteří mají měsíc co měsíc totožnou výplatní pásku; jak ale uhlídat výdaje a získat přehled o pohybech na účtu? Buď si můžete pořídit sešit a vše zapisovat, nebo dát přednost počítači a pořídit si program pro domácí účetnictví. Po několika letech se sešitem jsem dostala (na Aminetu 35) k dispozici volný klíč k programu MajorBank, který je skvělým řešením, proto se mu podíváme na zoubek. Důvodem je patrně to, že se nová, tentokráte již komerční verze tohoto programu (vzhledem k tomu, že program využívá pro uživatelské rozhraní ClassAct - viz obrázky - může autor snadno tvrdit, že podporuje OS 3.5).

Jak na to?
Původně francouzský program MajorBank od Donata Michela je k dispozici včetně anglické a německé lokalizace (instalace, katalog k programu i kompletní nápověda), česká na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Program je určen pro správu bankovních účtů, ale dobře se hodí i obecněji pro kompletní domácí účetnictví. Umožňuje sledovat až deset účtů zároveň (na obrazovce jsou přístupné přes kartotéční lístky) - přitom některé mohou být skutečnými bankovními účty, jiné třeba sledují vaše hotovostní výdaje; program umožňuje také provádět transakce mezi jednotlivými účty, pomocí nichž můžete snadno zrealizovat například výběr z bankovního účtu, který se projeví na jedné straně jako vydání z bankovního účtu, na straně druhé jako příjem ve vaší peněžence.
Při otevření nového účtu se zadávají údaje o účtu: název, banka (včetně loga, chcete-li, standardně jsou ovšem k dispozici jen obrázky log francouzských bank), typ a číslo účtu, stav účtu při jeho zanesení do programu (počáteční bilance) a minimální stav účtu (klesne-li množství prostředků na účtu pod zadanou mez, program vás upozorní). Dále se nastaví preference týkající se zobrazování účtu (názvy sloupců, jejich pořadí a šířka, barvy), formát zobrazování kalendářních dat a případné heslo. Po potvrzení zadaných údajů (které je možno později editovat) je k dispozici kartotéční lístek pro nový účet. V jeho záhlaví jsou uvedeny zadané informace (jméno, číslo a typ účtu), aktuální datum a bilance. Pod nimi nastavíte, které položky se mají zobrazovat: transakce za určitý měsíc, celý rok nebo za celou dobu vedení účtu; příjmy, výdaje či obojí; potvrzené nebo všechny. Hlavní část lístku pak zabírá seznam transakcí, doplněný v dolní části o ovládací tlačítka.

Vedení účtu
Ještě než se pustíme do vyplňování jednotlivých řádků, je vhodné připravit si seznam kategorií výdajů a příjmů, do nichž budete jednotlivé položky třídit (doprava, spoje, jídlo, drogerie a lékárna, oblečení, kultura a hobby...). Tyto kategorie je také možno převzít z některého z již otevřených účtů. Pokud později zjistíte, že jste některou důležitou kategorii zapomněli zadat, můžete ji doplnit přímo při zadávání příslušného výdaje. Nastavit je možné i automatické výdaje (platíte-li například vždy k desátému dni měsíce 4300 Kč za nájem či k 15. dni 1000 Kč za elektřinu...) a předdefinované výdaje (pro často se opakující položky typu Oběd, který vždy patří do kategorie Jídlo, ale předem nevím, kolik bude stát); automatické výdaje by měly být k dispozici jako denní, týdenní, dvou- a třítýdenní a s periodou 1 až 12 měsíců - ve skutečnosti je ovšem v gadgetu pouze varianta měsíčního opakování. Toto je zároveň asi jediný ovládací prvek na který se v lokalizaci pozapomnělo, protože ale není co volit, je to jedno.
Vlastní zápis jednotlivých položek do účtu se děje pomocí okna Transaction, vyvolaného tlačítkem Add vlevo dole pod seznamem. Prvním důležitým údajem je datum; zobrazené aktuální datum je možné měnit šipkami po jednotlivých dnech vpřed/vzad či kliknu tím na gadget s datem vyvolat kalendář. V dalším řádku se zadává popis transakce - například Havarijní pojištění, Nákup 64 MB ROM pro Amigu :-) či Školní výlet; po kliknutí na šipku vpravo od textového pole si můžete rovněž vybrat ze seznamu předdefinovaných transakcí. O řádek níž lze položku zatřídit do některé z připravených kategorií, případně vepsat novou kategorii a pomocí tlačítka Add ji přidat do seznamu; pokud zůstane tato položka nevyplněná, bude transakce ve statistikách a grafech řazena mezi Ostatní (Others). Na následujícím řádku můžete vyplnit číslo transakce, dále pak je nutno zvolit, zda jde o příjem (Credit) či výdaj (Debit), a zadat částku. Chcete-li danou transakci přenést i do jiného účtu, klikněte na transfer a v seznamu, který se objeví, zvolte účet, do nějž má být částka převedena. Při složitějších transakcích (kolik stojí pět rohlíků, když jeden je za korunu dvacet?) můžete k výpočtům použít jednoduchou kalkulačku, která se vyvolává ikonou na nástrojové liště.
Již zapsané položky je možné editovat - stačí dvakrát kliknout na příslušný řádek v seznamu, či kliknutím označit řádek a mezi dolními tlačítky vybrat Modify. Špatně zadané položky lze pomocí Cut smazat. Označíte-li několik položek pomocí myši či tlačítek (All všechny, None = žádné, Inverse = prohodit označené a neoznačené), můžete si pomocí tlačítka Calculate nechat spočítat příslušnou bilanci. Zde poznamenejme, že program je připraven na zavedení Euro, a zadáte-li v preferencích kurs Eura k vaší běžné měně, budou bilance vypsány v obou těchto měnách.

Další funkce
Dosud jsme popisovali, jak se jednotlivé transakce vkládají; stovky řádků nám však samy o sobě naše hospodaření neosvětlí. Podívejme se tedy, jaké nástroje nám MajorBank nabízí k získání přehledu o příjmech a výdajích.
Přehlednou tabulku získáme příkazem Statistics. Při volbě "Year" (roční statistika) obsahuje součty příjmů, výdajů a bilancí tříděných do zadaných kategorií, a to buď pro jednotlivé měsíce nebo pro celý rok. Změníme-li typ statistiky tlačítkem v levé horní části okna na Category, zobrazí se tabulka s příjmy, výdaji a bilancemi v jednotlivých měsících, a to buď pro jednotlivé nastavené kategorie nebo celkově. Tabulku v jednoduché textové podobě je možné uložit či vytisknout.
Volbou Graphics se otevírá okno s koláčovým grafem. Ten zobrazuje buď příjmy nebo výdaje v zadaných kategoriích, a to buď za zvolený měsíc nebo za celý rok. Legenda kromě popisu jednotlivých částí grafu obsahuje přehled příjmů/výdajů v daných kategoriích jak absolutně, tak v procentech celkového součtu (a tady můžete zjistit, že prostě moc utrácíte za jídlo, nebo že nákupy cédéček jsou u vás větším výdajem než nájem...). Koláčový graf je opět možné uložit (jako IFF) nebo vytisknout, v obou variantách ovšem bez popisu (a tiskne se zbytečně velký; je tedy lepší uložit jej jako IFF, doplnit si popis a vytisknout z jiného programu).
Příkaz Balancing zobrazí sloupcový graf s přehledem příjmů a výdajů v jednotlivých měsících. Uložený IFF ani výtisk opět neobsahuje legendu.
Celé účty (záhlaví a seznam transakcí) nebo zvolené položky je rovněž možné vytisknout nebo exportovat jako ASCII. Ještě poznámka ke správě účtů: jednotlivé účty se ukládají odděleně, pokud však obvykle pracujete s konkrétní skupinou účtů, lze ji uložit jako celek pomocí Save Group; účty jsou sice opět uloženy každý v samostatném souboru, je ovšem možné nahrát všechny najednou pomocí Load Group. Rovněž můžete v preferencích nastavit, které účty se mají nahrát při startu programu.

Závěr
Pokud mám shrnout dojmy z testování programu MajorBank, musím říci, že mě příjemně překvapil přehledností, konfigurovatelností (menu, nástrojová lišta i třeba kalkulačka se dá uživatelsky přizpůsobit) a logickým provedením. Vylepšení by zasloužil především tisk, a program by také měl být stabilnější. Při zadávání velkého množství položek bych ocenila lepší ovládání z klávesnice. Jak už bylo řečeno, brzo by se však měla objevit vylepšená (ale již komerční) verze. Přes všechny připomínky musím konstatovat, že program je skvělým nástrojem pro vedení domácího účetnictví.

Výrobce: D. Michela
Typ: freeware
Cena: --
HODNOCENÍ:
Přehledný program na správu účtů s mnoha uživelskými nastaveními, statistikami, grafy. Bohužel často padá, výstupy programu jsou bez legendy a kuriózně se mu nevyhnul bug Y2K - místo roku 2000 občas přednastaví 1990 nebo 1980.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )