AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Tvorba MPEG Audio na Amize

KRYŠTOF KAREL

V žádném z předchozích čísel Amiga Review dosud nevyšel komplexnější článek o tvorbě Mpeg audio souborů na Amize. Objevilo se pouze několik zmínek v recenzích (SongPlayer 1.53, AmTagEd 1.3, testy PPC karet atd.), což by mohlo méně zkušeného uživatele vést k domněnce, že tvorba Mpeg audio souborů je pro Amigu tabu. Přitom se většina encoderů nachází na Aminetu jako freeware Již nějaký ten pátek a zdaleka ne všechny jsou tak pomalé (pokud máte nějakou PPC kartu, umožňují některé programy encodování v reálném čase; to však bohužel není můj případ).

Vytvoření zdrojového souboru
K tomu, abychom vůbec mohli začít pracovat, je nutné z žádaného audio záznamu vytvořit zdrojový soubor pro Mpeg encodery. Uživatelé zvukových karet mají dle druhu možnost samplovat z libovolného zdroje (mikrofon, věž, počítač atd.). Ostatním zbývá jen jedna možnost stáhnout si pomocí nějakého programu tracky z CD. Předem varuji vlastníky starých samplerů pro paralelní port, že s 8-bitovými samply o frekvenci 22050 Hz nic nepořídí, protože je žádný encoder nepodporuje. Dále počítejte s tím, že záznam o délce 3:30 min vás připraví cca o 37 MB místa na disku.
Na Aminetu se sice nachází několik programů, které by teoreticky měly umět encodovat i přímo z CD, ale vzhledem k množství ovladačů, filesystemů a rozhraní, přes něž jsou amigácké CD-ROMy připojeny, nelze tento software spolehlivě používat.
Nejjednodušší práci mají uživatelé AllegroCDFS. Tento filesystem, jenž se zdarma dodává k FastATA 1200 nebo FastATA 4000 řadiči, dokáže emulovat CD-tracky jako jednotlivé soubory. Vložíte-li tedy audio disk do mechaniky, objeví se vám ve Workbenchi ikona s názvem CDDA. Když ji nakliknete, otevře se okno zařízení a v něm se objeví audio tracky jako normální datové soubory. Potom už si je můžete přímo ve Workbenchi nebo pomocí nějakého diskového manažeru "překopírovat" na harddisk. Ve skutečnosti samozřejmě o kopírování nejde; tracky jsou pomocí filesystemu stahovány jako RAW (16 bit, 44100 Hz, stereo, Big Endian Mode). Protože jsou ale tracky imitovány jako soubory a je zbytečné plýtvat místem na harddisku, můžete použít nějaký encoder s podporou RAW a encodovat tak vlastně přímo z CD.
Další možností je normální stahování tracků z CD-ROM mechaniky. Tady je ideálním řešením použít kupříkladu OptyCDPlayer V2.1, jenž kromě přehrávání CD umí i samplovat. V preferencích neaktivujte volbu "cd.device mode", protože zablokuje sampler. Až se budete rozhodovat, do jakého formátu chcete track ukládat, zvolte AIFF; podporují jej všechny amigovské encodery i programy na úpravu samplů. Aby byl použitelný pro encodování, musí být jeho samplovací frekvence 44100 Hz. Stahovat tracky v AIFF a RAW formátu umí také vypalovací software MakeCD V3.2 a BurnIt V2.5; pokud máte instalovanou CD-ROM pod AsimCDFS, lze jej také použít.
Pokud chcete ještě případně před samotným encodováním samply nějak upravit, můžete využít programy SoundFX či SoundProbe, pomocí kterých lze provádět množství změn a efektů. Oba navíc podporují i úpravu samotných mp1, mp2 i mp3 souborů.

Vysvětlivky
Dříve, než se podíváme na samotné encodery, je třeba stručně si vysvětlit jednotlivé volby, které nabízejí. Všechny programy poskytují v podstatě stejné možnosti, liší se pouze způsobem jejich nastavení. K níže uvedeným programům doporučuji využít nějakou nástavbu (GUI), velmi si tím zpohodlníte práci. Několik je jich uvedených v tabulkách.
Bitrate: "Výstupní bitová rychlost". Uvádí se v kilobitech/s (kbps). Tato hodnota určuje velí kost a kvalitu výsledného audio záznamu. Standardně se navoluje 128-160, případně i 192 kbps, což se již blíží CD kvalitě. Pokud znáte hodnotu samplovací frekvence a počet stop/kanálů, můžete si sami předem vypočítat výslednou velikost souboru (platí pro všechny 3 layery). Máme-li 16 bit stereo soubor o velikostí 40 MB a samplovací frekvenci 44100 Hz a navolíme-li bitrate 128 kbps, přibližnou velikost po encodování spočítáme podle tabulky:

Velikost zdrojového souboru: 40 MB
44100 x 16 x 2 = 1411200 bitů/s
Samplovací frekvence: 44100 Hz
1411200:128000 = 11.025 (ratio=poměr)
Bitů/Sample: 16
40 x 10242 = 41943040
Kanálů: 2
41943040 11.025 = 3804357 = 3.8 MB
Bitrate: 128 kbps

Frequency: Číselná hodnota samplovací frekvence. Většina encoderů povoluje hodnoty 32000, 44100 a 48000 Hz.
Layer: Číslo layeru, do kterého chcete encodovat (1=mp1, 2=mp2, 3=mp3). Nejmodernější a dnes nejpoužívanější je layer 3 (licenci vlastní firma Thomson); jeho encodování však trvá mnohem déle, než u předchozích dvou, a navíc je pro přehrávání třeba mít silný procesor (nejlépe 68060 nebo PPC). Majitelům slabších konfigurací doporučuji layer 2; neklade tak velké nároky na procesor a s vyšší bitrate se dá celkem poslouchat.
Joint-Stereo: Zvláštní encodovací mód; dává určitý prostor encoderu, aby využil vstupního stereo souboru a postupně jej mixoval do mono módu. Tím dostává více bitů k encodování samplů, což mu umožňuje zvyšovat výslednou kvalitu, pokud navolíte příliš nízkou hodnotu bitrate. Toto mixování probíhá dynamicky dle potřeby, takže některé části mohou zůstat v plném stereo módu.
Copyright: Označí výstupní soubor jako copyright.
Original: Označí výstupní soubor jako originál.
CRC: Předchází chybám při encodování.
Motorola: Tato funkce určuje, aby bylo se vstupním souborem nakládáno jako s CDDA souborem, v němž jsou všechny samply nahrány v Big Endian módu (Motorola).
Intel: Tato funkce určuje, aby bylo se vstupním souborem nakládáno jako s CDDA souborem, v němž jsou všechny samply nahrány v Little Endian módu (Intel).

Lame V3.70
Autor:
Mike Cheng, převzal a modifikoval Mark Taylor
Poslední verze: 3.70 (11.4.2000)
Status: freeware
Distribuce: Aminet Set 9
Minimální konfigurace: 68020, OS V3.0+, 2 MB
Optimalizované verze: 020, 040, 060, PPC (PUp)
Vstupní formáty: AIFF, RAW, WAV 16 bit mono/stereo (16000, 22050 a 24000 Hz pro Mpeg-II; 32000, 44100 a 48000 Hz pro Mpeg-I)
Výstupní formáty: Mpeg-I, Layer 3 mono/stereo/joint stereo, Mpeg-II stereo
Bitrate: Mpeg-I, Layer 3 32-320 kbps, Mpeg-II 16-24 kbps
Spouštění: CLI
Lokalizace: ne
Instalace: překopírování programu do SYS:C
Nástavby/GUI: MiraMP3 GUI, TheMpegEncGUI

Tento program pokud možno z CLI vůbec nespouštějte, má mimořádně složitou až chaotickou dokumentaci a ovládání; místo toho zkuste nainstalovat MUI a používat jej pomocí některého GUI.

NCode V1. 5
Autor:
André Osterhues
Poslední verze: 1.5 (15.7.1999)
Status: freeware
Distribuce: přibalen ke komerčnímu programu NCoder; snad také na Aminetu
Minimální konfigurace: 68020+, OS V3.0+ 4MB RAM
Optimalizovaná verze: 020, 020FPU, 040, 040FPU, 060, PPC (WarpOS)
Vstupní formáty: AIFF, MAUD, WAV 16 bit mono/stereo (32000, 44100 a 48000 Hz)
Výstupní formáty: Mpeg-I, Layer 3 mono/stereo/joint stereo
Bitrate: 32-320 kbps
Spouštění: CLI
Lokalizace: ne
Instalace: ruční; překopírování programu do SYS:C
Nástavby/GUI: NCoder, MiraMP3 GUI, TheMpegEncGUI...

MusicIn V1.4
Autor:
portování Michael Rausch, optimalizace Stéphane Tavenard
Poslední verze: 1.4 (21.8.1996)
Status: freeware
Distribuce: AminetSet 6 (68k), AminetSet 7 (PPC)
Minimální konfigurace: 68030+FPU, OS V2.0+, 2 MB RAM
Optimalizované verze: 030FPU, 040, 060, PPC (PowerUp)
Vstupní formáty: AIFF, RAW 16 bit mono/stereo (32000, 44100 a 48000 Hz)
Výstupní formáty: Mpeg-I, Layer 1, 2 mono/stereo/joint stereo
Bitrate: 32-384 kbps
Spouštění: CLI
Lokalizace: ne
Instalace: ruční; překopírování programu a adresáře "Tables" do SYS:c/
Nástavby/GUI: MiraGUI, MiraMP3 GUI, The, MpegEncGUI...

Tento program se při spouštění z CLI chová poněkud nestandardně; stačí pouze vypsat jeho jméno a program se vás dále už jen vyptává položku po položce na jednotlivé volby. Pokud budete MusicIn používat z CLI (nedoporučuji), nikdy nezapomeňte zkopírovat adresář "Tables" do SYS:c/; pokud budete program využívat pomocí nějakého GUI, musíte jej zkopírovat do adresáře, kde se toto GUI nachází. V manuálu se sice o ničem podobném nepíše, pokud na to ale zapomenete, pravděpodobně na počátku encodování shodíte celý systém.

Pegase 1.83
Autor:
Didier Levet
Poslední verze: 1.83d (9.9.2000)
Status: emailware
Distribuce: Aminet Set 9
Minimální konfigurace: 68020, OS V2+, 2 MB
Optimalizované verze: 020, 030, 040, 060, PPC (WarpOS)
Vstupní formáty: AIFF, MAUD, WAV 16-bit mono/stereo (32000, 44100 a 48000 Hz), CDDA Intel/Motorola 16-bit stereo (44100 Hz), RAW 16-bit mono (44100 Hz)
Výstupní formáty: Mpeg-I, Layer 1, 2 mono/joint stereo
Bitrate: Layer I 32-448 kbps, Layer 2 32-384 kbps
Spouštění: CLI nebo Workbench
Lokalizace: ano
Instalace: ruční; překopírování programu do SYS:c/ či vlastního adresáře
Nástavby/GUI: MiraMP3 GUI, TheMpegEncGUI

Pokud budete spouštět Pegase pomocí ikony ve Workbenchi, otevře program obyčejný ASL requester. Prohlédněte si manuál a v tooltypech ikony upravte nastavení dle vlastního uvážení. Budete-li chtít encodovat všechny soubory v adresáři, zvolte jej a potom zmáčkněte současně CTRL a M. Pegase otevře ve Workbenchi jednoduché informační okno, kde budete moci sledovat veškerou jeho činnost. Dále už vše probíhá automaticky; když skončí encodování všech souborů, zbývá jen vypnout počítač. Encodování přerušíte současným stisknutím CTRL a C.

Testy
K testům jsem využil u všech čtyř programů optimalizované verze pro MC68060, a jak je vidět v níže uvedené tabulce, liší se encodery především dobou zpracování samplu velmi podstatně. Co se týče kvality výsledných Mpeg souborů, žádné velké rozdíly jsem nezaregistroval. Mými favority jsou však Lame a Pegase; oba pro velkou rychlost zpracování samplu i pro nepatrně lepší kvalitu záznamu. Zvláště Lame mne poněkud vyvedl z míry; před začátkem testování jsem ho pro chaoticky a neuceleně sepsaný manuál považoval za naprostého outsidera. MusicIn mě vzhledem ke svému stáří nepřekvapil; pokud s jeho pomocí budete chtít encodovat větší množství souborů, počkejte si raději na dovolenou. Dost možná, že až se vrátíte po týdnu z Řecka, bude program ještě pracovat.

Layer/Bitrate Lame NCode MusicIn Pegase
MP1/128 kbps     45:36 10:26
MP1/160 kbps     46:33 10:35
MP1/192 kbps     46:57 10:41
         
MP2/128 kbps     33:23 7:22
MP2/160 kbps     33:47 7:30
MP2/192 kbps     34:17 7:40
         
MP3/128 kbps 9:16 22:31    
MP3/160 kbps 9:48 22:29    
MP3/192 kbps 10:14 22:48    

K testům jsem bohužel nemohl použít PPC verze encoderů, protože nevlastním PPC kartu, ale například v manuálu Lame je uvedeno, že jeho PPC verze encoduje rychleji než v reálném čase. V jeho případě tomu věřím.
K testům byla použita A4000 (KickStart V3.1, Cyberstorm MK-II 060/50, 2 MB chip, 144 MB fast, CyberVision 64/3D+Scandoubler, Toccata). Testovaným souborem byl AIFF 16 bit stereo o samplovací frekvenci 44100 Hz, velikostí 37 MB a délce záznamu 3:30 min. Encodován byl v níže uvedených formátech, ve všech případech do módu Joint-Stereo. Doba encodování je uvedena v minutách. Výsledná délka Mpeg souborů se pohybuje kolem 3.36 MB při bitrate 128 kbps, 4.2 MB při bitrate 160 kbps a 5.04 MB při bitrate 192 kbps, přičemž vůbec nezáleží na tom, v jakém layeru byl soubor encodován.

Závěr
Pokud jste si prohlédli tabulku s časovými údaji, jistě jste se již rozhodli, které encodery budete používat. Na Aminetu se ještě vyskytuje několik jiných (MP3Enc, BladeEnc, 8Hz...), vesměs však nebyly dokončeny. Na slabších konfiguracích bude práce trvat samozřejmě déle, ale rozdíly mezi výsledky jednotlivých programů se příliš nezmění. Pro slušné přehrávání Mpeg souborů doporučuji nějakou zvukovou kartu a kvalitní reproduktory. Pokud máte alespoň to druhé, přehrávejte soubory pomocí nějakého programu využívajícího AHI (SongPlayer, SimplePlayer, AmigaAMP, AMPlifier, MpegaGUI...). Mnoho uživatelů bude muset snížit nároky na kvalitu přehrávání záznamu; na mé MC68060/50 pohlcuje přehrávání MP3 souboru v plné kvalitě až 60% výkonu. Na obou starších layerech se zatížení procesoru pohybuje mezi 35-40%. Pokud však vlastníte Toccatu (můj případ) nebo jinou zvukovou kartu a rychlý CPU, jistě oceníte možnost přehrát si tracky přímo z harddisku v (téměř) CD kvalitě, aniž byste museli každou chvíli měnit disk v CD-ROM mechanice.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )