AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Demobit 95

Jindřich Němec

Dne 6. května se ve slovenské metropoly konalo setkání všech skalních příznivců výpočetní techniky.

Na dvoudenní nonstop party měla své místo Amiga, PC, Atari, ale i osmibitové počítače - C64, Spectrum a Atari XE. Bratislavský Demobit byl koncipován podobně jako brněnské resetkání - tedy soutěž, ve které se měli možnost utkat hudebníci, grafici a kodeři (celé skupiny). Oproti ReSetkání však působil mnohem velkolepěji - předně díky dvoudennímu nonstop (!) trvání celé akce, potom také co se týče rozmanitosti počítačových značek (nesetkání v Brně je zaměřeno výhradně na Amigy).
Na akci se podílely formou sponzoringu firmy - Slovenská spořitelna (představovala zde platební karty pro mládež) a ESCOM, který zapůjčil hardware (zatím bohužel jen PC). Krom toho se ESCOM měl podle mých informací podílet na cenách pro výherce jednotlivých kategoriích.
Demobit 95 se konal ve velkém sále v Parku kultury v Bratislavě. Při vstupu do sálu vás zaujali ohromné reprobedny umístěné na pódiu, dále pak množství lidí a především množství obrazovek, které značně přispívaly k celkovému osvětlení. Veškerá dema a grafika se promítaly pomocí projektoru na velké plátno umístěné za pódiem na stěně sálu. U vchodu do sálu měla stanoviště policie, která zajišťovala klidný průběh celé akce a bezpečnost hardwaru (nutno dodat, že nebylo co zajišťovat - počítačoví nadšenci ač k nevíře i vzhledem k probíhající soutěži v DOOMovi nebyli ani trochu nepřátelsky naladěni).
Samozřejmě - opomněl jsem se zmínit o soutěži po síti v DOOMovi, která běžela na zapůjčených ESCOMech spojených noveláckou sítí - výherce vůbec nepůsobil tak agresivně jak by předpokládali někteří skalní odpůrci násilí v počítačových hrách.
Program byl organizován skvěle. V sobotu dopoledne běžely osmibitové počítače a ATARI Falcon, po ohňostroji (uspořádaném slovenskou vládou na počest osvobození a na který se byla česká delegace scény a Amiga Review podívat na bratislavském hradě) pak konečně uvádějící celé akce vyhlásili začátek demonstrace počítačů PC a Amiga. "Dnes zhruba do dvou hodin v noci budete moci sledovat zahraniční dema na obou typech počítačů, zítra v ranních hodinách proběhne soutěž mezi našimi demoskupinami".
Sál potemněl a nad hlavami přítomných se vznášel dusný oblak napětí. PCčkáři věřili, že konečně vyrazí amigistům dech a amigisté věřili v pravý opak. Ostatní věřili v něco jiného, co se pomalu snášelo na jejich nervový systém - spánek. Po několika minutách začaly mezi oběma platformami přeskakovat první jiskřičky napětí.
Jako první běželo PC. První příspěvek, demo Second Reality zhruba po prvních třiceti sekundách položil celý hardware PC, což bylo kvitováno pískáním a potleskem ze stran přítomných majitelů Amigy. Teprve v tuto chvíli jsem si uvědomil, kolik jich tu vlastně je. (Tedy promiňte, kolik nás tu vlastně je.) Demo spadlo ještě dvakrát a organizátor s třesoucím se hlasem poznamenal, že neschopnost počítače PC uvést software do chodu zřejmě způsobuje poblíž zapnutá Amiga. Po odklizení nepřátelského stroje, PC padalo o něco méně. Stále však padalo.
Čas pokročil, amigisté a písíčkáři se pohodlně rozložili po podlaze sálu, židlích, stolech... A neustále běžela předváděčka nových dem na PC. Od sekundy k sekundě se amigistů zmocňovala tíseň. PC předvádělo věci nevídané. Po zhruba hodině prezentace nikdo nevěřil, že tuto přehlídku skvělých PC dem může Amiga překonat.
Konečně připojili na projektor Amigu. Bylo to kvitováno menším potleskem, který se doslova přelil do vlny řevu, když Amiga odscorolovala na projektoru nápis:"Toto bylo Pentium na 100 MHz, následuje 12 MHz Amiga 1200". Jako první demo byl na Amize spuštěn Nexus 7 (Andromeda). Pro ty, kteří jej dosud neviděli způsobil menší duševní kolaps, PCčkáři v sále se skoro přestali hýbat a dle mého názoru přepočítávali výkon na cenu a pořád jim nemohlo vyjít nic podobné konečnému číslu. Nexus 7 srazil dema, která před tím běžela na PC pod svou úroveň. Nejenže předčil svým designem, ale především upoutal originálními nápady a troufám si tvrdit - geniálními efekty, které na PC v žádném předchozím Jemu prezentovány nebyly. A následoval kolotoč naprosto skvělých demonstračních programů. Nikdo nechtěl věřit tomu, že tohle je Amiga - navíc Amiga 1200, bez paměti, jakéhokoli akcelerátoru... Nevěřili jsme tomu tak moc, až se náš kolega Jan Zámečník odvážil na pódium a důkladně si hardware prohlédl. K našemu zděšení nenalezl v Amize 1200 ani přídavnou paměť, ani skrytý akcelerátor.
Z veselých historek, které ještě o něco více rozehřály amigistickou komunitu, mohu poukázat na jednu.
Amiga v chodu, Workbench. Organizátor kliká na ikonu programu. Vše se promítá na velký projektor. Najednou se na obrazovce objevuje GURU MEDITATION ERROR. Majiteli PC proběhne vlna smíchu - konečně jim Amiga spadla. Organizátor kliká myší a na screen vyjíždí FUNNY emulátor PC. Vtip. Nyní naopak proběhne vlna smíchu majiteli Amigy. A po několika minutách činnosti emulátoru a po hlášeních, které "emulované" PC vypisuje na obrazovku, se smějí všichni.
Čas pokročil do pozdních nočních hodin a policejní ochranka nevím proč dostala na pomoc psa. O několik hodin ležel pod stolem a spal, stejně jako bezpečnostní služba dřímala na některých místech akce. Ze strany počítačových fandů opravdu nebylo co střežit (tedy bylo, ale nebylo proč).
Ke třetí hodině ranní jsem se procházel po sále mezi spícími těly majitelů všech možných platforem. Jediným bdělým člověkem byl BAD ze slovenské skupiny Prodigy, jeden z organizátorů, který na Amize 1200 dokončoval v TRASH M One svůj soutěžní příspěvek pro ranní klání demoskupin. Na chvíli jsem se mu snažil přátelsky vypomoci v kódu a když jsem zjistil, že to k ničemu nevede, jal jsem se probudit některé ze svých přátel a za krásné vlahé (troufám si tvrdit romantické) noci jsme vyrazili podél Dunaje do centra města.
Co říci na závěr? Akce byla skvěle zorganizována a já jen doufám, že se něco podobného podaří dát dohromady i v Čechách - možná i za pomoci podobných sponzorů. Organizace soutěží měla světovou úroveň a jejich výsledky soutěžního klání mezi českými a slovenskými demoskupinami, hudebníky a grafiky, přineseme v příštím čísle časopisu. Loučím se s vámi se slovy nashledanou na bratislavském Demobitu 96.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )