AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Tabulky na Amize

Martin Dufek

Setkali jste se již někdy s větším množstvím numerických dat (respektive "kopou nic neříkajících čísel")?

Potřebovali jste s nimi provádět nějaké výpočty? Chtěli jste je zobrazit do grafu nebo z nich udělat přehlednou tabulku? Pokud ano, tak jste se jistě již setkali s nějakým tabulkovým procesorem (kalkulátorem). Pokud ne, jistě pro Vás bude užitečné se o tomto typu užitkového software dozvědět něco více a zároveň se seznámit s jedním zástupcem - programem Professional Calc V2.0. Chvíli jsem s tímto programem pracoval (tak trochu ho testoval) a rád bych Vám sdělil své zkušenosti.
Nejprve by to opět chtělo asi trošku pravé nefalšované teorie. Tabulka (angl. table) se v počítačovém pojetí poněkud liší od klasické tabulky "na papíře". Počítačová tabulka má kromě základních editačních schopností i obrovský význam provázanosti jednotlivých položek pomocí vzorců. V takovéto tabulce není problém změnit libovolnou hodnotu a na základě této změny bude proveden přepočet celé tabulky a provedeny opravy v místech, kde se změněná hodnota projevuje. Tabulky se vytváří pomocí speciálního aplikačního software, takzvaných tabulkových kalkulátorů. Osobně dávám přednost tomuto pojmu před rozšířenějším pojmem "tabulkový procesor" - běžně používaný anglický výraz je spreadsheet (doslovně znamená "rozprostřít plochu"): Tabulkový kalkulátor je program určený k interaktivnímu provádění výpočtů v rámci uživatelem definované tabulky. V těchto programech se kombinují vlastnosti uživatelsky příjemného až automatického prostředí pro návrh a tvorbu tabulek (včetně importu dat třeba z databáze) a schopnost provádět i značně složité matematické či finanční výpočty. Další obrovskou předností těchto programů je jejich schopnost grafického zobrazení dat z tabulek formou různých grafů. Základní stavební jednotkou tabulky je buňka (angl. cell), která může obsahovat číslo, text nebo vzorec. Každá buňka je jednoznačně určena kombinací písmen a číslic, na kterou se odvoláváte při tvorbě vzorců nebo programování dávek (tj. skriptů i arexxových). Sloupce (collumn) jsou označovány písmeny (A, B,. . AA, AB, ...) a jednotlivé řádky (row) pořadovou číslicí. Např. A1 je první buňka vlevo nahoře či C10 představuje třetí sloupec a desátý řádek. Do jednotlivých buněk se mohou umístit i vzorce: např. v C3 může být součet A3 plus B3 (zadáme =A3+B3) nebo A11 může představovat součet všech hodnot z buněk A1 až A10 (zadáme =SUM(A1:A10)) či jejich průměr (zadáme =AVG(A1:A10)). Pochopitelně, že vzorce mohou být i mnohem složitější a mohou se odvolávat i na buňky, ve kterých není konkrétní hodnota, protože se vypočítává z jiného vzorce. Stejně jako databázové programy ani tabulkové kalkulátory nejsou tím nejlepším, čím se může softwarová scéna na počítačích Amiga pochlubit. Ve skutečnosti existují pouze tři komerční programy a několik sharewarů. Komerční produkty jsou Maxiplan Plus (starý a dnes již zcela nevyhovující), Professional Calc (o něm se dnes dozvíte více) a Turbo Calc. TurboCalc je ve starší verzi 2.0 téměř totožný s ProCalcem, ale právě nyní je na trhu jako horká novinka verze 3.0!!!. Dle údajů výrobce a zahraničních časopisů, kterým byl poskytnut k otestování, se v této verzi jedná o závratný skok ve vývoji programu. Měl by být velmi rychlý, obsahovat mnoho zdokonalení i když ovládací panel zůstal skoro nezměněn. Svými schopnostmi i výkonem je již údajně schopen plně konkurovat takovým jménum jako Lotus 1-2-3, Quattro Pro či Excel na počítačích PC. Doufám, že nám někdo TurboCALC 3.0 také zapůjčí do redakce k otestování. Věřím, že Vás o tomto programu budeme moci co nejdříve blíže informovat. A pokud s ním budu spokojen, tak si ho zaručeně koupím.
Ale nyní zpět z hvězdné budoucnosti (vize TurboCalcu 3.0) k tomu co mi leží zde na stole - je to Professional Calc v2.0 by Michal Todorovic (1993). Tento program by měl fungovat na všech počítačích Amiga s 1 MB RAM. Na A1200/4000 podporuje dokonce i AGA grafické módy. ProCalc není vůbec hardwarově náročný; jedná se o poměrně solidně rychle běhající program i na nejstarších modelech Amigy s procesorem MC68000. Pouze při větších tabulkách, kdy je třeba velkého množství přepočtů Vás mohou zdržovat i několik sekund. Pro větší projekty si dovoluji doporučit rychlejší procesor (A1200 nejlépe s nějakou turbokartou nebo alespoň FastRAM). A popis možností programu vezmu pěkně od začátku. Již výše bylo napsáno, že ProCalc podporuje i AGA grafické módy, lze ho provozovat pod libovolným zobrazovacím režimem (Screen Mode - PAL, Super72, Multiscan ...) s maximálním počtem barev 256. Pokud definujete novou tabulku nebo načítáte již vytvořenou program vždy otevírá další okno. Do programu můžete načítat kromě souborů v něm vytvořených (Open ProCalc...) i soubory ve formátu Lotus 1-2-3 a Maxiplan. Ukládat však dokáže pouze pod Lotusem 1-2-3 a samozřejmě ve svém formátu. Kromě toho je možno označenou část tabulky uložit na disk jako ASCII text či nechat vytisknout (Project - Output - Dot Matrix...) nebo uložit ve formátu Postscriptu (pro laserové tiskárny). Dále jsou k dispozici veškeré editační funkce (Cut, Copy, Paste ...) pro kopírování, přenášení a mazání obsahu (hodnota nebo vzorec) označených buněk: Část těchto funkcí je dostupná z ovládací lišty, která je v každém okně, nebo z menu (položka Edit). Můžete i vkládat, rušit nebo mazat celé řádky či sloupce. Další velice užitečnou funkcí, kterou se ProCalc částečně odlišuje od programů na PC, je jeho vynikající spolupráce s Clipboardem (můžete do něj ukládat či z něj načítat) a ukládání ve formátu ASCII Delimited (použitelné pro výměnu dat třeba se Superbází). V menu Format, se nastavuje vzhled tabulek (jejich formát). Zde určujete na kolik desetinných míst se mají vypisovat numerické hodnoty, zda se jedná o procenta, měny, datum atd. Většinou je vše klasické a nestojí za delší pozastavení. Co je oproti tomu velmi pěkně propracováno, je práce se znaky v buňkách: můžete měnit znakové sady, jejich velikostí, styly (Plain, Italic, Bold, Underlined), barvu, zda mají být centrovány nebo snad vyrovnávány k pravé či levé straně. A je tu menu Options. Také nikterak zajímavé, můžete zde měnit šířku sloupců, zmrazit řádky nebo sloupce, změnit barevnou paletu, nakonfigurovat základní volby atd. Zde je možno vypnout resp. zapnout ovládací lištu a můžete i zadat heslo pro zakódování Vaší tabulky. Určitě se Vám může hodit položka Borders z menu Commands, ve které si můžete nadefinovat veškeré rámečky k Vaší tabulce. V menu Data lze definovat jakousi databázi a její kritéria, to Vám umožní abecední třídění obsahů jednotlivých buněk v řádcích či sloupcích, vyhledávání a další vymoženosti. ProCalc má něco kolem 250 matematických, statistických a ekonomických funkcí. Každý, kdo se je naučí používat dostane do rukou velice silnou zbraň, která představuje velké zjednodušení práce. V neposlední řadě tu máme to skoro nejdůležitější - grafy. Program dokáže vytvářet grafy ve 14 základních typech (viz. grafické znázornění na obrázku), ale u každého typu si můžete donastavit mnoho parametrů (např. zobrazovat graf trojrozměrně...). Dále je možno dodefinovat si barvy, změnit fonty, pozadí i patterny, dopsat hlavičky ke grafu, dokreslit některé důležité položky a tak dále. Vše dle vlastní fantazie a potřeby. Vytvořený graf lze uložit ve formátu IFF ILBM (obrázek), CAD (Computer Aided Design program), ProDraw (DTP program) nebo jako tabulku. Výstup na tiskárnu je normální, rozšířený nebo ve formátu postscriptu. Další poměrně silnou stránkou tohoto produktu je práce s makry a podpora Arexxu. Makra se definují klasickým způsobem (Start / Stop Recording), lze je stejně jako Arexxové scripty přiřazovat jednotlivým buňkám (makro se spustí kliknutím na danou buňku). Ukládání samostatných maker na disk a pochopitelně i jejich případné načítání je samozřejmostí. A nyní k Arexxu, té tolik zajímavé a zatím stále málo používané vymoženosti systémů 2.x a výše. Arexx dokáže komunikovat s jinými programy, předávat data, instrukce atd. S touto prací bohužel zatím nemám velké zkušenosti, podařilo se mi vytvořit jen pár jednoduchých scriptů. Jsem schopen ovládat ProCalc pomocí příkazů, naprogramovat vytváření tabulky, předávání dat, vzorců a hodnot, ale to je asi vše. Pokud někdo z čtenářů má s touto problematikou trochu větší zkušenosti než já, rád se nechám poučit a těším se srdečně na nějaký článeček (pochopitelně honorovaný!!!). Určitě se jedná o velmi zajímavou problematiku, která bude zajímat velké množství čtenářů.

Závěrem
Professional Calc V2.0 je velice solidní nenáročný program, ve kterém jsou zakotveny veškeré přednosti počítačů AMIGA a jejich operačního systému. Přesto je poměrně jednoduchý, takový "slabší odvar" tabulkových kalkulátorů z PC. Při kreslení grafů a dalších činnostech je velice rychlý pouze numerické výpočty ho občas zdržují. Pouhým pohledem je zřetelné, že i na A1200 je vykreslování grafů rychlejší než v Quattru na PC 486. Zatím to je to nejlepší co jsem na Amize viděl.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )