AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Vertex

Leoš Troníček

Program pro vy tváření a úpravu trojrozměrných 3D objektů.

V tomto článku bych se rád zmínil o programu, který je poměrně známý leč stále opomíjený. Většině uživatelů slouží maximálně jako generátor stromů do Imagine, což rozhodně není zdaleka vše co tento program dovede.
Vertex je program sloužící k vytváření a úpravě trojrozměrných objektů. Pro ty, co tento program neznají uvádím, že se nejedná o nějaký nový rendrovací nebo animační program. Tvůrci chtěli vytvořit pouze univerzální 3D editační program, který by byl schopen v sobě vytvořené objekty exportovat do nejrozšířenějších formátů na Amize.
Aby tento program nebyl jen druhým editorem pro programy do nichž je schopen exportovat, musí toho samozřejmě umět více. A do jakých že formátů své objekty konvertuje? Imagine, LightWave, Caligary, Sculpt, Turbosilver, Wavefront a Vista Pro. Další výhodou je, že jestliže se naučíte pracovat v tomto programu, můžete zde vytvořené objekty zkonvertovat do kteréhokoli z uvedených programů, aniž by jste ovládali jeho editor. Nejvíce používané funkce má Vertex na levé straně na liště. Jsou to různé druhy pohledů, změna pohledu (přiblížit, oddálit, otočit, posunout) a nejpoužívanější pracovní nástroje (select, deselect, posunout, zvětšit, otočit, editovat (bod), vytvořit čáru, hranu a plochu). Poslední je tlačítko funkce Undo a pod ním informace o undo-bufferu. Ostatní funkce jsou obsaženy v menu. Do Vertexu můžete nahrávat objekty ze zmiňovaných formátů. Dále je možno nahrávat také obrázky jako IFF Trace, což slouží k tomu, že se obrázek nahraje jako podklad, a vy ho můžete pak pomocí vektorů okopírovat. Například máte-li v DPaintu nakreslené logo, pak ho nemusíte pracně vytvářet znovu do vektorů, ale nahrajete do pozadí a pohodlně obkreslíte.
Další možností je nahrát obrázek jako IFF Altitude, kterážto vytvoří podle barev obrázku výškové rozdíly na jakémsi landscape, bohužel program, ač mám šest mega RAM, mi zarytě hlásil nedostatek paměti, a to i v případě, když jsem nahrál čtyřbarevný obrázek v lores a vypnul undo-buffer.
Základní objekty a útvary , které Vertex vytváří jsou: oblouk, kruh, kužel, krychle, disk, grid (vektorová mříž), kouli, hvězdu, torus (anuloid) a válec. Dále Vertex umí vytvářet křivky pomocí spline. A to buď otevřené či uzavřené.
Pro tvorbu vlastních objektů jsou zde funkce vytváření bodu, hrany, plochy, obdélníku a elipsy. Vytváření elipsy funguje tak, že natáhnete myší elipsu jako v kreslicím programu, a když se vám líbí, pak pustíte tlačítko a program se vás zeptá kolik bodů má elipsa mít.
Dále jsou zde speciální funkce. Ta první je nejznámější a nejefektnější. Jedná se o vytváření trojrozměrných stromů. Funkce funguje patrně na principu generování fraktálů. Po vyvolání této funkce se objeví odstrašující requester, kde jste nuceni zadat určité množství parametrů. Některé ovlivňují členitost stromu, jiné počet bodů na průřez větve, jiné je tzv. seed , podle kterého se pak generuje fraktálový výpočet.
Další speciální funkce jsou dvě a jsou si podobné. Jedná se o vytváření zvlněných koulí (wave sphere). Obě pracují téměř shodně a ve výsledku není příliš rozdíl. Jak již název napovídá jedná se o koule, které jsou nějakým způsobem "zvlněné" (viz. obrázek). Nevím k čemu je to dobré, ale je pravda, že jsem podobnou funkci zatím neviděl. Vertex má propracovaný způsob označování a odznačování (deselect) objektů, ke kterému jen krátce.
Můžete zvolit vše, podle jména, vše mimo zvolených(funkce except), invertace zvolení (swap), kdy se nezvolené zvolí a naopak a pomocí tzv. wild card. Sem patří ještě mouse-mode, kde si stejně jako v Imagine volíte jakým způsobem chcete myší volit objekty. K mání je několik způsobů:pomocí obdélníku, kružnice (či spíše elipsy) a laso, což je volně rukou nakreslená uzavřená křivka, kterou obklíčené body budou zvoleny. Je zde též funkce, kterou zvolíte všechny objekty v daném regionu, funkce, která zvolí pouze křivky a jiné.
Funkce deselect obsahuje pouze: vše, podle jména, except, objects, region a křivky. V menu transform se nacházejí funkce, které slouží pro práci s již hotovými objekty. Tady si můžete svůj objekt vycentrovat, posunout na zadané souřadnice, posunout o určitou hodnotu ve všech třech osách, zvětšovat, otáčet a jiné. Některé z těchto funkcí jsou obsaženy také v bočním menu.
V dalším menu nadepsaném "modify" jsou obsaženy mnohé další zajímavé nástroje. Zde si můžete objekt deferomovat podle zadané matematické funkce, aplikovat na objekt gravitaci, působící buď od středu objektu nebo dostředně, objekt si ohnout podle spline křivky, "zkroutit" podle kterékoli z os o daný počet stupňů, různými způsoby zkosit, vypuknout, zakulatit, zvlnit, objekt vmáčknout do pomyslné koule nebo válce, body na objektu náhodně místně rozházet do všech směrů a ještě další. Obsahuje taktéž mnoho funkcí pro práci s body. Body můžete z objektu oddělovat, různě kombinovat, spojovat několik bodů v jeden, získávat různé informace o bodech jako napři úhel mezi třemi body, vzdálenost mezi body nebo o každém bodu informaci, kde se dozvíte, ke kterému objektu patří, jaké má souřadnice a svoje pořadové číslo v objektu. Jsou zde další funkce pro práci s plochou (face), kterou lze různě vyplňovat a rozdělovat. Dále zde je funkce pro zadávání atributů těles. Tělesu je možno určit např.: jeho barvu, barvu odrazu, barevnou průhlednost, svítivost, tvrdost, drsnost, nastavit hodnotu pro výpočet ditheringu atd.
Objekt, kterému chcete atributy nastavovat se vybírá vpravo ze seznamu objektů. Objektu můžete přiřadit také funkci fastdraw a to buď v atributech nebo přímo v menu. Objekt se pak nebude vykreslovat pokaždé celý znovu, ale budou vykreslovány jen jeho hrubé obrysy. Tuto funkci oceníte především při práci s velmi složitými objekty. Objekty se dále dají spojovat a rozpojovat, sdružovat do skupin a přejmenovávat. Je zde také funkce extrude, ve které si narozdíl od Imaginu můžete protahovat objekt do jakéhokoli směru. Volíte si vzdálenost protažení pro každou osu, o kolik se má objekt při protažení ve všech osách otočit, zvětšení pro každou osu a počet kroků protažení. Je zde též funkce soustruh (lathe), tvořící z vašich objektů rotační tělesa orotováním okolo jedné nebo více os. Funkce "bevel" provádí s tělesy zajímavou akci, kterou asi těžko vysvětlím, a tak budete-li mít šanci, vyzkoušejte si ji sami. Funkcí "subdivide" si můžete rozdělit plochy objektu na menší, a funkce "fractal" vygeneruje křivolaký povrch vašeho objektu. Funkcí "slice plane" si v určitém místě můžete objekt rozříznout. Dále je zde ještě spouštění uživatelem definovaného makra.
V menu delete naleznete širokou paletu funkcí pro mazání objektů, ploch, hran a křivek, zdvojených hran nebo ploch, neužitečných bodů a hran a vnitřních ploch. Menu view obsahuje množství možností úpravy pohledu, zvětšení, pozice, velikostí bodů a zneviditelňování zvolených míst. Obsahuje také různé druhy výpočtu obrazu objektů pro předběžný přehled. Nejednoduší je výpočet do drátěného modelu, další je výpočet do vyplňovaných vektorů a výpočet do stínovaných polygonů. Je zde ještě funkce "anim wire", která ukáže objekt v drátovém provedení, jak se otáčí kolem své osy, což u složitých objektů může pomoci k orientaci v jeho struktuře.
Poslední menu je nadepsáno "buffer" . Zde si můžete současný stav ukládat do devíti bufferů, odkud si můžete objekty též vybírat. Je zde též funkce pro jejich mazání a určení cesty kam si můžete buffery nahrávat.
Tak to bylo letem světem něco o Vertexu. Je to povedený a velice komplexní program. Naprogramován je velice čistě a precizně s ohledem na rychlost při práci s vektorovými objekty. I poměrně složité objekty se zde vykreslují rychle a to zpříjemňuje práci s tímto vynikajícím programem. Renderujete-li obrázky, určitě si Vertex pořiďte nebo alespoň vyzkoušejte, určitě nebudete litovat.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )