AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Archivy

Michal Kára

Jistě jste se již setkali s pojmem archiv. Program, který vytváří archivy se jmenuje archiver. Tyto programy však nemusí být používány pouze pro zálohování souborů. V současnosti se využívají také pro šíření programů a programových balíků. Podívejme se tedy na ty nejznámější z nich.

Úvodem ještě drobná poznámka: Tento článek je myšlen mimo jiné i jako volná příloha k seriálu o Internetu. Ovšem informace zde uvedené jsou velmi užitečné i pro lidi, kteří s Internetem nepracují. Takže bylo rozhodnuto napsat o archivech a archiverech samostatný článek. Velmi jednoduše řečeno: archivery bývají používány k zapakování (zaarchivování) celého podadresáře do jednoho souboru. Původně byla tato vlastnost používána pouze pro archivaci dat pro případ havárie systému. Takto vznikl UNIXový program TAR. Nepoužívá žádnou kompresi, jen vezme podadresář a soubory za sebou "naskládá" do jednoho. Tento soubor se poté nahrál na magnetickou pásku a ta se založila do archivu. Na Amize se TAR nepoužívá, můžete se s ním ale setkat na INTERNETU, kde jeho soubory poznáte podle přípony ".tar". Takto pojmenované soubory bývají většinou zaTARované a poté ještě zkomprimované COMPRESem nebo GZIPem.
Protože místo na disku (i pásce) je drahé, začala se používat komprese. V UNIXU existuje standardní program COMPRESS, který vezme soubor a zapakuje ho. Jeho přípona je ".Z". Opět se s ním setkáte nejspíše jen na počítačových sítích.
Ovšem COMPRESS není úplně nejlepší co se týče účinnosti komprese. Na UNIX byl vyvinut nový, účinnější program GZIP, který má příponu ".gz". Tyto dva programy nejsou archivery v pravém slova smyslu, neboť pouze komprimují jeden soubor, ale používají se hlavně pro kompresi zatarovaných souborů, takže je vhodné se o nich zmínit.
Na ostatních počítačích, jmenovitě na Amize a PC nebyl vývoj tak přímočarý. Postupem doby situace vykrystalizovala tak, že se na PC používají vlastně jen tři archivery: ARJ, ZIP (PKZIP) a poslední dobou se prosazuje RAR.
Na Amize se již několik let používá LHA (jako nepsaný standard), které umí také rozbalit starší soubory s příponou ".LZH". Občas se však vyskytne potřeba umístit do archivu celou disketu (někdy třeba i nesystémovou) včetně bootbloku, například u některých her nebo dem. Je možné tuto disketu stáhnout do souboru a zabalit třeba pomocí LHA, ale metoda to není nejvhodnější a nejjednodušší. Proto vznikla specializovaná třída diskových archivátorů. V uvedeném seznamu to jsou DMS (nejpoužívanější) a dále DImp, WARP a ZOOM.
Dalším vylepšením jsou tzv. selfextracing archivy. Je to vlastně odpakovávací program, kterému archiver "přibalí" do dat jeden konkrétní archiv. K rozbalení takovýchto archivů nepotřebujete sice žádný program - stačí archiv spustit a on se už rozbalí sám, ale protože musí obsahovat rozbalovací program, je jeho velikost samozřejmě větší. Možná i to je jeden z důvodů, proč se tento typ archivů a archiverů příliš neprosadil. Na Amize jsou samorozbalovacími archivy soubory s příponou ".dex", ".sfx" a ".run".
Výše uvedená tabulka si sice nečiní si žádné nároky na úplnost, ale obsahuje, myslím, ty nejčastější formáty a název programu, který je vytváří. V posledním sloupečku je uvedeno jméno souboru archiveru na AMINETu. Mimochodem: na AMINETu jsou oficiálně povolené pouze formáty ".lzh", ".lzh", ".dms" a autorozbalovací.
A nakonec ještě malý test, opět zřejmě nikterak úplný ani příliš přesný, svůj účel jednoduchého porovnání také splňuje. Všeobecně je rozšířen názor, že LHA má velmi špatnou kompresi. Můj test však tuto domněnku přinejmenším nevyvrací. Pro LHA i LZX jsou uvedeny časy potřebné na zabalení a opětné rozbalení archivu v sekundách a jeho výsledná velikost v bajtech. Pro srovnání jsem stejný strom zabalil ještě pomocí dvou archiverů na PC a to známým ARJ a RARem. Zde udávám jen velikost výsledného souboru, protože rychlosti by byly nesrovnatelné vzhledem k rozdílnému výkonu počítačů, na kterých byly testy prováděny.
Testy byly provedeny na Amize 500 na 7 MHz s 1 MB CHIP, 1 MB CO-RAM a 2 MB EX-RAM. Všechny operace byly prováděny s RAM diskem. Prvním testovacím archivem byl malý archiv. Druhým byl soubor textů, třetím asi dvacet programů každý přibližně o 50 kB a posledním archiv známého programu BootX.

POROVNÁVACÍ TABULKA

LHA     LZX     ARJ RAR
PACK UNPACK VELIKOST PACK UNPACK VELIKOST VELIKOST VELIKOST
18.7 7.7 22391 15.3 6.5 20124 22471 22392
157 34.4 298136 285 31 277381 289222 287710
142 30.1 355680 164 32.5 345197 353511 352626
193 29.4 270258 188 28.6 246043 258851 256302

 

TABULKA ARCHIVERŮ

JMÉNO PŘÍPONA UŽITÍ PROGRAM NA AMIZE ARCHIV NA AMINETU
ARC .arc AMIGA arc util/arc/arc.lha
ARJ .arj PC unarj util/arc/UnARJ241.lha
COMPRESS .Z UNIX compress, decompress util/pack/compress-4.0.lzh
DIMP .dmp AMIGA DImp util/arc/dimp-win.lzh
DIMP .dex AMIGA DImp util/arc/dimp-win.lzh
DMS .dms AMIGA DMS util/arc/DMS11.run
GZIP .gz UNIX gzip util/pack/gzip124x2.lha
LHA .lha AMIGA Lha util/arc/LhA e138.run, lha150r.run
LHA .run AMIGA Lha util/arc/LhA_e138.run, lha150r.run
LHARC .lzh AMIGA Lharc util/arc/Lharc-1.30.lzh
LHSFX .sfx AMIGA Lhsfx util/arc/LhSFX.lha
LHWARP .lhw AMIGA Lhwarp util/arc/Lhwarp 1.40.lzh
LZX .lzx AMIGA Lzx util/arc/LZX101.lha
RAR .rar PC unrar  
TAR .tar UNIX untar util/arc/tar.lha
WARP .wrp AMIGA+PC Warp,UnWarp util/arc/warp-1.11.lha
ZIP .zip PC unzip util/arc/zip201 x.lha
ZOO .zoo AMIGA zoo util/arc/zoo210.lzh
ZOOM .zom AMIGA zoom util/arc/Zoom-5.4.lha

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )