AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Judáš

Lenka Eslerová

Jednoduché účetnictví šité na míru pro naší domácí přítelkyní Amigu

Jednoduché účetnictví ještě před rokem patřilo mezi software, který čeští uživatelé Amigy neměli k dispozici. Situace se však změnila, nedávno jsem pro čtenáře Atlantida News recenzovala program Přítelkyně účetní (který však bohužel nesplnil tak docela naše očekávání), nyní se na trhu objevuje další možnost: Judáš.
Judáš k nám přichází ze Slovenska, jeho autorem je Marek Gizela a program distribuují firmy Antik Software (Slovensko) a Atlantida (Česká republika).
Pro testování jsem měla k dispozici demoverzi, která plně fungovala pod systémem 3.0. Ovšem právě nyní je dokončována novější verze, plně funkční na všech systémech. A právě takovou demoverzi naleznete na tomto coverdisku.

Požadavky programu a omezení demoverze
Návod nám říká, že pro spuštění programu budeme potřebovat jeden kus počítače Amiga, zdroj, monitor (nejlépe barevný), myš a disketu s programem... Musím potvrdit, že všechny tyto náležitosti byly zapotřebí :-) Doporučuje se alespoň 1 MB paměti, harddisk nevadí... Dále potřebujete operační systém ve verzi alespoň 2.04 (kdo ho nemá, zaspal dobu), slovenskou klávesnici a fonty (jsou součástí dodávky, ale dobře vystačíte i s českou klávesnicí a českými fonty), několik běžných knihoven (amigaguide.library, diskfont.library, mathieedoublebas.library, reqtools.library) a jednu speciální (mathtools.library v1+) – ta je součástí dodávky.
Demoverze má zůstat demoverzí, a proto neumožňuje ukládání a tisk; funguje pouze peněžní deník.

Instalace a spuštění
Instalace se provádí pomocí standardního Installeru a je velmi snadná, stačí kliknout na příslušnou ikonu, a pak už se jen řídit jasnými pokyny... Rovněž spuštění probíhá obvyklým způsobem, ať už z CLI nebo Workbenche.
Mimochodem, Judáš má originální, podle mého názoru hezkou ikonu ve stylu Magic Workbench. Vlastní program zabírá 103 kB, 17 kB má nápověda.

První dojem: Amiga!!
Kliknutím jsem odstartovala program a (trošku s obavami) jsem čekala, jestli se nedočkám nějakého nepříjemného překvapení. A musím říci, že překvapena jsem byla, ale velmi příjemně. Hlavní obrazovka, kterou po startu uvidíte (a stejně tak vše následující), je totiž právě to, co má každý správný amigista na svém počítači rád: okna + menu + gadgety + requestery = klasicky amigovské grafické rozhraní, elegantní, přehledné, s jasným ovládáním.
Kladně musím hodnotit také strukturu programu: Judáš je tvořen souborem modulů, pro něž je základní program společnou nadstavbou. Tato koncepce je velmi prozíravá, neboť umožňuje snadné přizpůsobení požadavkům zákazníků nebo případným změnám zákonů a předpisů, které se účetnictví týkají.
Základem jsou tři interní moduly: peněžní deník, kniha závazků a pohledávek (tyto dvě knihy jsou u nás povinné ze zákona) a kniha sociálního fondu (povinná na Slovensku); dalšími interními moduly jsou kniha jízd a databáze spolupracujících firem. K dispozici budou externí moduly (například Skladové hospodářství nebo Mzdy, Pokladní kniha, Fakturace, Kniha zakázek), případně moduly na objednávku (modul pro správu ubytovacích zařízení apod.).

Práce s programem
Jsme tedy na hlavní obrazovce Judáše. Na informační liště najdeme účetní období (to jest kalendářní rok), název aktuálního modulu, počet položek deníku a číslo aktuální položky, aktuální datum a čas. Ve střední části obrazovky se vypisuje seznam položek právě aktivního modulu, přičemž aktuální položka je zvýrazněna. Mezi položkami se můžeme pohybovat po jedné (pomocí kurzoru), listovat po celých stránkách (Shift + kurzor) nebo přejít přímo na začátek/na konec (Ctrl + kurzor). Chceme-li editovat položku, na níž stojí kurzor, stačí stisknout Return. Vlastní editaci popíši dále.
Ve spodní části obrazovky máme k dispozici nástrojovou lištu s ikonami nejčastěji používaných funkcí, všechny funkce pak najdeme v šesti menu (Projekt, Editácia, Choď na, Operácie, Moduly a Preferencie) většina jejich položek jsou běžné funkce a nepotřebují žádný komentář, o některých speciálních se zmíním dále.

Peněžní deník
První položkou menu Projekt je Nové obdobie, pomocí níž si nastavíme aktuální účetní období a případně i momentální hodnoty (přejímané z předchozího období) hotovosti, stavu účtu a průběžných položek.
Pokud nechcete hned tvořit vlastní deník, můžete použít příklad dodávaný s programem (k tomu vám poslouží příkaz Načítaj).
Další položky menu Projekt jsou obvyklé (funkce pro načtení a uložení deníku, tisk, informace a ukončení programu najdete také v podobě ikon na nástrojové liště); příjemné je, že funkce Informácie vám mimo jiné sdělí, kolik máte volné paměti a na kolik položek tato paměť postačí.
Pro zadávání nových položek slouží první příkaz menu Editácia, Zápis položiek. Stejně jako druhý příkaz téhož menu, Oprav položku, vyvolává velký requester pro změny v peněžním deníku (do téhož requesteru se dostaneme také stiskem klávesy Return nad některou ze stávajících položek deníku). Pro každou položku deníku se v tomto requesteru zadává text, datum, částka, typ dokladu (výdajový, příjmový, bankovní, žádný), případně DPH (u programu PÚ jsem kritizovala nemožnost změny sazby DPH; v Judášovi máte možnost nastavit sazbu přímo v rámci zadávání položky - běžná sazba je samozřejmě přednastavena). Dále volíte, zda jde o příjem nebo výdaj, a to v hotovosti nebo přes bankovní účet. Zbývá již jen specifikovat typ příjmu (výdaje) například výrobky, služby, materiál... (to odpovídá zařazení položky do příslušného sloupce v klasickém peněžním deníku). Dole pak vidíme rekapitulaci akce, v rámečku se nám vypisuje přijatá či vydaná částka rozdělená na částku bez daně a daň, je-li použita DPH. Editace položky se ukončí stiskem OK. Příjemné je, že jde-li o zadávání nových položek, zůstaneme stále v requesteru pro změny peněžního deníku a nemusíme se stále prokousávat posloupností voleb, jak tomu bylo u PÚ. Pokud jsme zadávání skončili, opustíme requester jednoduše tlačítkem Zruš. Jediné, co Judášovi zatím v této části chybí, je automatická nabídka čísla dokladu vždy nabídne číslo 1.
Protože zadávání nových položek je nejběžnější operací v peněžním deníku, vyvolává se také první ikonou na nástrojové liště (symbolizuje stavbu), editace stávající položky pak druhou ikonou (s kladívkem).
Třetí ikona na nástrojové liště odpovídá funkci Vymaž položku, jejíž funkci snad nemusím objasňovat. Zde mám další připomínku: myslím, že by bylo vhodné, aby se v tomto případě program přeptal, zda má být položka skutečně v mazána; mně se při testování podařilo smazat některé položky omylem, aniž bych si toho všimla.
V menu Choď na najdeme například příkazy, pomocí kterých se přesuneme na první položku za měsíc květen, na položku s číslem 23 nebo na položku začínající textem „Nákup“, slouží tedy k inteligentnímu vyhledávání.
Pokud nás zajímá aktuální stav našeho podnikání, využijeme funkce z menu Operácie. Položka Okamžitý stav vyvolá okno s přehledem dosavadních příjmů a výdajů (což jsou vlastně součty v jednotlivých sloupcích deníku), Sumár DPH nám podobně předloží celkovou bilanci DPH. Uzávěrku demoverze neprovádí.
Menu Moduly nám nabídne ukázky ostatních interních modulů (jsme stále ještě v demoverzi; v plné verzi bude ukázka samozřejmě nahrazena přepnutím do příslušného modulu) - například databáze spolupracujících firem je velmi přehledná, stručná, ale nepostrádá nic důležitého a informace o externích modulech, případně o modulech na objednávku
A zbývají nám už jenom preference, kde kromě běžných nastavení (barvy, obrazovka, má se zálohovat?, pracovní adresář...) lze také zadat standardní sazbu DPH a v budoucnu by se zde mělo volit automatické číslování dokladů.

Závěr
Můj závěr je v podstatě jednoznačný: pokud chcete vést jednoduché účetnictví na Amize, kupte si Judáše. Setkáte se s příjemným, snadno ovladatelným produktem, jehož autoři velmi pružně reagují na požadavky uživatelů a jsou ochotni dodat i moduly „na míru“ přímo pro vaši oblast podnikání.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )