PageStream 3.0

Peter Macsánszky

Po dlhé roky sa na Amige považovali dva programy za profesionálne DTP systémy: Professional Page od firmy Gold Disc a PageStream od firmy SoftLogic. K dnešnému dňu sa situácia značne zjednodušila - iba SoftLogic vyvíja ďalej svoje produkty.

Cieľom nasledovného článku je predstaviť možnosti novej verzie PageStreamu 3.0. Vychádza z úvahy, že čitateľ má základné vedomosti ohľadne práce a možnosti predchádzajúcich verzií.
Séria programov PageStream 2.x sa dočkala "muzeálneho veku", verzia 2.22 v About píše rok 1991. Odvtedy uplynula veľká doba a ako užívatelia sme čakali na nový zázrak. Áno, každý čakal nový zázrak, nakoľko firma Soft-Logic už od roku 1993 kŕmila svet prísľubmi a nádejou, že nová - čoskoro hotová - verzia programu bude najlepším DTP programom na všetkých platformách. Dokonca má prekonať aj slávny QuarkXPress!
Kto už ale pozná firmu Soft-Logic a jej sľuby, bral tieto výroky s patričnou rezervou. Oficiálne sa program mal dostať na trh na jar roku 1994. Samozrejme, termín nebol dodržaný. Bohužiaľ, ani k dnešnému dňu program nedozrel do štádia, ktorý by sa mohol považovať za konečnú verziu. Je pravda, že skoro každých 7 týždňov sa objavujú nové verzie PageStream 3.0a,... PageStream 3.0, ale aj ten posledný pri najlepšej vôli môžeme považovať iba za beta verziu.
A teraz po mierne "zladenom" úvode sa lepšie pozrime "pod nechty" novej verzie. Najprv hardwarové nároky: OS 2.04, 3 MB RAM a 2.5 MB na hardisku. Toto sú informácie uvedené v príručke. Skutočné nároky programu sú uvedené medzi riadkami ďalších stránok, keď autori nenápadne odporúčajú pre "vážnu" prácu upgradovat Vašu Amigu aspoň na 8 MB pamäti a MC 68040. V preklade na hovorovú reč to znamená toľko, že kým staršie verzie programu pracovali aj na menších Amigách, nová verzia vyžaduje minimálne Amigu 1200 s turbokartou, pre plnofarebné DTP je potrebná Amiga 4000-40.
Čo ponúka program za tieto "obete"? Z pohľadu užívateľa snáď najviditeľnejšou zmenou je to, že PageStream 3.0 zobrazuje bitmapové obrázky už aj na obrazovke vo farbách. Ako je známe, predchádzajúce verzie vykresľovali obrázky iba v čierno-bielom podaní. Takisto sa podstatne zlepšilo zobrazenie vektorových obrázkov a v protiklade s predchádzajúcimi verziami si teraz program sám vyberá najoptimálnejšiu paletu farieb. Keď je už reč o farbách, musíme sa zmieniť aj o farebných modeloch. Program podporuje nasledovné modely: RGB, CMYK, HSV, HLS a môžeme používať aj Pantone farby. Pri každej farbe môžeme určiť, či sa pri farebnom rozklade (separácii) použije technika Overprint alebo Knockout. Má to význam v prípade, ak napr. na farebný podklad chceme tlačiť čiernymi písmenami. V prípade techniky Knockout sa farba písma "odčíta" od farby pozadia to znamená, že na pozadí pod písmenkami ostane biele "hluché" miesto - kým u techniky Overprint nie. Prakticky to znamená toľko, že v poslednom prípade sa počas tlače pri menších tlačiarenských nepresnostiach neobjaví biela kontúra okolo písmen. PageStream 2.x používal iba Knockout techniku a Overprint sa dal dosiahnuť iba rafinovanými trikmi.
Ak je reč o farbách, potom musíme spomenúť aj možnosť vyplňovania objektov rôznymi farebnými prechodmi. Okrem počiatočnej a konečnej farby je možné zadať aj uhol otočenia a posun. Je zaujímavé, že prechody sa dajú definovať aj pomocou matematických vzorcov. Vyplňovanie sa vzťahuje aj na písmená!
Program naďalej podporuje fonty typy DMF, Compugraphics a samozrejme Adobe Type 1, ktorý sa v DTP pokladá za štandard. Vykresľovanie fontov a teda celej stránky bolo v predchádzajúcich verziách najbolestivejším miestom programu. Dokonca aj prvé mutácie PageStreamu 3.0 si vylomili zuby na Adobe fontoch. Až PageStream 3.0f sa môže považovať v tomto smere za vyhovujúci. Určíte každého záujemcu poteší skutočnosť, že pri výbere fontov sa na želanie vykreslí vzorku daného fontu. Takto hneď môžeme vidieť, ako vyzerá daný font.
PageStream 3.0 ukladá dokumenty vo formáte IFF. Pri načítaní dokumentu z predchádzajúcich verzií sa ten automaticky konvertuje. Novinkou je aj to, že pri včlenení obrázku do dokumentu si môžeme zvoliť, či bude externý alebo interný. Ak zvolíme "externý", potom dáta obrázku nebudú súčasťou dokumentu, ale ten bude obsahovať iba odkaz na súbor obsahujúci obrázok. Takto je obrázok naďalej editovateľný, pretože nie je súčasťou dokumentu. Týmto sa podstatne skráti aj výsledný rozmer dokumentu. Predchádzajúce verzie toto neumožňovali a pomerne často sa stávalo, že napriek pomerne veľkej operačnej pamäti sa po vložení niekoľkých 24 bitových obrázkov program ohlásil chybu "Out of memory". Ak by sa už niekto veľmi tešil, hneď ho "schladíme", keď prezradíme, že program túto krásnu funkciu prakticky vôbec nezvláda...
Konečne bola odstránená pomerne vážna chyba predchádzajúcich verzií 2.x, ktorá sa vyskytla pri práci s Tagmi štýlov. Bohužiaľ, pri načítaní dokumentu z predchádzajúcich verzií sa pri konvertovaní neredukujú Tagy s rovnakými názvami, iba sa im pridá poradové číslo.
Dávnejšie sa k jednému dokumentu mohli priradiť len dve Master Page (vzorové stránky) - jedna pre ľavú a druhá pre pravú stranu. Odteraz toto obmedzenie neplatí. Takisto sa rozšíril aj interval číslovania stránok: prípustných je maximálne 9999 kapitol a každá môže obsahovať 9999 stránok.
Podobne ako PageStream aj podporný program BME, ktorý slúži na úpravu obrázkov, prešiel výraznými zmenami. Editovaný obrázok je vykresľovaný tiež vo farbách a môžeme ho konvertovať medu rôznymi formátmi: B&W, grayscale, RGB, CMYK (CMYK obrázok sa dá uložiť aj v IFF formáte). BME ponúka aj jednoduché efekty ako zrkadlenie, otáčanie po 90 stupňoch, nastavenie kontrastu a jasu, negatívne farby, pixelize a iné. Autori ponechali vstavaný vektor-trace modul, ktorý slúži na prevod bitmapových obrázkov do vektorovej podoby. Výhodné je, že program sa dá štartovať priamo z PageStreamu. Stačí si v dokumente zvoliť obrázok, ktorý chceme upraviť a v menu "Edit" zvoliť položku "Send to Editor". BME sa hneď automaticky odštartuje a prevezme obrázok z dokumentu. Po dokončení úprav sa obrázok musí uložiť a PageStream ho automaticky vezme späť. Popísaný spôsob práce programu BME v podstate ani nie je novinkou, nakoľko rovnakým spôsobom pracoval aj vo verzii 2.x. K tomu bol ale nutný program HotLinks, ktorý zabezpečoval výmenu dát medzi jednotlivými programami. Vo verzii 3.0 sa o výmenu dát stará PageStream, takže HotLinks je zbytočný.
PageLiner je ďalší známy podporný program dodávaný v balíku, ktorý je v podstate jednoduchý textový editor. Slúži na písanie alebo úpravu už napínaného textu. Dovoľuje vkladať do textu aj riadiace kódy pre PageStream. Výmena dát s PageStreamom je samozrejme taktiež možná - podobne ako u BME.
Aj možnosti tlače sa rozrástli. Program podporuje nasledovne typy tlačiarní: Postscript, Hewlett-Packard, Epson, Primera a drivery tlačiarní operačného systému. PageStream umožňuje aj tlač do IFF obrázkov. Natavenia týkajúce sa separovania farieb sa tiež zjednodušili. Dajú sa použiť tzv. PPD súbory (postscript printer definition), v ktorých sú uložené všetky charakteristiky danej tlačiarne (osvitovej jednotky).
Celkové použitie programu zjednodušuje On-Line Help, ktorý je prístupný v každom okamihu. Príručka je spracovaná podrobne, na 546 stránkach nájdeme vyčerpávajúci popis všetkých funkcií programu. Dokonca sa môžeme dočítať aj o funkciách, ktoré zatiaľ vôbec nepracujú (to je už niečo!). Prácu s programom zjednodušujú aj vstavané makro-funkcie, ktoré si môžeme sami editovať, resp. vytvárať nové. A kto má programátorské ambície, môže pomocou Arexx-u napínať ďalšie zložitejšie makro-funkcie.
Na koniec článku prinášame niekoľko zaujímavých informácií ktoré odzneli na elektronickej konferencii CEI, dňa 30.10.1994. Firma SoftLogic ohlásila verzie programu pre Windows a Mac. Poučiac sa s Amiga-verziou pre istotu už neuviedli termín ich uvedenia na trh. Vývoj programu ArtExpression bol pozastavený, nakoľko všetky jeho možnosti sa zabudovali do PageStreamu.
Záverom môžeme povedať, že PageStream 3.0 vyzerá veľmi nádejne. Ponúkané možnosti miestami predčia program QuarkXPress. Otázna je ale spoľahlivosť a funkčnosť programu. Zatiaľ neostáva nič iného, len čakať na verziu 3.1, ktorá podľa prísľubov by už mala byt konečná. Veríme, že sa k tejto téme ešte vrátime...Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing