AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

GoldED

Pavel Čížek

Nejlepší programátorský textový editor, který ve své současné podobě patrně nemá konkurenci nikde ve světě počítačů.

GoldEd (dále jen GED) je poměrně nový sharewarový produkt (první verze pocházejí z roku 1993), jehož autorem je Dietmar Eilert. Verze 3.0 byla dokončena v květnu tohoto roku a částečně jsem se o jeho starší verzi zmínil již v ATLANTIDA News 5. Zde bych chtěl představit novou, vskutku revoluční verzi tohoto editoru.

Základní informace
Dovolte mi připomenout pár údajů. GoldEd, tak jak je distribuován, je poměrně velký balík, který při plné instalaci (ta je prováděna samozřejmě Installerem) zabere včetně všech utilit a anglického návodu ve formátu AmigaGuide téměř 2 MB. Jen manuál má téměř 300 KB a pokud si ho nainstalujete zároveň i v jiných jazycích (a to nemluvím o DVI souborech pro TEX), značně vzrůstá spotřeba místa na disku. K tomu uvažte velké množství podpůrných utilit... Poplatek za registrovanou verzi je mezi 25 - 40 DM a můžete získat i tištěný manuál.
Základním cílem GEDu je být k uživateli přívětivý, jak jen to bude možné. Velká pozornost je věnována plné podpoře nových OS (pod systémem 1.3 GED nepracuje) a maximální rychlosti práce, na druhé straně se předpokládá dostatek paměti a ideální pro užití všech možností je samozřejmě harddisk. V rámci podpory nových OS je samozřejmostí lokalizace podpora aplikačních oken (AppWindow), multithreading (nedivte se, když po spuštění editoru běží v systému o 5 až 10 nových úloh více), podpora grafických karet atd. Minimální konfigurace je OS 2.04, 1 MB RAM, doporučená pak OS 3.0 (pod systémem 3.0 pracuje mnohem rychleji), 2 MB RAM a rychlejší procesor.
Práce editoru je založena na událostech: GED čeká na událost, jako je např. stisk klávesy, kliknutí na ikonu či volba položky menu, a poté provede odpovídající akci. To samo o sobě není nic pozoruhodného; zajímavé je, že jednotlivé akce nejsou v GEDu natvrdo "zadrátované" - můžete tedy přiřadit klávese "A" funkci "Otevři soubor" "Napiš text <Ahoj ...>" nebo jí přiřadit program ARexxu či AmigaDOSu který má spustit. A je úplně jedno, o jakou část uživatelského rozhraní se jedná (zda o menu, myš, klávesnici, ARexxový port) - vždy máte k dispozici tytéž možnosti, tutéž sadu příkazů (je jich včetně modifikací více než 400). Tak se GED může přizpůsobit vám a není třeba se opět učit nové "horké klávesy" apod. Samozřejmě je k dispozici několik standardních konfigurací, které může běžný uživatel využít, aniž by se konfigurováním musel nějak zabývat.

Help
Hned v úvodu bych chtěl vyzdvihnout vlastnost, se kterou se často nesetkáte návod ve formátu AmigaGuide je využíván jako interní nápověda přímo v GEDu pro MENUHELP a GADGETHELP - když najedete na položku menu, resp. nad gadget a stisknete klávesu HELP, vyvolá se nápověda s tématem týkajícím se přímo dané položky či gadgetu.

Editační možnosti
Je samozřejmé, že takto rozsáhlý produkt ovládá všechny základní funkce, kterými by měl každý technický textový editor disponovat. Řada funkcí je ale také různým způsobem vylepšena.
Věnujme se nejprve funkcím klasickým. Jednou z nejpoužívanějších funkcí je otevírání a ukládání souborů. GED pro souborové requestery standardně využívá ReqTools.library, ale lze použít i Asl.library. Soubory = texty mohou být nejen zobrazeny (na obrazovce jich můžete mít libovolný počet), ale mohou být i "zmrazeny", tj. zůstanou v paměti, ale nikde na obrazovce nepřekážejí. Můžete dokonce zavřít všechna nepotřebná okna, potřebné soubory zmrazit a nechat GED zmizet a posléze ho v případě potřeby vyvolat standardním způsobem - je to komodita. Zmražené texty přitom zůstávají v paměti. Samozřejmostí je možnost automatického ukládání po určitém čase, podpora XPK komprese, vytváření ikon, záložních souborů nebo nastavení ochranných bitů a komentáře ukládaného souboru.
S otevíráním souborů, resp. jejich vkládáním, souvisí i možnost prostě ikonu souboru s textem uchopit myší a upustit do okna GEDu - tím dojde k připojení textu na konec aktuálního dokumentu. Co týče počtu dokumentů zároveň otevřených, omezení nejsou žádná (kromě paměti počítače). Velmi šikovným shledávám možnost automatického přeuspořádávání oken při otvírání nových či zavírání starých dokumentů. Kromě toho je možno uložit informace o aktuálně otevřených oknech a textech a později je opět nahrát, a vrátit tak editor do stavu, v jakém jste jej opustili (to vše může také provádět GED automaticky za vás).

Práce s bloky
Při práci s bloky je možnost využít systémového i interního clipboardu. Navíc máte možnost používat více clipboardů najednou (Amiga jich zvládá až 255). GED také podporuje sloupcové bloky - máte možnost sloupce různě posouvat, vkládat text z clipboardu či vámi zadaný (např. umístíte jedním příkazem komentář před všechny označené řádky), nebo řádky třídit. Velice užitečná mi připadá možnost označovat bloky nejenom klasicky, ale také po celých řádcích najednou. Poznamenejme, že GEDu nechybí ani nekonečné Undo a Redo.

Vyhledávání řetězců
Často užívaná je i operace vyhledávání. Velice užitečné je to, že si GED pamatuje všechna slova, která jsme v průběhu práce vyhledávali či nahrazovali, a že do nabídky umisťuje i slovo, na němž se právě nachází kurzor. Samozřejmostí je podpora masek (náhradních symbolů, wildcards, regular expresions ... jak se tomu česky říká?) při vyhledávání.

Ostatní funkce
Velice užitečná je také možnost vkládání znaku ASCII tabulky nemusíte zadávat ASCII kód, stačí si jen vybrat myší. Důležitá a pěkně udělaná je možnost formátování textu - odstavců - v zadaných mezích.
Formátování je možno nechat provádět průběžně při psaní (ne jako u T602), přičemž text můžete zarovnávat k levému, pravému či k oběma okrajům a také centrovat. Kromě formátování textu má GoldEd velice zajímavou podporu orientálních jazyků - můžete psát klasicky, ale i zprava doleva.
Nechybí ani možnost zobrazit rozsáhlou statistiku o editovaném textu, ani klasická makra, kdy si GED zapamatuje posloupnost námi provedených úkonů a je schopen ji zopakovat - ne každý si vše potřebné naprogramuje v ARexxu (a to nemluvím o rychlosti). Za velice výhodnou v našich podmínkách lze považovat možnost konverze z jednoho formátu textu do jiného (MS-DOS <-> Amiga). Možnost využití pro konverze mezi kódováními češtiny se nabízí sama. Dodejme, že vynechána není ani podpora kontroly pravopisu.

Podpora programátorů
Podívejme se nyní na přednosti pro něž nazývám GED nejlepším programátorským textovým editorem. Poznamenejme, že všechny následující vlastnosti si můžete nadefinovat pro každý programovací jazyk zvlášť! Přímo podporovány jsou C, Modula, Pascal, assembler, částečně také ARexx, E a možná i některé další.

Takže tady jsou:
- asi jako jediný editor na osobních počítačích vůbec má naprosto obecnou možnost zvýrazňování syntaxe textu. Máte-li např. program v jazyce C, můžete různými způsoby nechat barevně odlišit komentáře, klíčová slova, řetězce, čísla, příkazy preprocesoru a mnoho dalších elementů Céčka. Obdobné je to s jakýmkoliv jiným textem (má-li v sobě něco, co stojí za zvýrazňování) - stačí mít tzv. "parser", tj. knihovnu, která GEDu říká, co a jak zvýrazňovat. Podle vzorového příkladu jsem např. za dvě hodiny napsal slušný zvýrazňovač pro LATEX. V současné době jsou k dispozici parsery pro C++, Modulu, Assembler, E a kdo ví pro co ještě.
- schopnost rychlé nápovědy přímo z editoru (includy; AutoDocs...). Stačí ukázat na neznámou funkci a nápověda je tu... K dispozici je také funkce otevření souboru, jehož jméno je uvedeno v textu stačí kliknout na hlavičkový soubor a otevře se vám přímo před očima. - možnost "balení" bloků textu - stačí označit počátek a konec smluvenými značkami a stisknout HELP. Rázem pak uvidíte místo funkce o 100 řádcích řádek jeden - barevně odlišený, popř. s komentářem k danému bloku. Jak snadné je pak pohybovat se i poměrně rozsáhlými zdrojovými texty... Toto "balení" může být i vnořené.
- automatické odsazování podle odsazení předchozí řádky a jejího obsahu! Můžete si tedy např. nadefinovat, že když řádka začíná klíčovým slovem "if" nebo "while" , odsazení následujícího řádku bude o 5 větší než odsazení řádku aktuálního, a po "}" resp. "end" bude zase o 5 menší. GED tak vlastně za vás provádí téměř všechny "odsazovací" operace se zdrojovým textem. Pokud máte nevhodně zformátovaný text, lze provádět odsazování na celé bloky textu.
- snadno (pokud chcete, tak i automaticky) můžete provádět kontroly závorek, tj. jestli ke každé otevírací existuje příslušná zavírací závorka.
- další velkou vymožeností je uživatelský slovník klíčových slov. Ten má dvě úlohy. Pokud opustíte řádku, je zkontrolována, zda neobsahuje některá slova vyskytující se ve slovníku a pokud ano, tak se provede jejich korekce na správný tvar co do velkých a malých písmen. Napíšete-li tedy "Openwindow", bude to automaticky opraveno na "OpenWindow" . Dále se slovníku dá využít k automatickému doplňování na správný tvar (je to něco jako funkce AutoCorrect v MS Word). Pokud chcete tedy napsat slovo obsažené ve slovníku, stačí napsat zkratku, stisknout příslušnou klávesu a objeví se vám celé slovo. Např. napíšeme "c", stiskneme ESC a tento text se doplní na "char".
- neocenitelnou pomůckou mohou být šablony. Napíšete do textu jisté vámi zvolené slovo... a rázem se provede vámi nadefinované makro či ARexxový program. Napíšu-li třeba "func{", připraví se mi šablona pro psaní nové funkce - napíše se počáteční komentář, po zvolení návratového typu se objeví hlavička a tělo funkce i se značkami pro "balení" textu ... není to nádhera?
- velice užitečná je možnost získat výpis všech funkcí, resp. struktur v aktuálním textu - stačí zvolit jazyk (např. C, Pascal Basic, AutoDocs ...) a objeví se vám seznam všech funkcí v textu (nebo struktur, definic, uzlů AmigaGuide apod.), na které se můžete snadno přesunout. Výhodná je možnost zadat vyhledávací kritérium - lze tak dokonce vytvořit seznam všech míst v textu, kde se např. do proměnné začínající "xyz" a končící na "a" něco přiřazuje.
- máte také možnost nechat prohledat zvolené soubory na výskyt daného slova. Máte tedy k dispozici nejen vyhledávání v jednom souboru, ale ve všech souborech týkajících se daného projektu.
- nesmíme opomenout ani možnost preview módu, kdy se text zobrazuje vámi vybranym (malým) fontem, a můžete tak snadno prohlížet rozsáhlé části programu najednou.
- a samozřejmá je vynikající podpora tabelátorů, které mohou pracovat v několika různých módech, mohou mít různou velikost při použití v editoru a při načítání a ukládání na disk (není pak problém použít text obsahující tabelátory z Borland C, v editoru používat vlastní oblíbené nastavení a po uložení text opět použít v BC).
- ...a zbytek si můžete doplnit pomocí ARexxu. V balíku jsou např. makra pro generování těla funkce, switche, očíslování řádek (to se ale hodí spíše do Basicu ...) apod.

Konfigurace
K maximálnímu pohodlí uživatele patří i možnost nakonfigurovat program podle svých představ, aby se choval tak, jak očekává. Příznivci rozsáhlých konfigurací si v GEDu určitě přijdou na své, ovšem pro ty, kteří na to nemalí čas, je opět připravena celá řada hotových konfigurací.
Jak jsem se již zmínil v úvodu, máte možnost přiřadit každé klávese, tlačítku myši či položce menu jeden (nebo více) z následujících typů příkazů: - interní příkaz GEDu (je jich včetně modifikací asi 420) - příkaz AmigaDOSu (to vám umožní spouštět jiné programy, nastavovat klávesnice apod.) - ARexxový skript (není co dodat) - text (jakýkoli) Navíc je možnost označit některé často užívané položky menu a nechat je zároveň zobrazit jako gadgety s týmž jménem na lištách oken GEDu. To umožní rychlý a bezproblémový přístup k těmto položkám.
Dále lze samozřejmě konfigurovat již zmíněné vlastnosti a operace, jako inteligentní vkládání podle obsahu předchozí řádky, uživatelský slovník, zvýrazňování syntaxe, šablony, tabelátory, prohledávač souborů, formátování odstavců, tisk souborů.
Pro samotné prostředí pak lze nastavit obrazovku (jakoukoli), počet barev, paletu barev a jejich použití (např. bleděmodrá barva bude tvořit pozadí menu) a samozřejmě fonty - pro text, pro preview režim, pro obrazovku a okna. A to pomíjím takové maličkostí, jako vzhled a rozměry šoupátek apod. Můžete si také nastavit, zda se mají okna automaticky přeuspořádávat, a jak, a spoustu dalších maličkostí. Poznamenejme, že lze používat i volbu "Rychlé rolování", které se normálně aktivuje, pokud dojdete kurzorem na horní/dolní okraj okna.
Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o konfiguraci API - GED totiž poskytuje ostatním aplikacím rozhraní, pomocí kterého mezi sebou mohou komunikovat. To umožňuje snadnou podporu pro spelling, vytváření nástrojových lišt ve stylu ToolManageru (zde však slouží především k ovládání GEDu) spod. Zajímavé je, že API klienti mohou doplnit do editoru svoje vlastní příkazy a jimi být ovládány, čímž dokonale splynou s vlastním editorem.

Pomocné utility
Zmiňme se ještě o pomocných utilitách, které s GEDem dostanete (samozřejmě kromě množství ARexxových maker apod.). Mezi API aplikace GEDu, které jsou v balíku, patří např. SpellIT a Dock. Utilita Dock je přímo inspirována ToolManagerem a umožní vám na obrazovce GEDu vytvářet různé nástrojové lišty, které zjednodušují a zrychlují práci s editorem. Součástí je rovněž sada obrázků pro tyto lišty, nic vám však nebrání v tom, abyste si namalovali svoje. Druhou z API aplikací je SpellIT, který slouží ke kontrole pravopisu. SpellIT e založen na balíku Spell, který je voně šiřitelný. Díky tomu není závislý na konkrétním jazyce.
Kromě toho je řada API klientů k dispozici samostatně (některé byly z distribuce s GEDem vyloučeny, aby se celý instalační archiv vešel na jednu disketu). Příkladem může být DebugIT (utilita sloužící ke spolupráci GEDu se SAS C - umožní vám pracovat s GEDem stejným způsobem jako se pracuje se standardním editorem), Mirror (zvýrazňuje závorku příslušnou k té, na níž se nachází kurzor), NextStep (lepší klient pro nástrojové lišty) nebo Reversed (psaní zprava doleva).
Kromě toho je zde ještě řada dalších pomocných utilit; zmiňme se o některých:
- AppIcon je utilitka vytvářející na Workbenchi standardní aplikační ikonu, do níž můžete pokládat soubory, které chcete nahrát do GEDu.
- Recover slouží k nalezení textů a jejich obnovení po zhroucení počítače.
- Menu umožní těm, kteří nastavují raději konfiguraci menu pomocí textového souboru, vytvořit textový soubor odpovídající aktuálnímu nastavení a popř. nově vytvořený ASCII soubor převést zpět na konfigurační soubor GEDu.
- HiSpeed je speciální utilita pro tisk rozsáhlých dokumentů na tryskových a laserových tiskárnách. Její popis sám o sobě by potřeboval další článek.

Závěr
Doufám, že mi dáte zapravdu v tom, že GoldEd je skutečně nejlepší programátorský "texťák" na Amigu a je vážným konkurentem známého a rozšířeného Cygnus Editoru (přesněji Cygnus Editor má asi už jen jedinou funkci, která GEDu chybí vyhledávání v Turbo módu řada vlastností očekávaných od kvalitního současného softwaru mu však chybí). Pokud si navíc uvědomíme, že cena, kterou autor požaduje za tento produkt, je asi 1000 Kč - a to je skutečně málo - máme před sebou produkt, který je levný, velice často užitečný při běžné práci s počítačem (úprava různých systémových textů, psaní textů pro DTP a samozřejmě a především programů), a navíc to nejlepší, co v současnosti v této kategorii existuje.

GoldEd v 3.0

Hodnocení: 9 z 10
+ možnosti kontroly pravopisu a syntaxe
+ obrovské množství pomocných utilit
+ možnost práce s větším množstvím clipboardů
+ inteligentní HELP fe formátu Amiga Guide dostupný přímo z programu
+ vhodný pro programátory
+ program je shareware
- poněkud náročný na hardware (ani doporučená konfigurace není ideální)
- velmi složité nastavování a konfigurace
- začátečník bude mít s tímto programem nemalé potíže
Autor: Dietmar Eilert
Cena: shareware 25-40 DM

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )