AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Internet

Michal Kára

Pro přenos souborů se na Internetu používá program FTP (File Transfer Program). Ve většině případů se ovládá příkazy ze své příkazové řádky existují však i verze (například v balíku WinSock pod Windows), které používají GUI. Zde budou probrány jen ty nejdůležitější příkazy. Přehled všech příkazů lze získat příkazem HELP.
Nejprve musíme programu sdělit, se kterým uzlem si přejeme navázat spojení. To lze zadat buď přímo jako parametr při spuštění programu nebo příkazem OPEN. Najednou je možno být připojen pouze na jeden uzel. Pokud se tedy chcete připojit na jiný uzel, musíte dosavadní spojení ukončit a to buď opuštěním programu příkazem BYE a poté program znovu spustit, nebo pouze uzavřít spojení příkazem CLOSE. Poté můžete nové spojení navázat pomocí příkazu OPEN.
Po navázání spojení se musíte na uzel zalogovat. Jestliže na něm máte konto a chcete si vyzvednout nějaký tam uložený soubor popřípadě si na své konto něco nahrát, napíšete své jméno a heslo jako obyčejně. Na mnoha uzlech se je možno přihlásit i jako "hostující" uživatel. Takovýchto uživatelů může být přihlášeno i více najednou. Většinou je ale tento počet omezen na několik desítek či stovek současně přihlášených hostujících uživatelů. Je to proto, aby počítač, na kterém server běží, nebyl těmito uživateli nadměrně zatěžován, neboť se obvykle používá i pro jiné účely. Dále je občas přihlašování anonymních uživatelů úplně zakázáno například z důvodů archivace obsahu disků apod. To je nepříjemné hlavně u některých serverů v Americe, na kterých se tyto práce provádějí v noci. U nás je touto dobou ale ráno a Internet funguje poměrně rychle, na tyto servery se však z výše uvedených důvodů nelze přihlásit.
Ale zpátky k přihlašování. Pokud se chcete přihlásit na některý server anonymně, zadejte jako uživatelské jméno ftp popřípadě anonymous. Na některých serverech funguje obojí, na některých jen jedno. Já používám ftp, neboť je kratší. Vzdálený počítač by měl odpovědět něco jako "Anonymous login OK, send e-mail address as password". Jestliže obdržíte hlášku podobnou "Enter password for FTP" nebo dokonce "User FTP unknown", pak počítač neuznává FTP jako jméno hostujícího uživatele. Jestliže nezareaguje správně ani pokud se pokusíte zalogovat jako anonymous, pak s největší pravděpodobností není na tomto uzlu nic, co by bylo veřejně přístupné.
Jak lze vyrozumět ze správné odpovědi serveru, jako heslo se má zadat vaše e-mail adresa. Zde nutno podotknout, že servery se o to co zadáte dost často ani nestarají, neboť vaši adresu beztak znají. Jen některé (ty agilnější) vás po zadání jinou adresu nebo něčeho nesmyslného co jako internetová adresa vůbec nevypadá upozorní, že to asi není správné. Žádné důsledky z toho ale nevyvodí a normálně vás zalogují. Jestliže však přece jenom chcete tomuto požadavku vyhovět, stačí zadat adresu až po znak at (@), t.j. uživatelské jméno a tento znak, například místo xnovak@cs.felk.cvut.cz stačí zadat xnovak@.
Velice důležité je, že program přenáší soubory ve dvou módech - textovém (ASCII) a binárním. Mezi těmito módy se přepíná příkazy BINARY a ASCII. Rozdíl mezi těmito módy je v tom, že textový mód při přenosu konvertuje sekvence konce řádku, které se na jednotlivých systémech mohou lišit. Pokud přenášíte texty z počítače se systémem VMS, je použití tohoto módu bezpodmínečně nutné. Pod operačním systémem UNIX se používá stejná sekvence jako na Amize, takže texty z těchto počítačů a koneckonců i z počítačů PC, které se ale jako servery vyskytují zřídka, můžete přenášet i v binárním módu. Ovšem binární soubory (archivy) NESMÍTE přenášet v textovém módu, neboť by se přenesly špatně a nemohly by být odarchivovány.
Na serveru jsou soubory uspořádány do adresářů podobně jako na každém jiném disku. Adresář se mění příkazem CD. Tady ovšem pozor, neboť pro nadřazený adresář se používá symbolu dvou teček podobně jako na PC. Podívejte se na náš obrázek se třemi adresáři. Je-li aktivním adresářem například GAMES, do adresáře PUB se přepnete pomocí příkazu CD .. a do adresáře UTILS příkazem CD ../UTILS. Opět je nutno vzít v úvahu, že systém UNIX rozlišuje velikost písmen ve jménech souborů a adresářů takže README.TXT, ReadMe.txt a readme.txt jsou tři různá jména a tyto soubory mohou být dokonce umístěny v jednom adresáři. Obsah adresáře se vypíše příkazem DIR. Pro vlastní přenos se používá příkazů GET a PUT. Příkazem GET se zkopíruje soubor ze vzdáleného počítače (serveru) do aktuálního adresáře vašeho disku. Tento aktuální adresář je možno měnit i z programu FTP příkazem LCD (local change directory). Pokud ale něco přenášíte na počítač PC, nastávají problémy se jmény, neboť na serverech se hojně vyskytují soubory s dlouhými jmény a několika tečkami (například angband247v2.tar.gz). Posledně jmenovaná vlastnost vadí i systému VMS, který také nepovoluje ve jménech souboru více než jednu tečku. Proto je možno příkazu GET zadat jako druhý parametr jméno pod kterým se má soubor uložit. Například GET angband247v2.tar.gz angb2472.tgz přenese soubor se jménem angband247v2.tar.gz, ale uloží ho jako angb247v2.tgz.
Příkaz PUT funguje obdobně pro posílání souborů na server. Na anonymních serverech bývá pro příspěvky vyhrazen adresář incoming popřípadě pub/incoming. To se ale může server od serveru lišit, stejně jako pravidla. Pokud například něco umisťujete na Aminet, musíte kromě vlastního souboru ještě poslat i soubor s příponou .readme, jinak nebude váš příspěvek přijat.
Pro přenos více souborů se používají příkazy MPUT a MGET, kterým je možno zadat i vzorek (pattern). V něm se používají hvězdičky a otazníky (žádné #? !) podobně jako v MSDOSu či spíše UNIXU.
Posledním příkazem, na který bych chtěl upozornit je HASH, který vypíná a zapíná indikaci již přeneseného množství bajtů pomocí tisku křížků (#). Po jeho zapnutí sice program vypíše, že jeden křížek znamená n bajtů (1024, 8192, ...), ale nevěřte mu. Pravdou je, že jeden křížek znamená jeden přenesený paket a počet bajtů v jednom paketů závisí na mnoha okolnostech.
Na závěr bych snad jenom dodal, že příkazy mohou být zkracovány a to tak aby bylo jasné, který z možných příkazů je míněn. Například samotné M může znamenat jak MGET tak i MPUT. Pokud ale napíšete MP, je jasné, o který příkaz jde.
S programem FTP tak trochu souvisí TELNET. Zatímco pomocí FTP můžete přenášet soubory, TELNET vám umožní připojit se na vzdálený počítač jako kdybyste seděli u jeho klávesnice a koukali na jeho monitor (pravda, pokud se spojujete na delší vzdálenost, poznáte to na rychlosti, se kterou se budou vypisovat znaky). Tak jako u programu FTP se implementace v detailech liší a to zvláště uživatelským prostředím. Já se zde budu věnovat standardnímu UNIXovému telnetu, jehož klon je i v AmiTCP (balíku síťových programů pro Amigu).
Tato verze funguje trochu podobně jako FTP. Uzel lze zadat již z příkazové řádky při spuštění programu nebo až poté příkazem OPEN. Zde je vhodné upozornit že na rozdíl od FTP se u TELNETu může zadat kromě adresy ještě tzv. port. což je většinou čtyřmístné číslo. Pokud máte na vzdáleném počítači konto a chcete se tam přihlásit jako řádný uživatel, většinou žádné číslo portu udávat nemusíte. To se používá hlavně pro různé veřejné služby nebol je to přece jenom o něco bezpečnější než rozhodování o tom, zda se jedná o řádného uživatele nebo jenom o návštěvníka služby až po zadání jména. Také pokud zadáváte číslo portu, vzdálený počítač většinou ani nevyžaduje zadat jméno a heslo, neboť ví co chcete. Jestliže se zalogujete, jsou vaše příkaz určeny vzdálenému počítači a ne telnetu. Proto pokud mu chcete zadat ještě nějaký příkaz (ukončení spojení pokud ze toto nějak "zaseklo" a vy se nemůžete odlogovat ze vzdáleného počítače normálním způsobem), stiskněte kombinaci CTRL-] Měl by se vám vypsat zobáček (>) jako výzva. Nyní můžete používat příkazy telnetu. jejich seznam získáte příkazem HELP. Příkaz CLOSE ukončí spojení. Jestliže vaše verze telnetu podporuje více spojení, můžete znovu použít příkaz OPEN pro otevření nového spojení nebo RESUME pokud se chcete přepnout do některého jiného spojení. Tento příkaz má za parametr číslo spojení, které chcete aktivovat. Jestliže máte spuštěno jenom jedno spojení, navrací se o něj prostým stisknutím klávesy ENTER na prázdném řádky zadáním "prázdného" příkazu.
Pomocí příkazu TELNET lze přistupovat k některým službám (například WWW, archie) i když na vašem počítači není jejich klient instalován. Seznam jejich adres je uveden v tabulce. Nyní bych se chtěl zmínit o dvou velice si podobných službách, které souvisí s příkazem FTP.
Je to služba na vyhledávání souborů Archie a její zjednodušená verze Nosey Parker, po česku nazývaná Čmuchal, která prohledává servery v České republice. Je možno hledat i pomocí patternu (vzorku), části apod. Tato služba je přístupná na serveru ftp.vslib.cz, jako uživatelské jméno uveďte Parker. Poté už vám Čmuchal řekne, co dál.
Pomocí příkazu telnet se dá dělat i mnohem více, například hrát hry. Jsou to konverzační "textové" hry pro více uživatelů najednou. Jejich seznam lze nalézt na FTP serveru caisr2.caisr.cwru.edu v adresáři pub/mud. Tyto hry však komunikují anglicky. Pokud zatoužíte po češtině (zatím spíše "cestine"), zkuste mush.jh.jcu.cz, číslo portu 6250.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )