AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Music-X 2.0

Peter Macsánszky

Je nesporné, že grafické možnosti počítačov Amiga predurčili túto výpočtovú techniku ako relatívne lacnú a pritom výkonnú náhradu grafických staníc. Preto sa ani nedivíme, ak sa vo videoštúdiách stretneme s Amigami. Oveľa viac ale udiví pohľad na Amigu v hudobnom nahrávacom štúdiu...

Pohľad do minulosti
V oblasti hudby sa úspešne ujali počítače konkurenčnej firmy Atari. Dôvod je jednoduchý - v roku 1985, v období rozkvetu syntezátorov, boli modely Atari ST jediné počítače, ktoré obsahovali v základnej konfigurácii MIDI interface. Softwarové firmy sa hneď chopili možnosti a rad za radom sa rodili najrozličnejšie hudobné programy. Bohužiaľ, firma Commodore v tomto smere zaváhala. Ich Amigy postrádali MIDI interface, ktorý sa ale dal dokúpiť za pomerne drahé peniaze (v osemdesiatych rokoch) a pripojiť na sériový port počítača. Prvý MIDI interface pre Amigu sa objavili na trhu až v roku 1987 a kým sa rozhýbali softwarové firmy, to boli ďalšie dlhé mesiace. Prvý výkonný sequencerový program Music-X - sa objavil na trhu až koncom roku 1990. Bol to prvý software, ktorý mohol smelo konkurovať vynikajúcim programom na počítačoch Atari ST. Odvtedy sa zrodili aj pre Amigu ďalšie veľmi dobré programy ako napríklad Bars&Pipes alebo Camouflage. Teraz sa zameriame na "starčeka" Music-X, ktorý sa nedávno dočkal vylepšenia pribudla mu na čísle verzie jedna celá okrúhla hodnota.

Dlho nič a potom...
Takto by sa dal charakterizovať vývoj programu. Krátko po premiére sa objavila zdokonalená verzia MusicX v1 .l , a potom sa autor odmlčal. Čakalo sa tri roky. Pre mnohých bolo sklamaním, keď sa po spustení novej verzie otvorila obrazovka navrhnutá ešte v roku 1990. "Čo je dobré, to netreba meniť" - pravdepodobne tejto zásady sa držal aj autor. Totiž už verzia 1.1 predstavovala geniálny software, ktorý bol kupodivu skoro bez podstatnejších chýb a dá sa povedať, že nebolo na ňom čo vylepšovať. Aby nedošlo k nedorozumeniu, treba podotknúť, že Music-X predstavuje veľmi zaujímavú a netradičnú koncepciu realizácie MIDI sequencera. Je ťažké ho porovnávať, nakoľko vo svojom poňatí nemá konkurenciu. Preto je slovné spojenie "nebolo na ňom čo vylepšovať" opodstatnené. Verzia 2.0 sa môže považovať za pokus o oživenie programu, pričom boli doplnené niektoré drobnosti, ktoré si vynútila doba. Myslí sa tu na Arexxový port a niektoré kozmetické úpravy.

Nároky programu
Pre úspešné spustenie programu potrebujete Amigu s MIDI interface a pamäť min. 1.5 MB. Harddisk nie je nutnou podmienkou, ale pre pohodlnú prácu je vítaný. Program sa dodáva na štyroch disketách s veľmi dobre prepracovanou príručkou. Obzvlášť musíme vyzdvihnúť príručku, ktorá je určená pre rodených hudobníkov, ktorí nepoznajú počítač. Krok po kroku oboznamuje užívateľa ako narábať s počítačom od jeho zapnutia cez vloženie diskety až po zhotovenie finálnej hudobnej skladby. Mohla by slúžiť ako vzor pre mnohé firmy.

Štart
Po štarte programu sa prihlási úvodná obrazovka s logom "Music-X", ktorú po chvíľke nasleduje obrazovka sequencera. Kto pozná prechádzajúcu verziu, neobjaví na nej nič nového. Viditeľné zmeny sa odhalia až po otvorení menu, ktoré teraz ponúka okrem klasického MIDI časovania aj MIDI Time Clock, Video Clock a SMPTE reader. Ďalšia novinka je skrytá v menu Modules a volá sa Copy From Notator-X. Notator X predstavuje najviditeľnejšiu zmenu oproti verzii 1.1. Je to úplne nový program, ktorého úlohou je konverzia hudobného diela medzi formátom programu Music-X a klasickým notovým zápisom. Je to "dvojsmerný" program, to znamená, že dokáže z dát sequencera vyhotoviť notový zápis a opačne - skladbu môžete zapísať v notovom zápise a potom pretiahnuť do sequencera.
Music-X podporuje aj Amiga-samply, t.j. program je možné využívať aj bez syntezátora alebo kombinovať obidva zdroje zvukov, čím sa dajú dosiahnuť ešte zaujímavejšie efekty.

Filozofia programu
Podobne ako iné sequencery, aj Music-X zaznamenáva MIDI informácie do stôp. Ich počet je limitovaný na 250, čo je z praktického hľadiska postačujúce. Naraz je možné ale prehrávať iba 20 stôp, čo by už mohlo niekomu vadiť. Tiež by bola logická otázka: aký účel majú potom ďalšie (230) stopy? A tu nastupuje geniálna myšlienka autora. Totiž pojem "stopa" má v Music-X iný význam ako u konkurenčných programoch. Stopa v tomto prípade predstavuje banku MIDI-dát, ktorá sa behom pesničky môže použiť viackrát. Táto filozofia je blízka programu ProTracker a jeho klonom. Pri tomto porovnaní by mohla stopa predstavovať jeden Pattern. Pre lepšie pochopenie uvádzame krátky príklad.
Pre bicie nástroje je typické, že behom skladby sa periodicky opakuje jedna čase. To znamená, že stačí napísať iba niekoľko taktov, ktoré sa potom opakujú. Takáto vzorka napr. jeden takt sa zapíše v Music-X do jednej stopy. Túto stopu pomenujme "Drums". Do ďalšej stopy (niekedy označovanej ako "riadiaca stopa") sa potom pridá iba tzv. "Play Sequence", čo predstavuje odkaz na stopu "Drums" a samozrejme počet opakovaní. Pred spustením pesničky ešte treba vypnúť stopu "Drums" (prepnúť na Off) a dielo je hotové. Pri prehrávaní sa prehráva riadiaca stopa, ktorá volá stopu "Drums" toľkokrát, koľko si želá autor skladby. Takto je možné zostaviť z malých častí celé hudobné dielo. Výsledkom je potom niekoľko stôp s dielčími časťami skladby a jedna riadiaca stopa, ktorá zabezpečuje prehrávanie ostatných stôp v potrebných momentoch a opakovaniach. S programom sa dodáva aj niekoľko vzorových pesničiek ktoré verne dokumentujú túto stránku programu.
Komu by ešte napriek uvedeným skutočnostiam nepostačovalo dvadsať stôp, môže situáciu vyriešiť požitím funkcie "Merge", ktorá spojí viac stôp do jednej. Dokonca aj celá kompozícia sa na konci môže spojiť do jednej výslednej stopy.

Editor
Táto časť programu je najdôležitejšia. Slúži na opravu nahraných MIDI udalostí, alebo na manuálne zapisovanie tónov. Editor môže pracovať v dvoch režimoch: Event Editor a Bar Editor. Event Editor zobrazuje zaznamenané MIDI udalosti v číselnej podobe a je určený zrejme pre pokročilejších znalcov MIDI problematiky. Bar Editor je graficky orientovaný editor určený pre "netechnických" hudobníkov. Zobrazenie zaznamenaných MIDI-dát je natoľko jednoduché, že už po niekoľkých minútach práce si môžete dovoliť vykonávať celkom zložité operácie. Veľkú vymoženosť predstavujú klávesnicové skratky najpoužívanejších funkcií. Takto užívateľ nemusí pracne prehľadávať menu programu, ale jednoduchým stlačením príslušnej klávesy sa hneď vyvolá patričná operácia.
Music-X je modulárne riešený program. "Mohutnejšie" funkcie sú realizované pomocou externých modulov. Nachádzajú sa v menu "Modules" a oproti predchádzajúcej verzii sa ich počet rozrástol. Samozrejme, aj staré moduly bolí vylepšené, ako napríklad modul Quantize, ktorý teraz obsahuje všetky možnosti, ktoré sa len dajú predstaviť. Ako už bolo uvedené, nová verzia Music-X obsahuje aj Arexxový port, ktorý je riešený tiež pomocou externého modulu. Arexx dáva užívateľovi veľmi silný nástroj pre realizáciu vlastných funkcií. Nesmieme zabudnúť, že v tomto prípade okrem znalosti jazyka Arexx a programátorských ambícií, musí užívateľ dokonale ovládať samotný program Music-X a pritom nesmie chýbať ani patričná dávka hudobnej fantázie. Teda Arexx predstavuje "bonbónik" pre skúsenejších technicky orientovaných hudobníkov.

Ďalšie možnosti
MIDI interface pripojený na sériový port počítača blokuje tento port. Vadí to hlavne majiteľom modemov a tlačiarní, ktoré sa pripájajú tiež na tento port. Riešením môžu byt multisériové karty ktoré obsahujú viac sériových portov. Music-X podporuje aj tieto karty, dokonca nová verzia dokáže spolupracovať aj s kartou One Stop Music. Táto karta predstavuje syntezátor strednej akosti a je určená pre počítače so Zorro slotmi.
Zatiaľ sme sa zmieňovali iba o sequencery, pričom program obsahuje aj ďalšie častí, ktoré sa vyvolávajú z menu "Mode". "Amiga Samples" slúži na prácu s internými zvukmi Amigy - so samplami. Táto časí programu je na priemernej úrovni, neponúka nič zvláštneho. Podobnými slovami je možné charakterizovať aj ďalšie časti: "Librarian" a "Set Filters". Ide o pokus integrácie editora syntezátorových zvukov a špeciálnych filtrovacích funkcií do základného programu. Bohužiaľ, tieto častí nie sú natoľko vydarené ako sequencer. Rozhodne predstavujú najslabšiu stránku MusicX. V konečnom dôsledku pre mnohých užívateľov to nerobí problémy, nakoľko existujú iné špeciálne programy, ktoré tieto funkcie zvládnu oveľa lepšie (napr. XOR).

Zhrnutie
Music-X je sequencerovo orientovaný hudobný program. Je určený hlavne na riadenie syntezátorov s MIDI interface, ale nakoľko podporuje ak samply Amigy, umožňuje širokému okruhu amatérskych hudobníkov vyskúšať vymoženosti sequencerov bez toho, žeby vlastnili syntezátor. Jeho netradičná koncepcia je blízka pre užívateľom programu ProTracker a jeho klonov. Preto Music X odporúčame hlavne hudobníkom, ktorí sú zvyknutý na prácu v Trackeroch a rozhodli sa ochutnať svet MIDI syntezátorov.

Music-X
v2.0

Hodnocení: 8,5 z 10
+podpora Arexxu
+vynikající kvalita příruček, vhodné i pro počítačového laika
+podporuje MIDI i zpracování samplů
-současně lze přehrávat pouze 20 stop
Autor:
Cena:

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )