Teletext na Amize

Michal Kára

... a hezky česky

Po dlouhé době se konečně na trhu objevilo zařízení pro příjem teletextu se software na Amigu a to od firmy PaPouch elektronika. V době připravování tohoto článku byla dispozici pouze betaverze programu, ale již během měsíce září by měla být dokončena i finální verze.

Hardware
S dekódovacím hardware je dodáván i program, jehož demoverzi naleznete na coverdisku k tomuto číslu. Vlastní zařízení (dekodér) je umístěno v malé krabičce, která se připojuje k počítači přes sériový port a je napájen externím zdrojem 9V. Do dekodéru se přivádí kabelem s konektorem Cinch videosignál z televizního výstupu pro video, popřípadě z jiného tuneru (jedná se o videosignál, ne o televizní signál z antény). Na dekodéru se dále nachází konektor pro ovládání externího tuneru, který je nutno zakoupit v případě, že nemáte
k dispozici zdroj videosignálu (např. z televizního přijímače na konektoru SCART). V případě externího tuneru k počítači pak máte možnost ladit televizní stanice přímo z programu.

Požadavky programu
Teletext pro Amigu je poměrně nenáročný. Může být provozován i z diskety, funguje pod systémem 1.3 a výše a vyžaduje alespoň 1 MB paměti.

Ovládání
Program může být ovládán jak pomocí menu tak i z klávesnice, celý samozřejmě komunikuje česky. Prohlížení umožňuje ve dvou módech. Buď se teletextové stránky načítají přímo z dekodéru a ukládají do paměti nebo jsou čteny ze souboru předtím uloženého na disk. Prohlížení ze souboru na disku je bezproblémové. Vyberete si soubor a program ho začne prohlížet. Šipkami listujete ve stránkách. Pokud vyťukáte číslo stránky, program vám ji promptně ukáže pokud je soubor na disketě, trvá načtení stránky asi jednu sekundu. Soubor totiž není při otevření načten do paměti ale jen projit a při prohlížení se pak načte vždy jen zobrazovaná stránka. Na tomto se promítá skutečnost že program byl nejprve napsán na PC. Jinak ale nejsou podobné "písíčkové" znaky příliš znát.

Volby
Některé teletexty Jako například teletext ČT1 obsahují i zkrácené volby pro které se na ovladači "obyčejného" televizního teletextu používají čtyři barevná tlačítka. Také implementace na Amigu toto umožňuje a to klávesami F1 až F4.

Historie stran
Další zajímavou vlastností je historie. Pokud skočíte na stránku pomocí čísla nebo kláves F1 až F4, číslo stránky se poznamená do paměti a je na ni možno poté přejít prostě zpětným krokem v historii (jehož hotkey je na klávese backspace) a to i o několik úrovní. Tím je možno jednoduše procházet teletextové stránky "stromovým" způsobem.

Listování dekodérem
Při načítání z dekodéru lze používat všechny výše uvedené způsoby pohybu, nastupují však ještě další vlastnosti. Pokud již byla stránka načtena, program na ni skočí. Jestliže stránka ještě načtena nebyla, pokusí se ji při skoku na ni načíst do paměti. Číslo hledané stránky se zobrazí inverzně v levém horním rohu obrazovky a na první řádce se zobrazují rotující čísla stránek jako u televizního teletextu. Čekání na stránku lze přerušit stiskem kláves. Když je touto klávesou n, program označí stránku jako neexistující - další pokusy o skok na ni zadáním jejího čísla budou rovnou neúspěšné a při listování bude stránka přeskakována. Toto označení lze později zrušit pomocí menu.
Program má v souvislosti s pokusem o načítání stránek ještě jednu vlastnost. Pokud například stisknete třikrát doprava, program automaticky zruší načítání stránek a začne načítat až třetí další stránku. Bohužel proběhnou pokusy o načtení těch stránek, které se mají načíst. Tyto jsou sice ihned zrušeny, ale přesto trvají asi půl sekundy, takže na delší vzdálenosti je lepší se přesouvat přímým zadáním čísla stránky.

Rychlost
Zobrazování stránek trvá na Amize 500 (pod systémem 3.1) asi jeden a půl sekundy, na Amize 1200 je samozřejmě rychlejší. Není to sice vysloveně bleskové, ale nepůsobí to žádné větší problémy.
Jestliže si v módu načítání z dekodéru prohlížíte stránku a programu tuto vlastnost nezakážete, snaží se najít další podstránky právě zobrazované stránky. Poznáte to pouze podle mírně poblikávající LED diody na dekodéru, program tuto činnost nijak "nezveřejňuje", ale můžete se podívat do menu Volby, zda je zapnuta. Jestliže najde jinou stránku, uloží si ji do paměti a ukáže vám i místo té staré. Opět jen tehdy pokud to v menu nezakážete.

Opravy stránek
S načítáním nových podstránek souvisí ještě další vlastnost, která by však možná potřebovala ještě trochu dotáhnout a to možnost opravovat stránky (opět ji lze zakázat). Přenos teletextu je totiž poměrně citlivý na kvalitu signálu. Nekvalitní signál způsobuje chyby v přenosu. Protože je přenos znaků zabezpečen paritou, obvykle se na špatně přenesený znak přijde a dekodér místo něj umístí znak mezera. Tohoto faktu právě program Teletext pro Amigu využívá. Jestliže přijme novější kopii stránky, kterou již jednou v paměti má, může se pokusit stránky vzájemně porovnat a doplnit. Funguje to opravdu celkem dobře a i při poměrně špatném signálu je po třetím načtení skoro kompletní. Tato metoda je ale dosti časově náročná, na tom se však asi těžko něco změní a na druhou stranu - lepší pomalu než vůbec (oblíbené heslo při přenášení dat po našich telefonních linkách). Je tu však jeden problém, který jsem měl na mysli, když jsem psal o propracování této metody. Při opravdu špatném signálu totiž program dosti často starou stránku "zahodí" a zobrazí novou. Podle autora je to způsobeno tím, že si program myslí, že přijal jinou verzi stránky. Doufejme ve vylepšení této drobné nepříjemnosti.

Ukládání teletextu
Kromě vlastního procházení umožňuje program ještě také ukládání načteného teletextu na disk do souboru pro pozdější prohlížení. Ukládat se může buď celý teletext nebo jen určité (označené) stránky.

Export do textového souboru
To ale není jediná možnost výstupu dat. Ta mohou být i uložena do textového souboru na disku a to opět buď celý teletext nebo jen některé stránky. Trochu nevýhodou je nemožnost přikázat uložení ještě nenačtených stránek - program by je mohl při té příležitosti načíst. Pro ukládání do souboru lze zvolit jeden z kódů E2, PC Latin2, Kamenický, KOI8CS nebo text uložit bez háčků a čárek. Pak je možno soubor dále zpracovávat (pokud to jsou například burzovní informace vysílané na ČT2) nebo vytisknout.

Ladění signálu
Nedílnou součástí programu je tuner program TeleTune. Ten má sloužit ladění externího dekodéru ovládaného z počítače, který nebyl k dispozici. Ale i tak je to program velice potřebný nebol slouží k indikaci kvality signálu pro ruční vyladění signálu například na televizi. Signál který se jeví dobře na obrazovce totiž ještě nemusí být nejlepší pro příjem teletextu.

Ovládání dekodéru
Dekodér se ovládá úplně jiným způsobem než program a to klikáním na tlačítka "dálkového ovládání", umístěného po levé straně obrazovky. Každé tlačítko má přidělenou klávesu, takže na myš se koneckonců nemusíte ani podívat. Ovládání vypadá jako ovládání televize a tak se i chová. Máte na výběr z deseti předvoleb, která se každá ladí zvlášť. Nejprve nastavíte kanál, na kterém se program vysílá a poté máte možnost signál jemně doladit.
Jestliže ale používáte tuner laděný ručně, budou vám stačit pouze indikátory oznamující zda je přítomen signál a zda tento signál obsahuje teletext. Pokud je přijímán signál s teletextem, zobrazuje se průběžně první řádka - záhlaví - pro lepší posouzení kvality signálu.

Program TeleTune
Tuner je sice externí program, lze ho volat i přímo z menu zobrazovacího programu TeleShow. To je velice vhodné pokud zjistíte, že signál potřebuje ještě trochu doladit a nechcete program opouštět. Jinak by totiž nastaly komplikace a museli byste zobrazovací program "uspat" jednou z jeho funkcí aby zavřel serial.device a mohl ho používat i jiný program.
Program není ještě dokonalý (jedná se o první verzi), ale většina funkcí funguje poměrně dobře. Jediné, co se mi nelíbilo, je design krabičky s dekódovacím hardware. Ne, že by byla vysloveně ošklivá, ale svou strohostí trochu připomíná socialistické výrobky. Ovšem vzhled na funkci naštěstí nic nemění.
Jestliže se s Teletextem pro Amigu chcete blíže seznámit, naleznete jeho demoverzi na coverdisku přiloženém k tomuto číslu časopisu.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing