AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Amiga a video

RNDr. Milan Turek

Amiga je skutočný videopočítač. Všetky zobrazovacie módy boli volené tak, aby presne zodpovedali normovanej televíznej šírke pásma, počítač sa bez akýkoľvek ďalších problémov synchronizuje v ľubovoľnej videozostave. V tomto pokračovaní sa budeme venovať prepojeniu počítačového a videosignálu.

V minulom článku sme sa venovali základom televíznej a videotechniky pripomenieme si niekoľko základných definícií PAL normy. Povedali sme, že televízna zobrazovacia frekvencia je 50 Hz to znamená, že za jednu sekundu sa zobrazí 50 polsnímkov. Prečo polsnímkov? Jednoducho elektrónový lúč chodí pol sekundy po nepárnych a pol sekundy po párnych riadkoch. Túto technickú komplikáciu spôsobuje už raz menovaná zotrvačnosť ľudského oka. Ak by sa lúč postupne kreslil zhora nadol po jednotlivom riadku, videli by sme iba polovicu obrazu a celý snímok by riadne blikal, bol by celkom nepozerateľný. Kino je na tom nepomerne lepšie, pretože na filmové plátno sa premieta naraz celý snímok. Opakovacia frekvencia je 24 snímkov za sekundu. Aby sa odstránilo rušivé blikanie, premieta sa každý snímok 2 krát za sebou. Rušivé blikanie vidíme na monitore počítača Amiga ak pracujeme v tzv. interlace móde. Vtedy Amiga zdvojnásobuje riadkovú rozlišovaciu schopnosť. Tak v PAL móde je to rozlíšenie 640x512 bodov. Na odstránenie rušivého blikania obrazu sa začala vyrábať prídavná karta Flicker-fixer. Nebo to vlastne nič iného ako obrazový buffer s vlastnou pamäťou, do ktorej sa vždy zaregistroval jednotlivý snímok a vysielal sa na obrazovku monitora počas vertikálneho zatmenia. Obvody Flicker-fixer sa začali štandardne montovať do počítačov Amiga až od počiatku výroby modelu Amiga 3000. V Amigách 1200 a 4000 je už tento obvod softwarovo emulovaný. Flickerfixer dovoľuje aplikáciu multiscan monitorov a tým samozrejme výrazné skvalitnenie sledovaného obrazu, čo je v priamej úmere ku kvalite monitoru. Ak bola flicker-fixer karta kompatibilná s VGA, používateľ mal výhodu pripojenia cenovo výhodnejších VGA monitorov. Ovšem pozor! V žiadnom prípade nepoužívajte flicker-fixer v spojení s tradičnými Commodore monitormi 1084, mohlo by prísť k poškodeniu monitora. Flicker-fixer karty môžu prinášať ešte ďalšie problémy pri spojení Amig s videom cez externý genlock. Ale k tomu sa ešte dostaneme.
Opakovacia frekvencia TV normy 50 Hz bola zvolená s ohľadom na frekvenciu rozvodnej elektrickej siete. Tento moment v našich krajinách môže privádzať niekedy do zúfalstva. Nie je to kvôli normovanej frekvencii 50 Hz, na príčine je plávajúca frekvencia dodávaná do siete analógovými elektrárňami, kde odchýlka nie zriedka dosahuje až ±10%. V tomto prípade môže pomôcť iba drahšie technologické zariadenie Korektora časovej základne (Time Base Corrector, TBC - slangovo nazývaný "tuberák"). Americká elektrická sieť (dnes bez výhrady digitálna) vysiela do rozvodov striedavé napätie o frekvencii 60 Hz, takže aj americká televízna norma NTSC pracuje s opakovacou frekvenciou 60 polsnímkov za sekundu.

Domáce video
Možno si poviete, že dosť už bolo teórie poďme proste k praxi. Chcem si otitulkovať svoje video, napríklad nezabudnuteľnú dovolenku a čo k tomu potrebujem? Takže pekne po poriadku. Asi nepovieme žiadnu novinku že k tomu potrebujeme počítač Amiga. Aký typ počítača by to mal byť, to je už len na peňaženke čitateľa. Všeobecne platí, že akýkoľvek model počítača Amiga je vhodný k danému účelu. Poďme si teraz krátko povedať o najdôležitejších komponentoch počítača.

Pamäť - RAM
Počítač Amiga (na rozdiel od PC) nemá žiadne obmedzenie čo sa týka použitej pamäte. V Amige sa pamäť delí na dve oblasti.
Chip-RAM - je tou častou pamäte, ktorú využívajú zákaznícke obvody počítača pre realizovanie hudby a grafiky. Táto obrovská výhoda Amigy značne odľahčuje procesor (CPU), pretože programy môžu si žiadať pamäť priamo cez tzv. DMA obvody (Direct Memory Access znamená priamy prístup do pamäti). Pri používaní najznámejších grafických programov pre Amigy, t.j. DPaint ADPro alebo SCALA zistíte, že základných 512 kB Chip-RAM nestačí. Pre Amigy 500 sú k dispozícii interné karty rozširujúce Chip-RAM na 2 MB, počítače Amiga 500+ a Amiga 600 majú na doske 1 MB Chip-RAM
a modely A1200/3000/4000 majú v štandardnej výbave 2 MB ChipRAM. Pri nárokoch na väčšie grafické výkony zistíme, že v niektorých prípadoch je aj 2 MB Chip-RAM málo. Predpokladaný technologický vývoj počítačov Amiga sľubuje až 8 MB Chip-RAM.
Fast-RAM - rozšírenie počítača o túto oblasť pamäte prináša značné urýchlenie a zefektívnenie práce. Pokiaľ má operačný systém počítača možnosť, "láduje" všetky systémové rutiny, rôzne ovládače a ďalšie pomocné programy do Fast-RAM aby uvoľnil, čo najviac Chip-pamäte. Až od nasadenia procesoru Motorola 68020 systém dovoľuje používať rýchle 32 bitové Fast-RAM karty. Procesory 68020 a nižšie povoľujú maximálnu adresáciu 8 MB Fast-RAM. Ak plánujete rozšíriť si svoju Amigu 1200 cez PCMCIA rozhranie, treba pamätať, že táto zbernica povoľuje iba 16 bitové RAM. Procesor Motorola 68030 a vyššie povoľuje adresovať RAM až do teoretickej hodnoty 1 GB. Veľmi výkonné SCSI karty Z3 umožňujú osadenie až 128 MB RAM na doske. Do Amigy 4000T ich môžeme osadiť 7... ale poďme k zemi! Všeobecne platí v celom počítačovom svete, že čím viac pamäte, tým lepšie. Vašej Amige dostatočne postačí na začiatok 3 MB RAM.
Pevný disk - dnes už bez tohoto média je takmer nemysliteľné pracovať v oblasti grafiky. Už sú skutočne nenávratne preč časy tzv. "diskoték", keď program večne stál a žiadal si zasunúť nejaký disk do floppy mechaniky. Teda pevný disk samozrejme áno! A aj tu platí, že čím viac MB, tým lepšie. Odporúčame používať pevné disky od 500 MB vyššie.
Monitor- je veľmi dôležitou súčasťou zostavy. Amiga má obrovskú výhodu, že vie zobrazovať na videomonitoroch, takže ak už je k dispozícii dá sa využívať na zobrazovanie signálu z počítača. Ak sa rozhodneme ku kúpe nového monitora treba mat na pamäti, že nie vždy vysoká cena znamená a vysokú kvalitu. Pre začiatočníka je dobrou voľbou cenovo výhodný monitor Phillips 8833-II či Commodore A1084S. Za zmienku stojí, že monitor sa dá využiť na zobrazenie videosignálu a má aj dvojkanálový zvuk. Ak ste náročný na obraz môžete zaradiť do zostavy aj multiscan monitor, treba si dať pozor, či daný multiscan monitor vie pracovať s frekvenciou obrazu 50 Hz. Niektoré z dostupných multiscan monitorov vedia aj priamo napojiť 23 pólový vývod PAL módu Amigy (napr. typ MicroVitec). Okrem 50 Hz obrazovej frekvencii je dôležité, aby daný monitor obsiahol riadkovú frekvenciu PAL-u 15,6 kHz. (Veľká väčšina multiscan monitorov robí až s VGA frekvenciou, ktorá je dvojnásobná ako u PAL módu a vyššie.) Tieto monitory je niekedy možné aj zaradiť do videozostavy, ale vo väčšine prípadov nemajú plnú synchronizačnú stabilitu, čo sa môže niekedy prejaviť až pri zobrazovaní z kamkordéra alebo iného náročnejšieho videozariadenia.
Flicker-fixer - nasadenie tejto karty môže byť spojené so značnými problémami. Flicker-fixer síce ponúka stabilný obraz, ale nemusí sa "kamarátiť" s genlockom v zostave alebo iným zariadením. Pri kúpe flicker-fixer karty sa treba presvedčiť o kompatibilite s daným genlockom. Prečo je tomu tak? Hires-overscan mód dáva na riadok 724 bodov. Tomu zodpovedá šírka pásma 7,2 MHz. Flicker-fixer pracuje s dvojnásobnou riadkovou frekvenciou, teda 31 kHz, čomu zodpovedá šírka pásma 14,4 MHz. Takúto šírku pásma podporujú len drahšie digitálne genlocky a jednoducho sa môže stať, že genlock "odkusne" z danej šírky pásma. Dochádza k strate informácie, výsledkom je chaos na obrazovke.
Overscan -Tento mód zobrazenia je takmer nevyhnutný, ak nechceme, aby z obrazu chýbal kus na ľavej alebo pravej strane obrazovky. Amiga podporuje nasledovné módy overscan:
Lo-Res 362 x 290
Med-Res 724 x 290
Interlace 362 x 580
Hi-Res 724 x 580
(Ak ste pozorne čítali prvú časť seriálu môžete si vypočítať šírku pásma u každého módu)
Kedy používať Overscan mód? Odporúčame si zvyknúť na jeho trvalé používanie. Môže sa stať, že pekné obrázky vyrátané v 3D animačnom programe budú k ničomu, lebo počítač sa odmietne synchronizovať v H-sync a z ľavej strany obrazovky bude čierna diera. Ak napríklad len titulkujeme, pričom sa pracuje s veľkou voľnou čiernou plochou vtedy sa "uhnutie" obrazu dá dorobiť. Overscan Amigy je obrovskou výhodou robiacou z tohto počítača profesionálnu videostanicu.

Genlock
Ten, kto svoju grafiku alebo animáciu potrebuje dostať na videopás nevyhnutne potrebuje genlock. V počiatkoch počítačovej "videodoby" bolo niekoľko diskusií, či používať pre prenos modulátor alebo genlock. Pomocou modulátora je analógový RGB signál počítača Amigy premodulovaný na PAL-FBAS signál. Tejto forme signálu rozumie každý videorekordér a dá sa bez problémov zaznamenať na videopás prípadne inak využiť. Genlock okrem modulácie signálu poskytuje ďaleko väčší komfort. Genlock vznikol spojením dvoch anglických slov - Generator Lockated a umožňuje zmiešavanie dvoch signálov - počítača a videa. Genlockov je mnoho druhou od funkčne veľmi jednoduchých až po zariadenia poskytujúce videosignál v tzv. Broadcast kvalite, t.j. kvalita profesionálneho vysielania. Kvalite genlocku je samozrejme úmerná cena a tieto sa pohybujú v rozmedzí 10 až 100 tisíc korún. Hlavná úloha genlocku ale spočíva hlavne v tom, že riadi počítač v takte externého videosignálu. Toto taktovanie je nevyhnutné pre synchronizáciu celej zostavy. Lacné genlocky môžu spôsobiť hodne trápenia najmä ak ich hodláme zapojiť už do náročnejšej videozostavy na úrovni S-VHS. Zmiešanie signálu môžeme dosiahnuť iba ak sú obidva zdroje identické vo fáze.
Čo to znamená identické vo fáze a niečo o farbách si povieme v budúcom pokračovaní.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )