AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

EditKeys

Lenka Eslerová

Něco o klávesnicích a o programu pro vytváření a editaci mapy kláves

Před nedávnem jsme vám představili program pro editaci fontů Typeface od Davida Kindera, nyní zde máme další program téhož autora - EditKeys.
Samozřejmě již dříve existovaly programy pro editaci klávesnice, ale většinou byly nějakým způsobem nepřehledné, chybělo jim pohodlné ovládání nebo nedokázaly využít všech možností klávesnic. Oproti tomu práce s programem EditKeys je velmi, velmi jednoduchá. EditKeys pracuje na Amigách s OS 1.3 a vyšším a je volně šiřitelný.

K čemu je editor klávesnice
Možná ani nevíte, k čemu editory klávesnic slouží. Takže: když stisknete libovolnou klávesu na klávesnici vaší Amigy (řekněme "z", tj. vlevo dole), procesor klávesnice zjistí kód této klávesy a pošle ho mapě klávesnice. Ta tento kód vyhodnotí a vyšle systému zprávu o stisknutí písmene "z". Možná máte tak jako já počítač s americkou klávesnicí (fyzickou), ale protože píšete české texty, používáte klávesnici českou (t.j. českou mapu klávesnice). Pak ovšem po stisknutí klávesy původně označené "z" (případných přelepek si teď prosím nevšímejte) dostane systém zprávu o stisku písmene "y"! Můžete pak používat počítač jako česky psací stroj se shodným rozložením všech kláves.
Při editaci klávesnice můžete například nastavit, aby klávesy na numerickém bloku psaly písmena, nebo si na funkční klávesy přiřadit často používaná slova či hesla a podobně (na klávesy lze přiřadit řetězce dlouhé až 32 znaků!).
Kromě toho, že určíte rozložení znaků na klávesnici, můžete také nastavit, které klávesy jsou opakovatelné, zamykatelné, modifikovatelné a mrtvé. Co zase tohle znamená (řeknou si někteří)?
Pokud chvíli podržíte opakovatelnou (anglicky repeatable) klávesu, například "a" (bývalí to všechny klávesy, které produkují znaky), napíše se nejprve jedno "a" a po chvíli se začne psát celá spousta písmenek "a" dokud klávesu opět nepustíte. U některých kláves se naopak vyšle pouze jeden signál (bývá to Help, Enter, Esc).
Když svítí kontrolka v klávese Caps Lock (zámek velkých písmen) a stisknete některou ze zamykatelných (capsable) kláves, například "b" vypíše se stejný znak jako při kombinaci přeřaďovače (Shift) a dané klávesy (zde "B"); příkladem je psaní velkých písmen. U ostatních kláves se vypíše základní znak - stejný, jako kdybyste stiskli pouze tu jednu konkrétní klávesu, bez ohledu na zámek.
Modifikovatelné (modifiable) klávesy jsou ovlivnitelné mrtvými (dead) klávesami. Znáte to jistě z české klávesnice nebo ze psacího stroje: chcete-li napsat třeba "ď"" stisknete nejprve Shift a klávesu označenou dole znakem "=" a naoře "+" (na americké klávesnici) - počítač si zapamatuje, že chcete napsat písmeno s háčkem, psací stroj háček napíše, ale neposune papír o pozici dál - a dále klávesu "d". Na obrazovce se objeví "ď". Pokud byste stiskli místo "d" klávesu "m", napíše se prostě jen "m". Je to proto, že klávesa "d" je modifikovatelná háčkem, "m" nikoli. "d" ovšem není modifikovatelné čárkou, zatímco "e" lze čárkou i háčkem. Háček a čárka (resp. klávesa, která je produkuje stisknutá samostatně nebo v kombinaci s přeřaďovačem) je tak zvaná mrtvá klávesa, neboť sama o sobě neprodukuje nic, pouze se zapamatuje, že byl požadován háček nebo čárka, a následující znak se touto mrtvou klávesou modifikuje, je-li to možné. Mrtvé a modifikovatelné klávesy nemohou mít přiřazeny řetězce.

Možnosti programu
EditKeys vám dává všechny tyto možnosti: můžete klávesy předefinovat, umístit na ně řetězce, určit opakovatelné, modifikovatelné, zamykatelné a mrtvé klávesy.
Program se spouští obvyklým způsobem z Workbenche nebo CLI a otevírá okno na obrazovce Workbenche. Lze nahrát některou z existujících klávesnic nebo vytvořit novou. Na liště okna se vypisuje jméno editované klávesnice, v okně je graficky reprezentována amigovská klávesnice. Když kliknete myší na některou z vyobrazených kláves, v malém rámečku dole se objeví výstup produkovaný touto klávesou; pokud jej chcete změnit, klikněte do většího rámečku dole uprostřed a napište do něj, co má daná klávesa psát. Kvalifikátory (to jsou klávesy Ctrl, Shift a Alt; klávesy v kombinaci s nimi mohou dávat jiný výstup než samostatně) pracují jako na skutečné klávesnici.

Editační módy
EditKeys pracuje v několika módech, jež se přepínají tlačítky pod obrázkem klávesnice. Jaké módy to jsou?
Zvolíte-li mód Capsable, EditKeys zvýrazní klávesy, které jsou zamykatelné. Chcete-li některou klávesu mezi zamykatelné přidat nebo naopak ubrat, klikněte na ni myší. V tomto módu jsou kvalifikátory zakryty rastrem, neboť zamykatelnost klávesy není závislá na kvalifikátorech.
Stejným způsobem funguje i mód Repeatable, jenže tady jde o klávesy opakovatelné.
Přejdete-li do módu Deadkeys, můžete nastavit, které klávesy budou mrtvé. Zde to již závisí i na použitých kvalifikátorech. Mrtvá klávesa sama o sobě nic nedělá, takže když ji zrušíte, bude příslušná klávesa prázdná, nedefinovaná. Maximální počet mrtvých kláves je 15, což je omezení dané klávesnicí, nikoli programem EditKeys. Pokud nadefinujete patnáctou mrtvou klávesu, budou zbylé klávesy překryty rastrem, neboť je už nelze definovat jako mrtvé. Rovněž klávesy produkující řetězce a modifikovatelné klávesy jsou zakryty a nemůžete je definovat jako mrtvé. Použití mrtvých kláves při definici modifikace modifikovatelných kláves popíšeme dále, v rámci módu Keymap.
V módu Modifiable nastavujete, které klávesy budou modifikovatelné mrtvými klávesami. Mrtvé klávesy nemohou být modifikovatelné.
V módu Keymap (klávesnice) můžete předefinovat výstupy jednotlivých kláves, jak jsme již zmínili výše. Myší zvolte klávesu, již chcete editovat (tj. včetně kvalifikátoru). Právě editovaná klávesa bude zvýrazněna. V textovém rámečku dole se objeví kurzor: nyní napište, co má klávesa produkovat; pokud vepíšete řetězec, nesmíte již tuto klávesu v žádné kombinaci použít jako mrtvou. Zajímavostí je, že řetězce přiřazované klávesám mohou obsahovat i znak odpovídající stisku klávesy Enter, takže můžete například na funkční klávesy přiřadit často používané příkazy AmigaDOSu.
Jestliže chcete některé z kláves přiřadit znak, který nemáte na právě používané klávesnici, použijete k tomu funkci Put char, kterou najdete v menu Project.
Poznámka: mrtvým klávesám nelze přiřadit výstup, takže jsou zakryty rastrem. Klávesy, které jsou
v některých kombinacích kvalifikárorů definované jako mrtvé, mohou být v jiných kombinací normální, tj. můžete je editovat pouze na ně nesmíte přiřazovat řetězce. Pro běžné klávesy nelze editovat kombinaci Shift - Alt - Ctrl - klávesa.

Editace mrtvých kláves
Zajímavý je způsob editace modifikovaných kláves (například "ň"). Dvakrát klikněte pravým (!) tlačítkem myši. Objeví se tak zvaný DM requester (Dvojité Menu) označený Select Deadkey (Zvol mrtvou klávesu). V něm nastavíme mrtvou klávesu, kterou pak použijeme při editaci modifikovatelných kláves. Requester má gadgety pro použití aktuální mrtvé klávesy (Use this deadkey), ukončení beze změn (Cancel requester) nebo smazání aktuální mrtvé klávesy (Clear). Mrtvou klávesu zvolíte prostě tak, že ji napíšete na klávesnici (například stisknete Shift a klávesu "=/+", což odpovídá háčku na české klávesnici). V rámečku uprostřed requesteru se objeví příslušný text, přičemž písmeno S reprezentuje Shift, A klávesu Alt a C je Ctrl. (Pokud chcete dál editovat již bez mrtvých kláves, stiskněte Clear.) Volbu potvrďte (Use this deadkey). Kód zvolené mrtvé klávesy se objeví v levém rámečku dole v okně programu. Nyní můžete zvolit modifikovatelnou klávesu a editovat výstup, který produkuje s aktuální mrtvou klávesou. (Musím říci, že se to snáze dělá, než popisuje.)
Další výhodou EditKeys je, že pomocí tlačítka <CSI> umožňuje na klávesy umístit řídící znaky (například pro změnu barvy písma apod.)
Abychom jenom nechválili: pokud zadáte pro uložení klávesnice jméno, které už nějaká klávesnice má, program vám ji klidně přepíše a ani o tom nebudete vědět. Podobně při opouštění programu se vás zeptá, jestli chcete opravdu skončit ale neřekne vám, jestli jste si svou práci uložili nebo ne. (Já osobně preferuji software, který mi slušně oznámí: Neuložili jste to a to, chcete tak učinit nyní?)

Závěrem
Program EditKeys si však zaslouží optimistický závěr, takže ještě jedna vymoženost: klávesnici, kterou editujete, musíte nejprve uložit do devs/keymaps, pak říci systému aby ji nahrál, a teprve pak ji můžete vyzkoušet. To je dosti složité. David Kinder nám proto do menu přidal příkaz Test, kterým se otevírá testovací okno, a vše, co nyní napíšete, vepíše program do tohoto okna podle aktuálního stavu editované klávesnice. Zpět z testovacího okna se dostanete tak, že na nový řádek napíšete "quit" a stisknete Enter. Pokud vaše editovaná klávesnice postrádá některé z písmen q, u, i, t, pak máte ovšem smůlu : ) Ne, nebojte se, David myslel i na vás zapomnětlivé a dal vám šanci vrátit se do hlavního okna (testovací okno je asynchronní) a požadovaná písmena někam dodefinovat. Používám několik klávesnic vytvořených v programu EditKeys a jsem s nimi spokojena. Zkuste si také nějakou vytvořit - je to snadné!

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )