FG24 plus

Ondřej Thurzo

Poté, co z našeho trhu pomalu vymizely externí digitizéry VidiAmiga 12 a 24, zde nebylo mnoho možností jaký digitizér si pořídit. Nyní k nám přichází novinka - videodigitizér FG24 plus.

Zapojení
Frame Grabber 24 plus, zkráceně FG24plus, je zařízení pro digitalizaci a převod videa do Amigy. Digitizér se připojuje přes paralelní port, pokud máte Amigu 1200 nebo Amigu 600, můžete využít PCMCIA redukci, kterou si k digitizéru dokoupíte, a připojit digitizér přes PCMCIA slot. Takto vám zůstane volný paralelní port. K čemu vám bude? Software dodávaný k digitizéru totiž podporuje i sampling zvuku při snímání videa. Na uvolněný paralelní port tedy připojíte sampler a můžete digitalizovat sekvence i se zvukem. Program si totiž kontroluje PCMCIA slot a přichází-li videodata přes něj a ne přes paralelní port, pak automaticky přidá volbu nastavení a zapnutí zvuku při digitalizaci. To ale není všechno. Software přiložený k digitizéru navíc umožňuje dekódování teletextu z videosignálu. Digitizér neobsahuje tuner, musíte tudíž připojit videosignál obsahující teletextový signál, ale není problém si za pár korun tuner dokoupit. Pokud ale máte video nebo televizi s kompozitním výstupem, pak už nic jiného potřebovat nebudete. Digitizér umí zpracovat standardně kompozitní FBAS signál, verze "plus" obsahuje navíc i konektor pro S-VHS (Y/C) signál. Signál S-VHS má oproti signálu kompozitnímu tu výhodu, že barevné a jasové složky jsou od sebe odděleny, takže nedochází k tak vysokému zkreslení, jako je tomu u kompozitního signálu, kde jsou barvy i jas "pohromadě".

Balení
Digitizér je zabalen v lepenkové krabici, v níž nechybí ani manuál (zatím bohužel jen v polštině přiznám se, že ač Slovan, raději bych v angličtině, když už není k dispozici česká verze), disketa s programem s doslova vynikajícími vlastnostmi a nakonec i napájecí zdroj. Dodavatel ovšem slibuje, že na české verzi manuálu se již pracuje. Malinko vše kazí skutečnost, že toto vše je sice úhledně uloženo, ale bylo by lepší, kdyby jednotlivé díly byly uloženy v polystyrenu. No doufejme, že se firma Elsat s.c. do příště polepší. Doufejme ... Navíc digitizér přišel do redakce z neznámých důvodů bez napájecího zdroje. Poněkud nepříjemná skutečnost. Zatím jsme nezjistili, zda se jednalo o chybu výrobce, nebo našeho distributora tohoto výrobku.

Instalace
Instalace digitizéru a přiloženého software je naprosto bezproblémová a bezchybná a podle mého názoru ji zvládne i člověk, který si Amigu zakoupil jako pouhý uživatel software a hardware a o víc se nezajímá (struktura systému, zobrazování atd.). Prakticky stačí kabelem propojit Amigu s digitizérem, případně zasunout redukci do PCMCIA slotu (nemusíte vypínat počítač), poté nainstalovat software a můžete ihned začít s prací. Celé toto kolo akcí není delší více než 5-10 minut a tisíce uživatelů PC na světě by se podivilo, co je opravdu znamená termín "plug and play". Ještě bych málem zapomněl na snad nejdůležitější věc napájení! Bez něj byste mohli instalovat jak by jste chtěli ... Tak honem, ať můžeme začít! Po jeho připojení se na digitizéru rozsvítí dvě LED diody - to pro kontrolu, že je vše v pořádku. Při testování jsem ale narazil na jednu zajímavost - diody jsou dvě, jak jsem již řekl. Červená pro zapnutí a zelená pro indikaci přítomnosti video signálu. Alespoň tak by tomu mělo být podle manuálu. Mně však svítily obě diody již od zapnutí. Zajímavé ... Jinak ale tato "anomálie" neměla vliv na funkci digitizéru.
Na instalační disketě je navíc i program, který ze zdigitalizovaného obrazu vybírá teletextové stránky. K tomuto programu se ještě dále vrátím.

Práce s digitizérem
Po spuštění programu pro spolupráci s FG24plus se objeví standardní lišta s roletovými menu. Ovládání programu je velice jednoduché a vynikající. Musím ale přiznat, že v některých věcech se zajímavě podobá programu Photogenics, např. velmi rychlé zobrazování v oknech jak v 256ti barvách či odstínech šedi, tak i v HAM8, bezproblémové zobrazení více obrázků najednou, okna s filtry a efekty atd. Na tom by nebylo nic zvláštního, až na to, že i vizuálně Photogenics opravdu silně připomíná, což můžete sami posoudit z přiložených obrázků. Jinak je ale program opravdu až na pár nepříjemných maličkostí bezchybný. Před samotnou digitalizací si nastavíte rozlišení a overscan, barvy nikoliv pracujete přece s 24 bitovým digitizérem. Pro digitalizaci sekvence (animace) si nastavíte počet snímků, který bude celkem nasnímán, pauzu mezi jednotlivými snímky v 1/50 sekundy, zda se animace bude ukládat do paměti nebo na disk, tzv. double buffering a zapnutí a nastavení zvuku (vzorkovací frekvence atd.). Double buffering znamená to, že při snímání sekvence je zdigitalizován jeden obrázek a zatímco se zpracovává a posílá do paměti počítače, je mezitím digitalizován další obrázek. Touto metodou se dosahuje při digitalizaci vyšší rychlosti co se týče snímání jednotlivých snímků do sekvence. Digitizér je pro tuto volbu vybaven celkem 512 kB paměti a zvládá s ní zhruba 11 obrázků za sekundu černobíle, 3.5 - 4 obrázky za sekundu barevně (24 bitů - 16 miliónů barev). Pro dosažení těchto rychlostí je lepší digitizér připojit přes PCMCIA slot, neboť je výrazně rychlejší co se především přenosu dat týče než port paralelní. Zdigitalizování obrázku v "broadcast" kvalitě (barevná hloubka 24 bitů, rozlišení minimálně 640x512 bodů) trvá i s uložením na harddisk zhruba jednu sekundu. Digitizér sice pracuje v reálném čase, je schopen "sejmout" obraz za 1 /50 sekundy, ale jeho zpracování, dekódování a přesun do paměti, případně na harddisk, trvá poněkud déle.
V této části si též nastavíte zdroj signálu a to buď CVBS nebo Y/C. To proto, aby program věděl, z kterého vstupu má čekat signál. Další zajímavostí je to, že digitizér nepodporuje pouze formát PAL, ale i NTSC a SECAM. Přemýšlím o tom, zda-li to není rarita, protože zatím snad všechny digitizéry pracovaly pouze buď se signálem PAL nebo NTSC. Dále si můžete nastavit parametry jako jsou zobrazovací mód, ve kterém si můžete obrázek prohlédnout, rozlišení a barvy pracovní plochy (pro lepší věrnost 24 bitové grafiky je lepší nastavení HAMu8 a krom toho je neuvěřitelně rychlý, stejně jako mód 256 barev - ne jako v DeluxePaintu). Po důkladném nakonfigurování můžeme přejít k samotné digitalizaci. Panel pro digitalizaci a kontrolu videosignálu je celkem přehledný a ani ne moc složitý. Jsou tu ovládací prvky pro barvu, jas a kontrast obrazu (první "moucha" - nikdy neuvidíte předem, jak bude výsledek vypadat), ovládání sekvence, zapnutí/vypnutí zvuku při digitalizaci a ovládání pro sekvence. Kromě tohoto je uprostřed panelu malé okénko, v kterém po kliknutí vidíte živě videosignál. Není-li připojen žádný signál, program vám to oznámí a nebude se ani pokoušet o digitalizaci černého pozadí. Poněkud nešťastně je ale řešena digitalizace sekvencí. Po opětovném kliknutí se obraz v okénku zastaví a vy nemáte absolutně žádnou kontrolu nad videosignálem. A i dobře vycvičené ruce bude aspoň 1 - 2 sekundy trvat, než naklikne tlačítko pro digitalizaci sekvence. Stačilo by, aby při preview při kliknutí třeba pravou myší program začal digitalizovat sekvenci. Toto je jedna z mála chyb ovládacího software.

Úpravy a efekty
Po zdigitalizování obrázku a jeho natažení do paměti počítače máme možnost před jeho uložením aplikovat různé efekty a filtry jako jsou např. rozmazání (blur), zaostření (sharpen), převod do negativu nebo odstínů šedi, zachování pouze výraznějších hran (line art) atd. Efekt si ještě před aplikací na obrázek můžete prohlédnout, efektům můžete zadávat příslušné parametry. Není problém pracovat s více obrázky najednou a pak je postupně uložit. Jediné omezení je velikost paměti. Při ukládání se objeví requester, kde si vyberete datový formát pro uložení obrázku (IFF/ILBM, JPEG, BMP PCX a TARGA - všechny formáty podporují 24 bitovou grafiku). V případě sekvence je pro ukládání použit standart ANIM5, při uložení sekvence se zvukem se vytvoří dva soubory, z nichž jeden je animace a druhý zdigitalizovaný zvuk ve formátu IFF/8SVX.

Nároky na systém
Program běží na Amigách s Kickstartem 2.04, resp. 37.175. Ke spuštění vyžaduje alespoň 1 MB paměti, pro práci se doporučuje aspoň 4 MB paměti. Co se sekvencí týče - je jasné, že čím více paměti máte, tím můžete mít sekvence delší. Na druhou stranu - program umí nastavit prodlevu mezi snímky a ukládat na harddisk. Máte-li dobré video s přesným nastavením automatického krokování, pak si nastavíte stejný krok i v programu a už se nemusíte starat o to, kolik máte volné paměti (v případě ukládání na harddisk se ale zase musíte starat o to, kolik máte volného místa na disku).

Teletext
K digitizéru je kromě ovládacího programu také přiložen program na dekódování teletextu. Musím bohužel konstatovat, že program je to velice jednoduchý a nemá příliš mnoho funkcí. Vzhledem tomu, že digitizér neobsahuje žádný dekodér teletextu, je to řešeno tak, že program digitalizuje v reálném čase snímky, z kterých pak vybírá posledních 50 řádek, kde jsou teletextové informace uloženy. A v tom je právě největší chyba - načítání stránek je opravdu pomalé a malinko se urychlí při připojení digitizéru přes PCMCIA port. Program pracuje vlastně jenom ve dvou režimech. Buď načítá stránky teletextu, nebo si stránky můžete prohlížet. Chcete-li mít všechny stránky pohromadě, pak si musíte zhruba asi 10 minut počkat k načtení všech stránek. Pak si je teprve můžete prohlížet. Nemůžete si číst a listovat po načtených stranách a zároveň nechat program načítat další stránky.
Program podporuje západní a východní znakové sady. Bohužel mezi východní výrobce zahrnul pouze svoji - polskou. Podle slov distributora pro naší republiku se ale již v brzké době bude program dodávat s českými fonty. Pak si budeme moci číst teletext s češtinou. Zatím ale sami podle obrázků vidíte, jak tomu je.
Nakonec nám zbývá uložení načtených stránek. Zde máte tři možnosti - uložit aktuální stranu jako obrázek ve formátu ILBM, nebo text ve formátu ASCII nebo ve vlastním formátu FG24TVTX. Při ukládání v posledně jmenovaných formátech ještě dostanete možnost uložení určitého počtu stránek. Formát FG24TVTX vám umožní se ke stránkám kdykoliv po opětovném načtení souboru vrátit.

Závěrem
Snad jen to, že FG24plus je asi zatím nejlepší externí videodigitizér v cenové skupině levnějších digitizérů. Doporučuji ho všem, kdo o koupi nějakého toho levnějšího digitizéru uvažují a doposud se nerozhodli.

FG24 Plus

Hodnocení: 9,5 z 10
+ příjemné uživatelské prostředí
+ zajímavá cena ve srovnání s ostatními produkty na stejné úrovni
+ dodávaný software podporuje i sampling zvuku při snímání sekvencí
+ neuvěřitelně rychlé rutiny pro překreslování obrazovky v módech 256-ti barev a HAM8
+ možnosti úpravy obrázků ještě před uložením (různé efekty a filtry)
- poněkud neohrabaný software pro spolupráci s teletextem
- extrémně pomalé načítání teletextových stránek
- nepříliš pěkné balení
Výrobce: Elsat
Zapůjčila fa: Javosoft
Cena: 9 100,- Kč


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing